Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Antoniszyn Emil
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Barczyk Ryszard
(1)
Bucka Maria
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Grzelak Janusz
(1)
Górecka Dorota
(1)
Januszek Henryk
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Leoński Jacek
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Michna Waldemar
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Zarzeczny Józef (1946- )
(1)
Świątkiewicz-Mośny Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Subject
Polska
(11)
Zmiana społeczna
(3)
Kobiety
(2)
Regionalizacja ekonomiczna
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Bezrobocie
(1)
Chore z zespołem Turnera
(1)
Ekonomia
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Identyfikacja społeczna
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Kobiety niepełnosprawne
(1)
Koniunktura gospodarcza
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Ludność miejska
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934-)
(1)
Naznaczanie społeczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Stereotyp (psychologia)
(1)
Stereotypizacja
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Tożsamość (psychologia)
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Warszawa
(1)
Wycena środowiska przyrodniczego
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zespół Turnera
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-900/1 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20751/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiana społeczna w ujęciu socjologicznym. Dwie perspektywy społeczeństw - Polska a Unia Europejska"; 2. "Otwarte wrota Europy - między kultura narodową a ponadnarodową"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21061, 21060 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21059/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18937/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 95)
1. Introduction; 2. Economic Activity Changes in Transition Economies in the Context of Creative Destruction; 2. Determinants of Entreprises Innovative Activity in Manufacturing in Poland; 3. The Influence of Foreign Direct Investements on Productivity in the Host Country - Spillover Effects; 4. The Influence of Exchange rate Changes on Export and Import - Comparative Analysis of Theoretical Concepts; 5. The Relationship between Inflation and Unemployment in Poland; 6. Forecasting Power of the Leading Indicators in Polish Industry and Construction Sectors; 7. Accuracy of Business Tendency Survey Diagnoses and Forecasts and their Use in the Banking Practice; 8. The Usefulness of Composite Indicators from the Banking Business Tendency Survey in Short-term Macroeconomic Forecasting; 9. Business Tendency Fluctuations on the Insurance Market in Poland in the Years 1993-2006; 10. Forecasting Business Activity in Poland with New Indicators from the Insurance Business Tendency Survey.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 121)
1. Wpływ instytucji państwa na wzrost gospodarczy-przykład krajów transformujących się; 2. Recesja transformacyjna w krajach postsocjalistycznych; 3. Znaczenie infrastruktury dla procesu wzrostu gospodarczego w Polsce; 4. Przesłanki i żródła wzrostu kapitału społecznego w kontekście strategii bolońskiej; 5. Instytucje rynku pracy uwarunkowaniem wzrostu gospodarczego; 6. Przebieg koniunktury gospodarczej a zmiany na polskim rynku pracy (w latach 2000-2007); 7. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich rola w procesie wzrostu gospodarczego w Polsce; 8. Nierówności płci na rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych; 9. Praca i płaca menedżerów jako stymulanty wzrostu kapitału społecznego; 10. Stan i determinanty rozwoju sektora bankowego w Polsce; 11. Zatrudnienie w sektorze bankowym w warunkach nierównomiernego wzrostu gospodarczego w Polsce; 12. Zmiany poziomu aktywności gospodarczej w modelach niedoskonałości rynku kredytowego; 13. Wpływ liberalizacji przepływów kapitałowych na wzrost gospodarczy; 14. Rola postępu technologicznego w egzo- i endogenicznych modelach wzrostu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19604, 19603 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19602/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zróżnicowanie społeczne i warunki życia mieszkańców Warszawy; Rozdział 2: Aktywność społeczna i polityczna Warszawy; Rozdział 3: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania miastem; Rozdział 4: Percepcja przestrzeni społecznej miasta; Rozdział 5: Migracje zagraniczne w Warszawie i ich konsekwencje społeczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18621, 18620 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18619/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34650, 34649, 19669, 19668 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19667/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41379/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 793)
1.Derivative Logic and the Banking System; 2.Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej; 3.Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej; 4.Prywatyzacja a sektor finansów publicznych w Polsce; 5.Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 6.Wybrane aspekty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach 1995-2004; 7.Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych-hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju nowoczesnego rynku finansowego; Cz. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna; Cz. 3. Polityka emerytalna; Cz. 4. Szara strefa w polskich realiach gospodarczych; Cz. 5. Zastosowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego; Cz. 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy; Cz. 7. Ubezpieczenia komunikacyjne; Cz. 8. Modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej- wyzwania; Cz. 9. Ekonomia a prawo. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30888 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30887/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44789 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44788/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again