Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(19)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Zegar Józef Stanisław
(2)
Borkowski Bolesław
(1)
Błąd Marta
(1)
Chudoba Łucja
(1)
Czudec Adam
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Dybowski Grzegorz
(1)
Gburczyk Sławomir
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Henisz-Matuszczak Anna
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Nowicka Elżbieta
(1)
Parzonko Andrzej
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Seremak-Bulge Jadwiga
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sura Rafał
(1)
Szewczak Marcin
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Tyc Agnieszka (1973- )
(1)
Walkowski Maciej
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Wyszkowska Zofia
(1)
Zawalińska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
Subject
Wspólna Polityka Rolna UE
(11)
Rolnictwo
(10)
Unia Europejska
(5)
Polityka rolna
(4)
Wieś
(4)
Polska
(3)
Rozwój terenów wiejskich
(3)
Gospodarstwo rolne
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
SAPARD
(2)
Agroturystyka
(1)
Dochody rolnicze
(1)
Dopłaty bezpośrednie dla rolników
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekoturystyka
(1)
Fundusze Unii Europejskiej
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Mleczarstwo
(1)
Otoczenie instytucjonalne
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka rolna Unii Europejskiej
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rolnictwo zintegrowane
(1)
Rozdrobnienie gospodarstw rolnych
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Zboża
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Społeczno-ekonomiczna aktywność mieszkańców wsi; 2. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi; 3. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych -nowe tendencje i uwarunkowania; 4. Przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32058, 32057 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32056/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7567-035-6
Cz. 1. Jadwiga Seremak-Bulge, Stanisław Mańko, Możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu likwidacji kwot mlecznych na polskie gospodarstwa mleczne zlokalizowane w regionach zagrożonych spadkiem produkcji mleka; Cz. 2. Michał A. Jerzak, Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w Polsce; Cz. 3. Edward Majewski, Piotr Sulewski, Adam Wąs, Strategie zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolniczych w Polsce; Cz. 5. Katarzyna Duczkowska- Małysz, Agnieszka Szymecka, Barbara Wieliczko, Ocena efektywności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach wto oraz przeglądu wspólnej polityki rolnej; Cz. 6. Walenty Poczta, Paweł Siemiński, Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34148 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34147/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarys problemu; 2. Elementy mechanizmu rynkowego; 3. Geneza i zakres interwencjonizmu; 4. Analiza instrumentu polityki interwencyjnej; 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych; 7. Charakterystyka i zadania Agencji Rynku Rolnego; 8. Kształtowanie syteuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym; 9. Handel zagraniczny zbóz oraz sytuacja na rynku krajowym; 10. Działania realizowane w ramach polityki rolnej Unii Europejskiej; 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego; 12. Gospodarowanie mieniem państwowym; 13. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23265, 23264, 23263, 23262 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23261/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41404 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41403 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - margines swobody dla decyzji narodowych; 2. Zakres i swoboda decyzji narodowych państw członkowskich Unii Europejskij w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - przegląd i ocena projektów regulacji unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna UE szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Rozdział 2: Sektorowy program operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich; Rozdział 3: Zintegrowany program operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Rozdział 5: Przedakcesyjny program SAPARD. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37680 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37679/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa; Rozdział 2: Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce; Rozdział 3: Symulacja sytuacji ekonomicznej rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno - żywnościowego w zintegrowanej Europie; Rozdział 5: Problem ekologizacji polskiego rolnictwa w warunkach integracji ze strukturami Unii Europejskiej; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwojowe rynku mleka w Polsce w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej; Rozdział 7: Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu SAPARD; Rozdział 8: Zasady działania Programu SAPARD i stan jego realizacji w Polsce w roku 2003; Rozdział 9: Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 10: Między eurofobią rolników a agrofobią elit.Społeczne problemy akcesji polskiej wsi do Unii Europejskiej; Rozdział 11: Społeczności lokalne terenów wiejskich a proces integracji Polski z Unią Europejską - niektóre wyzwania społeczno - kulturowe; Rozdział 12: Rola izb rolniczych w reprezentowaniu interesów środowiska wiejskiego - doświadczenia polskie i francuskie; Rozdział 13: Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standartów Unii Europejskiej w świetle wybranych dokumentów; Rozdział 14: Od układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego.Analiza polskich dokumentów dotyczących integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską; Rozdział 15: Średniookresowy przegląd Wspólnej polityki Rolnej a preferencje państw członkowskich Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15023, 15022 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15021/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 2. Oddziaływanie dobrej praktyki rolniczej na gospodarstwo rolne; 3. Zbiorowość gospodarstw rolnych nie spełniających wymogów Dyrektywy Azotowej w świetle danych FADN; 4. Samozaopatrzeniowe gospodarstwa rolne a zrównoważony rozwój rolnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Cz. 1: Aspekty instytucjonalne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Cz. 2: Zmiany w postrzeganiu rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 3: Mierzenie rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 4: Rola biznesu rolno-spozywczego w rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 5: Rolnictwo ekologiczne i programy rolno-środowiskowe; Cz. 6: Specyficzne problemy przestrzenne oraz rynku pracy na obszarach wiejskich; Cz. 7: Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich; Cz. 8: Zmieniajaca się rola kobiet na obszarach wiejskich; Cz. 9: Zmiany w stylu życia i wizerunku obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32047, 32046, 32045, 32044 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32043/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa zbóż; 2. Zmiany krajowej podaży zbóż i ich przetworów; 3. Zmiany w handlu zagranicznym zbożami i ich przetworami; 4. Zmiany podmiotowej struktury produkcji zbóż; 5. Rozwój systemu rynkowego; 6. Transmisja cen na rynku zbóż w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie strategiczne gospodarstwem rolniczym; Rozdział 2: Otoczenie polityczne i ekonomiczne wyznacznikiem mozliwości rozwoju gospodarstw mlecznych; Rozdział 3: Kosztochłonność produkcji mleka w typowych gospodarstwach mlecznych na swiecie; Rozdział 4: Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach; Rozdział 5: Strategie rozwoju polskich gospodarstw mlecznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33226, 33225, 33224, 31980, 31979 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31978/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Miejsce rolnictwa w gospodarce i współczesne koncepcje jego rozwoju; 2. Znaczenie instytucji w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 3. Otoczenie instytucjonalne rolnictwa; 4. Problemy rozwojowe rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw; 5. Zróżnicowanie zasobów i siły ekonomicznej gospodarstw rolnych w obszarze rolnictwa rozdrobnionego w świetle badań empirycznych; 6. Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unią Europejską przez gospodarstwa rolne; 7. Relacje rolników z otoczeniem instytucjonalnym; 8. Efekty i bariery współpracy rolników z instytucjami; 9. Znaczenie lokalnych instytucji w procesach rozwoju rolnictwa rozdrobnionego; [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33113 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33112/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja - Difin)
Rozdział 1: Historia rachunkowości, uwarunkowania prawne, podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwach rolniczych; Rozdział 3: Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną, zwierzęcą i produkcją spirytusu; Rozdział 4: Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną; Rozdział 5: Podatek rolny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32453, 32452, 32451, 32450 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32449/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomia czynnika ziemi i jej znaczenie dla procesów gospodarowania w rolnictwie; 2. Czynniki wytwórcze w rolnictwie Unii Europejskiej (UE) i Polski; 3. Ważniejsze instytucje oddziałujące na rynki rolne oraz rola polityki rolnej w kształtowaniu struktury instytucjonalnej w Unii Europejskiej w Polsce; 4. Regulatory rynków rolnych i ich funkcjonowanie w UE i w Polsce; 5. Wpływ zmian w instrumentarium rynków rolnych na sytuację dochodową gospodarstw rolnych w UE i w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34639 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34638/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33229, 33228 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33227/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek zbóż; 2. Rynek cukru; 3. Rynek mięsa; 4. Rynek mleka; 5. Rynek owoców i warzyw; 6. Rynek skrobi ziemniaczanej; 7. Rynek napojów i produktów wtórnego przetwórstwa spożywczego; 8. Wpływ polityki jakościowej Unii Europejskiej na przemiany strukturalne w polskim mleczarstwie; 9. Wpływ dopłat bezpośrednich na rynki rolno-spożywcze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 154)
1. Wstęp-Krystian Heffner; 2. Krystian Heffner, Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020; 3. Jerzy Wilkin, Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 4. Marek Kłodziński, Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej przez rozwój mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; 5. Wiesław Musiał, Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce w aspekcie reformy WPR 2014-2020; 6. Ryszard Wilczyński, Podejścia top-down i bottom-up w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; 7. Józef Stanisław Zegar, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju; 8. Wioletta Kamińska, Inwestycje w kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Przykład Polski Wschodniej; 9. Kazimierz Szczygielski, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego, Programu Operacyjnego. Casus - region opolski; 10. Brygida Solga, Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich; 11. Sabina Kubiciel-Lodzińska - Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 12. Brygida Klemens, Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 13. Wiesław Drobek, Barbara Woś, Monika Mateja, Agroturystyka na Opolszczyźnie; 14. Dariusz Krawczyk, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w perspektywie 2020 (wnioski z dotychczasowych doświadczeń). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again