Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Matejun Marek
(1)
Siekierska-Rosiak Izabela
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Polityka regionalna
(4)
Rozwój regionalny
(3)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Miasta
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rolnictwo
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska Wschodnia
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7610-513-0
Rozdział 1: Priorytety i cele strategii Europa 2020 w krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentach strategicznych: (Zbigniew Strzelecki); Rozdział 2: Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia strategii Europa 2020: (Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka); Rozdział 3: Wykluczenie społeczne jako wyzwanie dla regionalnego i lokalnego planowania strategicznego: (Paulina Legutko-Kobus); Rozdział 4: Przejawy rozwoju inteligentnego i przedsiębiorczości w skali regionalnej i lokalnej: (Marek Laszuk); Rozdział 5: Niemiecka ENERGIEWENDE – jako wyraz innowacyjnej realizacji strategii Europa 2020: (Piotr Jeżowski); Rozdział 6: Kwestia równego traktowania płci w Polsce: (Ewa Jastrzębska). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46761/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 171)
Rozdział 1 : Podstawy teoretyczne rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem roli miast; 1. Podstawowa terminologia rozwoju regionalnego i rozwoju miast; 2. Czynniki rozwoju regionalnego i stymulanty rozwoju miast; 3. Miejsce miast w teoriach urbanizacji i rozwoju regionalnego; 3.1. Teorie urbanizacji i współczesne procesy kształtowania się miast; 3.2. Miejsce miast w koncepcjach rozwoju regionalnego; Rozdział 2 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w unii Europejskiej; 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej przed 2007 r.; 2. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast przed 2007 r.; 3. Polityka regionalna UE w okresie programowania 2007-2013; 3.1. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.2. Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.3. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej 2007-2013; 3.4. Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 4. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast w latach 2007-2013; Rozdział 3 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w Polsce; 1. Miasta w systemie administracyjnym i układzie terytorialnym Polski; Polityka regionalna Polski w latach 1989-2006; 3. Polityka regionalna w Polsce w okresie programowania 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem działań odnoszących się do obszarów miejskich; ,1. System instytucjonalny polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.1.1. Podział kompetencji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast między poszczególnymi poziomami administracji publicznej; 3.1.2. Instytucje powołane do zarządzania funduszami strukturalnymi; 3.2 Podstawowe dokumenty strategiczne i realizacyjne polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; 3.2.1. Dokumenty strategiczne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.2.2. Dokumenty realizacyjne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.3. Cele polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.4. Finansowanie polskiej polityki regionalnej w łatach 2007-2013; Rozdział 4 : Działania wobec miast w polityce rozwoju polskich regionów w latach 2007-2013; 1. Kierunki działań odnoszące się do miast w strategiach rozwoju regionalnego; 1.1. Miejsce miast w strukturze celów strategii rozwoju regionalnego; 1.2. Rozwojowe dziedziny wsparcia miast określone w celach strategii rozwoju regionalnego; 1.3. Kierunki działań w ramach celu dotyczącego „wsparcia rozwoju głównego ośrodka miejskiego w regionie w strategiach rozwoju regionalnego; 1.4. Działania dotyczące wsparcia rozwoju miast w strategiach rozwoju województw w ocenie ankietowanych; 2. Działania skierowane do miast w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013; 3. Powiązania strategii rozwoju województw i regionalnych programów operacyjnych w zakresie celów dotyczących wsparcia rozwoju miast; 4. Relacje między miastem wojewódzkim a regionem w strategiach rozwoju miast wojewódzkich.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 155)
Wstęp -Krzysztof Malik; Gabriela Jyż : Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia); Jacek Szlachta : Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw; Andrzej Klasik : Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retro - prospektywne; Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk : Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?; Tadeusz Markowski : Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje; Krzysztof Malik, Karina Bedrunka : Inteligentne specjalizacje - metodologia i najlepsze praktyki; Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk : Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych; Łukasz Mach : Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzenia specjalizacji rozwoju regionów; Rozalia Sitkowska : Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiego na tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym; Henryk Branderburg : Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniu projektów w Żywcu; Anna Jasińska-Biliczak : Smart Specialisation - Progressive Idea and New Instrument Supporting Regional Development. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47026/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 154)
1. Wstęp-Krystian Heffner; 2. Krystian Heffner, Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020; 3. Jerzy Wilkin, Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 4. Marek Kłodziński, Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej przez rozwój mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; 5. Wiesław Musiał, Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce w aspekcie reformy WPR 2014-2020; 6. Ryszard Wilczyński, Podejścia top-down i bottom-up w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; 7. Józef Stanisław Zegar, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju; 8. Wioletta Kamińska, Inwestycje w kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Przykład Polski Wschodniej; 9. Kazimierz Szczygielski, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego, Programu Operacyjnego. Casus - region opolski; 10. Brygida Solga, Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich; 11. Sabina Kubiciel-Lodzińska - Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 12. Brygida Klemens, Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 13. Wiesław Drobek, Barbara Woś, Monika Mateja, Agroturystyka na Opolszczyźnie; 14. Dariusz Krawczyk, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w perspektywie 2020 (wnioski z dotychczasowych doświadczeń). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again