Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(11)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Krupa Jan (1955- )
(6)
Krupa Jan
(5)
Szpara Krzysztof
(5)
Soliński Tomasz (1975- )
(2)
Baran-Zgłobicka Bogusława
(1)
Dyrda Grażyna (nauki ekonomiczne)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(8)
Subject
Ochrona środowiska
(5)
Turystyka kulturowa
(5)
Ekoturystyka
(4)
Agroturystyka
(3)
Dziedzictwo kulturowe
(2)
Kultura i trurystyka
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Turystyka
(2)
Gospodarka wodna
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Polityka regionalna
(1)
Potencjał turystyczny
(1)
Pszczelarstwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Turystyka kulinarna
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dynowskie, Pogórze
(7)
Pogórze Dynowskie
(4)
Województwo podkarpackie (1999- )
(3)
Polska
(2)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Podróże i turystyka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43831 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43830/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45963, 45962 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45961/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40710, 40709, 40708, 40707, 40706 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40705 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47430 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47429 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Czść 1: Turystyka wiejska-formy i funkcje w rozwoju społeczno-gospodarczym mezoregionu; 1.Grażyna Dyrda, Tomasz Maciałek: Przesłanki kształtowania profilu turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego; 2.Adriana Wojtkowiak: Agroturystyka szansą ożywienia terenów wiejskich; 3.Magdalena Dul, Jan Krupa: Możliwości rozwoju enoturystyki na Pogórzu Dynowskim; 4.Justyna Czachara, Jan Krupa: Turystyka wiejska formą rekreacji i terapii dla osób niepełnosprawnych; 5. Wiesław Wagner: Analiza Wybranych wskaźników społeczno-ekonomiczno-turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego w latach 2004-2007; 6.Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza: Turystyka w obliczu zmian klimatu; Część 2: Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu; 1.Ewa J. Lipińska: Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska; 2.Jan Krupa, Justyna Hałys: Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej; 3.Małgorzata Szczepka: Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły i działania przewidziane do realizacji w programie wodno-środowiskowym kraju odnoszące się do obszaru Pogórza Dynowskiego; 4. Piotr Koszelnik, Lilianna Bartoszek: Retencja związków biogennych w zbiornikach zaporowych górnego Sanu; 5. Anna Ryłko: Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu; 6. Stanisław Rymar: Analiza stopnia degradacji środowiska fragmentu "dawnego obszaru górniczego" Słonne w gminie Dubiecko; 7. Piotr Koszelnik, Janusz A. Tomaszek: Spływy powierzchniowe azotu do wód Sanu i jego dopływów; 8. Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza: Wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód w zlewni Sanu; 9. Małgorzata Szczepka: Promowanie szacunku dla wody jako klucz do poprawy stanu środowiska wodnego, na przykładzie działań edukacyjnych RZGW w Krakowie; 10. Adam Erechemla: Instrumenty ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym; 11.Wojciech Maciejko: Prawna ochrona łososia atlantyckiego w dorzeczu Sanu; 12. Wojciech Maciejko: Postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Wędkarskim jako procesowy instrument ochrony wód; 13. Stanisław Rymar: Możliwość zastosowań wybranych metod geofizycznych w badaniach środowiskowych, rejon Dynów-Dubiecko; 14. Bernadeta Rajchel: Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji infrastruktury komunalnej w obrębie rejonu Dynów-Dubiecko; Część 3: Dziedzictwo kulturowe jako determinanta rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym; 1. Michał Rut: Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego; 2. Bogusława Baran-Zgłobicka: Krajobraz zlewni górnej Markówki-struktura, walory, problemy; 3. Tomasz Soliński, Joanna Lasek: Uwarunkowania rozwoju "Szlaku Architektury Drewnianej" na Pogórzu Przemyskim; 4. Łukasz Mróz, Wiesław Wagner: Kierunki rozwoju turystyki "Szlaku Ikon Doliny Sanu"; 5. Maria Marciniak: Woda w obrzędach i wizerunkach wsi nadsańskich; 6. Mirosław Rymar: Nowoczesne inspiracje architektoniczne a problem ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do Pogórza Dynowskiego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37283 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37282/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54364, 54363 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54362/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54361 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54360/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54357, 54356, 54355 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54354/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62918, 62917 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62916/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54359 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54358/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again