Form of Work
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(8)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Błachut Barbara
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Dąbrowski Dominik
(1)
Gomółka Krystyna
(1)
Idczak Joanna
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rolbiecki Ryszard (1966- )
(1)
Sauer Adam
(1)
Siekierska-Rosiak Izabela
(1)
Skawiński Filip
(1)
Szafran Joanna
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Wojewódzka-Król Krystyna (1948- )
(1)
Zbucki Łukasz
(1)
Świstak Marek (1982- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(10)
Subject
Polityka regionalna UE
(9)
Polityka regionalna
(6)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Euroregiony
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Miasta
(2)
Regionalizacja ekonomiczna
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Ekorozwój
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Euroregion Bug
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy nacisku
(1)
Kadry
(1)
Komitet Regionów
(1)
Obszary recepcji turystycznej
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka publiczna
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Prawo europejskie
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Region turystyczny
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Transport
(1)
Transport wodny śródlądowy
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość regionalna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa Środkowa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności regionów; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 3: Konkurencyjność regionów; Rozdział 4: Środowiska przedsiębiorczości; Rozdział 5: Podstawy polityki regionalnej; Rozdział 6: Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32821, 32820, 32819, 32460, 32459 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32458/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 171)
Rozdział 1 : Podstawy teoretyczne rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem roli miast; 1. Podstawowa terminologia rozwoju regionalnego i rozwoju miast; 2. Czynniki rozwoju regionalnego i stymulanty rozwoju miast; 3. Miejsce miast w teoriach urbanizacji i rozwoju regionalnego; 3.1. Teorie urbanizacji i współczesne procesy kształtowania się miast; 3.2. Miejsce miast w koncepcjach rozwoju regionalnego; Rozdział 2 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w unii Europejskiej; 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej przed 2007 r.; 2. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast przed 2007 r.; 3. Polityka regionalna UE w okresie programowania 2007-2013; 3.1. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.2. Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.3. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej 2007-2013; 3.4. Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 4. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast w latach 2007-2013; Rozdział 3 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w Polsce; 1. Miasta w systemie administracyjnym i układzie terytorialnym Polski; Polityka regionalna Polski w latach 1989-2006; 3. Polityka regionalna w Polsce w okresie programowania 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem działań odnoszących się do obszarów miejskich; ,1. System instytucjonalny polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.1.1. Podział kompetencji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast między poszczególnymi poziomami administracji publicznej; 3.1.2. Instytucje powołane do zarządzania funduszami strukturalnymi; 3.2 Podstawowe dokumenty strategiczne i realizacyjne polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; 3.2.1. Dokumenty strategiczne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.2.2. Dokumenty realizacyjne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.3. Cele polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.4. Finansowanie polskiej polityki regionalnej w łatach 2007-2013; Rozdział 4 : Działania wobec miast w polityce rozwoju polskich regionów w latach 2007-2013; 1. Kierunki działań odnoszące się do miast w strategiach rozwoju regionalnego; 1.1. Miejsce miast w strukturze celów strategii rozwoju regionalnego; 1.2. Rozwojowe dziedziny wsparcia miast określone w celach strategii rozwoju regionalnego; 1.3. Kierunki działań w ramach celu dotyczącego „wsparcia rozwoju głównego ośrodka miejskiego w regionie w strategiach rozwoju regionalnego; 1.4. Działania dotyczące wsparcia rozwoju miast w strategiach rozwoju województw w ocenie ankietowanych; 2. Działania skierowane do miast w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013; 3. Powiązania strategii rozwoju województw i regionalnych programów operacyjnych w zakresie celów dotyczących wsparcia rozwoju miast; 4. Relacje między miastem wojewódzkim a regionem w strategiach rozwoju miast wojewódzkich.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Propedeutyka dochodów rolniczych; 2. Ewolucja dochodów i struktur rolniczych w Unii Europejskiej; 3. Dochody a wspólna polityka rolna; 4. Dochodowe aspekty reformy wspólnej polityki rolnej; 5. Regionalne zróżnicownaie dochodów rolniczych; 6. Od polityki dochodowej do rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9236, 9235 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9234/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Regiony a Unia Europejska – wzajemne oddziaływania; Część 2: Reprezentacja interesów regionów za pośrednictwem rządów państw oraz za pomocą instrumentów prawa krajowego; Część 3: Pozycja regionów w prawie wspólnotowym i jej następstwa dla reprezentacji interesów regionów wobec głównych instytucji Unii Europejskiej; Część 4: Komitet Regionów: oficjalny, lecz bardzo niedoskonały sposób reprezentacji interesów regionów w Unii Europejskiej; Część 5: Lobbing i dialog w Unii Europejskiej: uzupełnienie niedoskonałości oficjalnych form reprezentacji interesów regionów. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34637, 34636, 33662, 33661 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33660/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Rozdział 2: Przygotowanie Polski do unijnej polityki regionalnej; Rozdział 3: Wdrażanie unijnej polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 4: Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37420 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37419/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 51828 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 51827/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41373/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; 1. Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; 2. Początki polityki regionalnej EWG; Cz.2: Reforma polityki regionalnej EWG w 1988r.; 1. Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988r.; 2. Efekty polityki regionalnej; Cz.3: Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; 1. Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r.; 2. Efekty polityki regionalnej UE w latach 1994-1999; Cz.4: Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; 1. Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; 2. Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2000-2006; 3. Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20036 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20035/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 41302 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41301/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65219/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna; Rozdział 2: Zrównoważony rozwój a agenda 21; Rozdział 3: Istota konkurencyjności regionów; Rozdział 4: Konkurencyjność gmin z zastosowaniem metody OZK na przykładzie związku gmin Gór Świętokrzyskich. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37663/XV czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37664
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1. Europejska polityka regionalna; 2. Europejska statystyka regionalna; 3. Metody mierzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego; 4. Charakterystyka porównawcza województwa podkarpackiegio z innymi regionami Unii Europejskiej; 5. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26216 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26215 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Idea samorządu w myśli liberalnej; 2. O potrzebie badań wpływów politycznych w samorządzie terytorialnym w Polsce; 3. Mechanizmy demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej na szczeblu lokalnym w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych nowych członków UE -uwagi de lege lata i de lege ferenda; 4. Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989; 5. Zmiany w ordynacji samorządowej w Polsce w 2006 r. i ich skutki; 6. Standardy informacji publicznej w samorządach terytorialnych; 7. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym; 8. Rola instytucji proinnowacyjnych w rozwoju kreatywnej gospodarki regionu; 9. Istota współpracy transgranicznej w ramach euroregionów na granicy polsko-białoruskiej; 10. Współpraca międzynarodowa samorządów jako czynnik rozwoju innowacyjności terytorialnej; 11. Centra logistyczne na granicy wschodniej czynnikiem pobudzającym rozwój regionalny; 12. Majątek gminny jako przedmiot gospodarki komunalnej (na przykładzie Polski); 13. Zarządzanie środowiskowe w instytucjach samorządu terytorialnego; 14. Znaczenie implementacji Strategii Rozwoju Turystyki dla rozwoju lokalnego województwa lubuskiego; 15. Absorpcja funduszy unijnych przez polskie rolnictwo na obszarze województwa świętokrzyskiego; 16. Rola samorządu we wspieraniu ekologicznych rozwiązań w rolnictwie na przykładzie województwa lubuskiego; 17. Dobra praktyka w zarządzaniu inwestycjami ochrony środowiska w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28517, 28516 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28515/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again