Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(3)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(2)
Białecki Klemens Paweł
(1)
Budzowski Klemens
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Cieślik Andrzej
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Hermanowski Jarosław
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Majewska-Lenarcik Joanna
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zarzycki Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
Subject
Handel zagraniczny
(8)
Polska
(4)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Handel międzynarodowy
(2)
Rynek pracy
(2)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Eksport
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Granica polsko-ukraińska
(1)
Granice
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny Unii Europejskiej
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Ochrona granic
(1)
Produkty mleczne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Ruch międzynarodowy osób
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Sprzedaż na eksport
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Straż graniczna
(1)
Służba celna
(1)
Taryfa celna
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka przyjazdowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 777)
1. Zasady i funkcjonowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej- implikacje dla Polski; 2. Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich; 3. Konsekwencje przyjęcia przez Polskę instrumentów ochrony rynku stosowanych w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; 4. Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej- stan po 1 maja 2004 roku; 5. Zmiany w strukturze towarowej polskiego handlu zagranicznego a deficytowość wymiany handlowej; 6. Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno- spożywczych; 7. System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 8. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Przegląd literatury; 2. Zgeneralizowany model międzynarodowej wymiany handlowej w warunkach konkurencji monopolistycznej; 3. Wymiana handlowa Polski z zagranicą w latach 1992-1996; 4. Empiryczna weryfikacja wniosków wyciągniętych z modelu teoretycznego na podstawie danych dotyczących polskiego handlu zagranicznego; 5. Wnioski końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7877, 7876, 7875, 7874 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7873/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1545/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1545/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Handel zagraniczny - poradnik / Jarosław Hermanowski. - Wyd. 9 zm. i popr. - Warszawa - Zielona Góra : UNIVERS Konsulting - Edukacja JACYNO i MODZELEWSKI Sp. z o.o., 2004. - 474 s. : il. ; 25 cm.
1. Prawo - międzynarodowe aspekty kontraktu; 2. Unia Europejska; 3. Przed zawarciem kontraktu; 4. Zawarcie kontraktu; 5. Klauzule kontraktowe; 6. Zabezpieczenie wykonania kontraktu; 7. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym; 8. Realizacja kontraktu ( wybrane zagadnienia ); 9. Roztrzyganie sporów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14797 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14796/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Generalne zasady obowiązujące w handlu międzynarodowym; Rozdział 1: Fazy przygotowania działalności eksportowej; Rozdział 2: Przygotowanie oferty eksportowej; 3: Kontrakt eksportowy; Rozdział 4: Dokumenty handlowe związane z realizacją transakcji; Rozdział 5: Sposoby płatności w transakcjach eksportowych; Rozdział 6: Formuły handlowe najczęściej stosowane w handlu międzynarodowym INCOTERMS oraz COMBITERMS; Rozdział 7: Transport i spedycja w handlu miedzynarodowym; Rozdział 8: Ryzyko handlowe i finansowe w transakcjach eksportowych; Rozdział 9: Wykonanie i rozliczenie kontraktu eksportowego; Cz.2: Specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej; Rozdział 10: Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dla polityki handlowej, celnej oraz procedur związanych ze statystyką obrotów towarowych w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Warunki wprowadzenia i utrzymania towarów na rynkach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Strategie marketingowe na rynkach Unii Europejskiej; Rozdział 13: Znaczenie rynków krajów Unii Europejskiej dla polskiego eksportu i importu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16266 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16265/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski. - Kraków : TEXT, 1999. - 209 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wybrane mierniki handlu zagranicznego; Rozdział 2: Ceny w handlu zagranicznym; Rozdział 3: Kurs walutowy w handlu zagranicznym; Rozdział 4: Polska polityka celna; Rozdział 5: Ewolucja polityki antydumpingowej; Rozdział 6: Strefy uprzywilejowane ekonomicznie; Rozdział 7: Inwestycje zagraniczne; Rozdział 8: Nomenklatura towarowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16680 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16679/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 794)
1.Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004; 2.Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską; 3.Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; 4.Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO; 5.Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków-ujęcie teoretyczne; 6.Zmiany w strukturze eksportu a dynamika wzrostu gospodarczego; 7.Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa(na przykładzie kredytów eksportowych); 8.Innowacyjność gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej a wybrane instrumenty wspierające rozwój eksportu; 9.Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Inwestycje a rozwój przedsiębiorstw i rynków lokalnych; Rozdział 2: Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne a rozwój rynków lokalnych; Rozdział 3: Skutki zagranicznych inwestycji handlowych dla sieci handlowej w Polsce; Rozdział 4: Ocena skutków inwestycji zagranicznych w handlu przez konsumentów; Rozdział 5: Zagraniczne inwestycje handlowe a rynek pracy; Rozdział 6: Zagraniczne inwestycje handlowe a zmiany zachodzące w kanałach dystrybucji; Rozdział 7: Kierunki i sposoby łagodzenia skutków zagranicznych inwestycji handlowych na rynkach lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28745 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54774/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jakie korzyści przynosi firmom eksport; Rozdział 2: Konsekwencje podjęcia decyzji o samodzielnej działalności eksportowej; Rozdział 3: Gromadzenie informacji o nabywcach, posrednicy na rynkach zbytu i organizacje wspomagajace działalność eksportową; Rozdział 4: Działalność promocyjna na rynkach importowych; Rozdział 5: Opracowanie oferty eksportowej; Rozdział 6: Analiza klauzul (warunków) kontraktowych; Rozdział 7: Realizacja transakcji eksportowej; Rozdział 8: ryzyko kontraktowe i sposoby jego ograniczania; Rozdział 9: Rozliczenia finansowe i formy płatności w transakcji eksportowej; Rozdział 10: Zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym; Rozdział 11: Nietypowe formy kontraktów w handlu międzynarodowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32150, 32149 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32148/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Związki między liberyzacją handlu a ochroną; Rozdział 2: Strategie korporacji transnarodowych w odniesieniu do ochrony środowiska; Rozdział 3: Normy i standardy ekologiczne a liberyzacja handlu międzynarodowego; Rozdział 4: Handel zagraniczny Polski towarami ,,wrażliwymi'' dla środowiska naturalnego; Rozdział 5: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm w Polsce w świetle badań ankietowych; Rozdział 6: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w świetle badań empirycznych; Rozdział 7: Społeczne aspekty handlu i działalności korporacji transnarodowych; Rozdział 8: Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20061, 20060, 20059, 18749, 18748 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18747/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ochrona granic a międzynarodowy ruch osobowy; Rozdział 1: Mobilność terytorialna ludności w świecie; Rozdział 2: Wspólnota europejska a problemy ochrony granic - wybrane zagadnienia; Rozdział 3: Ochrona polskiej granicy państwowej jako wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; Cz.2: Obsługa graniczna obrotu towarowego; Rozdział 4: Polska wymiana towarowa w warunkach wspólnego rynku europejskiego; Rozdział 5: Zasady polskiego handlu zagranicznego w warunkach europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 6: Służba celna a ochrona wspólnego rynku Unii Europejskiej; Rozdział 7: Graniczna kontrola weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna i kontrola jakości żywności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25058, 25057, 25056 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24209/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41379/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again