Form of Work
Książki
(70)
Proza
(1)
Status
available
(63)
only on-site
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(63)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Jędrzejewicz Wacław (1893-1993)
(4)
Cisek Janusz (1955- )
(3)
Piłsudski Józef (1867-1935)
(3)
Ajnenkiel Andrzej (1931- )
(2)
Gierek Edward (1913-2001)
(2)
Korenik Stanisław
(2)
Kurski Jarosław (1963- )
(2)
Paruch Waldemar
(2)
Trembicka Krystyna
(2)
Urbankowski Bohdan (1943- )
(2)
Świtalski Kazimierz (1886-1962)
(2)
Anders-Nowakowska Anna (?-2006)
(1)
Auleytner Julian
(1)
Bartoszewski Władysław (1922- )
(1)
Birencwajg Maria
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Borzym Andrzej (1948- )
(1)
Davies Norman (1939- )
(1)
Drozdowski Marian Marek (1932- )
(1)
Drzycimski Andrzej (1942- )
(1)
Faryś Janusz
(1)
Filipow Krzysztof
(1)
Fiszer Józef (1952- )
(1)
Garlicki Andrzej (1935- )
(1)
Geremek Bronisław (1932-2008)
(1)
Gibas-Krzak Danuta
(1)
Gomułka Władysław (1905-1982)
(1)
Grodzki Radosław (1969- )
(1)
Groń-Drozdowska Maria
(1)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna (1940- )
(1)
Hryciuk Grzegorz (1965- )
(1)
Juchnowski Jerzy
(1)
Kalicki Wojciech
(1)
Kalinowska Katarzyna
(1)
Kargol Anna (1973- )
(1)
Kersten Krystyna (1931-2008)
(1)
Kraśnicka Urszula
(1)
Kreczmar Agnieszka (1939-2010)
(1)
Kucharczyk Grzegorz
(1)
Kukulski Jerzy
(1)
Kulbat Waldemar (1944- )
(1)
Kuroń Jacek (1934-2004)
(1)
Kurski Jacek (1966- )
(1)
Leżeński Cezary (1930-2006)
(1)
Majchrowski Jacek Maria (1947- )
(1)
Markert Wojciech (1977- )
(1)
Małachowski Aleksander (1924-2004)
(1)
Michnik Adam (1946- )
(1)
Nurowska Maria (1944- )
(1)
Odziemkowski Janusz (1950- )
(1)
Paczkowski Andrzej (1938- )
(1)
Palka Mateusz (1985- )
(1)
Paradowska Janina (1942- )
(1)
Parzymies Stanisław (1938- )
(1)
Pałasz-Rutkowska Ewa (1953- )
(1)
Piotrowski Wojciech (1946- )
(1)
Popiuk-Rysińska Irena
(1)
Przybylski Henryk (1938- )
(1)
Rogowska Barbara
(1)
Rolicki Janusz (1938- )
(1)
Romer Andrzej Tadeusz
(1)
Rubinštejn Elena I
(1)
Sadowski Jeremi (1944- )
(1)
Semka Piotr (1965- )
(1)
Sienkiewicz Witold (1953- )
(1)
Sikorski Tomasz
(1)
Stoczewska Barbara (1952- )
(1)
Szcześniak Andrzej Leszek (1932-2003)
(1)
Szperna Tadeusz
(1)
Słowiński Przemysław
(1)
Tomaszewski Janusz
(1)
Torańska Teresa (1944- )
(1)
Turlejska Maria (1918-2004)
(1)
Turowska Zofia
(1)
Urbanek Mariusz (1960- )
(1)
Wereszycki Henryk (1898-1990)
(1)
Wojciechowski Stanisław (1869-1953)
(1)
Wojdyło Witold
(1)
Wojna Ryszard (1920-2003)
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Wysocki Wiesław Jan (1950- )
(1)
Wójcik Zbigniew (1922- )
(1)
Zamoyski Adam (1949- )
(1)
Zmierczak Maria
(1)
Łysiak Waldemar (1944- )
(1)
Żakowski Jacek
(1)
Żenczykowski Tadeusz (1907-1997)
(1)
Żółtowski Andrzej L
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(31)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(58)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(28)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Politycy
(25)
Wojsko
(14)
Piłsudski, Józef
(8)
Polityka
(7)
Polska
(7)
Polityka międzynarodowa
(4)
Publicystyka polska
(4)
Anders, Władysław
(3)
Integracja europejska
(3)
Partie polityczne
(3)
Rydz-Śmigły, Edward
(3)
Żydzi
(3)
Armia Krajowa
(2)
Gierek, Edward
(2)
Ideologia
(2)
Kompozytorzy polscy
(2)
Nauki polityczne
(2)
Nowak-Jeziorański, Jan
(2)
PZPR
(2)
Paderewski, Ignacy Jan
(2)
Państwo
(2)
Pianiści polscy
(2)
Polityka narodowościowa
(2)
Polityka społeczna
(2)
Radio Free Europe
(2)
Rozgłośnia radiowa
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Anders-Nowakowska, Anna
(1)
Antysemityzm
(1)
Balcerowicz, Leszek
(1)
Bielecki, Jan Krzysztof
(1)
Dziennikarze
(1)
Długoszowski-Wieniawa, Bolesław
(1)
Etnopsychologia
(1)
Europa
(1)
Geremek, Bronisław
(1)
Imperializm
(1)
Kaczyński, Jarosław
(1)
Kampania wrześniowa (1939)
(1)
Katolicyzm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kryzys
(1)
Kulerski, Wiktor
(1)
Kuroń, Jacek
(1)
Małachowski
(1)
Małachowski, Aleksander
(1)
Merkel, Jacek
(1)
Mikołajczyk, Stanisław
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Odszkodowania wojenne
(1)
Onyszkiewicz
(1)
Onyszkiewicz, Janusz
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1949)
(1)
Praca przymusowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procesy polityczne
(1)
Przywódcy i głowy państw
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rody
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rulewski, Jan
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sikorski, Władysław
(1)
Stronnictwo Ludowe (1931-1944)
(1)
Strug, Andrzej
(1)
Syjonizm
(1)
Szczepanik, Piotr
(1)
Unia Europejska
(1)
Wałęsa, Lech
(1)
Wojciechowski, Stanisław
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wojna 1991-1995 jugosłowiańska
(1)
Wychowanie
(1)
Wysiedlanie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1901-
(25)
1901-2000
(8)
1989-
(7)
1801-
(5)
1918-
(3)
1801-1900
(2)
1918-1939
(2)
1945-1989
(2)
2001-0
(2)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(31)
Niemcy
(2)
Ukraina
(2)
Japonia
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Genre/Form
Biografie
(15)
Publicystyka polska
(10)
Pamiętniki polskie
(6)
Biografia
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Antologie
(2)
Literatura polska
(2)
Mowy polskie
(2)
Źródła historyczne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół
(1)
Pamiętniki mówione
(1)
Publicystyka
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
70 results Filter
Book
In basket
1. Ciągłość i regres polskiej myśli politycznej w punktach zwrotnych historii XX wieku; 2. Konserwatywne koncepcje państwa i narodu w okresach przełomów; 3. Polska Habsburgów. Polska w koncepcjach zwolenników rozwiązania austro-polskiego w okresie I wojny światowej; 4. Kształtowanie się koncepcji obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek choroby u progu II Rzeczypospolitej do roku 1920; 5. Amerykanie a polska niepodległość (styczeń – listopad 1918); 6. Między zawodowym obiektywizmem a zaangażowaniem narodowym. Spór o typ sędziego polskiego po przełomie 1918 r.; 7. Polska niepodległość 1918 r. a polsko-ukraińska koegzystencja w międzywojennym dwudziestoleciu; 8. Odbudowa państwa polskiego w listopadzie 1918 roku w ujęciu rocznicowej publicystyki politycznej obozu narodowego w Wielkopolsce i na Pomorzu; 9. Odrodzenie Polski niepodległej w publicystyce „Myśli Narodowej”; 10. Stosunek endeków do ziemian i chłopów w okresie dyskusji nad kwestią reformy rolnej (listopad 1918-grudzień 1925); 11. Spór o symbole narodowe i ich dziedzictwo w publicystyce politycznej Narodowej Demokracji; 12. Wpływ przemian politycznych i gospodarczych na kształtowanie polskiego prawa upadłościowego – wybrane zagadnienia; 13. Powojenna wizja niepodległej Polski w koncepcjach politycznych Stronnictwa Narodowego (1939-1945); 14. Wizje powojennej Polski w koncepcjach PPS-WRN; 15. Wizja Polski powojennej w myśli politycznej Ignacego Matuszewskiego i piłsudczyków w Palestynie (1941-1944); 16. Niepodległość i demokracja w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1944-1948; 17. Polski Górny Śląsk. Rola regionalnych elit kulturalnych w procesie kształtowania powojennej rzeczywistości; 18. Wizja rozwoju gospodarczego Ziem Odzyskanych w programie PSL (1945-1946); 19. Landsberg – Gorzów miasto „niczyje” od stycznia do sierpnia 1945 roku; 20. Administracja w procesach osadniczych na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950; 21. Działalność podziemnych organizacji niepodległościowych na obszarze Piły i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945-1956; 22. Dekompozycja Ruchu Młodej Polski w latach 1985-1988. Analiza procesu; 23. Chrześcijaństwo – naród – państwo. Myśl chrześcijańsko-narodowa u progu trzeciej niepodległości (1989-1991); 24. Wizja państwa i społeczeństwa polskiego w publikacjach Kazimierza Marcinkiewicza na łamach miesięcznika katolickiego „Aspekty” w latach 1989-1994; 25. Stosunki Polski z krajami Azji Północno-Wschodniej w latach 1990-2007. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34963/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Fundacji im. Takashimy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43496 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41378 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41377/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46174/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41847 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Myśl polityczna a polityczna rzeczywistość; Cz. 2: Metody realizacji myśli politycznej; Cz. 3: Myśl polityczna a technika polityki. [j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31092 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31091/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88278-67-3
1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej; 5. Państwo praw i zobowiązań socjalnych; 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej; 7. Prognoza polskiej polityki społecznej. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34179 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34178/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-227-2649-5
Część 1: Wielkie tematy międzynarodowe w polskiej myśli politycznej; Część 2: Władze Rzeczypospolitej Polskiej wobec problemów międzynarodowych; Część 3: Piłsudczykowska myśl polityczna; Część 4: Narodowa i konserwatywna myśl polityczna; Część 5: Ludowa, socjalistyczna i komunistyczna myśl polityczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29575 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29574/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33870 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33869/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2488)
1. Jerzy Juchnowski: Polska myśl polityczna XX wieku. Kwestie wewnętrzne i międzynarodowe; 2. Wojciech Kalicki: Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego dla prasy zagranicznej o międzynarodowej roli Polski w latach 1919-1920; 3. Mirosław Dymarski: Europa Środkowa w prognozach politycznych polskiego wychodźstwa 1939-1943; 4. Rafał Juchnowski: Koncepcje federalistyczne Rowmunda Piłsudskiego; 5. Jan Ryszard Sielezin: Wizja „Paneuropy gospodarczej” w myśli politycznej SL „Roch” (1941-1943). Wybrane zagadnienia; 6. Krystyna Rogaczewska: Naród – państwo – federalizm w koncepcjach Adama Doboszyńskiego; 7. Barbara Rogowska: Partie prawicowe wobec integracji europejskiej w latach 1989-1998; 8. Andrzej Madera, Unia Europejska jako Europa Ojczyzn w retoryce Akcji Wyborczej Solidarność; 9. Małgorzata Alberska: Problem integracji europejskiej na łamach „Kultury” paryskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34591, 34590, 33837 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33836/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41376 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41375/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Józef Piłsudski 1867-1935 : życiorys / Wacław Jędrzejewicz. - Wyd. 6. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1993. - VIII, 309 s., [24] s. tabl., [5] k. tabl. : il. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43504 (1 egz.)
Book
In basket
WSTĘP: Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 ; Podziały administracyjne w latach 1939-1959. POLACY: Wrzesień-październik 1939 r. ; Ziemie polskie pod okupacją radziecką (lata 1939-1941) ; Dokumenty źródłowe ; Losy Polaków wywiezionych w głąb ZSRR (lata 1939-1945) ; dokumenty źródłowe ; Polacy pod okupacją niemiecką ; Dokumenty źródłowe ; Okres 1944/45-1947 ; Dokumenty źródłowe ; Okres 1947-1959 ; Dokumenty źródłowe. ŻYDZI: Polscy Żydzi w latach drugiej wojny światowej ; Dokumenty źródłowe ; Migracje Żydów polskich w latach 1944-1959 ; Dokumenty źródłowe. NIEMCY: Przemieszczenia okresu wojny ; Dokumenty źródłowe ; Ewakuacja i ucieczka 1944/1945 r. ; Dokumenty źródłowe ; Deportacje Niemców w głąb ZSRR ; Dokumenty źródłowe ; Wysiedlenia wojskowe ; Dokumenty źródłowe ; Masowe wysiedlenia 1945-1948 r. ; Dokumenty źródłowe ; Akcja łączenia rodzin w latach 50. XX w. (wyjazdy do NRD i RFN) ; Dokumenty źródłowe. UKRAIŃCY: Pod okupacją niemiecką i radziecką w latach 1939-1944 ; Okres 1944-1947 ; Dokumenty źródłowe. INNE NARODOWOŚCI.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44422/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43558 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35151 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35150/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Z kart naszej historii / Władysław Gomułka. - [Wyd. 5]. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. - 471, [1] s. ; 20 cm.
ISBN: : 83-05-11211-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40109 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42498, 42497 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42496/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-03-02944-4 (t. 6) ; 83-03-02860-X (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42366 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-03-02860-X (całość) ; 83-03-03059-0 (t. 9)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42369 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42370 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again