Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(21)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Stawasz Danuta
(2)
Borowiecki Ryszard
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Gilejko Leszek
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Janasz Władysław
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kozioł Katarzyna
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Lipiński Jan
(1)
Lis Stanisław (1940- )
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Michna Waldemar
(1)
Milewski Roman
(1)
Szpak Jan
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Ćwikliński Henryk
(1)
Ślusarczyk Bogusław L
(1)
Żylicz Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Gospodarka
(7)
Polska
(6)
Gospodarka terenowa
(4)
Ekonomia
(2)
Gmina
(2)
Innowacje
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie
(2)
Ekorozwój
(1)
Europa Środkow-Wschodnia
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Miasta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Socjologia ekonomii
(1)
Zasoby naturalne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Łukawer, Edward (1920 )
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Śląskie, województwo
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
21 results Filter
Book
In basket
Rozdział1: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym; Rozdział 3: Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; Rozdział 4: Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; Rozdział 5: Lokalny rynek nieruchomości; Rozdział 6: Zarządzanie finansami w gminach; Rozdział 7: Usługi społeczne w gminie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13367 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13366/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział1: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym; Rozdział 3: Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; Rozdział 4: Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; Rozdział 5: Lokalny rynek nieruchomości; Rozdział 6: Zarządzanie finansami w gminach; Rozdział 7: Usługi społeczne w gminie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-268/1/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. Henryk Ćwikliński. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - 313, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Cele działalności gospodarczej i efektywność makroekonomiczna; Rozdział 2: System gospodarczy; Rozdział 3: Pojęcie i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa; Rozdział 4: Podstawowe cele polityki gospodarczej - wzrost gospodarki, kontrolowanie inflacji, ograniczanie poziomu bezrobocia, redystrybucja dochodów; Rozdział 5: Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego; Rozdział 6: Narzędzia polityki gospodarczej proponowane przez neoklasyków; Rozdział 7: Polityka pieniężna i kursu walutowego; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka mikroekonomiczna (ingerencje państwa w sferę wytwarzania i wymiany); Rozdział 10: Problemy ingerencji państwa w sferę podziału dochodów; Rozdział 11:Polityka gospodarcza samorządów terytorialnych; Rozdział 12: Przesłanki i sposoby wspierania małej i średniej przedsiębiorczości; Rozdzia 13: Przyczyny załamania się państwowo-monopolistycznego systemu gospodarowania w Polsce; Rozdział 14:Transformacja systemu gospodarczego Polski; Rozdział 15: Integracja Polski z Unią Europejską; Rozdział 16: Wpływ członkostwa w międzynarodowych organizacjach ekonomicznych na politykę gospodarczą Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15775 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15774/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytotialny w Polsce - rozstrzygnięcia podstawowe; Rozdział 2: Gospodarka regionalna - teoria i praktyka; Rozdział 3: Studia przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19254, 19253, 18721, 18720 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18719/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Elementarne zagadnienia ekonomii / red. Roman Milewski. - Wyd.2 zm. i roz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 491 [1] s. : wykr., err. ; 24 cm.
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii; Rozdział 2: Metody i narzędzia analizy ekonomicznej; Rozdział 3: Własność; Rozdział 4: Współczesne systemy społeczno-gospodarcze; Rozdział 5: Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej; Rozdział 6: Gospodarstwo domowe; Rozdział 7: Przedsiębiorstwo; Rozdział 8: Podział dochodów; Rozdział 9: Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu gospodarczego; Rozdział 10: Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa; Rozdział 11: Sfera świadczeń społecznych; Rozdział 12: Budżet państwa; Rozdział 13: System pieniężno-kredytowy; Rozdział 14: Fluktuacje gospodarcze i kryzysy; Rozdział 15: Bezrobocie; Rozdział 16: Inflacja; Rozdział 17: Międzynarodowa współpraca gospodarcza; Rozdział 18: Gospodarka światowa; Aneks: Transformacja systemu gospodarczego w Polsce -od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42253, 3720, 3719, 3718, 3717 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3716/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20485, 20484 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20483/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Polska w Unii Europejskiej (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne))
Cz.1: Ogólne problemy akcesji; Rozdział 1: Kierunki modernizacji strukturalnej polskiego przemysłu; Rozdział 2; Lizbońska strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski; Cz.2: Handel zagraniczny; Rozdział 3: Wejście do Unii Europejskiej a zmiany w strukturze handlu zagranicznego Polski; Rozdział 4: Wpływ przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej na handel zagraniczny; Cz.3: Kurs walutowy; Rozdział 5: Wpływ członkostwa w strefie euro na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw; Rozdział 6: teoretyczne aspekty efektu Balassy - Samuelsona; Rozdział 7: Polityka kursowa a wejśie Polski do EMK2; Cz.4: Konkurencyjność przedsiębiorstw; Rozdział 8: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw; Rozdział 9: Kierunki usprawnień zarządzania w firmach krajowych; Rozdział 10: Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw; Rozdział 11: Konsekwencje liberalizacji przepływów kapitałowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26300, 26299 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26298/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Proces transformacji systemowej w warunkach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Istota i znaczenie przekształceń własnościowych w procesie transformac systemowej; Rozdział 3: Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów; Rozdział 4:Wyodrębnione programy; Rozdział 5: Zmiany struktury podmiotowej gospodarki narodowej oraz przebieg prywatyzacji transformacyjnej w latach 1990-2002; Rozdział 6: Zakres, wielkość oraz kierunki zmian strukturalnych i efektywnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2002; Rozdział 7: Wpływ procesu prywatyzacji na strukturę własnościową gospodarki polskiej światach 1990-2002; Rozdział 8: Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji; Rozdział 9: Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 10: Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce - wybrane zagadnienia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19089/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66614, 66613 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66612/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot socjologii ekonomicznej; Rozdział 2: Ład społeczny a systemy gospodarcze; Rozdział 3: Ład monocentryczny a gospodarka; Rozdział 4: Warianty pluralistyczne a gospodarka; Rozdział 5: Ład i porozumień społecznych - szanse realizacji; Rozdział 6: Ład postmonocentryczny(postkomunistyczny); Rozdział 7: Wpływ procesów integracji na tworzenie ładu społeczno- gospodarczego; Rozdział 8: Główni aktorzy sfery ekonomicznej; Rozdział 9: Menedżerowie i ich aktorskie role; Rozdział 10: Akcjonariusze i władza; Rozdział 11: Podstawowe typy relacji miedzy aktorami - przetarg, konflikt; i współdziałanie; Rozdział 12: Mentalność ekonomiczna a wyzwania transformacyjne; Rozdział 13: Socjologia rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17148, 17147 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17146/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne aspekty innowacji i procesu innowacyjnego; Rozdział 2: Problematyka, identyfikacja oraz klasyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych oraz aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach; Rozdział 3: Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; Rozdział 4:Polityka państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24433 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24431/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchem dostaw; Rozdział 2: Procedury i strategie rozwoju łańcuchów dostaw; Rozdział 3: Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw; Rozdział 4: Zarządzanie łańcuchami dostaw w firmach japońskich; Rozdział 5: Zarządzanie łańcuchami dostaw w Unii Europejskiej i w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16906, 16905, 16904 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16902/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Poza polityką polityki przedsiębiorczości. Menadżerska infrastruktura ożywiania przedsiębiorczości; Rozdział 2: Zdolność śląskich przedsiębiorstw do tworzenia wiedzy; Rozdział 3: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce; Rozdział 4: Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim; Rozdział 5: System wspierania działalności rozwojowej małych przedsiębiorstw w województwie śląskim; Rozdział 6: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Rozdział 7: Rozwój lokalny i działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 8: Przedsiębiorczość w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32824, 32823 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32822/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej; Rozdział 2: Wzrost i rozwój gospodarczy; Rozdział 3: Polityka strukturalna; Rozdział 4: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 5: Polityka regionalna; Rozdział 6: Polityka ekologiczna; Rozdział 7: Polityka pieniężna; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka dochodowo-cenowa; Rozdział 10: Polityka rynku pracy; Rozdział 11: Współpraca gospodarcza z zagranicą; Rozdział 12: Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty; Rozdział 13: Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14912 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14911/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 708)
1. Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym; 2. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i emisji zanieczyszczeń w Polsce; 3. Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska; 4. Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiebiorczości i innowacyjności w przemyśle; 5. Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce; 6. Ocena opłacalności realizacji " Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"; 7. Zakres pojęcia "szkoda ekologiczna" w ubezpieczeniach ekologicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej / Wanda Gaczek. - Bydgoszcz-Poznań : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 238 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
1. Dylematy zarządzania w gospodarce przestrzennej; 2. Specyfika gospodarowania w przestrzeni; 3. Planowanie przestrzenne jako podstawowa faza zarządzania w gospodarce przestrzennej; 4. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju; 5. Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa; 6. Gospodarka przestrzenna w gminie; 7. Kształtowanie ładu przestrzennego wielkich miast; 8. Gospodarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej gmin.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12142, 9783, 9782 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9781/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16632, 16631 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16630/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46970 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46969/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again