Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(10)
Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
dostępne
(9)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Autor
Balicki Janusz (1947- )
(1)
Butowski Leszek (1965- )
(1)
Falkowski Witold
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Lissowski Olgierd
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Michna Waldemar
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Zarzeczny Józef (1946- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Polityka społeczna
(4)
Państwo dobrobytu
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Unia Europejska
(2)
Emigracja i imigracja
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Globalizacja
(1)
Globalizm
(1)
Instytucje społeczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kościół i problemy społeczne
(1)
Marketing
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polska
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Turystyka
(1)
Uchodźcy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Temat: czas
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
kraje Unii Europejskiej
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1. Współczesne wywania modernizacyjne a polityka społeczna zintegrowanej Europy; 2. Wartości socjalnej jako cel normatywny eruopejskiego modelu socjalnego; 3. Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w dobie Nowej Gospodarki; 4. Strategia Lizbońska- nowy europejski model społeczno-gospodarczy; 5. Polityka społeczna Niemiec. Od Bismarckowskich świadczeń socjalnych po Agendę 2010; 6. Status kobiet w Unii Europejskiej; 7. Potencjał ekonomiczny sektora non profit na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej; 8. Europejski Fundusz Społeczny na tle ewolucji finansowania celów europejskiej polityki społecznej w obszarze rynku pracy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41347, 41346, 26328, 26327 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26326/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41291 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41290/IX czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45337 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45336/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Bezpieczeństwo socjalne; 1.1. Istota bezpieczeństwa socjalnego; 1.2. Bezpieczeństwo socjalne a model ustrojowy państwa; 1.3. Internacjonalizacja i europeizacja problemów bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 2: Mechanizmy kształtujące bezpieczeństwo socjalne; 2.1. Podmioty kształtujące bezpieczeństwo socjalne w państwie; 2.2. Obszary bezpieczeństwa socjalnego; 2.3. Procedury decyzyjne w zakresie bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 3 : Koncepcje (doktryny) bezpieczeństwa socjalnego; 3.1. Rozwój doktryn polityczno-społecznych; 3.2. Model liberalny; 3.3. Model socjaldemokratyczny; 3.4. Model chrześcijańsko-demokratyczny; 3.5. Model wschodnioazjatycki (konfucjański); 3.6. W poszukiwaniu nowego modelu bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 4: Modele bezpieczeństwa socjalnego w krajach UE; 4.1. Model skandynawski ; 4.2. Model anglosaski; 4.3. Model kontynentalny (germański); .4. Model południowoeuropejski (śródziemnomorski); .5. Model wschodnioeuropejski; Rozdział 5: Na drodze do polskiego modelu bezpieczeństwa socjalnego; 5.1. Historyczne uwarunkowania kształtu bezpieczeństwa socjalne; 5.2. Kształtowanie się polskiego modelu bezpieczeństwa socjalnego w procesie transformacji i europeizacji; 5.3. Problemy bezpieczeństwa socjalnego w Polsce i sposoby ich przezwyciężania; Rozdział 6. Działalność UE na rzecz bezpieczeństwa socjalnego; 6.1. Strategie unijne w zakresie bezpieczeństwa socjalnego; 6.2. Polityka socjalna UE; 6.3. Instytucje podejmujące działalność w obszarze bezpieczeństwa socjalnego; 6.4. Podział kompetencji między UE a państwa członkowskie w zakresie bezpieczeństwa socjalnego. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49139, 48217 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48216/VI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Europejski Model Społeczny (EMS) i państwo dobrobytu; 1.1. EMS ― przedmiot, istota, struktura instytucjonalna; 1.2. Podstawy ustrojowe EMS; 1.3. Kryzys państwa dobrobytu ― diagnozy; 1.4. Reakcje na kryzys ― polityka oszczędności; 1.5. Od państwa dobrobytu do państwa pracy; Rozdział 2: Zagadnienia teoretyczne modernizacji EMS i zarządzania publicznego; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Podejście normatywne; 2.3. Ekonomia dobrobytu i instytucjonalizm; 2.4. Racjonalizm i konstruktywizm; 2.5. Teorie regulacji i mechanizmy refleksyjne; 2.6. Koncepcje governance; Rozdział 3: Wzmocnienie europejskiego zarządzania gospodarczego i społecznego wymiaru Unii Europejskiej; 3.1. W kierunku unii politycznej, gospodarczej i walutowej; 3.2. Społeczny wymiar Unii Europejskiej; 3.3. EMS jako czynnik produktywny; 3.4. Aktywizujące państwo dobrobytu i mobilizacja rynków pracy; 3.5. Inwestycje społeczne; 3.6. Innowacje społeczne; 3.7. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 3.8. W kierunku przywrócenia równowagi wymiaru gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej; 3.9. Liberalny neowelfaryzm i problem „asymetrii konstytucyjnej”; Rozdział 4: Partnerstwa, demokratyzacja i racjonalizacja struktur instytucjonalnych Europejskiego Modelu Społecznego; 4.1. Partnerstwo; 4.2. Partnerstwa w realizacji Strategii Lizbońskiej i Europe 2020; 4.3. Partnerstwo we wdrażaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych; 4.4. Dialog z partnerami społecznymi i dialog obywatelski z organizacjami społeczeństwa cywilnego; 4.5. Partnerstwo w świadczeniu usług publicznych. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51747 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51746/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-704/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-704/1/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33455 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33454/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji zarządzania; 2. Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką międzynarodową; 3. Logistyka międzynarodowa w praktyce polskich przedsiębiorstw, wyniki badań; 4. Swobody gospodarcze oraz polityka celna, transportowa i wobec MSP wg Traktatu Wspólnot Europejskich a zmiany warunków obsługi logistycznej; 5. Polski rynek TSL po wejściu do Unii Europejskiej; 6. Uwarunkowania i kierunki rozwoju logistyki europejskiej; 7. Logistyka w polityce gospodarczej wybranych państw; 8. Społeczno-kulturowe uwarunkowania logistyki międzynarodowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19996, 19995, 19994, 17560, 17559 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17558/XXXIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 44843 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44842/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej