Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(7)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Gilejko Leszek
(1)
Giza-Poleszczuk Anna (1955- )
(1)
Grad Jan
(1)
Kaczmarek Urszula
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Marody Mirosława
(1)
Sikorska Małgorzata
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Polska
(3)
Socjologia
(3)
Struktura społeczna
(2)
Bezrobocie
(1)
Charakterystyka populacji
(1)
Edukacja
(1)
Elastyczność zatrudnienia
(1)
Gospodarka
(1)
Ludność
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca kulturalno
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rodzina
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Socjologia ekonomii
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Struktura zawodowa
(1)
System partyjny
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zmiany demograficzne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
7 results Filter
Book
In basket
1.Ani Elizjum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany; 2. Formowanie się nowej struktury społecznej; 3. Płodność a rodzina w okresie transformacji; 4. Przemiany miast i zbiorowości miejskich; 5. Przemiany zbiorowości wiejskich; 6. Partie polityczne w Polsce po 1989 roku; 7. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej; 8. Ubóstwo i wykluczenie społeczne.Koncepcje i polskie problemy; 9. Korupcja w warunkach postkomunistycznych przemian ustrojowych: podejście instytucjonalne; 10. Przebudowa ustrojowa i pamięć przeszłości 11. Kultura Polska w oczach mniejszości; 12. Postkomunizm:instytucjonalny ład czy chaos?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26395, 26394 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26393/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot socjologii ekonomicznej; Rozdział 2: Ład społeczny a systemy gospodarcze; Rozdział 3: Ład monocentryczny a gospodarka; Rozdział 4: Warianty pluralistyczne a gospodarka; Rozdział 5: Ład i porozumień społecznych - szanse realizacji; Rozdział 6: Ład postmonocentryczny(postkomunistyczny); Rozdział 7: Wpływ procesów integracji na tworzenie ładu społeczno- gospodarczego; Rozdział 8: Główni aktorzy sfery ekonomicznej; Rozdział 9: Menedżerowie i ich aktorskie role; Rozdział 10: Akcjonariusze i władza; Rozdział 11: Podstawowe typy relacji miedzy aktorami - przetarg, konflikt; i współdziałanie; Rozdział 12: Mentalność ekonomiczna a wyzwania transformacyjne; Rozdział 13: Socjologia rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17148, 17147 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17146/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce : zmiany modelu / Jan Grad, Urszula Kaczmarek. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2005. - 296, [1] s. : faks., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Kultura - uczestnictwo w kulturze - upowszechnianie kultury; Rozdział 2: Uczestnictwo w kulturze artystycznej społeczeństwa polskiego i jego uwarunkowania; Rozdział 3: Analimacja społeczno-kulturalna; Rozdział 4: Organizacja i zarządzanie instytucjami kultury; Rozdział 5: Polska rzeczywistość kulturowa po 1989 roku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21166, 21165, 21164, 21163 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21162/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zróżnicowanie społeczne; Rozdział 2: Ubóstwo; Rozdział 3: Bezrobocie; Rozdział 4: Bezdomność; Rozdział 6: Problemy rodziny, kobiet i dzieci; Rozdział 7: Społeczne kwestie starości; Rozdział 8: Niepełnosprawność; Rozdział 9: Kwestie mieszkaniowe; Rozdział 10: Zagrożenia społeczne; Rozdział 11: Marginalizacja; Rozdział 12: Trzy reformy; Rozdział 13: Międzynarodowe aspekty polityki społecznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8246, 8245, 8244 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8243/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Geneza współczesnych zróżnicowań regionalnych; 2. Zróżnicowanie demograficzne w przestrzeni kraju; 3. Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich w Polsce; 4. Przekształcenia struktury społecznej; 5. Nowe wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych; 6. kształtowanie się nowej polityki regionalnej; 7. Nowa sytuacja geopolityczna Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19620, 19619, 19618 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12141/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Mieszkańcy Polski -Anna Giza, Małgorzata Głowacka-Grajper, SylwiaUrbańska; Rozdział 2: Edukacja -Anna Baczko-Dombi, Tomasz Żółtak; Rozdział 3: Stan zdrowia -Łukasz Raciborski; Rozdział 4 : Miasto i wieś -Katarzyna Kajdanek; Część 2 : Przemiany obyczajowości; Rozdział 5: Życie rodzinne -Małgorzata Sikorska; Rozdział 6: Życie religijne -Sławomir Mandes; Rozdział 7: Style życia - Małgorzata Jacyno; Rozdział 8: Korzystanie z mediów -Anna Przybylska; Część 3 : Przemiany w sferze publicznej; Rozdział 9: Kapitał społeczny i dobro wspólne -Jagoda Gandziarowska-Ziołecka,Joanna Średnicka, Karol Zyskowski; Rozdział 10 : Polityka i władza -Wojciech Rafałowski, Przemysław Sadura; Rozdział 11: Polska w Unii Europejskiej (Magdalena Tomasik, Marianna Zieleńska; Część 4 : W stronę rynku; Rozdział 12: Rozwój gospodarczy i zachowania ekonomiczne- Mikołaj Lewicki; Rozdział 13 : Rynek pracy - Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec; Rozdział 14: Ubóstwo i zamożność - Dariusz Zalewski; Zakończenie. Współczesne społeczeństwo polskie: ludzie i instytucje w procesie zmian - Anna Giza.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46924, 46923 (2 egz.)
Book
In basket
Czym jest społeczeństwo; Część 1: Społeczeństwo polskie w okresie zmiany społecznej; 1. Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stulecia; 2. Mechanizmy stratyfikacji i hierarchie społeczne; 3. Zmiany w polskiej edukacji i ich społeczne konsekwencje; 4. Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu przeczy zakrytych; 5. Bezrobocie jako zjawisko społeczne; 6. Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany; 7. Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania; 8. Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia; 9. System partyjny czy zbiorowisko partii? O stabilnym rozchwianiu polskiej polityki; Część 2: Zachowania społeczne w okresie zmiany systemowej; 1. Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych; 2. Rodzina i system społeczny; 3. Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi; 4. Zachowania wyborcze Polaków 1989-2006; 5. Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania; 6. Religijność a tożsamość narodowa Polaków; 7. Przekształcenia moralności w Polsce i w Europie; 8. Ruchy społeczne w Polsce; Część 3: Przemiany cywilizacji; 1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce; 2. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego; 3. Globalność i globalizacja; 4. Trendy cywilizacyjne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-144/2, P-144/1, 30444 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30443/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again