Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(10)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Author
Bereś Witold (1960- )
(1)
Bukała Marcin (1983- )
(1)
Burnetko Krzysztof (1965- )
(1)
Geremek Bronisław (1932-2008)
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Górnicki Wiesław (1931-1996)
(1)
Jackowski Jan Maria
(1)
Jagielski Wojciech (1960- )
(1)
Korporowicz Violetta
(1)
Kowalik Tadeusz (1926-2012)
(1)
Kuberna Ewa
(1)
Małachowski Aleksander (1924-2004)
(1)
Onyszkiewicz Janusz (1937- )
(1)
Pająk Henryk (1937- )
(1)
Rolicki Janusz (1938- )
(1)
Turowska Zofia
(1)
Łysiak Waldemar (1944- )
(1)
Żakowski Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(7)
Subject
Huta Stalowa Wola
(2)
NSZZ "Solidarność"
(2)
Onyszkiewicz, Janusz
(2)
Polska
(2)
Publicystyka polska
(2)
Bujak, Zbigniew
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demografia rodziny
(1)
Dziennikarze
(1)
Epidemiologia
(1)
Geremek, Bronisław
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Górnicki, Wiesław
(1)
Higiena społeczna
(1)
Jaruzelski, Wojciech
(1)
Kościół katolicki
(1)
Małachowski
(1)
Małachowski, Aleksander
(1)
Onyszkiewicz
(1)
Opór wobec władzy
(1)
Politycy
(1)
Polityka rodzinna
(1)
Rody
(1)
Rodzina
(1)
Strajki
(1)
System obronny państwa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wojna
(1)
Śmiertelność
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1945-
(1)
1988
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Kaukaz (region)
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Stalowa Wola (woj. podkarpackie)
(1)
Genre/Form
Publicystyka polska
(5)
Pamiętniki polskie
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Reportaż polski
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Grabarze polskiej nadziei : 1980-2005 / Henryk Pająk. - Lublin : Retro, 2007. - 416 s., [24] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38278 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1; 2. Ekologia jako nauka interdyscyplinarna; 3. Zróżnicowanie stanu środowiska przyrodniczego i demograficzna charakterystyka ludności wybranych województw; 4. Zdrowie w systemie nauk społeczno -ekonomicznych; 5. Opis stanu zdrowia społeczeństwa; 6. Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe i choroby układu krążenia w aspekcie regionalnym; 7. Podsumowanie i wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3703/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19077/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40128 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43376 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43934 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22628 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Rodziny w Polsce. zagadnienia demograficzno-społeczne; Irena Kowalska: Rozdział 1:zmiany stanu i struktury rodzin a przemiany procesów demograficznych w Polsce latach 1988-2002; 1. Wprowadzenie ;.2. Demograficzna sytuacja Polski na przełomie wieków; 3. Demograficzny obraz ludności w latach 1988-2002; 4.Wybrane elementy ruchu naturalnego ludności; 5. Demograficzny obraz zmian liczby i struktury rodzin w latach 1988-2002; 6. Zakończenie; Maria Daszyńska: Rozdział 2: Warunki życia wybranych typów rodzin; 1. Uwagi wstępne; 2.Poziom dochodów; 3. Zasięg ubóstwa; 4.Wyposażenie gospodarstw domowych; Część 2: Problemy rodzin-wyzwania dla polityki rodzinnej; Marek Rymsza, Mariola Racław-Markowska; Rozdział 1: Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce;1. Rodziny samotnych matek w Polsce - dane statystyczne; 2. Socjologiczne portrety samotnego macierzyństwa; 3.Polityka społeczna wobec rodzin niepełnych: dylematy wyboru;4. Sytuacja prawna rodzin samotnych matek w Polsce;5. Kontrowersje wokół funkcjonowania systemu pomocy społecznej; 6. Ustawa o świadczeniach rodzinnych; 7. Polityka społeczna wobec zmian na rynku pracy; Piotr Błędowski: Rozdział 2: Osoby starsze w środowisku lokalnym i ich partycypacja w życiu społecznym lokalna polityka wobec osób starszych;1. Uwagi wstępne; 2. Sytuacja materialna; 3. Sytuacja zdrowotna; 4. Rodzina, opieka nad starszymi osobami i pomoc dla opiekunów rodzinnych; 5. Sytuacja mieszkaniowa; 6. Cele i zadania polityki społecznej wobec ludzi starych; 7. Podsumowanie; Piotr Szukalski: Rozdział 3: Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w rożnych fazach ich rozwoju; 1. Uwagi wstępne; 2. Diagnoza stanu obecnego; Uwarunkowania dobrego funkcjonowania przepływów międzypokoleniowych;4. Rekomendacje; Część 3:Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk; Krystyna Siany, Krystyna Kluzowa: Rozdział 1: Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 1. Wprowadzenie: aksjologiczne ramy analizy problemów ludnościowych; 2. Postawy i zachowania współczesnych Polaków wobec małżeństwa, rodziny i prokreacji w perspektywie aksjologicznej; 3. Zdrowie - choroba - umieralność w perspektywie aksjologicznej; 4. Migracje zagraniczne w perspektywie aksjologicznej; Elżbieta Kryńska: Rozdział 2: Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin; 1.1. Uwagi wstępne; 2. Rozwój gospodarczy o charakterze prozatrudnieniowym; 3. Polityka edukacyjna; 4. Kształcenie ustawiczne; 5. Aktywna polityka państwa na rynku pracy; 6. Rozwój przedsiębiorczości; 7. Rozwój elastycznych form zatrudnienia; 8. Przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy; Lucyna Frąckiewicz: Rozdział 2: Edukacja przez całe życie; 1. Edukacja w Polsce w kontekście porównawczym; 2. Rekomendacje; Maria Zrałek: Rozdział 4: Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności; 1. Wprowadzenie; 2. Zasoby mieszkaniowe; 3. Warunki mieszkaniowe osób niepełnosprawnych; 4. Procesy starzenia się ludności a mieszkalnictwo; 5. Podsumowanie i wnioski; Józefina Hrynkiewicz: Rozdział 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce; Cz. 1: Analiza systemu ubezpieczeń społecznych (systemu emerytalnego i rentowego); 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w sytuacji demograficznej jako uzasadnienie reformy systemu ubezpieczeń społecznych; 3. Założenia reformy emerytalnej i jej skutki; 4. Zakres podmiotowy reformy. Powszechność systemu i wyłączenia;5. Zasadność wyłączeń z zakresu podmiotowego niektórych kategorii ubezpieczonych; 6.Płatnicy składki emerytalnej w zreformowanym systemie; 7. Rozdzielenie funduszy finansujących ubezpieczenie poszczególnych grup ryzyk socjalnych; 8. Zasady wymiaru składki na ubezpieczenie i świadczenia; 9. Emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 10. Otwarte fundusze emerytalne; 11. Fundusz Rezerwy Demograficznej;12. Zakłady emerytalne; Cz. 2: Wnioski wynikające z analizy zreformowanego systemu emerytalnego; Mariola Racław-Markowska: Rozdział 6: Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodzin; 1. Promocyjna i edukacyjna funkcja państwa; 2. Edukacja na rzecz rodzin w rządowych programach polityki rodzinnej z lat 1997 i 1999; 3. Proponowane działania w zakresie edukacji na rzecz rodzin jako pola wspomagania powstania i funkcjonowania rodzin; Część 4: Podmioty polityki rodzinnej; Bożena Balcerzak-Paradowska: Rozdział 1: Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji; 1. Polityka rodzinna okresu transformacji. Główne tendencje zmian; 2. Polityka rodzinna w świetle Konstytucji i programów rządowych; 3. Instrumenty polityki rodzinnej. Zmiany zasad systemów; 4. Efekty zmian; Piotr Błędowski: Rozdział 2: Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej; 1. Świadczenia pomocy społecznej; 2. Polityka społeczna wobec ludzi stałych; 3. Aktywność w sferze ochrony zdrowia; Dorota Głogosz: Rozdział 3: Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny; 1. Formy organizacji i działania; 2. Zakres działania; 3. Ilość i jakość - czyli konsolidacja i profesjonalizacja; 4. Ukierunkowanie na społeczne potrzeby; Maria Kszczotek, Rafał Macoch: Rozdział 4: Radomskie towarzystwo dobroczynności i pomoc rodzinie; 1.Status, struktura i działalność; 2. Projekty długofalowe; .3. Nasi podopieczni; 4. Współpraca przy realizacji projektu; 5. Podejmowane działania; 6. Plany dalszego rozwoju programu. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16269 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16165/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45524 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39238 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38492 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39510 (1 egz.)
Book
In basket
Dobre miejsce do umierania / Wojciech Jagielski. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Warszawa : W. A. B., 2005. - 396, [4] s. : fot., mapa ; 21 cm.
(Terra Incognita)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38756 (1 egz.)
Book
In basket
W tym obszernym wywiadzie o kulisach obalania komunizmu w Polsce, szczegółach obrad "okrągłego stołu" i spotkań w Magdalence, pierwszych, trudnych dniach niepodległości, opowiada sam Bronisław Geremek - człowiek, który był najważniejszym politycznym architektem tych wydarzeń. Jego rozmówca, Jacek Żakowski, był wówczas sekretarzem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i jednym z najbliższych współpracowników Profesora. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1990 roku. Obecne jest wydaniem II, rozszerzonym o przedmowę T.G. Asha, historyczne przypisy, kalendarium ówczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie, a także osobiste posłowie Jacka Żakowskiego, tłumaczącego okoliczności powstania książki. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38282 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43537 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again