Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Ejsmont Aneta
(2)
Kucab-Bąk Katarzyna
(2)
Przychocka Iwona
(2)
Cierpiał-Wolan Marek
(1)
Ciok Stanisław (1950- )
(1)
Czapiewski Konrad
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Dyrda-Maciałek Sylwia
(1)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(1)
Fedan Roman
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Hryniewicz Janusz Tadeusz
(1)
Janc Krzysztof
(1)
Kaliszuk Ewa
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Komornicki Tomasz (1963- )
(1)
Kowalski Mariusz (1968- )
(1)
Kravtsiv Vasyl
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Petrecka Beata
(1)
Poździk Rafał
(1)
Pączek Bartłomiej
(1)
Raźniak Piotr
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Solon Barbara
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Zaleski Janusz (administracja publiczna)
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(12)
English
(1)
Subject
Regiony przygraniczne
(4)
Rozwój regionalny
(4)
Innowacje
(3)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(3)
Unia Europejska
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Europa
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka morska
(1)
Liga Morska (1944-1953)
(1)
Liga Morska i Kolonialna
(1)
Liga Morska i Rzeczna (1981- )
(1)
Nauki polityczne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polska
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rynek pracy
(1)
Wieś
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Żegluga
(1)
Subject: time
2001-0
(10)
2001-
(5)
1901-2000
(1)
2007-2013
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(3)
Podlaskie, województwo
(2)
Podkarpackie, województwo
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1561/2, P-1561/1 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1549/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46184/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47177 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47176/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47978, 47977, 47976, 47975 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47974 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45447, 45446, 45445, 45444 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45443 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 155)
Wstęp -Krzysztof Malik; Gabriela Jyż : Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia); Jacek Szlachta : Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw; Andrzej Klasik : Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retro - prospektywne; Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk : Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?; Tadeusz Markowski : Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje; Krzysztof Malik, Karina Bedrunka : Inteligentne specjalizacje - metodologia i najlepsze praktyki; Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk : Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych; Łukasz Mach : Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzenia specjalizacji rozwoju regionów; Rozalia Sitkowska : Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiego na tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym; Henryk Branderburg : Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniu projektów w Żywcu; Anna Jasińska-Biliczak : Smart Specialisation - Progressive Idea and New Instrument Supporting Regional Development. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 23)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43824 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46853 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46852/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1559/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1559/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1698/1 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przemiany kształtu organizacji politycznych w Europie od średniowiecznego totalitaryzmu do państwa umowy społecznej; Rozdział 2: Intelektualna tradycja Europy a współdziałanie zbiorowe. Kształtowanie się umysłowości europejskiej; Rozdział 3: Religijne korelaty kultury europejskiej; Rozdział 4: Polska we wschodnioeuropejskim kompleksie gospodarczym; Rozdział 5: Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej; Rozdział 6: Wyzwania przyszłości - globalizacja i gospodarka oparta na wiedzy; Rozdział 7: Społeczne przesłanki efektywności przedsiębiorstw. Interpretacja kulturowa i alienacyjna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18624, 18623 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18622/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 156)
ISBN: : 978-83-63563-42-4
Zbigniew Zioło - Modele funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 1945 r.; Krystian Heffner - Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski - wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej ; Tomasz Komornicki - Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich ; Piotr Łysoń - Komplementarność inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ; Roman Rudnicki - Przemiany struktury zasiewów w rolnictwie polskim w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (lata 202-2010); Wioletta Kamińska - Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002-2011; Ewa Baran, Iwona Kopacz-Wyrwał - Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski ; Krzysztof Janc, Konrad Ł. Czapiewski - Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich ; Andrzej Miszczuk - Rozwój obszarów wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych 2014-2020 (na przykładzie województw lubelskiego i podkarpackiego ); Józef Stanisław Zegar - Rolnictwo woj. świętokrzyskiego na tle kraju i Regionu Wschodniego według typu gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) ; Anna Kołodziejczak - Wpływ instrumentów polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim ; Adam Jarubas - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z funduszy UE ; Marcin Wójcik - Polityka spójności i jej lokalny wymiar. Studium przypadku wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym ; Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc - Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich ; Iwona Kiniorska - Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego a polityka spójności ; Mirosław Mularczyk - Hierarchia funkcjonalna miast a dominujące funkcje ich wiejskiego otoczenia (przykład woj. świętokrzyskiego); Czesław Siekierski - Wieloletnie ramy finansowe (Budżet) UE 2014-2020; Informacje o Autorach [k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 185)
1. Magdalena Andrałojć, Zmiana poziomu i struktury wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej; 2. Aldona Andrzejczak, Pozaformalna edukacja ustawiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 3. Waldemar Czternasty, Paweł Mikołajczak, Fundusze Unii Europejskiej w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, Budżet rolny Polski przed i po akcesji do Unii Europejskiej; 5. Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020; 6. Przemysław Deszczyński, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 7. Sławomir Jankiewicz, Wpływ budowy elektrowni atomowych w Polsce na krajowy rynek energii elektrycznej; 8. Włodzimierz Kaczocha, Demokracja partykularna versus demokracja obywatelska w Polsce; 9. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Model flexicurity - wyzwanie XXI wieku dla polskiego rynku pracy; 10. Joanna Kurach, Małgorzata Słodowa-Hełpa, Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty spójności społeczno-gospodarczej regionów; 11. Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec, Jakość rządzenia w Polsce; 12. Marta Radoła, Przestrzenne zróżnicowanie umieralności osób w wieku produkcyjnym; 13. Joanna Ratajczak-Tuchołka, Płeć w reformach zabezpieczenia emerytalnego w Polsce po 1989 roku; 14. Iwona Roeske-Słomka, Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności Polski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43801/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 5.)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Mazowsze na tle innych regionów Unii Europejskiej; 2. Struktura gospodarki i konkurencyjność firm; 3. Innowacyjność i sfera B+R; 4. Poziom przedsiębiorczości na Mazowszu; 5. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw; 6. Percepcja warunków prowadzenia działalności gospodarczej; 7. Postawy przedsiębiorcze; 8. Rolnictwo na Mazowszu; 8. Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycja kontynuacji badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48597 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 6)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 3. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Poziom aktywności społecznej i rozwoju kapitału społecznego i jego zmiany w latach 1990-2010; 3. Poziom spójności społecznej - uwarunkowania stanu obecnego; 4. Tożsamość lokalna i regionalna jako czynnik oddziałujący na rozwój; 5. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 6. Jakość samorządności jako czynnik warunkujący lokalne polityki rozwoju; 7. Modele zarzadzania celów rozwojowych; 8. Współpraca sektorów prywatnego i publicznego; 8. Współpraca między samorządami gmin, powiatów i województwa; 9. Kondycja finansowa samorządów gminnych i powiatowych; 10. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy UE, ich wykorzystanie i uwarunkowania; 11. Poziom aktywności prorozwojowej samorządów terytorialnych; 12. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; 13. Identyfikacja i charakter konfliktów występujących na Mazowszu - przyczyny, obszary, skala, typologia; 14. Konflikty i ich wpływ na procesy rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycje sposobu kontynuaqi badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Perspektywy rozwoju; Rozdział VII. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37387 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37386/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again