Form of Work
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Bardach Juliusz (1914-2010)
(2)
Kallas Marian
(2)
Leśnodorski Bogusław (1914-1985)
(2)
Pietrzak Michał (1929- )
(2)
Salmonowicz Stanisław
(2)
Łaszewski Ryszard
(2)
Godek Sławomir
(1)
Kallas Marian (1938- )
(1)
Kromer Marcin
(1)
Krzymkowski Marek
(1)
Rogowski Stanisław
(1)
Wilczek-Karczewska Magdalena
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Polska
(5)
Prawo
(4)
Historia
(3)
Polityka
(2)
Geografia
(1)
Historia prawa
(1)
Historia ustroju
(1)
Kromer, Marcin (1512-1589)
(1)
Ustrój
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-86850-53-1
Cz. 1: Polska przedrozbiorowa; Rozdział 1: Monarchia patrymonialna; Rozdział 2: Monarchia stanowa; Rozdział 3: Rzeczpospolita szlachecka; Rozdział 4: Ku monarchii konstytucyjnej. Cz. 2: Polska pod Zaborami; Rozdział 5: Organizacja ziem polskich w pierwszym okresie epoki zaborów; Rozdział 6: Księstwo Warszawskie; Rozdział 7: Królestwo Kongresowe; Rozdział 8: Zabór Pruski w latach 1807-1918; Rozdział 9: Galicja od Kongresu Wiedeńskiego do I Wojny Światowej. Cz. 3: Polska Odrodzona; Rozdział 10: Polska w okresie Międzywojennym 1918-1939; Rozdział 11: Państwo Polskie w latach 1939-1945. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8694 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8693/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-86850-53-1
Cz. 1: Polska przedrozbiorowa; Rozdział 1: Monarchia patrymonialna; Rozdział 2: Monarchia stanowa; Rozdział 3: Rzeczpospolita szlachecka; Rozdział 4: Ku monarchii konstytucyjnej. Cz. 2: Polska pod Zaborami; Rozdział 5: Organizacja ziem polskich w pierwszym okresie epoki zaborów; Rozdział 6: Księstwo Warszawskie; Rozdział 7: Królestwo Kongresowe; Rozdział 8: Zabór Pruski w latach 1807-1918; Rozdział 9: Galicja od Kongresu Wiedeńskiego do I Wojny Światowej. Cz. 3: Polska Odrodzona; Rozdział 10: Polska w okresie Międzywojennym 1918-1939; Rozdział 11: Państwo Polskie w latach 1939-1945. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-44/3, P-44/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-44/1/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48792 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia ustroju Polski - X-XX w[iek] / Marian Kallas. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 564 s., [60] s. tabl. (w tym kolor.) : il., faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm.
Część 1: Dawne państwo polskie (do 1795); Rozdział 1: Państwo patrymonialne (połowa X w. - 1320); Rozdział 2: Monarchia stanowa (1320-1454); Rozdział 3: I Rzeczpospolita (do 1795); Część 2: Dzieje porozbiorowe (do 1918); Rozdział 1: Ziemie polskie pod obcym panowaniem; Rozdział 2: Księstwo Warszawskie (1807-1815); Rozdział 3: Królestwo Polskie (1815-1915); Rozdział 4: Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie ; Rozdział 5: Wolne Miasto Kraków (1815-1846); Rozdział 6: Zabór austriacki (1809-1914). Autonomia Galicji; Rozdział 7: Stosunki wyznaniowe na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914-1918); Część 3: II Rzeczpospolita (1918-1939). Polska pod okupacją wojenną (do 1944/1945); Rozdział 1: Odrodzenie Państwa polskiego (1918); Rozdział 2: Ustrój polityczny Polski Niepodległej; Rozdział 3: Organizacja administracji publicznej ; Rozdział 4: Wymiar sprawiedliwości ; Rozdział 5: Sytuacja prawna związków wyznaniowych; Rozdział 6: Państwowość polska w latach 1939-1945; Część 4: Polska Ludowa (1944-1989); Rozdział 1: Ustrój państwa w okresie przejściowym (1944-1947); Rozdział 2: Sejm Ustawodawczy (1947-1952); Rozdział 3: Ustrój polityczny wg Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952; Rozdział 4: Wymiar sprawiedliwości; Rozdział 5: Położenie prawne związków wyznaniowych; Część 5: III Rzeczpospolita (od 1989); Rozdział 1: Podstawy ustroju Polski w latach 1989-1992; Rozdział 2: Prace parlamentarne nad Konstytucją III Rzeczpospolitej (1989-1997); Rozdział 3: Ustrój polityczny według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997.[JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38035 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88296-02-7
Część 1:Królestwo polskie. Pierwsza Rzeczpospolita; Rozdział 1: Narodziny państwowości na ziemiach polskich; Rozdział 2: Monarchia patrymonialna; Rozdział 3: Monarchia stanowa; Rozdział 4: Prawo sądowe polskiego średniowiecza; Rozdział 5: Rzeczpospolita szlachecka; Rozdział 6: Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej; Rozdział 7: Początki monarchii konstytucyjnej; Część 2:Polska w dobie zaborów; Rozdział 1: Ziemie polskie pod zaborami do uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim (1795-1864); Rozdział 2: Ziemie polskie u schyłku XIX i na początku XX wieku; Rozdział 3: Prawo i sąd pod zaborami; Rozdział 4: Ziemie polskie w latach I wojny światowej (1914-1918); Część 3: Druga rzeczpospolita; Rozdział 1: Odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku; Rozdział 2: Ustrój państwowy; Rozdział 3: Administracja publiczna; Rozdział 4: Skarbowość; Rozdział 5: Organizacja wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 6: Unifikacja i kodyfikacja prawa; Rozdział 7: Prawo i postępowanie cywilne; Rozdział 8: Prawo i postępowanie karne; Rozdział 9: Prawo pracy; 10; Charakterystyka II Rzeczypospolitej; Rozdział 11: Polska w okresie II wojny światowej ; Rozdział 12: Polska po zakończeniu II wojny światowej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57917 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27396, 27395 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27394/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Wykaz skrótów; 3. Ustrój; 4. Patent inkorporacyjny króla Fryderyka Wilhelma II z 25 marca 1793 r.; 5. Prawo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27393, 27392 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27391/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ustrój; 2. Okres II wojny Światowej; 3. Prawo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27399, 27398 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27397/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 51343 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia ustroju Polski / Marian Kallas. - Wyd. 1 dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 463 s., [56] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Dział 1: Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski; Cz. 1: Dawne państwo polskie (do 1795); Rozdział 1: Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne od połowy X w.; Rozdział 2: Rozwój terytorialno-administracyjny Polski (od XIV w.); Rozdział 3: Rozbiory Polski. Upadek I Rzeczypospolitej (1795); Rozdział 4: Zaludnienie Polski (od 1795). Cz. 2: Ziemie polskie pod obcym panowaniem (1772/1795 - 1918); Rozdział 5: Podziały terytorialno-administracyjne; Rozdział 6: Stan zaludnienia. Cz. 3: Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918); Rozdział 7: Kształt terytorialno-administracyjny II Rzeczypospolitej (1918-1939). Podziały okupacyjne (do 1944/1945); Rozdział 8: Ewolucja podziałów terytorialno-administracyjnych w Polsce (od 1944); Rozdział 9: Ludność Polski po odzyskaniu niepodległości (1918). Dział 2: Ustrój państwa. Regulacje prawne i praktyka ustrojowa; Cz. 1: Dawne państwo polskie (do 1795); Rozdział 10: Ewolucja pozycji ustrojowej monarchy (do 1791); Rozdział 11: Powstanie i rozwój Sejmu; Rozdział 12: Sądownictwo; Rozdział 13: Ustrój państwowy (do 1791); Rozdział 14: Ewolucja stosunku państwa do Kościołów. Mniejszości religijne. Żydzi. Cz. 2: Ustrój ziem polskich pod obcym panowaniem (1772/1795 -1918); Rozdział 15: Ustrój ziem polskich pod zaborami; Rozdział 16: Ustrój centralnych ziem Polski (1807-1915); Rozdział 17: Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie; Rozdział 18: Zabór austriacki (1809-1914). Wolne Miasto Kraków. Autonomia Galicji (od 1861); Rozdział 19: Okupacja wojenna Królestwa Polskiego (1915-1918); Rozdział 20: Stosunki wyznaniowe na ziemiach polskich pod zaborami (1772-1918). Cz. 3: Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918); Rozdział 21: Ewolucja formy ustrojowej państwa; Rozdział 22: Przygotowanie i uchwalanie konstytucji (od 1919). Systematyka. Nowelizacje. Naczelne zasady ustrojowe; Rozdział 23: Ustój polityczny państwa; Rozdział 24: Organy kontroli państwowej (od 1919) i ochrony prawa; Rozdział 25: Administracja terytorialna. Samorząd (od 1918); Rozdział 26: Organizacja wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 27: Położenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych. Mniejszości religijne. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-95/3, P-95/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-95/1//XIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again