Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Author
Brzeziński Bogumił
(2)
Antonów Dobrosława
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Lipniewicz Rafał
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Podatek
(5)
Podatek od towarów i usług
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Orzecznictwo
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Prawo
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo handlowe-prawo wspólnotowe europejskie-stan na 2005 r.
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Genre/Form
Monografie
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-7426-065-3
Rozdział 1: Przedmiot i zakres prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 2: Kontrola wspólnotowa systemów prawa krajowego a swobodny przepływ towarów; Rozdział 3: Kontrola wspólnotowa systemów prawa krajowego a swobodny przepływ osób, usług i kapitałów; Rozdział 4: Harmonizacja podatku od wartości dodanej; Rozdział 5: Harmonizacja akcyz; Rozdział 6: Harmonizacja podatków pośrednich obciążających gromadzenie kapitałów; Rozdział 7: Dyrektywa o wspólnym systemie opodatkowania w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 8: Dyrektywa o wspólnym systemie opodatkowania dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zmiany udziału w odniesieniu do spółek różnych państw członkowskich; Rozdział 9: Dyrektywa Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w postaci odsetek; Rozdział 10: Dyrektywa Rady 2003/49/EC w sprawie wspólnego systemu podatkowego dla spółek powiązanych różnych państw członkowskich z tytułu przychodów w postaci odsetek oraz należności licencyjnych; Rozdział 11: Konwencja Arbitrażowa; Rozdział 12: Współpraca administracyjna państw członkowskich w sferze prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15954 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15953/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Dobrosława Antonów. - Stan prawny na 1 stycznia 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. - 281, [1] strona ; 21 cm.
(Monografie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59092/D (1 egz.)
Book
In basket
1. Założenia ogólne integracji finansowej Unii Europejskiej; 2. Harmonizacja podatków bezpośrednich; 3. harmonizacja podatku od towarów i usług; 4. Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym w zakresie akcyz; 5. Ocena harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5822 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5821/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-893/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomiczne Aspekty Funkcjonowania Unii Europejskiej)
Część 1: Polityka podatkowa Unii Europejskiej; 1. Założenia systemów podatkowych; 2. Założenia polityki podatkowej Unii Europejskiej; 3. Analiza porównawcza systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej; Część 2: Charakterystyka systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24823 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24822/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnętrzwspółnikowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych; 2. Zasady wspólnotowego prawa zamowień publicznych; 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej; 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - arząd de lege lata i de lege ferenda; 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia; 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii Europejskiej; 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej; 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej; 9. Europejskie rady zakładowe - nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego; 10. Wspólnotowy system handlu misjami w sektorze energii elektrycznej; 11. nadużywanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17414, 17413 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17412/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Wyjątki od zasady powszechności podatku VAT - zagadnienia porównawcze; Rozdział 3: Wpływ istniejących zwolnień na rynek usług inwestycyjnych; Rozdział 4: Określenie wartości dodanej w usługach finansowych. Metody obliczania podstawy opodatkowania podatkiem VAT; Rozdział 5: Opodatkowanie usłaug finansowych w Polsce. Problemy opodatkowania wybranych usług; Rozdział 6: Opadatkowanie usług bankowych w prawie Unii Europejskiej na podstawie VI Dyrektywy VAT; Rozdział 7: Unormowania zagraniczne; Rozdział 8: Proponowane metody opodatkowania podatkiem VAT usług fiansowych. Postulaty de lege ferenda;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20314 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20313/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16167 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16166/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again