Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Czapiewski Konrad
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Hryniewicz Janusz Tadeusz
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Komornicki Tomasz (1963- )
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Solon Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(4)
Subject
Innowacje
(2)
Europa
(1)
Globalizacja
(1)
Nauki polityczne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polska
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
Subject: place
Polska
(2)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1561/2, P-1561/1 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1549/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 155)
Wstęp -Krzysztof Malik; Gabriela Jyż : Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia); Jacek Szlachta : Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw; Andrzej Klasik : Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retro - prospektywne; Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk : Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?; Tadeusz Markowski : Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje; Krzysztof Malik, Karina Bedrunka : Inteligentne specjalizacje - metodologia i najlepsze praktyki; Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk : Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych; Łukasz Mach : Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzenia specjalizacji rozwoju regionów; Rozalia Sitkowska : Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiego na tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym; Henryk Branderburg : Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniu projektów w Żywcu; Anna Jasińska-Biliczak : Smart Specialisation - Progressive Idea and New Instrument Supporting Regional Development. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 156)
ISBN: : 978-83-63563-42-4
Zbigniew Zioło - Modele funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 1945 r.; Krystian Heffner - Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski - wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej ; Tomasz Komornicki - Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich ; Piotr Łysoń - Komplementarność inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ; Roman Rudnicki - Przemiany struktury zasiewów w rolnictwie polskim w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (lata 202-2010); Wioletta Kamińska - Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002-2011; Ewa Baran, Iwona Kopacz-Wyrwał - Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski ; Krzysztof Janc, Konrad Ł. Czapiewski - Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich ; Andrzej Miszczuk - Rozwój obszarów wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych 2014-2020 (na przykładzie województw lubelskiego i podkarpackiego ); Józef Stanisław Zegar - Rolnictwo woj. świętokrzyskiego na tle kraju i Regionu Wschodniego według typu gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) ; Anna Kołodziejczak - Wpływ instrumentów polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim ; Adam Jarubas - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z funduszy UE ; Marcin Wójcik - Polityka spójności i jej lokalny wymiar. Studium przypadku wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym ; Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc - Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich ; Iwona Kiniorska - Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego a polityka spójności ; Mirosław Mularczyk - Hierarchia funkcjonalna miast a dominujące funkcje ich wiejskiego otoczenia (przykład woj. świętokrzyskiego); Czesław Siekierski - Wieloletnie ramy finansowe (Budżet) UE 2014-2020; Informacje o Autorach [k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przemiany kształtu organizacji politycznych w Europie od średniowiecznego totalitaryzmu do państwa umowy społecznej; Rozdział 2: Intelektualna tradycja Europy a współdziałanie zbiorowe. Kształtowanie się umysłowości europejskiej; Rozdział 3: Religijne korelaty kultury europejskiej; Rozdział 4: Polska we wschodnioeuropejskim kompleksie gospodarczym; Rozdział 5: Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej; Rozdział 6: Wyzwania przyszłości - globalizacja i gospodarka oparta na wiedzy; Rozdział 7: Społeczne przesłanki efektywności przedsiębiorstw. Interpretacja kulturowa i alienacyjna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18624, 18623 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18622/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 185)
1. Magdalena Andrałojć, Zmiana poziomu i struktury wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej; 2. Aldona Andrzejczak, Pozaformalna edukacja ustawiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 3. Waldemar Czternasty, Paweł Mikołajczak, Fundusze Unii Europejskiej w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, Budżet rolny Polski przed i po akcesji do Unii Europejskiej; 5. Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020; 6. Przemysław Deszczyński, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 7. Sławomir Jankiewicz, Wpływ budowy elektrowni atomowych w Polsce na krajowy rynek energii elektrycznej; 8. Włodzimierz Kaczocha, Demokracja partykularna versus demokracja obywatelska w Polsce; 9. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Model flexicurity - wyzwanie XXI wieku dla polskiego rynku pracy; 10. Joanna Kurach, Małgorzata Słodowa-Hełpa, Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty spójności społeczno-gospodarczej regionów; 11. Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec, Jakość rządzenia w Polsce; 12. Marta Radoła, Przestrzenne zróżnicowanie umieralności osób w wieku produkcyjnym; 13. Joanna Ratajczak-Tuchołka, Płeć w reformach zabezpieczenia emerytalnego w Polsce po 1989 roku; 14. Iwona Roeske-Słomka, Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności Polski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again