Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Adamik Jan
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Giedrojć Kuba
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hausner Jerzy (1949- )
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Knecht Zdzisław
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Miłek Marian
(1)
Miłek Marian (1945- )
(1)
Modzelewski Piotr
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Piekara Andrzej (1930- )
(1)
Sakowicz Marcin
(1)
Szeliga Zbigniew (1948-2006)
(1)
Woś Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
Subject
Administracja
(6)
Polska
(6)
Samorząd terytorialny
(4)
Administracja publiczna
(2)
Public relations
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja celna
(1)
Administracja lokalna
(1)
Aglomeracje miejskie
(1)
Cło
(1)
Finanse lokalne
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo celne
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba celna
(1)
Służba publiczna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Władza państwowa
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 759)
1. Funkcjonowanie współczesnych modeli ochrony zdrowia; 2. Bezrobocie wielokrotne w latach 2001- 2004; 3. Instrumenty polityki wsparcia działalności badawczo- rozwojowej; 4. Koncepcja parku przemysłowego na tle wybranych form wspierania przedsiębiorczości w Polsce; 5. Polskie metropolie- wybrane aspekty rozwoju w świetle współczesnych uwarunkowań i wyzwań; 6. Prawne i finansowe aspekty programowania rozwoju regionalnego; 7. Obraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku; 8. Instrumenty nowego zarządzania publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Public relations w administracji / Kuba Giedrojć. - Wyd. 2. - Ostrołęka : Alpha Pro, [2004]. - 223 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Cele, funkcje, odbiorcy; Rozdział 3: Główne instrumenty działań: Rozdział 4: Planowanie, organizacja i realizacja działań. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17233/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - C. H. Beck)
Rozdział 1. Public relations w kształtowaniu wizerunku; Rozdział 2. Koncepcja misji administracji; Rozdział 3. Skuteczne urzędy i urzędnicy; Rozdział 4. Etyka w procesie kształtowania wizerunku; Rozdział 5. Kreowanie obrazu administracji lokalnej; Rozdział 6. Badania marketingowe w administracji; Rozdział 7. System marketingowy w adsministracji publicznej i samorządowej; Rozdział 8. Działania promocyjne na przykładzie samorządu terytorialnego; Rozdział 9. Kultura obsługi w administracji jako instrument kształtowania jej wizerunku; Rozdział 10. Zakończenie; Rozdział 11. Literatura; Rozdział 12. Spis tabel; Rozdział 13. Spis rysuków; Rozdział 14. Indeks. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30707, 30706 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30705/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48908, 48907 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37765 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13135 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13134/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jakość w instytucjach publicznych; Rozdział 2: Ewolucja systemów zarządzania w instytucjach publicznych na świecie. W stronę jakości w usługach publicznych; Rozdział 3: Rodzaje systemów zarządzania jakością w instytucjach publicznych; Rozdział 4: Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością; Rozdział 5: Implementacje systemu zarządzania jakością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26232, 26231 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26230/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Administracja; 2. Administracja publiczna; 3. Administracja centralna; 4. Reforma systemu edukacji; 5. Nowy system emerytalny w Polsce; 6. Reforma ochrony zdrowia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3795/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39082/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Gospodarka i administracja samorządowa; 1. Zagospodarowanie infrastrukturalne wielkopolskich gmin: (Artur Zimny); 2. Proces zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Strategii Rozwoju Gminy Łukowa: (Agnieszka Smarzewska); 3. Rola samorządu terytorialnego w polityce regionalnej Unii Europejskiej i Polski: (Ewa Woch, Agnieszka Smarzewska); 4. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym: (Donat Mierzejewski); 5. Rola samorządu powiatowego w systemie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w Polsce: (Andrzej Kurkiewicz); 6. Samorząd terytorialny – element otoczenia gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego: (Agnieszka Siedlecka); 7. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na obszarach wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego: (Ewelina Dresler, Marek Dresler); 8. Uczestnictwo mniejszości polskiej w samorządzie terytorialnym w odrodzonym państwie litewskim: (Krzysztof Sidorkiewicz); Część 2: Finanse samorządowe; 1. Nieprzewidziane scenariusze, czyli pierwsze sukcesy i porażki polskich samorządów w procesie pozyskiwania funduszy strukturalnych UE: (Małgorzata Słodowa-Hełpa);2.Absorpcja funduszy UE przez wspólnoty lokalne na przykładzie samorządu lokalnego gminy Piła i powiatu pilskiego: (Jan Szwedziński); 3. System zasilania finansowego samorządu terytorialnego w Polsce: (Katarzyna Peter-Bombik); 4. Niektóre aspekty finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego: (Antoni Jeżowski); 5. Wpływ podatku od nieruchomości na wspieranie przedsiębiorczości: (Rafał Zdzierela); 6. Wpływ działalności nadzorczej i kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych na doskonalenie systemu samorządu terytorialnego: (Henryk Chmara); 7. Znaczenie podatków w dochodach gmin w Niemczech: (Małgorzata Hybka). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17317/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39038, 39037 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39036/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Uwarunkowania funkcjonowania współczesnego samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Samorządność regionalna i skuteczna polityka rozwoju regionalnego; Rozdział 3: Efektywne zarządzanie przepływem informacji w układzie lokalnym; Rozdział 4: Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne narzędziem podnoszenia sprawności instytucji lokalnych; Rozdział 5: Modernizacja i samodzielność finansowa jednostek samorządowych; Rozdział 6: Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w warunkach integracji i modernizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32730, 32729 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32728/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego; 2. Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym; 3. Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego; 4. Zarządzanie finansami lokalnymi i regionalnymi; 5. Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8956, 8955, 8954, 8953 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8952/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 238)
1. Krystian Heffner, Tadeusz Marszał, Wstęp; 2. Krystian Heffner, Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych; 3. Magdalena Wdowicka, Rola małych miast w kształtowaniu konkurencyjności obszarów metropolitalnych; 4. Iwona Jażewicz, Małe miasta w strefie ekspansji aglomeracji gdańskiej; 5. Monika Gołąb- Korzeniowska, Małe miasta Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako zaplecze mieszkalne Krakowa; 6. Alicja Zakrzewska- Półtorak, Przekształcenia w strukturze społeczno- ekonomicznej wybranych małych miast Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego; 7. Leszek Kupiec, Tadeusz Truskolaski, Wpływ relacji między miastem centralnym i jego otoczeniem na rozwój funkcji metropolitalnych (przykład Białegostoku); 8. Rafał Adamczyk, Znaczenie małych miast subregionu centralnego woj. śląskiego dla rozwoju Śląskiego Obszaru Metropolitalnego; 9. Monika Radwańska, Oddziaływanie ośrodka rdzeniowego aglomeracji na jednostki miejskie regionu (przykład miasta Torunia); 10. Anna Świdurska, Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym; 11. Stanisław J. Kozłowski, Tadeusz Marszał, Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi (przypadek Strykowa i Tuszyna); 12. Joanna Banasiak, Iwona Pielesiak, Działania władz samorządowych stymulujące rozwój społeczno- gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa); 13. Piotr Lorens, Rumia w aglomeracji gdańskiej; 14. Agnieszka Wójtowicz- Wróbel, Problemy i szanse przebudowy małego miasta w obszarze oddziaływania Krakowa (przykład Słomnik); 15. Jacek Malikowski, Na północno wschodnich peryferiach górnośląskiego zespołu metropolitalnego (przypadek Siewierza); 16. Katarzyna Miszczak, Rola sektora pierwotnego ośrodków lokalnych w obszarach metropolitalnych; 17. Mikołaj Gabriel, Michał Gabriel, Zmiany przestrzenne w osiedlach miejskich aglomeracji lwowskiej w warunkach postsocjalistycznej transformacji społeczno- gospodarczej; 18. Magdalena Nowak, Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania Łodzi (przykład Rzgowa); 19. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia organizacji administracji publicznej; Rozdział 2: Zasady budowy administracji publicznej; Rozdział 3: Prawo instrumentem praktycznej organizacji administracji centralnej; Rozdział 4: Praktyka organizowania prawem rządowej admninistracji terenowej; Rozdział 5: Organizacja administracji samorządowej; Rozdział 6: Praktyczne kształtowanie struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej; Rozdział 7: Prawo wewnętrzne w praktyce organizacyjnej; Rozdział 8: Niektóre zjawiska patologii w praktyce organizacji i działania administracji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15951/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Model ksztalcenia specjalistów obsługi celnej; 2. Kompetencje funkcjonariuszy celnych jako potencjał do osiągnięcia celów strategicznych związanych z akcesem Polski do Unii Europejskiej; 3. system szkolenia w Słuzbie Celnej; 4. Losy absolwentów kierunku obsługi celnej; 5. Międzynarodowe umowy w sprawach celnych- specjalistyczny przedmiot na kierunku "polityka celna"; 6. Ograniczenia pozataryfowe przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu w Unii Europejskiej oraz polskie przepisy dostosowawcze w tym zakresie; 7. Specyfika naucznia przedmiotu "Prawo celne" wśród studentów Wydziału Handlu Zagranicznego studiujących w systemie zaocznym; 8. Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą; 9. Handel za pośrednictwem Internetu - nowym problemem dydaktycznym; 10. Kilka uwag na temat metodyki postepowania w sprawach celnych; 11. Mój glos w sprawie ksztalcenia funkcjonariuszy celnych oraz specjalistów obsługi celnej; 12. Wspólna polityka rolna - nowe wyzwania dla funkcjonariuszy celnych oraz specjalistów obsługi celnej; 13. studium obslugi celnej - atrakcyjna ofertą edukacji i przedsiebiorczości; 14. Dydktyka przedmiotu "Postepowanie administracyjne w sprawach celnych"; 15. Prawo celne - wybrane problemy nauczania; 16. Prawo podatkowe w edukacji celnej; 17. Klasyfikacja towarów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9747 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9746/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again