Form of Work
Książki
(21)
Status
available
(21)
only on-site
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Jarosz Antoni
(2)
Auleytner Julian
(1)
Cwalina Wojciech
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła
(1)
Falkowski Andrzej
(1)
Falkowski Witold
(1)
Firlit-Fesnak Grażyna
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Jankowski Stanisław
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Michna Waldemar
(1)
Orczyk Józef
(1)
Pisz Zdzisław
(1)
Podoski Kazimierz
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Slany Antonin
(1)
Szatur-Jaworska Barbara
(1)
Szumlicz Tadeusz (1945- )
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Turnowiecki Witold
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
Subject
Polityka społeczna
(17)
Socjologia
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Marketing polityczny
(2)
Polska
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Globalizm
(1)
Gospodarka
(1)
Jakość życia
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Międzynarodowa integracja gospodarcza
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Psychologia polityki
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
21 results Filter
Book
In basket
1. Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i zakres; 2. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; 3. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą; 4. Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie; 5. Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego; 6. Bezrobocie; 7. Warunki bytu gospodarstw domowych; 8. Konsumpcja a styl życia; 9. Ubóstwo jako kwestia społeczna; 10. System zabezpieczenia emerytalnego; 11. Ubezpieczenia zdrowotne i ochrona zdrowia; 12. Pomoc społeczna; 13. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 14. Patologie społeczne; 15. Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19586, 19585 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19584/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-01-15304-5
Cz. 1: Wprowadzenie do polityki społecznej; 1. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej: Ryszard Szarfenberg; 2. Historia polityki społecznej: Julian Auleytner; 3. Uwarunkowania polityki społecznej: Cezary Żołędowski; 4. Wartości i zasady polityki społecznej: Jolanta Supińska; 5. Style i instrumenty polityki społecznej: Jolanta Supińska; 6. Sektory, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej: Grażyna Spytek-Bandurska; 7. Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej: Barbara Szatur-Jaworska; 8. Ewaluacja i analiza polityki społecznej: Ryszard Szarfenberg; 9. Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej: Mirosław Księżopolski; 10. Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej oraz ich wpływ na Polskę: Gertruda Uścińska; Cz. 2: Wybrane problemy społeczne i sposoby ich rozwiązywania; 11. Teoria kwestii i problemów społecznych: Barbara Rysz-Kowalczuk; 12. Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian: Grażyna Firlit-Fesnak; 13. Ochrona zdrowia w polityce społecznej: Grażyna Magnuszewska-Otulak; 14. Problemy społeczne w sferze pracy: Małgorzata Szylko-Skoczny; 15. Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne: Renata Gierszewska, Jan Łopato; 16. Edukacja, wiedza i umiejętności; szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo: Justyna Godlewska, Emilia Jaroszewska; 17. Dyskryminacja a równouprawnienie; zadania dla polityki społecznej: Grażyna Firlit-Fesnak, Grażyna Magnuszewska-Otulak; 18. Przestępczość jako problem społeczny; profilaktyka społeczna i polityka kryminalna: Emilia Jaroszewska, Mariola Kordas-Surowiec; 19. Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań: Paweł Hut; 20. Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych: Antoni Rajkiewicz; Cz. 3: Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju polityki społecznej; 21. Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne: Ryszard Szarfenberg; 22. Spory wokół socjalnych funkcji państwa: Julian Auleytner; 23. Lokalna polityka społeczna: Roman Wasylewski; 24. Rola trzeciego sektora w polityce społecznej: Ewa Leś; 25. Dialog społeczny a polityka społeczna: Jacek Męcina; 26. Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej: Agata Krencik, Jolanta Supińska; 27. Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej: Ryszard Szarfenberg; 28. Europejski model socjalny: Mirosław Księżopolski; 29. Internacjonalizacja polityki społecznej: Włodzimierz Anioł. [j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31079, 31078 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31077/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7417-126-X
1. Rozwój polityki społecznej jako działalność praktycznej; 2. Doktrynalne uwarunkowania polityki społecznej; 3. Aspekty teoretyczne o modele polityki społecznej; 4. Przesłanki kształtowania celów operacycjnych w polityce społecznej; 5. Praca i bezrobocie; 6. Zabezpieczenie emerytalne; 7. Ubóstwo i metody jego przezwyciężania; 8. Opieka zdrowotna; 9. System edukacyjny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21194, 21193 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21192/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7326-022-6
1. Pojęcie, przedmiot, geneza polityki społecznej; 2. Rozwój ekonomiczny a realizacja celów polityki społecznej; 3. Podmioty polityki społecznej; 4. Demograficzne aspekty polityki społecznej; 5. Społeczne problemy rodziny; 6. Polityka mieszkaniowa; 7. Praca jako kategoria polityki społecznej; 8. Ochrona pracy; 9. Polityka oświatowa; 10. Ochrona zdrowia; 11. Zabezpieczenie społeczne; 12. Problemy patologii społecznej; 13. Ochrona środowiska; 14. Społeczna gospodarka rynkowa; 15. Zagrożenia realizacji polityki społecznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13851 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13850/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rola rynku i państwa w gospodarce polskiej; Rozdział 2: Katolicka nauk społeczna wobec wyzwań współczesności -koncepcja państwa w encyklice "Centesimus Annus" Jana Pawła II; Rozdział 3: Państwo opiekuńcze -powstanie, rozwój kryzys; Rozdział 4: Ustrojowa przebudowa gospodarki polskiej; Rozdział 5: Rozwój społeczno -gospodarczy i instrumenty jego realizacji; Rozdział 6: Polityka zrównoważonego rozwoju; Rozdział 7: Konkurencyjność gospodarki polskiej; Rozdział 8: Partnerstwo publiczno -prywatne - jego istota i rozwój w Polsce; Rozdział 9: Polityka ekonomiczna i jej koordynacja w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 10: Globalizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27983, 27982 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27981/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-561/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-561/1/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; No 2556.)
Część 1: Wprowadzenie do polityki społecznej; Część 2: Szczegółowe kwestie socjalne; 1. Problemy bezrobocia; 2. Ubóstwo: kategorie, przyczyny i programy; 3. Polityka wobec rodziny; 4. Polityka edukacyjna państwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30665, 30664 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30663/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88-139-14-2
Rozdział 1: Problem teoretycznych podstaw nauki o polityce społecznej; Rozdział 2: Geneza polityki społecznej; Rozdział 3: Polityka społeczna - problemy teoretyczne; Rozdział 4: Dominujące doktryny polityki społecznej; Rozdział 5: Podstawowe kategorie polityki społecznej; Rozdział 6: Polityka społeczna a demografia; Rozdział 7: Rodzina i jej miejsce w polityce społecznej; Rozdział 8: Polityka zatrudnienia i kwestia bezrobocia; Rozdział 9: Kwestia mieszkaniowa; Rozdział 10: Kwestia ochrony zdrowia; Rozdział 11: Świadczenia i zabezpieczenia społeczne; Rozdział 12: Polityka społeczna a młode pokolenie Polaków; Rozdział 13: Kwestia patalogii społecznych; Rozdział 14: Społeczne funkcje rynku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4456, 4455, 4454, 4453, 4452, 4451, 4450, 4449, 4448, 4447, 4446, 4445, 4444, 4443, 4442, 4441, 4440, 4439, 4438 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4437/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88-139-14-2
Rozdział 1: Problem teoretycznych podstaw nauki o polityce społecznej; Rozdział 2: Geneza polityki społecznej; Rozdział 3: Polityka społeczna - problemy teoretyczne; Rozdział 4: Dominujące doktryny polityki społecznej; Rozdział 5: Podstawowe kategorie polityki społecznej; Rozdział 6: Polityka społeczna a demografia; Rozdział 7: Rodzina i jej miejsce w polityce społecznej; Rozdział 8: Polityka zatrudnienia i kwestia bezrobocia; Rozdział 9: Kwestia mieszkaniowa; Rozdział 10: Kwestia ochrony zdrowia; Rozdział 11: Świadczenia i zabezpieczenia społeczne; Rozdział 12: Polityka społeczna a młode pokolenie Polaków; Rozdział 13: Kwestia patalogii społecznych; Rozdział 14: Społeczne funkcje rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14865, 14864, 14863, 14862, 14861 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1. Teoretyczne podstawy nauki o polityce społecznej; 1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; 2. Kwestia socjalna jako przedmiot nauki o polityce społecznej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Doktryny polityki społecznej; 5. Liberalizm i jego niektóre szkoły społeczne; 6. Myśl narodowa, agraryzm i konserwatyzm a polityka społeczna; 7. Socjalizm i jego niektóre szkoły społeczne; 8. Doktryna socjalna Kościoła katolickiego i prawosławnego; 9. katolicyzm społeczny w Polsce; 10. Ekorozwój; Część 2: Podmioty polityki społecznej i ich aktywność; 11. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako podmiot globalnej polityki społecznej; 12. Instytucje europejskiej polityki społecznej; 13. Państwowe podmioty polskiej polityki społecznej; 14. Fundusze celowe i składkowe w polityce społecznej; 15. Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki społecznej; 16. Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej; 17. Zakończenie - prognoza polskiej polityki społecznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30580, 30579 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30578/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka gospodarcza i jej aspekty; Rozdział 2: Polityka stabilizacyjna; Rozdział 3: Integracja ekonomiczna; Rozdział 4: Mikroekonomiczna polityka społeczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16768 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16767/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpieczeństwo socjalne; 1.1. Istota bezpieczeństwa socjalnego; 1.2. Bezpieczeństwo socjalne a model ustrojowy państwa; 1.3. Internacjonalizacja i europeizacja problemów bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 2: Mechanizmy kształtujące bezpieczeństwo socjalne; 2.1. Podmioty kształtujące bezpieczeństwo socjalne w państwie; 2.2. Obszary bezpieczeństwa socjalnego; 2.3. Procedury decyzyjne w zakresie bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 3 : Koncepcje (doktryny) bezpieczeństwa socjalnego; 3.1. Rozwój doktryn polityczno-społecznych; 3.2. Model liberalny; 3.3. Model socjaldemokratyczny; 3.4. Model chrześcijańsko-demokratyczny; 3.5. Model wschodnioazjatycki (konfucjański); 3.6. W poszukiwaniu nowego modelu bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 4: Modele bezpieczeństwa socjalnego w krajach UE; 4.1. Model skandynawski ; 4.2. Model anglosaski; 4.3. Model kontynentalny (germański); .4. Model południowoeuropejski (śródziemnomorski); .5. Model wschodnioeuropejski; Rozdział 5: Na drodze do polskiego modelu bezpieczeństwa socjalnego; 5.1. Historyczne uwarunkowania kształtu bezpieczeństwa socjalne; 5.2. Kształtowanie się polskiego modelu bezpieczeństwa socjalnego w procesie transformacji i europeizacji; 5.3. Problemy bezpieczeństwa socjalnego w Polsce i sposoby ich przezwyciężania; Rozdział 6. Działalność UE na rzecz bezpieczeństwa socjalnego; 6.1. Strategie unijne w zakresie bezpieczeństwa socjalnego; 6.2. Polityka socjalna UE; 6.3. Instytucje podejmujące działalność w obszarze bezpieczeństwa socjalnego; 6.4. Podział kompetencji między UE a państwa członkowskie w zakresie bezpieczeństwa socjalnego. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49140, 49139 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48216/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Rozdział 1: Istota bezpieczeństwa narodowego; Rozdział 2: Państwo narodowe w dobie globalizacji; Rozdział 3: Bezpieczeństwo społeczne jako jeden ze składników bezpieczeństwa narodowego; Rozdział 4: Unia Europejska wobec problemu bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 5: Instytucjonalne oddziaływania państwa na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 6: Kapitał ludzki i społeczny w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56529, 49142 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49141/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przeobrażenia strukturalne społeczeństwa polskiego po roku 1989 roku; 2. Poziom życia; 3. Nowy ustrój szkolny - szanse i zagrożenia realizacji zadań edukacyjnych; 4. Polityka zatrudnienia wobec problemu bezrobocia; 5. Zmiany w kształceniu zawodowych jako czynnik przeciwdziałania bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych; 6. System ubezpieczeń społecznych; 7. Ochrona zdrowia - przesłanki, kierunki, zagrożenia; 8. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych; 9. Instytucja pomocy społecznej w walce z ubóstwem i marginalizacją społeczną; 10. Infrastruktura społeczna jako narzędzie rozwiązywania zadań społecznych; 11. Sytuacja mieszkaniowa i społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Polsce; 12. System społeczny przedsiębiorstwa; 13. Zadania społeczne przedsiębiorstwa w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych; 14. Ochrona i bezpieczeństwo pracy; 15. Problemy patologii społecznej - diagnoza stanu; 16. Rozwój samorządności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10342, 10341 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10340/XIIczyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawy teoretyczne ubezpieczenia społecznego; Rozdział1: Modele polityki społecznej - ustalenie kategorii konstrukcyjnych; Rozdział 2: Model antycypacyjny polityki społecznej - uwarunkowania realizacyjne; Rozdział 3: Zarządzanie ryzykiem społecznym - rozważania teoretyczne; Rozdział 4: Schemat ideowy metody ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Rozdział 5: Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia - aspekt problemowy i aspekt charakteryzujący; Część 2: Refleksje teoretyczne nad praktyką ubezpieczenia społecznego; Rozdział 6: Reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego - czy w kierunku rozwiązań ubezpieczeniowych; Rozdział 7: O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia; Rozdział 8: O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym; Rozdział 9: O "systemie ubezpieczeń społecznych"; Rozdział 10: O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37709 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37708/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zróżnicowanie społeczne; Rozdział 2: Ubóstwo; Rozdział 3: Bezrobocie; Rozdział 4: Bezdomność; Rozdział 6: Problemy rodziny, kobiet i dzieci; Rozdział 7: Społeczne kwestie starości; Rozdział 8: Niepełnosprawność; Rozdział 9: Kwestie mieszkaniowe; Rozdział 10: Zagrożenia społeczne; Rozdział 11: Marginalizacja; Rozdział 12: Trzy reformy; Rozdział 13: Międzynarodowe aspekty polityki społecznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8246, 8245, 8244 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8243/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Komunikowanie publiczne; Rozdział 1: Obszar komunikowania publicznego; Rozdział 2: Organizacja komunikowania publicznego; Rozdział 3: Społeczne kampanie komunikacyjne; Cz.2: Komunikowanie polityczne; Rozdział 4: Istota komunikowania politycznego; Rozdział 5: Kompania polityczna i wyborcza jako formy komunikowania politycznego; Rozdział 6: Uczestnicy kompani politycznej i wyborczej; Rozdział 7: Organizacja kompani wyborczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13454 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13453/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-704/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-704/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Polityczna)
Rozdział 1. Pojęcie i koncepcje marketingu politycznego; Rozdział 2. Modele zachowań wyborczych obywateli; Rozdział 3. Segmentacja rynku wyborczego; Rozdział 4. Wizerunek kandydata; Rozdział 5. Kobiety w wyborach politycznych; Rozdział 6. Media w kampaniach politycznych; Rozdział 7. Telewizyjna i radiowa reklama polityczna; Rozdział 9. Kampania bezpośrednia; Rozdział 10. Marketing polityczny w Internecie; Rozdział 11. Negatywne kampanie polityczne; Rozdział 12. Sondaże wyborcze- źródło informacji i wpływu; Rozdział 13. Marketing powyborczy; Rozdział 14. Obrona przed manipulacją wyborczą. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30646, 30645 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30644/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again