Form of Work
Książki
(25)
Czasopisma
(9)
Status
only on-site
(34)
available
(11)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(17)
Author
Strzelecki Zbigniew
(15)
Plawgo Bogusław
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Borkowski Jan
(1)
Błachut Barbara
(1)
Gomółka Krystyna
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grzeszczyk Tadeusz
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Malendowicz Paweł
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Namyślak Beata
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Perło Dorota
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Sauer Adam
(1)
Streich Rafał
(1)
Struzik Adam
(1)
Tomaszewski Krzysztof
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(22)
Subject
Polityka regionalna
(26)
Polityka regionalna UE
(9)
Fundusze strukturalne UE
(5)
Regionalizacja gospodarcza
(5)
Gospodarka terenowa
(3)
Regiony (adm.)
(3)
Budżety terenowe
(2)
Ekorozwój
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Regionalizacja ekonomiczna
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Ekonometria
(1)
Euroregion Bug
(1)
Euroregiony
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Kurek, Witold
(1)
Miasta
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Piła (woj. wielkopolskie)
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Prawo europejskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: time
1989-
(17)
Subject: place
Mazowsze
(16)
Podlaskie, województwo
(2)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(2)
Polska
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Czasopisma ekonomiczne polskie
(16)
Materiały konferencyjne
(2)
34 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Dochody jednostek samorządu terytorialnego jakoźródło finansowania rozwoju rgionalnego; rozdział 2: Sektor bankowy w procesie wspierania rozwoju regionalnego; Rozdział 3: Inne formy finansowani rozwoju regionalnego w Polsce; Rozdizał 4: Fundusze Unii europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32665, 32664 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32663/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 127)
1. Andrzej Kłasik, Tadeusz Markowski, Wprowadzenie; 2. Anna Rogut, Bogdan Piasecki, Foresight: niekonwencjonalny instrument strategicznego zarządzania rozwojem regionu (doświadczenia woj. łódzkiego); 3. Andrzej Kłasik, Foresight regionalny. Scenariusze protechnologicznego rozwoju woj. śląskiego; 4. Łukasz Mamica, Piotr Kopyciński, Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski; 5. Jan Piwiński, Roman Szewczyk, Monitorowanie i prognozowanie priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju woj. mazowieckiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33891 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33475/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7526-155-4
1. Pozycja regionu w państwie narodowym; 2. Unia Europejska jako przestrzeń polityczno-prawna dla funkcjonowania regionu; 3. Ponadnarodowe płaszczyzny współpracy regionów;4. Państwo i region - partnerstwo w procesie integracji europejskiej; 5. Regiony w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26366, 26365 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26364/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43827 czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
1. Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008–2015; Część I: Analizy i Studia; 1. Joanna Gil-Mastalerczyk, Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym); 2. Jakub Botwina, Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie Zürychu; 3. Ingė Auželienė, Linas Daubaras, Vaida Vaitkutė Eidimtienė, Współczesne ogrodnictwo i sadownictwo miejskie: elementy, aspekty socjalne, kulturowe oraz rekreacyjne; 4. Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, Zespół dworsko-parkowy„Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaki czasu; 5. Kinga Olszewska, Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu na przykładzie Grodziska Bródnowskiego w Warszawie; 6. Sławomir Paweł Markowski, Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu. „Drzwi płockie” na Wzgórzu Tumskim w Płocku i Złote Ogrody Texcoco w Meksyku; 7. Sławomir Paweł Markowski, The detail and it’s surrounding – markers of time “Drzwi Płockie” at the Tumskie Hill and Golden Gardens of Texcoco (Mechico); 8. Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz, Plac Narutowicza w Warszawie – dyskusja o zachowaniu walorów kulturowych miejsca; Część II: Samorząd; 1. Tadeusz Markowski, Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju; 2. Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego; 3. Ewa Paturalska-Nowak, Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 – jako przykład zintegrowanego planowania na poziomie ponadregionalnym; 4. Zbigniew Strzelecki , Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Andrzej Gałązka, Możliwości ujęcia barier rozwoju w polityce publicznej; 5. Dorota Mantey, Rekreacja w strefie podmiejskiej na przykładzie podwarszawskiej gminy Piaseczno (raport z badań); Część III: Varia; 1. Adriana Derejko, Reakcja odmian pszenicy ozimej na środowisko i technologię uprawy na przykładzie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i Studia; 1. Danuta Hubner, Rola samorządów w polityce regionalnej; 2. Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski, Pomiar jakości i efektywności w urzędach administracji samorządowej; 3. Przemysław Śleszyński, Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni; 4. Mirosław Grochowski, Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych; 5. Jerzy Solon, Krzysztof Błażejczyk, Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu; 6. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański, Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie; Cz. 2: Samorząd; 1. Dariusz Piotrowski, Roman Szabłowski, Anna Nitka, Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej; 2. Tomasz Sałański, Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego; Cz. 3: Varia; 1. Elżbieta Mączyńska, Recenzja książki: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar pod redakcją naukową Hanny Godlewskiej-Majkowskiej; 2. Roman Szul, Recenzja książki: Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego; 3. Czesław Marcinkowski, Informacje o książce Ocena projektów europejskich 2007-2013 autorstwa Tadeusza A. Grzeszczyka. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i Studia; 1. Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionu; 2. Małgorzata Sulmicka, Nowa Strategia Lizbońska po roku 2010 - konsultacje regionalne; Cz. 2: Samorząd; I. Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza; 1. Zbigniew Strzelecki, Zakres przedmiotowy projektu Trendy rozwojowe Mazowsza; 2. Janusz Witkowski, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu - społeczeństwo; 3. Roman Szul, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu - gospodarka; 4. Kazimierz Kuciński, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu - przestrzeń; II. Konferencja Świat - Europa - Polska. Przyszłość Mazowsza; 1. Antoni Kukliński, Mazovia Quo Vadis? The Panels of International Experts; 2. Jean Marie Roosseau, Smart Mazovia starting pushing a Green Wave within Central Europe; 3. Bruno Amoroso, Mazovia Quo Vadis? Inspirations from and comments to the Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship; 4. Jan Grzegorek, Andrzej P. Wierzbicki, New Statistical Approaches in the Systemic Analysis of Regional, Intra-Regional and Cross-Regional Factors of Information Society and Economic Development; The Case of Mazovia; 5. Monika Łazowska, Jerzy Pietrasz, Wojciech Rzucek, Andrzej P. Wierzbicki, Beata Ziewiec, Impact of Internet and Information Technologies on the Development of Mazovia; 6. Olli Pekka Hatanpaa, Development of the Uusimaa Region; 7. Tuija Meisaari-Polsa, Public Health in Regional Development Planning in the Stockholm Region; Cz. 3: Varia; 1. Mirosław Grochowski, Recenzja książki: Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009; 2. Mirosław Grochowski, Recenzja książki: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
1. Wspomnienie o ks. prof. zw. dr hab. Ryszardzie Rumianku; Cz. 1: Analizy i Studia; 1. Wojciech Morawski, Kryzys gospodarczy 2008 roku - perspektywa historyczna; 2. Elżbieta Mączyńska, Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego; 3. Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Kryzys i jego wpływ na poziom bogactwa narodów; 4. Bazyli Samojlik, Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowych; 5. Krzysztof Perdzyński, Sławomir Listkiewicz, Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysu; 6. Zbigniew Strzelecki, Przejawy kryzysu w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów; Cz. 2: Samorząd; 1. Adam Struzik, Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysu; 2. Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik, Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE - próba ocenyna przykładzie Mazowsza; Cz. 3: Varia; 1. Krzysztof Opolski, Recenzja książki: Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie autorstwa Władysława Szymańskiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i studia; 1. Andrzej Gawryszewski, Rozwój demograficzno-społeczny Warszawy w XX wieku; 2. Radosław Andrzej Gawroński, O sposobach wykorzystania przez armię rzymską koni tzw. ras prymitywnych; 3. Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński, "Rewolucja neolityczna" na Mazowszu. Początki nowoczesnej gospodarki; 4. Maria Krajewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; 5. Marek Zalewski, O kolekcjach tworzących zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie; 6. Andrzej Myczko, Henryk Karcz, Krzysztof Wierzbicki, Termiczne przekształcenie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcej; 7. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański, Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie (cz. II); Cz. 2: Samorząd; 1. Paulina Sikorska, Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju. Zagrożenia i szanse. Przypadek Mazowsza; 2. Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu; 3. Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Paweł Soczewski, Mazowiecki System Informacji Przestrzennej; Cz. 3: Varia; 1. Roman Szul, Polskie regiony jako motory rozwoju. Refleksje wokół publikacji; 2. Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski; 3. Maria Krajewska, Sylwetka Erazma Majewskiego (1858 -1922); 4. Magdalena Staniszewska, Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego profesora Jerzego Łempickiego - ukoronowanie sierpeckich publikacji 2008 roku; 5. Czesław Marcinkowski, Rocznik Otwocki. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i Studia; 1. Renata Pałka, Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010; 2. Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych; 3. Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Współpraca systemu edukacji z gospodarką; 4. Andrzej Karpiński, Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999-2008; Cz. 2: Samorząd; 1. Agnieszka Bech, Jakość życia w regionach lotniskowych; 2. Michał Hackiewicz, Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego; 3. Zbigniew Cieszkowski, Elżbieta Polak, Analiza praktycznych problemów rozwoju energetyki lokalnej na przykładzie wybranych gmin wschodniej części województwa mazowieckiego; 4. Mirosław Grochowski, Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych; 5. Dariusz Świątek, Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne - doświadczenia angielskie; 6. Zofia Wysocka, Kształtowanie ładu przestrzennego - doświadczenia francuskie; Cz. 3: Varia; 1. Michał Hackiewicz, (oprac.) Debata nad projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 2. Zbigniew Srzelecki, V Forum Kohezyjne "Inwestowanie w przyszłość Europy: Wkład polityki spójności w Europę 2020". Piłka ciągle w grze. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i studia; Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński, Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania; I. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: teorie, definicje, metodologia; 1. Dorota Kielak, Ochrona dziedzictwa kulturowego - dylematy ponowoczesności ; 2. Zbigniew Kobyliński, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?; 3. Krystyna Gutowska, Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym; 4. Helena Kisilowska, Prawne aspekty ochrony nieruchomości zabytkowych; II. Zasoby dziedzictwa kulturowego Mazowsza; 1. Margerita Szulińska, Zabytki województwa mazowieckiego - ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie; 2. Magdalena Bryk, Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka: problemy ochrony, prezentacji i popularyzacji ; 3. Jacek Wysocki, Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza. Problemy zarządzania i ekspozycji ; 4. Marek Jakubiak, Zamki na Mazowszu: historia, stan zachowania i wykorzystania; 5. Jerzy Szałygin, Dziedzictwo kultury olęderskiej na Mazowszu; 6. Monika Łaczmańska, Prawne aspekty korzystania z nieruchomych zabytków techniki na przykładzie obiektów poprzemysłowych Żyrardowa; III. Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: analizy przypadków; 1. Anna Dymek, Problemy rozpoznania zabytkowych parków na terenie Warszawy oraz przygotowania zaleceń konserwatorskich na przykładzie Ogrodu Krasińskich; 2. Dorota Zaremba, Pałac w Sannikach. Historia odzyskana; 3. Bartłomiej Klęczar, Pozostałości Nadawczej Radiostacji Transatlantyckiej. Problemy konserwatorskie, potencjał edukacyjny i turystyczny; 4. Anna Wenka-Radzimirska, Problemy ochrony i konserwacji architektury czasów najnowszych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1956; 5. Margarita Kulesza, Bilans korzyści i niedogodności. Prywatny właściciel wobec decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków; IV. Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: informacja i promocja; 1. Katarzyna Krawczykowska, Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: problemy społeczne, promocja i informacja; 2. Magdalena Wyrzykowska, Potrzeba i tradycja znakowania zabytków. Znak Błękitnej Tarczy na warszawskich zabytkach; 3. Daniel Sukniewicz, Tematyczne szlaki turystyczne - pomysł na wykorzystanie i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego Mazowsza; Cz. 2: Samorząd; 1. Tomasz Sławiński, Metropolia warszawska - metodyczne problemy planowania przestrzeni. Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy, 13 czerwca 2011 roku; 2. Mirosław Grochowski, Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów. Warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku; Cz. 3: Varia; 1. Paulina Legutko-Kobus, Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Konferencja naukowa w Jachrance, 16-27 czerwca 2011 roku. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i studia; 1. Mirosław Grochowski, Barometr Mazowsza - zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym; 2. Agnieszka Ajdyn, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych - centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie; 3. Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Jarosław Wysocki, Andrzej Perkowski, Andrzej Natuniewicz, Paradygmaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim; 5. Tomasz Sałański, Najważniejsze i najpilniejsze zadania w województwie mazowieckim; 6. Zbigniew Strzelecki, Aktualizacja dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowe; Cz. 2: Samorząd; 1. Relacja z konferencji i dyskusja; Cz. 3: Varia; 1. Jacek Kozłowski, List do uczestników konferencji; 2. Tomasz Zegar, Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt wspomagający zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym; 3. Fotoreportaż z konferencji . [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i Studia; 1. Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Zróżnicowanie w rozwoju regionalnym (dylematy i argumenty); 2. Paweł Smaga, Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesie prowadzenia polityki pieniężnej; 3. Michal Banak, Zastosowanie obligacji przychodowych przedsiębiorstw komunalnych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce; 4. Małgorzata Podogrodzka, Demografia Warszawy na tle innych miast Polski w latach 1990-2008; 5. Katarzyna Golik, Wpływ lokalnych uwarunkowań na funkcjonowanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w Chińskiej Republice Ludowej; 6. Ivan Tosics, The Chinese urban development dilemma: heritage and green areas as victims of rapid urbanization; Cz. 2: Samorząd; 1. Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego; Cz. 3: Varia; 1. Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak, Szlak Książąt Mazowieckich sposobem na utrwalenie spuścizny książąt mazowieckich; 2. Magdalena Staniszewska, Sierpeckie Rozmaitości - okno na świat kulturalnego Sierpca. Podsumowanie 20 lat na rynku prasy lokalnej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Cz. 1: Analizy i Studia; 1. Przemysław Śleszyński, Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki; 2. Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc, Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego; 3. Marta Mackiewicz, Anna Dąbrowska, Determinanty innowacyjności na Mazowszu; 4. Jerzy Bański, Konrad Ł. Czapiewski, Marcin Mazur, Policentryczność rozwoju Mazowsza; 5. Bożena Degórska, Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni; 6. Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza; 7. Sylwia Dudek-Mańkowska, Marta Lackowska-Madurowicz, Konflikty społeczne na Mazowszu - identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny; Cz. 2: Samorząd; 1. Tomasz Sałański, Jak powstają obserwatoria terytorialne w Polsce?; 2. Anna Laszuk, Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza; Cz. 3: Varia; 1. Maciej Sulmicki, Problemy rozwoju obszarów okołomiejskich. Konferencja naukowa w Brnie, 24 maja 2012 roku. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Część 1: Analizy i Studia: Tomasz Komornicki, Rafał Wiśniewski, Marcin Stepniak, Piotr siłka, Piotr Rosiak: Rynek pracy w województwie mazowieckim; Małgorzata Podogrodzka: Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym; Piotr Rosik: Nieruchomości budynkowe i lokalowe w kontekście sytuacji mieszkaniowej w województwie mazowieckim; Wanda Pełka: Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego; Małgorzata Sulmicka: Tendencje rozwoju mazowieckiego rolnictwa; Roman Szul: Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja. Część 2: Samorząd; Michał Hackiewicz: Korytarze transportowe Rail Baltica i Baltic –Adriatic w polityce UE, Polski i regionów; Część 3: Agata Bronowska: Zmiany demograficzne i ich wpływ na edukację w województwie mazowieckim. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Część 1: Analiza i Studia; Andrzej Karpiński: Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej; Małgorzata Podogrodzka: Ludność Warszawy starzeje się; Dorota Mantey: Gmina jako miejsce identyfikacji-raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno; Piotr Rosik: Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim; Część 2: Samorząd: Emilia klimaszewska: Kształtowanie i ocena jakości do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych; Magdalena Miłkowska: W poszukiwaniu nowych rozwiązań unieszkodliwienia odpadów promieniotwórczych; Część 3: Varia: Zdzisław Struzik; Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Część 1: Analizy i Studia: Piotr Siłka: Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego; Andrzej Karpiński: Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu-pozytywne wzorce-najczęstsze błędy; Dorota Mantey: Reputacja wewnętrzna osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie w kontekście planowanej rewitalizacji-raport z badań ankietowych; Część 2: Maciej Gurbała: Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowej; Część 3: Varia Zdzisław Struzik: Bezpieczeństwo i pokój w nauczaniu Jana Pawła II, zawarte w Orędziach na Światowe Dni Pokoju 1979-1986; Czesław Marcinkowski : I Forum gospodarcze Powiatu Otwockiego (7września 2013 roku). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Część 1: Analizy i studia: Elżbieta Mączyńska: Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny; Józef St. Zegar: Zegar, Rolnictwo III Rzeczpospolitej; Ewa Jastrzębska: Paulina Legutko-Kobus: Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce; Henryk Skorowski: Polskie przemiany w perspektywie politologiczno-socjologicznej; Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik: Rozwój polskiego sektora finansowego w I dekadzie XXI wieku; Bartłomiej Kopaliński: Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu; Mirosław Grochowski: Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarzadzanie obszarami funkcjonalnymi. Część 2: Samorząd: Kinga Stanek: (oprac.): Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999-czerwiec 2014.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Mazowsze Studia Regionalne)
Część 1: Analizy i Studia; Roman Szul: Regionalizm w Hiszpanii; Barbara Chmielewska: Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z Warszawą; Anna Majewska, Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewska: Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy; Anna Dąbrowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska: Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy; Dorota Mantey: Zaangażowanie a zaufanie, czyli wybrane aspekty kapitału społecznego na przykładzie podwarszawskiej gminy Podkowa Leśna; Część 2: Samorząd: Piotr Rosik: Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu; Magdalena Wenda, Maria Zielecka, Regina Jeziórska, Elżbieta Bujnowska, Marek Panasiuk, Krystyna Cyruchin: Struktury krzemionkowo-metaliczne-możliwości potencjalnych zastosowań; Część 4: Varia : Krzysztof Opolski, Agata Kocia: Thomas Piketty- współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne (recenzja książki). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 083/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again