Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(16)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Bukowska Joanna
(1)
Buks Joanna
(1)
Błąd Marta
(1)
Doktór Kazimierz
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gilejko Leszek
(1)
Glinka Beata
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Horodeński Ryszard (1927- )
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Krzykała Franciszek
(1)
Król Małgorzata
(1)
Mazurkiewicz Anna (marketing)
(1)
Olenicka Joanna
(1)
Otłowska Agnieszka
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Sikorska Alina
(1)
Sobczak Jerzy B
(1)
Sokołowski Dariusz
(1)
Stasiak Andrzej (1928- )
(1)
Sułdrzyński Michał
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Ślusarz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Gospodarka
(6)
Wieś
(5)
Polska
(4)
Socjologia
(3)
Ekorozwój
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Etyka
(1)
Funkcjonalizm
(1)
Kapitalizm
(1)
Kulpińska, Jolanta (1928-)
(1)
Kulturoznawstwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Miasta
(1)
Organizacje
(1)
Osadnictwo
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka rolna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Regiony problemowe
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia ekonomii
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Społeczeństwo
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Urbanistyka
(1)
Ustrój
(1)
Wartość
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Aksologiczne przesłanki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Polsce; 2. Wybrane problemy socjologii gospodarczej i polityki społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10326 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10325/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 8)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46396 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46395/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys perspektywy teoretycznej; Rozdział 2: Transformacja modernizacyjna a koncepcja wolności obywatelskich; Rozdział 3: Model systemu społecznego realnego socjalizmu; Rozdział 4: Proces transformacji podsystemu ekonomicznego; Rozdział 5: Skutki zmiany systemowej w gospodarce; Rozdział 6: Kategorie analizy zmiany systemowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Procesy transformacji modernizacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium empiryczne; Rozdział 8: Krajobraz potransformacyjny. Szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17923, 14285, 14284, 14283, 14152 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14151/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Charakterystyka przeprowadzonych badań; 2. Wybrane elementy stanu świadomości ekologicznej mieszkańców badanych gmin; 3. Stosunek mieszkańców do idei ekorozwoju badanych gmin; 4. Postrzeganie warunków bytu przez mieszkańców badanych gmin. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3627, 3626, 3625 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3624/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 1.)
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Obszary wiejskie we współczesnych procesach rozwojowych; Rozdział 3: Rolnictwo i działalność pozarolnicza w rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Przeobrażenia strukturalne na obszarach wiejskich badanego regionu; Rozdział 6: Koncepcja zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jako narzędzie przeciwdziałania marginalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23229, 23228, 23227, 23226 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23225XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ważniejsze publikacje Profesor J. Kulpińskiej; 2. Związki zawodowe w procesie polskich przemian; 3. Dwa oblicza partycypacji własnościowej; 4.Procesy realizacji zmian w przedsiębiorstwie; 5. Kulturowe uwarunkowania elastycznych form zatrudnienia; 6. Postawy i zachowania polskich menadżerów - wybrane aspekty i główne tendencje; 7. Model inżyniera - współczesne wyzwania edukacyjne dla uczelni technicznych; 8. Rynek a jakość kształcenia.Szkolnictwo Wyższe w Polsce w latach 90; 9. Nauki o przedsiębiorstwie; 10. Stosunki pracy w ,,nowej Polsce; 11. Myśl Tomasza z Akwinu o pracy ludzkiej; 12. niepewność w świecie pracy.Sondażowe badania konsekwencji globalizacji; 13. Kapitał intelektualny - Tworzenie i wykorzystywanie; 14. ,,Oswajanie'' biedy w trzech pokoleniach łodzian; 15. Stan teraźniejszy kultury politycznej społeczeństwa polskiego; 16. Odczarowanie świata dotyczy tagże miłości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10403, 10402 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10401/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot socjologii ekonomicznej; Rozdział 2: Ład społeczny a systemy gospodarcze; Rozdział 3: Ład monocentryczny a gospodarka; Rozdział 4: Warianty pluralistyczne a gospodarka; Rozdział 5: Ład i porozumień społecznych - szanse realizacji; Rozdział 6: Ład postmonocentryczny(postkomunistyczny); Rozdział 7: Wpływ procesów integracji na tworzenie ładu społeczno- gospodarczego; Rozdział 8: Główni aktorzy sfery ekonomicznej; Rozdział 9: Menedżerowie i ich aktorskie role; Rozdział 10: Akcjonariusze i władza; Rozdział 11: Podstawowe typy relacji miedzy aktorami - przetarg, konflikt; i współdziałanie; Rozdział 12: Mentalność ekonomiczna a wyzwania transformacyjne; Rozdział 13: Socjologia rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17148, 17147 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17146/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Badanie procesów i czynników tworzenia i likwidacji miejsc pracy; 2. Bezrobocie na wsi; 3. Determinanty bezrobocia na obszarach wiejskich; 4. Bezrobocie jako prpblem i styl życia - wielopłaszczyzność wyzwań; 5. Aspekty bezrobocia; 6. Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich; 7. Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich; 8. Gmina wiejska jako podmiot polityki społecznej; 9. Lokalne programy ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiebiorczości w strategii rozowjowej Wielkopolski; 10. Pobudzenie przedsiębiorczości pozarolniczej rolników jako alternatywa rozwoju polskiej wsi; 11. Bariery rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 12. Zmiany systuacji ekonimicznej wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce; 13. Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich; 14. Pomoc społeczna w Województwie warmińsko-Mazusrskim; 15. Problematyka społeczno- demograficzna wsi w istniejących i projektowanych regulacjach planistycznych; 16. Ochrona zdrowia ludności wiejskiej; 17. Zdrowie ludnosći wsi; 18. Percepcja funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w środowisku wiejskim po wprowadzeniu reformy; 19. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych na wsi; 20. Bariiery w dostępie do edukacji dzieci wiejskich; 21. Systuacja mieszkaniowa na wsi; 22. Demograficzne determinanty funkcjonowania gospodarstw starszych rolników; 23. Migracje starszej ludności wiejskiej w 2000 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19830, 19829 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19828/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Perspektywy badania przemian ustrojowych; Rozdział 2: Kulturowa perspektywa badania gospodarki; Rozdział 3: Społeczeństwo planowanej zmiany społecznej: dylematy jego przebudowy; Rozdział 4: Ideologiczne wizje ładu gospodarczego 99;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9680 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9679/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Od własności do państwa; Rozdział 1: Własność i wolność; Rozdział 2: O problemie własności; Rozdział 3: Podatki i dobre państwo; Rozdział 4: Gospodarcza rola państwa: tendencje ery gospodarki otwartej; Cz.2: Państwo Polskie Ad 2003 - sprzymierzeńcy i wrogowie; Rozdział 5: Polityka i gospodarka po 1989; Rozdział 6: Co się stało z przedsiębiorczością Polaków?; Rozdział 7: Korupcja, jej zakres i metody ograniczania; Rozdział 8: Demokracja, odpowiedzialność, korupcja w warunkach transformacji ustrojowej; Rozdział 9: Granice suwerenności gospodarczej w erze globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13166 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13165/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość; 1.1 Pojęcie przedsiębiorczości; 1.2 Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy; 1.3 Przedsiębiorczość w Polsce po 1989 roku- wybrane przemiany strukturalne i ilościowe; 1.4 Badanie przedsiębiorczości; 2. Związki kultury z przedsiębiorczością; 2.1 Wprowadzenie; 2.2 Kulturowe czynniki rozwoju gospodarki; 2.3 Kulturowy kontekst przedsiębiorczości; 3. Kultura a przedsiębiorczość w Polsce; 3.1 Wprowadzenie; 3.2 Historyczne fundamenty kulturowych uwarunkowań przedsiębiorczości; 3.3 Polski katolicyzm a kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości - zarys; 3.4 Czynniki kształtujące kuturowe otoczenie przedsiębiorczości ciągłość i zmiana; 3.5 Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym; 3.6 Kulturowe fundamenty działania przedsiębiorców-podsumowanie ; 3.7 Wyobrażenia o przedsiębiorcach i przedsiębiorczości; 3.8 Działania przedsiębiorców w kulturowym kontekście; 4. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w teorii i badaniach. Podsumowanie i wnioski. 4.1 Wprowadzenie; 4.2 Kultura - wyobrażenia - działania; 4.3 Od prywaciarza do przedsiębiorcy. Kultura - fundament rozwoju czy stagnacji? 4.4 Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości : implikacje dla zarządzania i edukacji; 4.5 Kierunki dalszych badań; [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33089 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33087/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce / Dariusz Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. - 276 s., [13] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.). ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
1. Zagadnienia wstępne; 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego; 3. Podstawy metodologiczne; 4. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych; 5. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych; 6. Wnioski końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32676, 32675 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32674/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Człowiek ważniejszy od rzeczy; 2. Czy ekonomia może obyc się bez etyki; 3. Dobra materialne w rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej; 4. Teologiczne uzasadnienie istninia prawa naturalnego; 5. Technika w interpretacji fizjologiczno-teologicznej; 6. Wychowanie do postawy " bardziej byc niż mieć"; 7. Kościół a integracja europejska; 8. Społeczny charakter etyki Adama Smitha; 9. Lichwa, łapówkarstwo i niesprawiedliwy zysk w świetle tekstów biblijnych Starego Testamentu; 10. Społeczno-ekonomiczny aspekt kaznodziejstwa polskiego doby reform; 11. Ekonomia jako przewodniczka w działalności człowieka. Wokól koncepcji Francesso Vito; 12. Etyczne aspekty sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej; 13. Etyczne problemy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 14. Etyka w ubezpieczeniach; 15. Jednostka wobec procesów integracyjnych; 16. Refleksje nad zasługamni bogatych i niedołęstwem biednych; 17. Prawo do pracy a bezrobocie; 18. Społeczne aspekty polityki dochodowej w Polsce; 19. Racje rynku a racje społeczne w polityce gospodarczej okresu transformacji; 20. Nierówności społeczne jako skutek i bariera transformacji systemowej w Polsce w latach 1989-1999; 21. Wybrane aspekty ocen wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transformację polskiej gospodarki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13893, 13892, 13891 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9233/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel i zakres badań; 2. Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich; 3. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich; 4. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów; 5. Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne; 6. Członkostwo w Unii Europejskiej a przedsiębiorczość, w świadomości mieszkańców wsi; 7. Szanse i zagrożenia rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na wsi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 115)
1. Wprowadzenie; 2. Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich ( podlaskie, lubelskie, podkarpackie); 3. Zróżnicowanie przestrzeni przyrodniczej polskiej wsi; 4. Koncentracja wysokotowarowanych i średniotowarowanych gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju; 5. Indywidualne gospodarstwa rolne na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 6. Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r.; 7. Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego; 8. Problemy związane z sytuacją mieszkaniową wsi polskiej początku XXI wieku; 9. Wpływa przekształceń demograficznych na potencjał finansowy gmin wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Społeczno-ekonomiczna aktywność mieszkańców wsi; 2. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi; 3. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych -nowe tendencje i uwarunkowania; 4. Przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32058, 32057 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32056/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again