Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Górka Kazimierz
(1)
Janasz Władysław
(1)
Klasik Andrzej (1943- )
(1)
Rachwał Tomasz
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Polityka przemysłowa
(3)
Przedsiębiorstwa
(2)
Przemysł
(2)
Globalizacja
(1)
Kreatywność (biznes)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Przemysły kulturalne
(1)
Urbanizacja
(1)
Środowisko
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny (Polska ; region)
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych; Rozdział 2: Struktury rynkowe w przemyśle; Rozdział 3: Istota, zakres i cele działalności przemysłowej; Rozdział 4: Struktury przemysłu; Rozdział 5: Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle Rozdział 6: Strategie organizacji procesów wytwarzania; Rozdział 7: Marketing dóbr przemysłowych; Rozdział 8: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Rozdział 9: Innowacje, badania i rozwój w przemyśle; Rozdział 10: Metodyka oceny postępu technicznego w przemyśle; Rozdział 11: Decyzje inwestycyjne; Rozdział 12: Koszty, techniczna efektywność i rentowność produkcji w działalności przemysłowej; Rozdział 13: Polityka przemysłowa w Polsce na tle procesu przekształceń systemowych oraz wobec wyzwań rozwojowych (globalizacyjnych); Rozdział 14: Polityka przemysłowa w Unii Europejskiej; Rozdział 15: Problemy lokalizacji działalności przemysłowej; Rozdział 16: Rozwój zrównoważony jako podstawa aplikacyjnych założeń rozwoju przemysłu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17447, 17446 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17445/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 246)
1. Andrzej Klasik, Wprowadzenie; 2. Andrzej Klasik , Kreatywne przemysły w kreatywnej aglomeracji; 3. Adam Drobniak, Katowice miastem kultury wysokiej i przemysłu muzycznego; 4. Krzysztof Wrana, Bytom miastem sektora sztuk i przemysłów performatywnych; 5. Adam Polko, Zabrze miastem dziedzictwa kulturowego i turystyki przemysłowej; 6. Robert Wolny, Chorzów miastem kultury popularnej oraz przemysłu rozrywkowego i rekreacyjnego; 7. Andrzej Klasik, Wojciech Świątkiewicz, Adam Drobniak, Krzysztof Wrana, Strategia rozwoju kulturalnego Katowic 2020+; 8. Andrzej Klasik, Krzysztof Wrana, Marcin Budziński, Strategia rozwoju kulturalnego Bytomia 2020+; 9. Andrzej Klasik, Zakończenie - Myślenie o przyszłości regionów postindustrialnych. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2006. - 240, (2) 240 s. : tab., rys., wykr. ; 24 cm.
1.Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji; 2. Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej; 3. Delokalizacja przedsiębiorstw- przejaw światowej samoregulacji; 4. Działalnośc przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów; 5. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności produkcyjnej w województwie dolnośląskim; 6. Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa; 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji; 8. Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej; 9. O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych; 10. Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 11. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym; 12. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 13. Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym; 14. Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy; 15. Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji; 16. Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu; 17. Offset jako czynnik rozwoju przemysłu; 18. Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo - Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym; 19. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu Petrobaltic w okresie transformacji gospodarczej na tle rozwoju przemysłu naftowego; 20. Przemiany w przemyśle mleczarskim w regiomie przemyskim; 21. Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997 - 2003
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18669, 18668 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18667/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 732)
1. Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce; 2. Opłaty ekologiczne w Polsce; 3. System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce; 4. Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce; 5. Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce; 6. Źródła finansowania parków narodowych w Polsce; 7. Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce; 8. Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS; 10. Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again