Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Górski Grzegorz (1961- )
(1)
Halecki Oskar
(1)
Kallas Marian
(1)
Kłoczowski Jan Maria
(1)
Męclewski Edmund (1913-1992)
(1)
Potoczek Andrzej (ekonomia)
(1)
Przesmycka Elżbieta
(1)
Strycharz Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(8)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Polska
(5)
Administracja samorządowa
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Europa
(1)
Informator
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Nazwy geograficzne
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podział administracyjny
(1)
Podział polityczny i administracyjny
(1)
Polityka i rządy
(1)
Polityka klimatyczna
(1)
Reforma
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1945-1990
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. K/22, K/21, K/20, K/19, K/12 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
1. Powierzchnia, ludność oraz lokaty według województw; 2. Powierzchnia, ludność oraz lokaty według powiatów i miast na prawach powiatu; 3.Powierzchnia i ludność powiatów i miast na prawach powiatu według województw;4. Powierzchnia i ludność w gminach według rodzaju gmin ( w przekroju województw ); 5. Powierzchnia i ludność w miastach i miasta powyżej 20 tys. mieszkańców ( w przekroju województw); 6.Powierzchnia i ludnośc na wsi oraz liczba miejscowości wiejskich (w przekroju województw); 7. Powiaty i miasta na prawach powiatu według powierzchni ( w przekroju województw); 8. Gminy według powierzchni ( w przekroju województw ); 9. Miasta według powierzchni ( w przekroju województw ); 10.Tereny wiejskie w gminach według powierzchni ( w przekroju województw); 11. Powiaty i miasta na prawach powiatu według liczby ludności ( w przekroju województw); 12. Gminy według liczby ludności( w przekroju województw); 13. Miasta według liczby ludności ( w przekroju województw); 14. Tereny wiejskie w gminach według liczby ludności ( w przekroju województw); 15. Powiaty i miasta na prawach powiatu według powierzchni i liczby ludności; 16. Gminy według powierzchni i liczby ludności; 17. Przeciętna powierzchnia i liczba ludności w powiatach i miastach ( w przekroju województw); 18. Powiaty i miasta na prawach powiatu według gęstości zaludnienia ( w przekroju województw); 19. Gminy według zaludnienia ( w przekroju województw); 20. Miasta według gęstości zaludnienia ( w przekroju województw); 21. Tereny wiejskie w gminach według gęstości zaludnienia ( w przekroju województw); 22. Ludność według grup wieku w przekroju województw; 23. Jednostki podziału terytorialnego oraz podregiony ( NTS 3 ) według województw; 24. Zmiany podziału administracyjnego w okresie od 02.01.2004r do 01.01.2005r. 25. Powierzchnia,ludnośc oraz lokaty według gmin; 26. Powierzchnia, ludność oraz lokaty według miast; 27. Powierzchnia, ludność oraz lokaty według regionów ( NTS 1); 28. Powierzchnia, ludność oraz lokaty według podregionów ( NTS 3); 29. Przyrost lub ubytek ludności zamieszkałej na terenach wiejskich ( 2003 = 100%); 30. Gęstość zaludnienia powiatów i miast na prawach powiatu; 31.Ludnośc według grup wieku; 32. Wykresy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17755 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17754 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne założenia i zakres przdmiotowy badania; Rozdział 2: Metodologia i realizacja badania; Rozdział 3: Charakterystyka demokratyczno-społeczna ludności; Rozdział 4: Ogólny stan zdrowia ludności; Rozdział 5: Samopoczucie psychofizyczne i ocena jakości życia; Rozdział 6: Styl życia; Rozdział 7: Niepełnosprawność; Rozdział 8: Profilaktyka; Rozdział 9: Korzystanie z usług medycznych i konsumpcja leków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18935 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18934 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. K/38 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Czym jest historia europejska?; Rozdział 2: Granice chronologiczne: początki historii europejskiej; Rozdział 3: Granice chronologiczne: koniec historii europejskiej; Rozdział 4: Granice geograficzne: oceany, morza, wyspy i cieśniny; Rozdział 5: Granice geograficzne: wielka granica wschodnia; Rozdział 6: Podziały geograficzne: Europa Zachodnia i Europa Wschodnia; Rozdział 7: Podziały geograficzne: Dwie Europy Środkowe;Rozdział 8: Podziały chronologiczne: Średniowiecze i renesans; Rozdział 9: Podziały chronologiczne: historia nowożytna i współczesna; Rozdział 10: Kluczowe zagadnienia historii europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26309, 26308 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26307/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56435 D (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17452 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35746/XXIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia ustroju Polski / Marian Kallas. - Wyd. 1 dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 463 s., [56] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Dział 1: Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski; Cz. 1: Dawne państwo polskie (do 1795); Rozdział 1: Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne od połowy X w.; Rozdział 2: Rozwój terytorialno-administracyjny Polski (od XIV w.); Rozdział 3: Rozbiory Polski. Upadek I Rzeczypospolitej (1795); Rozdział 4: Zaludnienie Polski (od 1795). Cz. 2: Ziemie polskie pod obcym panowaniem (1772/1795 - 1918); Rozdział 5: Podziały terytorialno-administracyjne; Rozdział 6: Stan zaludnienia. Cz. 3: Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918); Rozdział 7: Kształt terytorialno-administracyjny II Rzeczypospolitej (1918-1939). Podziały okupacyjne (do 1944/1945); Rozdział 8: Ewolucja podziałów terytorialno-administracyjnych w Polsce (od 1944); Rozdział 9: Ludność Polski po odzyskaniu niepodległości (1918). Dział 2: Ustrój państwa. Regulacje prawne i praktyka ustrojowa; Cz. 1: Dawne państwo polskie (do 1795); Rozdział 10: Ewolucja pozycji ustrojowej monarchy (do 1791); Rozdział 11: Powstanie i rozwój Sejmu; Rozdział 12: Sądownictwo; Rozdział 13: Ustrój państwowy (do 1791); Rozdział 14: Ewolucja stosunku państwa do Kościołów. Mniejszości religijne. Żydzi. Cz. 2: Ustrój ziem polskich pod obcym panowaniem (1772/1795 -1918); Rozdział 15: Ustrój ziem polskich pod zaborami; Rozdział 16: Ustrój centralnych ziem Polski (1807-1915); Rozdział 17: Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie; Rozdział 18: Zabór austriacki (1809-1914). Wolne Miasto Kraków. Autonomia Galicji (od 1861); Rozdział 19: Okupacja wojenna Królestwa Polskiego (1915-1918); Rozdział 20: Stosunki wyznaniowe na ziemiach polskich pod zaborami (1772-1918). Cz. 3: Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918); Rozdział 21: Ewolucja formy ustrojowej państwa; Rozdział 22: Przygotowanie i uchwalanie konstytucji (od 1919). Systematyka. Nowelizacje. Naczelne zasady ustrojowe; Rozdział 23: Ustój polityczny państwa; Rozdział 24: Organy kontroli państwowej (od 1919) i ochrony prawa; Rozdział 25: Administracja terytorialna. Samorząd (od 1918); Rozdział 26: Organizacja wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 27: Położenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych. Mniejszości religijne. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-95/3, P-95/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-95/1//XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66662 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66661/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again