Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Brezdeń Paweł
(1)
Górecka Stanisława
(1)
Kowalski Mariusz (1968- )
(1)
Raźniak Piotr
(1)
Tomczak Przemysław (geograf)
(1)
Zalewska Joanna Marta
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(7)
Subject
Polska
(5)
Bezrobocie
(4)
Siła robocza
(4)
Spis powszechny
(4)
Zatrudnienie
(4)
Rynek pracy
(3)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Starość
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(2)
Dolnośląskie, województwo
(1)
Polska
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Uwagi ogólne; 2. Ludność według płci i regionów (NTS 1) w 2005 r.; 3. Ludność według płci i województw (NTS 2) w 2005 r.; 4. Ludnośc według płci, województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3) w 2005 r.; 5. Ludność według płci i wieku w 2005 r.; 6. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3) w 2005 r.; 7. Ludność według płci, grup wieku i województw (NTS 2) w 2005 r.; 8. Ludność według płci i powiatów (NTS 4) w 2005 r.; 9. Ludnośc według płci, województw (NTS 2),powiatów (NTS 4) i gmin (NTS 5) w 2005 r. 10. Ludnośc w powiatach według grup wielkości powiatów oraz województw w 2005 r. ; 11. Ludnośc w miastach według grup wielkości miast w 2005 r.; 12. Ludnośc wiejska według grup wielkości gmin w 2005 r.; 13. Ludność w gminach miejsko-wiejskich według grup wielkości gmin w 2005 r.; 14. Zestawienie jednostek administracyjnych i terytorialnych w 2005 r. 15. Podstawowe dane demograficzne w 2005 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17997 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17996 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46184/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp. Świadkowie przejścia modernizacyjnego; Rozdział 1. Od habitusu do metanawyku: nowy mechanizm generowania praktyk społecznych; Rozdział 2. Od użyteczności do kultury młodości: przebieg życia pokoleń ludzi starych; Rozdział 3. Być Tam: etnografia wielostanowiskowa w Warszawie; Rozdział 4. Etnografie: praktyki użyteczności i unikania bezczynności; Rozdział 5. Etnografie: nowe praktyki kultury młodości; Rozdział 6. Między habitusem a metanawykiem. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 48701 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48700/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43825 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 3)
Rozdział I. Synteza raportu - główne wnioski; Rozdział II. Streszczenie; 1. Struktura opracowań; 2. Moduł demograficzny; 3. Moduł rynku pracy; 4. Moduł wykluczenia społecznego; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Wprowadzenie: założenia, cele i metody badań, dane źródłowe; 2. Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030; 3. Trendy rozwoju demograficzno-osadniczego w świetle statystyki de iure; 4. Szacunek ludności de facto; 5. Trendy rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej; 5. Poziom zamożności i jakość życia mieszkańców; 6. Czynniki i bariery rozwoju demograficznego; 7. Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza; 8. Diagnoza edukacji według typów szkół; 9. Wyniki edukacji i poziom wykształcenia mieszkańców; 10. Struktury absolwentów; 11. Kapitał intelektualny; 12. Obszary problemowe edukacji; 13. Rynek pracy Mazowsza; 14. Wielkość i struktura rynku pracy; 15. Dostępność przestrzenna rynków pracy oraz dojazdy pracownicze; 16. Koszty pracy; 17. Przedsiębiorstwa nowe i kreatywne; 18. Bezrobocie; 19. Prognoza rozwoju rynku pracy; 20. Wykluczenie społeczne a rozwój Mazowsza; 21. Główne przyczyny wykluczenia w województwie mazowieckim; 22. Wielkość i charakter zróżnicowań społeczno-przestrzennych; 23. Dostępność przestrzenna do usług medycznych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 6)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 3. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Poziom aktywności społecznej i rozwoju kapitału społecznego i jego zmiany w latach 1990-2010; 3. Poziom spójności społecznej - uwarunkowania stanu obecnego; 4. Tożsamość lokalna i regionalna jako czynnik oddziałujący na rozwój; 5. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 6. Jakość samorządności jako czynnik warunkujący lokalne polityki rozwoju; 7. Modele zarzadzania celów rozwojowych; 8. Współpraca sektorów prywatnego i publicznego; 8. Współpraca między samorządami gmin, powiatów i województwa; 9. Kondycja finansowa samorządów gminnych i powiatowych; 10. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy UE, ich wykorzystanie i uwarunkowania; 11. Poziom aktywności prorozwojowej samorządów terytorialnych; 12. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; 13. Identyfikacja i charakter konfliktów występujących na Mazowszu - przyczyny, obszary, skala, typologia; 14. Konflikty i ich wpływ na procesy rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycje sposobu kontynuaqi badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Perspektywy rozwoju; Rozdział VII. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Tablice przeglądowe; 2. Wybrane wyniki ze wskaźnikami precyzji 3. Aktywność ekonomiczna ludności; 4. Pracujący; 5. Bezrobotni; 6. Bierni zawodowo; 7. Gospodarstwa domowe; 8. Osoby niepełnosprawne; 9. Wykresy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17757 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17756 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17759 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17758 czyt (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17761 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17760 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18682 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18681 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again