Form of Work
Książki
(15)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Malikowski Marian
(4)
Długosz Piotr
(3)
Broszkiewicz Wojciech
(1)
Kozak Szczepan
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Niezgoda Marian (1943- )
(1)
Paliwoda-Wielgos Alina
(1)
Penc Roman (1884-1963)
(1)
Skica Tomasz
(1)
Solecki Sławomir
(1)
Szmyd Kazimierz
(1)
Ślusarz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1939-1945
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(10)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Podkarpackie, województwo
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Wieś
(2)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dane statystyczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Okupacja niemiecka Polski (1939-1945)
(1)
Parafia Ducha Świętego (Przeworsk)
(1)
Penc, Roman
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Postawy
(1)
Proboszczowie
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie)
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-2000
(1)
1930-2010
(1)
1939-1945
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Podkarpackie, województwo
(6)
Krosno (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Genre/Form
Dzienniki
(1)
Edycja krytyczna
(1)
Domain
Historia
(1)
Religia i duchowość
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Analizy Statystyczne - Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-980/2 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-980/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiana społeczna; Rozdział 2: Strukturalny kontekst traumy – przypadek Podkarpacia; Rozdział 3: Etiologia traumy na Podkarpaciu; Rozdział 4: Czynniki pośredniczące; Rozdział 5: Nostalgia za PRL – em; Rozdział 6: Kapitał zaufania na Podkarpaciu; Rozdział 7: Aktywność wyborcza; Rozdział 8: Eurotrauma na Podkarpaciu; Rozdział 9: Strategie radzenia sobie z traumą przemian; Rozdział 10: Trauma i co dalej? W kierunku dezintegracji pozytywnej. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45959/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43210 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43209/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43113 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43112/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35229 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35228/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
I. Preliminaria; 1. Społeczeństwo Podkarpacia jako interesujący obiekt badań socjologicznych; II. Industrializacja, urbanizacja, restrukturyzacja i przemiany w miastach; 1. Rzeszów - miasto awansu; 2. Socjalistyczna industrializacja na przygranicznych obszarach Polski południowo-wschodniej; 3. Restrukturyzacja regionów przemysłowych po roku 1989 - aspekty społeczne (studia wybranych przypadków; 4. Stan i potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej w województwie podkarpackim; 5. Rzeszów w dwudsziestoleciu postkomunistycznym (1989-2009). Zarys zmian przestrzenno- społecznych; 6. Zmiany przestrzenne i społeczne w rzeszowskich suburbiach; III. Przemiany na wsi i wiejska bieda; 1. Wieś rzeszowska - przeszłość i teraźniejszość; 2. Jan Szczepański o roli chłopoów i kultury chłoposkiej w społeczeństwie polskim; 3. Przemiany przestrzenne na podkarpackiej wsi po 1990 roku; 4. Konceptualizacja i operacjonalizacja badań nad przestrzennymi i społecznymi aspektami biedy w województwie podkarpackim. Organizacja i przebieg badań. Organizacja i przebieg badań; 5. Bieda mieszkańców podkarpackiej wsi; IV. Rynek pracy, bezrobocie, migracje; 1. Możliwości i ograniczenia prognozowania zatrudnienia i bezrobocia w układzie regionalnym; 2. Koncepcja badań nad kategoriami społecznymi Podkarpacia najbardziej najbardziej zagrożonych trwałym bezrobociem; 3. Młode kobiety na podkarpackim rynku pracy; 4. Konceptualizacja i operacjonalizacja badań nad ukrytymi wymiarami rynku pracy województwa podkarpackiego; 5. Tradycje w zakresie potencjału ludzi bez pracy oraz zaradności w szarej strefie gospodarki; 6. Migracje zagraniczne mieszkańców podkarpacia; 7. Prawidłowości i paradoksy emigracji Polaków w świetle badań regionalnych nad polskimi migracjami zagranicznymi; V. Relacje z otoczeniem zewnętrznym; 1. Społeczne aspekty powstania i funkcjonowania Euroregionu Karpackiego; 2. Współpraca polskoi-słowacka na przygranicznych obszarach południowo-wschodniej Polski; VI. Varia; 1. Główne kierunki przemian w strukturze klasowo-warstwowej i społeczno-zawodowej mieszkańców południowo-wscodniego regionu Polski; 2. Społeczno-ekonomiczne i prawne bariery rozwoju uzdrowisk w okresie zmian systemowych w Polsce; 3. Społeczno-kulturowe, ekonomiczne i geograficzne racje dla powołania uniwersytetu w Rzeszowie; 4. Subiektywne aspekty więzi regionalnej w województwie podkarpackim. Tożsamość i identyfikacja regionalna; 5. Szanse rozwojowe regionu w realiach 2002 roku. Uwagi o "Strategii rozwoju województwa podkarpackiego; 6. Ruchliwość przestrzenna a tożasmość terytorialna na przykładzie wybranych kategorii mieszkańców województwa podkarpackiego; 7. Biografia publikacji socjologicznych dotyczących Podkarpacia autorstwa pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Socjologii Uniwersytetu Rzeszów i osób współpracujących z tym Instytutem. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37701 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37520/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49368/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33279, 33278, 33115 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33114/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rozważania o młodzieży; Rozdział 2: Portret młodzieży w badaniach socjologicznych; Rozdział 3: Podkarpacka młodzież na przełomie wieków; Rozdział 4: Sfera publiczna w doświadczeniu młodzieży; Rozdział 5: O życiu codziennym młodzieży; Rozdział 6: Młodzież wobec integracji europejskiej; Rozdział 7: Jakie społeczeństwo?; Rozdział 8: Drogi sukcesu; Rozdział 9: Edukacja kluczem do sukcesu; Rozdział 10: Praca w młodym pokoleniu; Rozdział 11: Quo vadis maturzysto ? [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45958/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35227 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35226/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zmiany społeczne w Polsce i ich konsekwencje edukacyjne; Część 1: Nierówności oświatowe w Polsce; Część 2: Wybór szkoły i zawodu dokonywany przez młodzież krakowską; Część 3: Nierówności edukacyjne w młodej generacji pogranicza; Część 4: Aspiracje edukacyjne; Część 5: Kondycja psychospołeczne młodzieży. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45960/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43212 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43211/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 1.)
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Obszary wiejskie we współczesnych procesach rozwojowych; Rozdział 3: Rolnictwo i działalność pozarolnicza w rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Przeobrażenia strukturalne na obszarach wiejskich badanego regionu; Rozdział 6: Koncepcja zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jako narzędzie przeciwdziałania marginalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23229, 23228, 23227, 23226 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23225XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43172 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43171/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54353 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again