Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(25)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Czytelnia Czasopism
(8)
Author
Bartoszewski Władysław (1922- )
(2)
Czternasty Waldemar
(2)
Heffner Krystian (1951- )
(2)
Antolak-Szymańska Justyna
(1)
Auleytner Julian
(1)
Białas Jacek. n
(1)
Czapiewski Konrad
(1)
Fiszer Józef (1952- )
(1)
Grodzki Radosław (1969- )
(1)
Górczyńska Marta. n
(1)
Górka Marek (nauki o polityce)
(1)
Hryniewicz Janusz Tadeusz
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Jaźwińska Małgorzata. n
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Komar Michał (1946- )
(1)
Komornicki Tomasz (1963- )
(1)
Kośmider Tomasz (1967- )
(1)
Kurski Jarosław (1963- )
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Matejun Marek
(1)
Nałęcz Tomasz (1949- )
(1)
Ostaszewska-Żuk Ewa. n
(1)
Palka Mateusz (1985- )
(1)
Parzymies Stanisław (1938- )
(1)
Popiuk-Rysińska Irena
(1)
Siekierska-Rosiak Izabela
(1)
Solon Barbara
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Swianiewicz Paweł (1961- )
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Turowska Zofia
(1)
Urbanek Mariusz (1960- )
(1)
Witko Daniel. n
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Ziemkiewicz Rafał A. (1964- )
(1)
Łysienia Maja. n
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(20)
Subject
Polityka regionalna
(4)
Politycy
(3)
Polityka społeczna
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Armia Krajowa
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Innowacje
(2)
Miasta
(2)
Nowak-Jeziorański, Jan
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka spójności UE
(2)
Polska
(2)
Radio Free Europe
(2)
Rozgłośnia radiowa
(2)
Unia Europejska
(2)
Wieś
(2)
Bartoszewski, Władysław
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decentralizacja administracji
(1)
Demokracja lokalna
(1)
Europa
(1)
Finanse
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Globalizacja
(1)
Gminy
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Intelektualiści
(1)
Inwestycje
(1)
Komorowski, Bronisław
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Michnik, Adam
(1)
Migracje
(1)
Nauki polityczne
(1)
Onyszkiewicz
(1)
Onyszkiewicz, Janusz
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osiedla mieszkaniowe
(1)
Polityka miejska $y 1990
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rada dzielnicy
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rody
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd mieszkańców
(1)
Służby specjalne
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wywiad polski
(1)
Władza społeczności lokalnej
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: time
2001-0
(10)
2001-
(6)
1901-
(2)
1989-
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Genre/Form
Publicystyka polska
(3)
Antologie
(1)
Biografie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
30 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41378 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41377/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48590/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1561/2, P-1561/1 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1549/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 155)
Wstęp -Krzysztof Malik; Gabriela Jyż : Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia); Jacek Szlachta : Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw; Andrzej Klasik : Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retro - prospektywne; Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk : Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?; Tadeusz Markowski : Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje; Krzysztof Malik, Karina Bedrunka : Inteligentne specjalizacje - metodologia i najlepsze praktyki; Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk : Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych; Łukasz Mach : Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzenia specjalizacji rozwoju regionów; Rozalia Sitkowska : Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiego na tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym; Henryk Branderburg : Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniu projektów w Żywcu; Anna Jasińska-Biliczak : Smart Specialisation - Progressive Idea and New Instrument Supporting Regional Development. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88278-67-3
1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej; 5. Państwo praw i zobowiązań socjalnych; 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej; 7. Prognoza polskiej polityki społecznej. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34179 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34178/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 171)
Rozdział 1 : Podstawy teoretyczne rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem roli miast; 1. Podstawowa terminologia rozwoju regionalnego i rozwoju miast; 2. Czynniki rozwoju regionalnego i stymulanty rozwoju miast; 3. Miejsce miast w teoriach urbanizacji i rozwoju regionalnego; 3.1. Teorie urbanizacji i współczesne procesy kształtowania się miast; 3.2. Miejsce miast w koncepcjach rozwoju regionalnego; Rozdział 2 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w unii Europejskiej; 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej przed 2007 r.; 2. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast przed 2007 r.; 3. Polityka regionalna UE w okresie programowania 2007-2013; 3.1. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.2. Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.3. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej 2007-2013; 3.4. Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 4. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast w latach 2007-2013; Rozdział 3 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w Polsce; 1. Miasta w systemie administracyjnym i układzie terytorialnym Polski; Polityka regionalna Polski w latach 1989-2006; 3. Polityka regionalna w Polsce w okresie programowania 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem działań odnoszących się do obszarów miejskich; ,1. System instytucjonalny polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.1.1. Podział kompetencji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast między poszczególnymi poziomami administracji publicznej; 3.1.2. Instytucje powołane do zarządzania funduszami strukturalnymi; 3.2 Podstawowe dokumenty strategiczne i realizacyjne polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; 3.2.1. Dokumenty strategiczne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.2.2. Dokumenty realizacyjne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.3. Cele polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.4. Finansowanie polskiej polityki regionalnej w łatach 2007-2013; Rozdział 4 : Działania wobec miast w polityce rozwoju polskich regionów w latach 2007-2013; 1. Kierunki działań odnoszące się do miast w strategiach rozwoju regionalnego; 1.1. Miejsce miast w strukturze celów strategii rozwoju regionalnego; 1.2. Rozwojowe dziedziny wsparcia miast określone w celach strategii rozwoju regionalnego; 1.3. Kierunki działań w ramach celu dotyczącego „wsparcia rozwoju głównego ośrodka miejskiego w regionie w strategiach rozwoju regionalnego; 1.4. Działania dotyczące wsparcia rozwoju miast w strategiach rozwoju województw w ocenie ankietowanych; 2. Działania skierowane do miast w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013; 3. Powiązania strategii rozwoju województw i regionalnych programów operacyjnych w zakresie celów dotyczących wsparcia rozwoju miast; 4. Relacje między miastem wojewódzkim a regionem w strategiach rozwoju miast wojewódzkich.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 207)
1. Tomasz Gabrusewicz, Pomiar w zrównoważonym rozwoju i rachunkowości - w poszukiwaniu wspólnej koncepcji; 2. Krzysztof Gołata, Społeczna akceptacja i wizerunek euro w Polsce; 3. Anna Iwańczuk, Grzegorz Kotliński, Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej; 4. Jerzy Kaźmierczyk, Nowe kanały dystrybucji usług bankowych i ich wpływ na zatrudnienie w sektorze bankowym; 5. Ilona Kijek, Finanse sektora "general government" w Polsce na tle państw OECD w latach 1995-2008; 6. Jacek Lisowski, Rozwój ubezpieczeń kredytu kupieckiego a akcesja Polski do Unii Europejskiej; 7. Eryk Łon, Polityka budżetowa a sytuacja na rynkach akcji w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej; 8. Krzysztof Łyskawa, Magdalena Osak, Idea partnerstwa publiczno-prywatnego a jej implementacja w polskim systemie emerytalnym i zdrowotnym; 9. Killion Munyama, Inicjatywy podejmowane przez międzynarodowe instytucje finansowe w celu oddłużenia krajów Afryki Subsaharyjskiej i zapewnienia wzrostu gospodarczego; 10. Grzegorz Paluszak, Analiza potencjału ekonomiczno-finansowego centrów bankowości międzynarodowej w miastach Unii Europejskiej w procesie globalizacji; 11. Katarzyna Perez, Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 12. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Gospodarstwa domowe na rynku finansowym w Polsce. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Informacja, technologia, gospodarka; 1. Marek Górka: Otwarte źródła informacji – nowa czy klasyczna forma wywiadu?; 2. Mariusz Frączek: Wybrane problemy zastosowania nowoczesnych technologii do gromadzenia danych w aspekcie bezpieczeństwa państwa; 3. Tomasz Hoffmann: Rola podsłuchu operacyjnego jako narzędzia antyterrorystycznego; 4. Patrycja Rapacka: Służby państwowe a energetyka. Rosyjski wywiad a polski sektor energetyczny; Część 2: Instytucje i współpraca; 1. Kamil Baraniuk: Miejsce i rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Grzegorz Tokarz: Współpraca międzynarodowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z państwami Europy Środkowej i Południowej; 3. Natalia Tomaszewska: Współpraca polskich służb specjalnych z organami podległymi MSW w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; 4. Maciej Białuński: Udział prokuratury w działalności służb specjalnych – uwagi de lege lata; Część 3: Aspekty prawne; 1. Mirosław Karpiuk: Status prawny Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 2. Mateusz Kofin: Uprawnienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego vs konstytucyjnie prawa i wolności obywatelskie; 3. Michał Pieróg: Status prawny oraz przedmiot działalności Agencji Wywiadu; 4. Mateusz Kolaszyński: Uprawnienia polskich służb specjalnych; Część 4: Historia i konsekwencje; 1. Marek Świerczek: Pierwsze lata transformacji politycznej jako próba wyjścia Rzeczypospolitej Polskiej z rosyjskiej strefy wpływów; 2. Grzegorz Tokarz: Szefowie Urzędu Ochrony Państwa – rys socjologiczno – biograficzny; 3. Ireneusz Bieniecki, Izabela Szkurłat: Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1960-1991 (zadania, organizacja, personel i jego działalność w ochronie granicy PRL); 4. Tomasz Balbus: „Handlarze skór”. Nieznana siatka agenturalna Abwehry na Wileńszczyźnie. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49285 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49284/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Miejsce i rola prezydenta w systemie politycznym państwa polskiego; 3. Instytucje doradcze prezydenta funkcjonujące w okresie drugiej rzeczypospolitej; 4. Instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa państwa w okresie Polski Ludowej; 5. Rozwiązania funkcjonujące w innych krajach w zakresie organów doradczych głowy państwa; 6. Instytucje doradcze i sztabowe głowy państwa polskiego zajmujące się problematyką bezpieczeństwa narodowego. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48277, 48276 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48275/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42498, 42497 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42496/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 156)
ISBN: : 978-83-63563-42-4
Zbigniew Zioło - Modele funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 1945 r.; Krystian Heffner - Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski - wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej ; Tomasz Komornicki - Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich ; Piotr Łysoń - Komplementarność inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ; Roman Rudnicki - Przemiany struktury zasiewów w rolnictwie polskim w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (lata 202-2010); Wioletta Kamińska - Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002-2011; Ewa Baran, Iwona Kopacz-Wyrwał - Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski ; Krzysztof Janc, Konrad Ł. Czapiewski - Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich ; Andrzej Miszczuk - Rozwój obszarów wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych 2014-2020 (na przykładzie województw lubelskiego i podkarpackiego ); Józef Stanisław Zegar - Rolnictwo woj. świętokrzyskiego na tle kraju i Regionu Wschodniego według typu gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) ; Anna Kołodziejczak - Wpływ instrumentów polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim ; Adam Jarubas - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z funduszy UE ; Marcin Wójcik - Polityka spójności i jej lokalny wymiar. Studium przypadku wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym ; Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc - Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich ; Iwona Kiniorska - Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego a polityka spójności ; Mirosław Mularczyk - Hierarchia funkcjonalna miast a dominujące funkcje ich wiejskiego otoczenia (przykład woj. świętokrzyskiego); Czesław Siekierski - Wieloletnie ramy finansowe (Budżet) UE 2014-2020; Informacje o Autorach [k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7610-513-0
Rozdział 1: Priorytety i cele strategii Europa 2020 w krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentach strategicznych: (Zbigniew Strzelecki); Rozdział 2: Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia strategii Europa 2020: (Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka); Rozdział 3: Wykluczenie społeczne jako wyzwanie dla regionalnego i lokalnego planowania strategicznego: (Paulina Legutko-Kobus); Rozdział 4: Przejawy rozwoju inteligentnego i przedsiębiorczości w skali regionalnej i lokalnej: (Marek Laszuk); Rozdział 5: Niemiecka ENERGIEWENDE – jako wyraz innowacyjnej realizacji strategii Europa 2020: (Piotr Jeżowski); Rozdział 6: Kwestia równego traktowania płci w Polsce: (Ewa Jastrzębska). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46761/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpieczeństwo socjalne; 1.1. Istota bezpieczeństwa socjalnego; 1.2. Bezpieczeństwo socjalne a model ustrojowy państwa; 1.3. Internacjonalizacja i europeizacja problemów bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 2: Mechanizmy kształtujące bezpieczeństwo socjalne; 2.1. Podmioty kształtujące bezpieczeństwo socjalne w państwie; 2.2. Obszary bezpieczeństwa socjalnego; 2.3. Procedury decyzyjne w zakresie bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 3 : Koncepcje (doktryny) bezpieczeństwa socjalnego; 3.1. Rozwój doktryn polityczno-społecznych; 3.2. Model liberalny; 3.3. Model socjaldemokratyczny; 3.4. Model chrześcijańsko-demokratyczny; 3.5. Model wschodnioazjatycki (konfucjański); 3.6. W poszukiwaniu nowego modelu bezpieczeństwa socjalnego; Rozdział 4: Modele bezpieczeństwa socjalnego w krajach UE; 4.1. Model skandynawski ; 4.2. Model anglosaski; 4.3. Model kontynentalny (germański); .4. Model południowoeuropejski (śródziemnomorski); .5. Model wschodnioeuropejski; Rozdział 5: Na drodze do polskiego modelu bezpieczeństwa socjalnego; 5.1. Historyczne uwarunkowania kształtu bezpieczeństwa socjalne; 5.2. Kształtowanie się polskiego modelu bezpieczeństwa socjalnego w procesie transformacji i europeizacji; 5.3. Problemy bezpieczeństwa socjalnego w Polsce i sposoby ich przezwyciężania; Rozdział 6. Działalność UE na rzecz bezpieczeństwa socjalnego; 6.1. Strategie unijne w zakresie bezpieczeństwa socjalnego; 6.2. Polityka socjalna UE; 6.3. Instytucje podejmujące działalność w obszarze bezpieczeństwa socjalnego; 6.4. Podział kompetencji między UE a państwa członkowskie w zakresie bezpieczeństwa socjalnego. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49140, 49139, 48217 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48216/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43807 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43806 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 185)
1. Magdalena Andrałojć, Zmiana poziomu i struktury wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej; 2. Aldona Andrzejczak, Pozaformalna edukacja ustawiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 3. Waldemar Czternasty, Paweł Mikołajczak, Fundusze Unii Europejskiej w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, Budżet rolny Polski przed i po akcesji do Unii Europejskiej; 5. Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020; 6. Przemysław Deszczyński, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 7. Sławomir Jankiewicz, Wpływ budowy elektrowni atomowych w Polsce na krajowy rynek energii elektrycznej; 8. Włodzimierz Kaczocha, Demokracja partykularna versus demokracja obywatelska w Polsce; 9. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Model flexicurity - wyzwanie XXI wieku dla polskiego rynku pracy; 10. Joanna Kurach, Małgorzata Słodowa-Hełpa, Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty spójności społeczno-gospodarczej regionów; 11. Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec, Jakość rządzenia w Polsce; 12. Marta Radoła, Przestrzenne zróżnicowanie umieralności osób w wieku produkcyjnym; 13. Joanna Ratajczak-Tuchołka, Płeć w reformach zabezpieczenia emerytalnego w Polsce po 1989 roku; 14. Iwona Roeske-Słomka, Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności Polski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47026/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przemiany kształtu organizacji politycznych w Europie od średniowiecznego totalitaryzmu do państwa umowy społecznej; Rozdział 2: Intelektualna tradycja Europy a współdziałanie zbiorowe. Kształtowanie się umysłowości europejskiej; Rozdział 3: Religijne korelaty kultury europejskiej; Rozdział 4: Polska we wschodnioeuropejskim kompleksie gospodarczym; Rozdział 5: Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej; Rozdział 6: Wyzwania przyszłości - globalizacja i gospodarka oparta na wiedzy; Rozdział 7: Społeczne przesłanki efektywności przedsiębiorstw. Interpretacja kulturowa i alienacyjna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18624, 18623 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18622/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again