Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Borowiecki Ryszard
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Michna Waldemar
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szpak Jan
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Ćwikliński Henryk
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Polska
(4)
Gospodarka
(3)
Zarządzanie
(2)
Ekorozwój
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Miasta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. Henryk Ćwikliński. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - 313, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Cele działalności gospodarczej i efektywność makroekonomiczna; Rozdział 2: System gospodarczy; Rozdział 3: Pojęcie i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa; Rozdział 4: Podstawowe cele polityki gospodarczej - wzrost gospodarki, kontrolowanie inflacji, ograniczanie poziomu bezrobocia, redystrybucja dochodów; Rozdział 5: Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego; Rozdział 6: Narzędzia polityki gospodarczej proponowane przez neoklasyków; Rozdział 7: Polityka pieniężna i kursu walutowego; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka mikroekonomiczna (ingerencje państwa w sferę wytwarzania i wymiany); Rozdział 10: Problemy ingerencji państwa w sferę podziału dochodów; Rozdział 11:Polityka gospodarcza samorządów terytorialnych; Rozdział 12: Przesłanki i sposoby wspierania małej i średniej przedsiębiorczości; Rozdzia 13: Przyczyny załamania się państwowo-monopolistycznego systemu gospodarowania w Polsce; Rozdział 14:Transformacja systemu gospodarczego Polski; Rozdział 15: Integracja Polski z Unią Europejską; Rozdział 16: Wpływ członkostwa w międzynarodowych organizacjach ekonomicznych na politykę gospodarczą Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15775 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15774/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20485, 20484 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20483/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Proces transformacji systemowej w warunkach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Istota i znaczenie przekształceń własnościowych w procesie transformac systemowej; Rozdział 3: Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów; Rozdział 4:Wyodrębnione programy; Rozdział 5: Zmiany struktury podmiotowej gospodarki narodowej oraz przebieg prywatyzacji transformacyjnej w latach 1990-2002; Rozdział 6: Zakres, wielkość oraz kierunki zmian strukturalnych i efektywnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2002; Rozdział 7: Wpływ procesu prywatyzacji na strukturę własnościową gospodarki polskiej światach 1990-2002; Rozdział 8: Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji; Rozdział 9: Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 10: Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce - wybrane zagadnienia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19089/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej; Rozdział 2: Wzrost i rozwój gospodarczy; Rozdział 3: Polityka strukturalna; Rozdział 4: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 5: Polityka regionalna; Rozdział 6: Polityka ekologiczna; Rozdział 7: Polityka pieniężna; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka dochodowo-cenowa; Rozdział 10: Polityka rynku pracy; Rozdział 11: Współpraca gospodarcza z zagranicą; Rozdział 12: Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty; Rozdział 13: Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14912 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14911/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 708)
1. Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym; 2. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i emisji zanieczyszczeń w Polsce; 3. Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska; 4. Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiebiorczości i innowacyjności w przemyśle; 5. Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce; 6. Ocena opłacalności realizacji " Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"; 7. Zakres pojęcia "szkoda ekologiczna" w ubezpieczeniach ekologicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej / Wanda Gaczek. - Bydgoszcz-Poznań : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 238 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
1. Dylematy zarządzania w gospodarce przestrzennej; 2. Specyfika gospodarowania w przestrzeni; 3. Planowanie przestrzenne jako podstawowa faza zarządzania w gospodarce przestrzennej; 4. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju; 5. Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa; 6. Gospodarka przestrzenna w gminie; 7. Kształtowanie ładu przestrzennego wielkich miast; 8. Gospodarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej gmin.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12142, 9783, 9782 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9781/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46970 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46969/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again