Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(16)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Smoleń Marek
(3)
Fedan Roman
(2)
Krupa Jan (1955- )
(2)
Szpara Krzysztof
(2)
Czuba Mariusz
(1)
Dyrda Grażyna (nauki ekonomiczne)
(1)
Jarosz Antoni
(1)
Kaszuba Krzysztof
(1)
Kozaczka Marian
(1)
Madzinová Renata
(1)
Matuszak Danuta
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
(1)
Reichel Marek
(1)
Sobala-Gwosdz Agnieszka
(1)
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(1)
Zwolińska-Ligaj Magdalena
(1)
Ślusarz Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(11)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(13)
Subject
Podkarpackie, województwo
(8)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Innowacje
(2)
Polityka regionalna
(2)
Samorząd gminny
(2)
Wieś
(2)
Agroturystyka
(1)
Architektura
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dziedzictwo kulturowe
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konserwacja
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Krosno (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podkarpacie
(1)
Podkarpackie (Polska ; region)
(1)
Potencjał turystyczny
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Pszczelarstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka kulinarna
(1)
Zabytki
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Podkarpackie, województwo
(3)
Województwo podkarpackie (1999- )
(3)
Pogórze Dynowskie
(2)
Preszów (Słowacja ; okręg)
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Ochrona środowiska
(1)
Podróże i turystyka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
(Analizy Statystyczne - Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-980/2 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-980/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Przedsiębiorstw i ich otoczenie we wzajemnych relacjach współdziałania; 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w świetle teorii; 4. Zastosowanie algorytmów genetycznych w nowej ekonomii; 5. Moralny aspekt ludzkiego działania; 6. Współpraca przedsiębiorstw z samorządem lokalnym w Trójmieście; 7. Wsparcie Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013; 8. Pozycja konkurencyjna i sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym; 9. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Podkarpacia; 10. Konkurencyjność jako element rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podkarpackim; 11. Zakres i przedmiot oraz wielkość i struktura pomocy publicznej dla sektora MSP w Polsce; 12. Funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu w aktualnych warunkach rynkowych; 13. Ewidencja i analiza kosztów jakości w polskich i słowackich przedsiębiorstwach; 14. Skuteczność środowiskowa innowacji proekologicznych na przykładzie przemysłu piekarniczego; 15. Efektywność cukrowni "Ropczyce" S.A. w kontekście wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru; 16. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny; 17. Instrumenty pobudzania przedsiębiorczości w jednostkach samorządu terytorialnego; 18. Ekonomiczno-finansowe instrumenty kształtowania rozwoju gospodarczego przez samorząd gminny; 19. Lotnisko regionalne w Kamieniu Śląskim jako przykład współpracy samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym; 20. Kredyt bankowy jako żródło finansowania działalności samorządu terytorialnego; 21. Stan i możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki w powiecie leżajskim ze szczególnym uwzględnieniem działań samorządu gminnych na rzecz jej rozwoju; 22. Przedsięwzięcia inwestycyjne w systemie zadań samorządu terytorialnego; 23. Ewolucja zarządzania i finansowania inwestycji w działalności wodociągowo-kanalizacyjnej; 24. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionu na przykładzie województwa podkarpackiego; 25. Kapitał marki miasta a strategiczne decyzje marketingowe przedsiębiorstw; 26. Rola marketingu terytorialnego w rozwoju miast; 27. Rozwój funkcji metropolitalnych miasta Rzeszowa szansą regionu podkarpackiego; 28. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi; 29. Wpływ czynników endogenicznych samorządu lokalnego na efektywny rozwój społeczno-gospodarczy gminy Trzebownisko; 30. Wpływ inwestycji w Porcie Lotniczym Rzeszów na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29281, 29280, 28648, 28647, 28646 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28645/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Cel i zakres pracy. Podstawy metodyczne; Rozdział 2. Teorie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 3. Podkarpackie: geneza i natura regionu problemowego; Rozdział 4. Hierarchia, funkcje i przestrzenny zasięg oddziaływania miast; Rozdział 5. Zmiany poziomu życia w województwie podkarpackim w okresie 1990-2000; Rozdział 6. Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego gmin i miast w okresie 1994-2002; Rozdział 7. Aktywność endogeniczna. Postrzeganie problemów rozwojowych; Rozdział 8. Ośrodki wzrostu, miejsca sukcesu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31266, 31265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31264/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
1. Marian Kozaczka: Urbanizacja, infrastruktura, gospodarka województwa podkarpackiego na tle kraju; 2. Marcin Nytko: Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego Podkarpacia; 3. Katarzyna Jabłońska-Karczarczyk: Kreowanie wizerunkiem miasta w Internecie; 4. Roman Pelczer: Rola Euroregionu Karpackiego w życiu gospodarczo-społecznym Podkarpacia; 5. Leszek Kisiel: Kształtowanie się podstaw ekonomicznych miast w fazie postindustrialnej na przykładzie Przeworska; 6. Teresa Kozaczka: Zmiany społeczno-gospodarcze w Mielcu na przełomie XX i XXI wieku; 7. Agnieszka Sulich: Kształtowanie się podstaw ekonomicznych Stalowej Woli na przełomie XX/XXI wieku; 8. Marian Kozaczka: Tarnobrzeg na przełomie XX i XXI wieku. Stan ekonomiczny, kierunki rozwoju miasta; 9. Barbara Lubas: Turystyka w obiektach poprzemysłowych szansą promocji i rozwoju miast województwa podkarpackiego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34675 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34674/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Innowacja oraz system wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości; Rozdział 2. Procesy innowacyjne w strukturach regionalnych; Rozdział 3. Analiza procesów innowacyjnych w strukturach subregionalnych; Rozdział 4. Modele empiryczne regionalnych systemów innowacyjnych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30680, 30679 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30678/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1: Teoretyczne aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego; 2: Metodyka badań rozwoju regionalnego; 3: Diagnoza czynników rozwoju gospodarki regionu podkarpackiego; 4: Przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność konkurencyjność rozwoju gospodarki regionu Podkarpacia; 5: Perspektywy rozwoju gospodarczego regionu podkarpackiego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62299, 37752, 37751, 37750 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37749/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43801/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podkarpackie na tle kraju (1999-2003 ); 2. Porównanie relacji ekonomicznych w podmiotach gospodarczych województwa podkarpacjiego i Polski ( 1999-2003 ); 3. Przychody, koszty i wynik finansowy ( 1999-2003 ); 4. Przychody, koszty i wynik finansowy według wybranych sekcii i sektorów własności ( 2002-2003 ); 5. Przychody, koszty i wynik finansowy według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 6. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym ( 2002-2003 ); 7. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników finansowych (2002-2003 ); 8. Przedsiębiorstwa badane oraz eksportujące produkty, towary i materiały ( 1999-2003 ); 9. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według sektorów własności ( 1999-2003 ); 10. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 11. Relacje ekonomiczne ( 1999-2003 ); 12. Relacje ekonomiczne według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 13. Aktywa i pasywa (2002-2003 ); 14. Aktywa trwałe ( 2002-2003 ); 15. Aktywa trwałe według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 16. Rzeczowe aktywa trwałe (2002-2003 ); 17. Rzeczowe aktywa trwałe według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 18. Zobowiązania (2002-2003 ); 19. Aktywa obrotowe (2002-2003 ); 20. Kapitały (fundusze ) własne ( 2002-2003 ); 21. Kapitał zakładowy ( akcyjny ) ( 2002-2003 ); 22. Nakłady inwestycyjne według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 23. Struktura nakładów inwestycyjnych według wybranych sekcji (1999-2003 ); 24. Finansowanie nakładów inwesytcyjnych ( 2000-2003 ); 25. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia ( 1999- 2003 ); 26. Wybrane dane spółek z udziałem kapitału zagranicznego ( 2000 - 2003 ); 27. Kapitał podstawowy spółek z kapitałem zagranicznym ( 2000-2003 ); 28. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości (2000-2003 ); 29. Mapy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18523 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18522 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarys problemu badań; 2. Uzasadnienie pojęcia tematu, cel i zakres pracy; 3. Metodyka badań; 4. Istota rozwoju gospodarczegow środowisku lokalnym; 5. Warunki przyrodnicze oraz znaczenie produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym w gminie; 6. Zróżnicowanie poziomu i rozwoju infrastruktury; 7. Charakterystyka uwarunkowań demograficznych; 8. Uwarunkowania przedsiębiorczości; 9. Syntetyczna ocena stopnia zróżnicowania parametrów gospodarczych gmin;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26426, 26425 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26424/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 1.)
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Obszary wiejskie we współczesnych procesach rozwojowych; Rozdział 3: Rolnictwo i działalność pozarolnicza w rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Przeobrażenia strukturalne na obszarach wiejskich badanego regionu; Rozdział 6: Koncepcja zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jako narzędzie przeciwdziałania marginalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23229, 23228, 23227, 23226 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23225XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 64212 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel, zakres i metodologia opracowania; 2. Źródła danych i informacji; 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej oraz w Polsce i na Słowacji w latach 2001-2010; 4. Podkarpacie i kraj Preszowski - analiza porównawcza podstawowych kategorii rozwoju społeczno-gospodarczego; 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Podkarpaciu w latach 2001-2010; 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Słowacji i w Kraju Preszowskim w latach 2001-2010; 7. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw na Podkarpaciu; 8. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw Kraju Preszowskim; 9. Studia przypadku polsko-słowackiej współpracy gospodarczej firm z terenu Podkarpacia i kraju Preszowskiego.[AW]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37741/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54359 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54358/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Turystyka jako czynnik aktywizacji regionu podkarpackiego; 2. Konkurencyjność jako element strategii rozwoju regionu; 3. Metoda scenariuszowa w planowaniu strategicznego rozwoju gospodarki regionu; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w województwach tzw. ściany wschodniej; 5. Kreowanie polityki regionalnej. Uwagi metodyczne; 6. Strategie lokalne elemntem polityki rzowoju regionalnego; 7. Warunki sukcesem parków technologicznych jako ośrodków innowacji - parki technologiczne w Polsce; 8. Możliwość rowoju produkcji roślinnej jako źródła odnawialnej energii w warunkach siedliskowych wojeówdztwa podkarpackiego; 9. Rozwój drobnych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim i lubelskim; 10. Strategia rowoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle strategii rozwoju Podkarpacia; 11. Realizacja strategii rozwoju powiatu łąńcuckiego szansą na przyszłość; 12. Czynniki rozwoju gmin województwa lubelskiego i podkarpackiego; 13. Rola Europejskikeigo Banku inwestycyjnego w finansowaniu regionalnych projektów w krajach Unii Europejskiej w latach 1994-1999; 14. Konkurencja w procesie globalizacji; 15. Bezrobocie jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i element strategii rozwoju regionu Podkarpacia w latach 1999-2003; 16. Bezrobocie na obszarach wiejskich Regionu Podkarpacia na przykładzie powiatu przeworskiego; 17. Konkurencyjność produktu turystycznego oraz rozwój turystyki regionu Podkarpacia w oparciu o czynniki kształtujące przestrzeń regionów, jako element strategii rozwoju; 18. Współpraca międzynarodowa samorządów Podkarpacia na przykładzie wybranych powiatów; 19. Modelowanie strategii gospodarki żywnościowej na przykładzie powiatu jarosławskiego; 20. Współczesne problemy związane z wiarygodnościądokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów komputerowych i środków płatniczych; 21. Walory turystyczne miasta Łańcuta i powiatu łańcuckiego; 22. Charakterystyka i formy wspierania opieki zdrowotnej w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim; 23. Rozwoj miasta Jarosławia na podstawie strategii na lata 2000-2010; 24. Socjologia ogólna a socjologia organizacji wprowadzenie w problematykę; 25. Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania; 26. Wpływ poziomu intensywności uprawy na opłacalność produkcji wybranych roslin użytkowych; 27. Specyfika prawa międzynarodowego jako system prawnego; 28. Udział kościoła w życiu politycznym narodu wg koncepcji biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka (1965-1993); 29. Strategia i taktyka nauczania i wychowania studentów jao podstawa dla kształtowania nowej elity; 30. Bezsens życia w analizie egzystencjalnej V.E.Frankla; 31. Początki Archiwum na Zamku w Łańcucie; 32. Rynek rzeszowskiego przedsiebiorstwa instalacji sanitarmych Sa.A w ujęciu przedmiotowym w latach 90; 32. Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14369, 14368, 14367, 14366, 14365, 14364, 14363, 14362, 14361 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14360/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again