Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(16)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(7)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(2)
Antoniszyn Emil
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Barczyk Ryszard
(1)
Bludnik Izabela
(1)
Bucka Maria
(1)
Fic Maria
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Górecka Dorota
(1)
Iwanek Maciej ( -1999)
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Michna Waldemar
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Ratajczak Marek (1954- )
(1)
Rydygier Wiesław (1929- )
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Wallusch Jacek
(1)
Wiśniewski Jan (1946- )
(1)
Zarzeczny Józef (1946- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(12)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(16)
Subject
Polska
(11)
Rozwój gospodarczy
(4)
Regionalizacja ekonomiczna
(3)
Ekonomia
(2)
Rynek pracy
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Geopolityka
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Kobiety
(1)
Koniunktura gospodarcza
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934-)
(1)
Nierówność społeczna
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Sytuacja gospodarcza
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Wycena środowiska przyrodniczego
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Europa
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 859)
1. Michał Gabriel Woźniak, Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej. Z perspektywy procesu transformacji; 2. Mieczysław Dobija, Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD; 3. Ewa Cierniak-Szóstak, Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną; 4. Andrzej Adamczyk, Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce; 5. Ryszarda Bolonek, Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego; 6. Łukasz Jabłoński, Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju; 7. Dariusz Firszt, Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji; 8. Marek Jabłoński, Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna; 9. Robert W. Włodarczyk, Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej; 10. Piotr Kafel, Tadeusz Sikora, Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56945 D (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-900/1 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20751/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-50 ; z. nr 18)
1. Michał Gabriel Woźniak, "Aby postęp nauki i techniki służył życiu "; 2. Janusz Czerny, Kontrasty aksjologiczne współczesnej cywilizacji; 3. Franciszek Grabowski, Dorota Dejniak, Ekonomia w kontekście systemów złożonych; 4. Jerzy Żyżyński, Rola państwa w stymulowaniu nauki jako czynnika rozwoju; 5. Jerzy Kociszewski, Paradygmaty rozwoju współczesnej gospodarki światowej na przykładzie krajów biednych; 6. Krystyna Leśniak-Moczuk, Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna; 7. Michał Gabriel Woźniak, Polityka stabilizacyjna dła spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010; 8. Ewa Polak, Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty; 9. Tomasz Grzegorz Grosse, Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce - rola standardów zarządzania w procesach europeizacji; 10. Małgorzata Dziembała, Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020; 11. Sergiusz Prokurat, Wpływ Europejskiego Modelu Społecznego na wyrównywanie nierówności społecznych w Europie; 12. Anita Modrzejewska, Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej. Modernizacja a europeizacja; 13. Małgorzata Stec, Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla spójności społeczno - gospodarczej polskich regionów; 14. Marek Kośny, Wzrost PKB a poziom ubóstwa w Polsce; 15. Dariusz Firszt, Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki; 16. Łukasz Jabłoński, Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki. Doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji; 17. Małgorzata Wosiek, Kapitał inteletualny jako wyznacznik procesów modernizacji; 18. Teresa Bal-Woźniak, Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych; 19. Maria Piotrowska, Model administracji publicznej a jakość obsługi obywateli w urzędach gminnych; 20. Jacek Buko, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej; 21. Jacek Połczyński, Redystrybucyjne skutki opodatkowania dochodów przedsiębiorców podatkiem liniowym w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych; 22. Wanda Kudełka, Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka; 23. Błażej Łyszczarz, Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji zdrowotnej w Polsce; 24. Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju; 25. Elżbieta Szul, Anioły biznesu - ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości; 26. Anna Wójtowicz-Dawid, Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne; 27. Paweł Młodkowski, Efekt wypierania w gospodarce otwartej; 28. Dariusz Koreleski, Regional Differentiation and Sustainable Development; 29. Zbigniew Łucki, Wyzwania energetyczne Polski w świetle spójności społeczno-ekonomicznej; 30. Paweł Frączek, Pakiet energetyczno-klimatyczny a budowa elektrowni atomowych w Polsce; 31. Agnieszka Głodowska, Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuacją demograficzną w krajach Unii Europejskiej; 32. Stanisław Maciej Szukalski, Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa; 33. Mirosław Zajdel, Trójsektorowa struktura gospodarcza w Polsce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty); 34. Ryszarda Bolonek, Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki; 35. Magdalena Cyrek, Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy; 36. Tomasz Zalega, Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych; 37. Paweł Ulman, Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych; 38. Marcin Salamaga, Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego; 39. Ewa Baran, Alina Szewc-Rogalska, Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia; 40. Zofia Wyszkowska, Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1564/1 (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 190)
1. Maciej Miszewski, Ordoliberalizm jako podstawa polityki gospodarczej dla współczesnej Europy; 2. Kazimierz Rogoziński, Czy naukom ekonomicznym potrzebna jest teoria usług?; 3. Maciej Bałtowski, Zmiana własnościowa jako element transformacji gospodarczej - ramy teoretyczno-analityczne; 4. Helena Przybyła, Związki historii myśli ekonomicznej z teorią ekonomii; 5. Anna Horodecka, Wpływ filozofii, w tym filozofii nauk, na zmiany w metodologii ekonomicznej i teorii ekonomicznej; 6. Anna Matuszczak, Zrównoważony rozwój w świetle ekonomii heterodoksyjnej; 7. Jerzy Boehlke, Przedsiębiorstwo w teoretycznych koncepcjach transformacji; 8. Aleksander Grzelak, Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej; 9. Mirosław Bochenek, Prawo rynków zbytu jak przedmiot sporów i dociekań; 10 Grażyna Wolska, Rozwiązania i dylematy w sferze regulacyjnej roli państwa; 11. Aneta Kosztowniak, Systemy gospodarcze. Uwarunkowania a efektywność gospodarowania; 12. Paweł Marszałek, Neowickselliańska teoria pieniądza jako teoretyczne podłoże polityki pieniężnej; 13. Jacek Wallush, Szoki podażowe i nieokreśloność równowagi przy niestacjonarnej inflacji; 14. Jan L. Bednarczyk, Cel inflacyjny a stabilizacja wzrostu gospodarczego. Zmierzch polityki ekonomicznej bazującej na niskiej inflacji?; 15. Barbara Danowska-Prokop, Stosunek dziewiętnastowiecznych ekonomistów do socjalnej aktywności państwa; 16. Michał Jurek, Czy możliwe jest utrzymanie systemów sztywnego kursu przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej?; 17. Michał Moszyński, Kryzys finansowy a finanse publiczne wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście uczestnictwa w strefie euro; 18. Izabela Bludnik, Kryzys finansowy - (nie)racjonalna reakcja rynku; 19. Beata Stępień, Rola instytucji nieformalnych w kształtowaniu ładu gospodarczego - przykład transformacji w Polsce; 20. Bazyli Czyżewski, Mechanizm alokacji rent ekonomicznych w sektorze rolnym; analiza przypadku Polski na podstawie przepływów międzygałęziowych oraz modelu GTAP w latach 1995-2005; 21. Agnieszka Poczta-Wajda, Paradoks rozwojowy w polityce rolnej; 22. Agnieszka Sapa, Regionalne porozumienia handlowe w warunkach multilateralizmu; 23. Bianka Godlewska-Dzioboń, Analiza struktur zatrudnienia w Polsce w nowych realiach rynkowych; 24. Włodzimierz Kaczocha, Twórcy ekonomii społecznej w Polsce - zakres badań oraz koncepcje demokracji; 25. Andrzej Suwalski Dualizm indywidualizmu i kolektywizmu w polskiej myśli ekonomicznej przed II wojną światową. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 95)
1. Introduction; 2. Economic Activity Changes in Transition Economies in the Context of Creative Destruction; 2. Determinants of Entreprises Innovative Activity in Manufacturing in Poland; 3. The Influence of Foreign Direct Investements on Productivity in the Host Country - Spillover Effects; 4. The Influence of Exchange rate Changes on Export and Import - Comparative Analysis of Theoretical Concepts; 5. The Relationship between Inflation and Unemployment in Poland; 6. Forecasting Power of the Leading Indicators in Polish Industry and Construction Sectors; 7. Accuracy of Business Tendency Survey Diagnoses and Forecasts and their Use in the Banking Practice; 8. The Usefulness of Composite Indicators from the Banking Business Tendency Survey in Short-term Macroeconomic Forecasting; 9. Business Tendency Fluctuations on the Insurance Market in Poland in the Years 1993-2006; 10. Forecasting Business Activity in Poland with New Indicators from the Insurance Business Tendency Survey.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 121)
1. Wpływ instytucji państwa na wzrost gospodarczy-przykład krajów transformujących się; 2. Recesja transformacyjna w krajach postsocjalistycznych; 3. Znaczenie infrastruktury dla procesu wzrostu gospodarczego w Polsce; 4. Przesłanki i żródła wzrostu kapitału społecznego w kontekście strategii bolońskiej; 5. Instytucje rynku pracy uwarunkowaniem wzrostu gospodarczego; 6. Przebieg koniunktury gospodarczej a zmiany na polskim rynku pracy (w latach 2000-2007); 7. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich rola w procesie wzrostu gospodarczego w Polsce; 8. Nierówności płci na rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych; 9. Praca i płaca menedżerów jako stymulanty wzrostu kapitału społecznego; 10. Stan i determinanty rozwoju sektora bankowego w Polsce; 11. Zatrudnienie w sektorze bankowym w warunkach nierównomiernego wzrostu gospodarczego w Polsce; 12. Zmiany poziomu aktywności gospodarczej w modelach niedoskonałości rynku kredytowego; 13. Wpływ liberalizacji przepływów kapitałowych na wzrost gospodarczy; 14. Rola postępu technologicznego w egzo- i endogenicznych modelach wzrostu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19604, 19603 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19602/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18937/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40698 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40482/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41379/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 793)
1.Derivative Logic and the Banking System; 2.Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej; 3.Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej; 4.Prywatyzacja a sektor finansów publicznych w Polsce; 5.Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 6.Wybrane aspekty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach 1995-2004; 7.Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych-hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Założenia ustrojowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 90; 2. Decentralizacja państwa i jej wpływ na rozwój lokalny; 3. Wpływ przemian ustrojowych na rozwój samorządności tertyorialnej; 4. Strategia rozwoju gminy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17339, 17338, 17337, 17336 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17335/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju nowoczesnego rynku finansowego; Cz. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna; Cz. 3. Polityka emerytalna; Cz. 4. Szara strefa w polskich realiach gospodarczych; Cz. 5. Zastosowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego; Cz. 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy; Cz. 7. Ubezpieczenia komunikacyjne; Cz. 8. Modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej- wyzwania; Cz. 9. Ekonomia a prawo. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30888 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30887/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again