Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Autor
Banaszewska Beata
(2)
Bręborowicz Grzegorz H
(2)
Michałkiewicz Witold
(2)
Troszyński Michał
(2)
Łepecka-Klusek Celina
(2)
Banaszewska Beata (et al.)
(1)
Bręborowicz Grzegorz H. (1948- )
(1)
Chazan Bogdan
(1)
Leibschang Jerzy
(1)
Norwitz Errol
(1)
Piotrowski Józef
(1)
Szukiewicz Dariusz
(1)
Świątek Anna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(11)
Temat
Położnictwo
(12)
Ginekologia
(8)
Medycyna
(3)
Pielęgniarstwo
(3)
Choroby narządów płciowych żeńskich
(1)
Fizykoterapia
(1)
Powikłania ciąży
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Położnictwo : ćwiczenia / Michał Troszyński. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. - 303, [1] s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-3830-9
Rozdział 1. Miednica kobieca; 1. Budowa miednicy; 2. Zewnętrzne narządy płciowe kobiety; 3. Srom i krocze; 4. Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy; 5. Zewnętrzne wymiary miednicy; 6. Wymiary kanału rodnego miednicy mniejszej; 7. Typy miednic; 8. Fizjologiczne odmiany miednicy kobiecej (wg Caldwella i Moloya); 9. Typy miednic nieprawidłowe; 10. Kliniczna ocena budowy miednicy kobiecej; 11. Ocena kształtu i wielkości główki płodu- cefalometria rtg; 12. Ocena niewspółmierności porodowej; 13. Położnicza diagnostyka rentgenowska; 14. Ocena przestrzenna miednicy na podstawie zdjęć rtg; Rozdział 2. Kardiotokografia w czasie ciąży i porodu; 1. Monitorowanie częstości uderzeń serca płodu (USP); 2. Podstawowa częstość uderzeń serca płodu; 3. Okresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu; 4. Kliniczne znaczenie zmian częstości uderzeń serca płodu; 5. Elektrokardiografia płodowa; Rozdział 3. Ultrasonografia położnicza (USG); 1. Metoda impulsów i echa; 2. Metoda Dopplera; 3. Metoda ciągłej wiązki ultradźwięków; 4. Działanie ultradźwięków na żywy organizm; Rozdział 4. Płód i noworodek; 1. Rozwój, budowa i wymiary płodu; 2. Zagrożenia płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w czasie porodu; 3. Niedotlenienie i zamartwica wewnątrzmaciczna płodu; 4. Uraz mechaniczny; 5. Umieralność okołoporodowa; 6. Martwe urodzenia i zgony noworodków; Rozdział 5. Opieka położnicza w czasie ciąży; 1. Porady dla młodych małżeństw; 2. Poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna; 3. Poradnictwo rodzinne; 4. Przebieg wizyty przedciążowej; 5. Przyrost masy ciała w czasie ciąży; 6. Badania kobiety w czasie ciąży; 7. Wywiad z kobietą ciężarną; 8. Badania ogólne kobiety ciężarnej; 9. Badanie ginekologiczne; 10. Następne badania kontrolne; 11. Ciąża ryzyka- ciąża specjalnej troski; Rozdział 6. Prowadzenie porodu; 1. Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala- wywiad i badanie; 2. Oznaki życia lub śmierci płodu; 3. Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu; 4. Karta obserwacji porodu (partogram); 5. Okresy porodu; 6. Usytuowanie płodu w macicy; 6. Badanie zewnętrzne kobiety rodzącej; 7. Badanie wewnętrzne kobiety rodzącej; 8. Pozycja kobiety rodzącej w czasie porodu; 9. Szkoła rodzenia; 10. Poród rodzinny; Rozdział 7. Poród w położeniu podłużnym główkowym; 1. Ułożenia przygięciowe; 2. Ułożenia potylicowe przednie; 3. Mechanizm porodu główki; 4. Mechanizm rodzenia się barków; 5. Badanie położnicze w przebiegu porodu; 6. Pomoc położnicza w okresie rodzenia się płodu; 7. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym przednim; 8. Ułożenia potylicowe tylne; 9. Przebieg porodu; 10. Rozpoznanie w badaniu położniczym główki ustalonej w próżni lub w cieśni; 11. Prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym tylnym; 12. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym; Rozdział 8. Poród w ułożeniach odgięciowych główki płodu; 1. Ułożenie wierzchołkowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 2. Ułożenie ciemieniowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 3. Ułożenie czołowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 4. Ułożenie twarzowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 5. Prowadzenie porodu w ułożeniach odgięciowych; Rozdział 9. Poród w innych nieprawidłowych ułożeniach główki płodu; 1. Nieosiowe wstawianie się główki (asynklityzm) : Asynklityzm przedni : Asynklityzm tylny; 2. Wysokie proste ustawienie główki : Mechanizm porodu : Badanie położnicze główki ustalonej we wschodzie : Postępowanie położnicze; 3. Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) : Badanie położnicze wewnętrzne : Postępowanie położnicze; 4. Nadmierne zwroty główki : Nadmierny zwrot wewnętrzny : Nadmierny zwrot zewnętrzny; Rozdział 10. Poród w położeniach miednicowych płodu; 1. Mechanizm porodu miednicowego : Położenie miednicowe zupełne i pośladkowe : Przodowanie nóżek lub kolanek płodu; 2. Rozpoznanie w badaniu położniczym; Rozdział 11. Poród w położeniu poprzecznym płodu; 1. Przebieg porodu w położeniu poprzecznym; 2. Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym płodu; 3. Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym zaniedbanym; 4. Poród przez samoistne zwinięcie się płodu w położeniu poprzecznym; Rozdział 12. Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy; 1. Poród w przypadku miednicy płaskiej : Mechanizm porodu w położeniu główkowym : Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej; Rozdział 13. Poród bliźniaczy; 1. Badanie położnicze zewnętrzne; 2. Prowadzenie porodu bliźniaczego; 3. Poród pierwszego bliźnięta; 4. Poród drugiego bliźnięta; 5. Operacje położnicze; Rozdział 14. Poród z użyciem kleszczy; 1. Budowa kleszczy; 2. Warunki do nałożenia kleszczy; 3. Wskazania do zabiegu kleszczowego; 4. Technika wykonania zabiegu kleszczowego : Technika nałożenia kleszczy : Trakcja próbna : Trakcja właściwa; 5. Zabiegi kleszczowe w różnych ułożeniach główki : Ułożenia potylicowe przednie : Ułożenie potylicowe tylne (zwrot nieprawidłowy) : Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) : Ułożenia odgięciowe; Rozdział 15. Poród z użyciem próżniociągu położniczego; 1. Budowa próżniociągu położniczego; 2. Ogólne zasady użycia próżnociągu; 3. Wskazania do założenia próżniociągu; 4. Warunki do założenia próżniociągu; 5. Technika wykonania zabiegu; Rozdział 16. Poród w położeniach miednicowych płodu; 1. Pomoc ręczna : Pomoc ręczna według Brachta : Wytoczenie barków sposobem Lövseta : Sposób urodzenia barków i rączek wahaniami Müllera : Uwolnienie rączek sposobem klasycznym : Uwolnienie zarzuconych rączek; 2. Sposoby rodzenia główki płodu przy położeniu miednicowym : Rodzenie główki sposobem Veita- Smelliego : Rodzenie główki sposobem Wieganda- Martina- Winckela; 3. Ręczne wydobycie płodu : Wykonanie ręcznego wydobycia płodu; Rozdział 17. Obroty położnicze; 1. Obrót zewnętrzny : Wykonanie zabiegu; 2. Obrót wewnętrzny (na nóżkę) przy pełnym rozwarciu : Wykonanie obrotu; 3. Obrót wewnętrzny na nóżkę przy niepełnym rozwarciu- Braxtona Hicksa : Wykonanie obrotu; Rozdział 18. Inne zabiegi położnicze; 1. Poród z użyciem wziernika; 2. Uwolnienie barku przy niewspółmierności barkowej; 3. Amnioskopia; 4. Wzniecanie czynności porodowej- indukcja porodu i stymulacja czynności porodowej; 5. Przebicie pęcherza płodowego (amniocenteza, amniotomia); Rozdział 19. Operacje pomniejszające objętość płodu; 20. Zszycie naciętego krocza oraz innych obrażeń porodowych; 1. Nacięcie krocza; 2. Zszycie naciętego krocza; 3. Zszycie pęknięcia części pochwowej; 4. Zszycie pęknięcia pochwy; 5. Zszycie pęknięcia krocza; Rozdział 21. Postępowanie w krwotokach; 1. Krwotok w trzecim okresie porodu; 2. Postępowanie przy krwawieniu powyżej 500 ml w atonii macicy : Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów : Wyciśnięcie łożyska sposobem Credégo : Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska : Krwotok w okresie poporodowym : Kontrola jamy macicy tępą łyżką : Tamponowanie macicy : Założenie tępych zacisków na okolice przymacicz; Rozdział 22. Cięcie cesarskie; 1. Wskazania do cięcia cesarskiego; 2. Warunki; 3. Opis operacji; Rozdział 23. Aneks; 1. Opieka przedkoncepcyjna; 2. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie : Stanowisko PTG : Wskazania do cięcia cesarskiego : Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej : Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu : Rodzaje cięć cesarskich : Znieczulenie do cięcia cesarskiego : Kierunki postępowania u ciężarnych i rodzących po przebytym cięciu cesarskim : Cięcie cesarskie na życzenie : Formularz świadomej zgody pacjentki na cięcie cesarskie; 3. Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu : Poradnictwo przedkoncepcyjne : Żywienie ciężarnej i suplementacja witaminowa. Dokumentacja prowadzenia przebiegu ciąży : Aktywność fizyczna : Praca zawodowa : Podróże : Pożycie seksualne : Postępowanie przy objawach towarzyszących ciąży : Szkoła rodzenia. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-367/3, P-367/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-367/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10650/XXV/P czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10651/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10635/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ćwiczenia położnicze : podręcznik dla studentów medycyny / Michał Troszyński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996. - 239 s., [1] k. tabl. złoż. : fot.rys., wykr. ; 24 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-2014-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10618/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Położnictwo i ginekologia. T. 1. Położnictwo / red. Grzegorz H. Bręborowicz ; aut. Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - XVIII, [2], 547, [1], XX, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : fot., rys., wykr. ; 25 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3081-1 ; 83-200-3082-X
Cz.1: Ciąża o przebiegu prawidłowym; Rozdział 1: Zapłodnienie; Rozdział 2: Płód i popłód; Rozdział 3: Immunologiczne aspekty ciąży; Rozdział 4: Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży; Rozdział 5:Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu; Rozdział 6: Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży; Rozdział 7: Żywienie kobiet w ciąży; Cz.2: Ciąża o przebiegu nieprawidłowym; Rozdział 8: Nieprawidłowy czas trwania ciąży; Rozdział 9: Ciąża etopowa; Rozdział 10: Niepowściągliwe wymioty ciężarnych; Rozdział 11: Konflikt serologiczny; Rozdział 12: Poronienie; Rozdział 13: Krwawienie w II i III trymestrze ciąży; Rozdział 14: Wielowodzie i małowodzie; Rozdział 15: Ciąża wielopłodowa; Rozdział 16: Ciąża obumarła; Rozdział 17: Koagulopatie położnicze; Rozdział 18: Nieprawidłowe wzrastanie płodu ( hipotrofia i hipertrofia ); Rozdział 19: Ciążowa choroba trofoblastyczna; Rozdział 20: Niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa; Rozdział 21: Przedwczesne pęknięcie wód płodowych; Cz.3: Choroby współistniejące z ciążą; Rozdział 22: Farmakoterapia w okresie ciąży; Rozdział 23: Nadciśnienie tętnicze; Rozdział 24: Choroby wątroby; Rozdział 25: Choroby układu moczowego; Rozdział 26: Choroby układu sercowo-naczyniowego; Rozdział 27: Choroby układu krwiotwórczego; Rozdział 28: Cukrzyca; Rozdział 29: Choroby gruczołów dokrewnych; Rozdział 30: Choroby immunologiczne; Rozdział31: Nowotwory; Rozdział 32: Choroby układu oddechowego; Rozdział 33: Zakażenia i zarażenia; Cz.4: Poród; Rozdział 34: Anatomia położnicza; Rozdział 35: Poród prawidłowy; Rozdział 36: Poród nieprawidłowy; Rozdział 37: Poród patologiczny; Rozdział 38: Operacje położnicze; Cz.5: Połóg; Rozdział 39: Fizjologia połogu; Rozdział 40: Powikłania połogowe; Cz.6: Diagnostyka rozwoju i stanu płodu; Rozdział 41: Badanie równowagi kwasowo-zasadowej; Rozdział 42: Ocena aktywności ruchowej płodu; Rozdział 43: Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu; Rozdział 44: Badanie ultrasonograficzne w czasie ciąży; Rozdział 45: Zastosowanie badań dopplerowskich w położnictwie; Rozdział 46: Pulsoksymetria płodowa; Rozdział 47: Obrazowanie NMR w położnictwie; Rozdział 48: Biochemiczna ocena rozwoju ciąży; Cz.7: Noworodek; Rozdział 49: Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego; Rozdział 50: Podstawy patologii noworodka;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18177, 18175, 18173, 18171 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18169/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Położnictwo i ginekologia. T. 2. Ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz ; aut. Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - S. XIX, [1], 549-1010, [2], XX, [1], [8] s. tabl. kolor. : fot., rys., wykr. ; 24cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3080-3 ; 83-200-3082-X
Cz.8: Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych; Rozdział 51: Jajnik; Rozdział 52: Jajowód; Rozdział 53: Macica; Rozdział 54: Pochwa; Rozdział 55: Srom; Rozdział 56: Krocze; Rozdział 57: Dno miednicy; Rozdział 58: Miednica kostna; Rozdział 59: Unaczynienie narządów płciowych; Rozdział 60: Unerwienie narządów płciowych; Cz.9: Cykl miesiączkowy; Rozdział 61: Układ podwzgórzowo-przysadkowy; Rozdział 62: Hormony steroidowe jajnika; Rozdział 63: Cykl jajnikowy; Rozdział 64: Cykl endometrialny; Rozdział 65: Cykl szyjkowy; Cz.10: Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych; Rozdział 66: Podział wad pochwy i macicy; Rozdział 67: Wady macicy; Rozdział 68: Wady pochwy; Cz.11: Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych; Rozdział 69: Fizjologia; Rozdział 70: Nieprawidłowości statyki narządów płciowych; Cz.12: Zakażenia żeńskich narządów płciowych; Rozdział 71: Zapalenia; Rozdział 72: Choroby przenoszone drogą płciową; Cz.13: Urologia ginekologiczna; Rozdział 73: Nietrzymanie moczu u kobiet; Rozdział 74: Uszkodzenie układu moczowego(przetoki moczowo-płciowe); Cz.14: Endokrynologia ginekologiczna; Rozdział 75: Układ podwzgórzowo-przysadkowy; Rozdział 76: Zaburzenia cyklu miesiączkowego; Rozdział 77: Pierwotna niewydolność jajników; Rozdział 78: Zaburzenia różnicowania płci; Rozdział 79: Zespoły hiperandrogenizacjii u kobiet; Rozdział 80: Przekwitanie; Rozdział 81: Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej; Cz.15: Niepłodność; Rozdział 82: Diagnostyka niepłodności; Rozdział 83: Metody leczenia niepłodności; Rozdział 84: Niepłodność idiopatyczna; Rozdział 85: Zaburzenia fazy lutealnej; Rozdział 86: Oligoowulacja; Rozdział 87: Anowulacja; Rozdział 88: Czynnik jajowodowy niepłodności; Rozdział 89: Czynnik maciczny niepłodności; Rozdział 90: Czynnik szyjkowy niepłodności; Rozdział 91: Endometrioza; Rozdział 92: Czynnik męski niepłodności; Rozdział 93: Skuteczność postępowania terapeutycznego w leczeniu niepłodności; Rozdział 94: Techniki rozrodu wspomaganego medycznie; Rozdział 95: Diagnostyka przedimplantacyjna; Rozdział 96: Klonowanie; Rozdział 97: Niemożność donoszenia ciąży; Rozdział 98: Psychospołeczne aspekty niepłodności; Cz.16: Ginekologia dziecięca i dziewczęca; Rozdział 99: Dojrzewanie płciowe; Rozdział 100: Zaburzenia rozwoju płciowego; Rozdział 101: Guzy jajnika w wieku rozwojowym; Rozdział 102: Prawidłowy i powikłany rozwój sutków; Rozdział 103: Grupy i czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy; Rozdział 104: Zapalenie narządów płciowych; Cz.17: Onkologia ginekologiczna; Rozdział 105: Podział nowotworów; Rozdział 106: Epidemiologia; Rozdział 107: Nowotwory sromu; Rozdział 108: Nowotwory pochwy; Rozdział 109: Nowotwory szyjki macicy; Rozdział 110: Nowotworu trzonu macicy;Rozdział 111: Nowotwory jajowodu; Rozdział 112: Nowotwory jajnika; Rozdział 113: Nowotwory gonadalne jajnika; Rozdział 114: Nowotwory gonadalne mieszane; Rozdział 115: Nowotwory gonadalne niesklasyfikowane; Rozdział 116: Nowotwory mieszane germinalno- gonadalne; Rozdział 117: Pierwotne nowotwory jajnika nieswoiste dla gonady; Rozdział 118: Nowotwory przerzutowe jajnika; Rozdział 119: Radioterapia i chemioterapia nowotworów narządów płciowych kobiety; Rozdział 120: Nowotwory sutka; Cz.18: Endometrioza; Rozdział 121: Etiopatogeneza endometriozy; Rozdział 122: Kliniczne postacie endometriozy; Rozdział 123: Rozpoznanie; Rozdział 124: Badanie kliniczne; Rozdział 125: Metody inwazyjne diagnozowania endometriozy; Rozdział 126: Leczenie endometriozy; Rozdział 127: Zapobieganie endometriozie;; Cz.19: Osteoperoza; Rozdział 128: Etiologia i patogeneza osteoporozy; Rozdział 129: Podział osteoporozy; Rozdział 130: Diagnostyka w osteoporozie; Rozdział 131: Badanie densytometryczne; Rozdział 132: Profilaktyka osteoporozy; Rozdział 133: Leczenie osteoporozy; Cz.20: Seksuologia; Rozdział 134: Zarys historii seksuologii; Rozdział 135: Rozwój psychoseksualny; Rozdział 136: Pojęcie normy seksualnej; Rozdział 137: Patologia seksualna; Rozdział 138: Diagnostyka i terapia seksuologiczna; Cz.21: Ginekologia operacyjna; Rozdział 139: Operacyjne leczenie w ginekologii; Rozdział 140: Laparoskopia w ginekologii; Rozdział 141: Histeroskopia; Cz.22: Regulacja urodzeń; Rozdział 142: Definicja; Rozdział 143: Podział metod antykoncepcji; Cz.23: Diagnostyka ginekologiczna; Rozdział 144: Badanie ginekologiczne; Rozdział 145: Badanie histopatologiczne; Rozdział 146: Diagnostyka cytologiczna; Rozdział 147: Badanie andrologiczne; Rozdział 148: Kolposkopia; Rozdział 149: Pytania kontrolne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18178, 18176, 18174, 18172 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18170/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Ginekologia; Rozdział 1: Anatomia żeńskich narządów płciowych; Rozdział 2: Cykl miesiączkowy; Rozdział 3: Nieprawidłowe krwawienia z pochwy; Rozdział 4: Ciąża ektopowa; Rozdział 5: Ból w ginekologii; Rozdział 6: Zakażenia zewnętrznych narządów płciowych ; Rozdział 7: Zapalenie narządów miednicy mniejszej; Rozdział 8: Ginekologia operacyjna; Rozdział 9: Łagodne schorzenia dolnej części narządów płciowych; Rozdział 10: Łagodne schorzenia górnej części narządów płciowych; Rozdział 11: Endometrioza; Rozdział 12: Antykoncepcja; Rozdział 13: Ubezpłodnienie; Rozdział 14: Nietrzymanie moczu i wypadanie narządów płciowych u kobiet; Cz.2: Endokrynologia i niepłodność; Rozdział 15: Dojrzewanie płciowe i przedwczesne dojrzewanie płciowe; Rozdział 16: Brak miesiączki; Rozdział 17: Zespół policystycznych jajników; Rozdział 18: Hirsutyzm i wirylizacja; Rozdział 19: Poronienie; Rozdział 20:Powtarzające się straty ciąż; Rozdział 21: Zespół antyfosfolipidowy; Rozdział 22: Niewydolność szyjki macicy i szew szyjkowy; Rozdział 23: Niepłodność małżeńska; Rozdział 24: Indukcja owulacji; Rozdział 25: Techniki wspomaganej prokreacji; Rozdział 26: Menopauza i hormonalna terapia zastępcza; Cz. 3: Onkologia ginekologiczna; Rozdział 27: Nowotwory złośliwe jajnika; Rozdział 28:Nowotwory złośliwe trzonu macicy; Rozdział 29: Rak szyjki macicy; Rozdział 30: Rak pochwy i sromu; Rozdział 31: Inne nowotwory złośliwe narządów płciowych u kobiet; Rozdział 32: Ciążowa choroba trofoblastyczna; Rozdział 33: Chemioterapia i radioterapia; Cz. 4: Położnictwo; Rozdział 34: Embriologia i wczesny rozwój płodu; Rozdział 35: Fizjologia płodu; Rozdział 36: Endokrynologia ciąży i porodu; Rozdział 37: Przystosowanie organizmu matki do ciąży; Rozdział 38:Diagnostyka prenatalna; Rozdział 39:Ultrasonografia położnicza; Rozdział 40:Zakażenia w ciąży: bakterie i pierwotniaki; Rozdział 41: Zakażenia w ciąży: wirusy i krętki; Rozdział 42: Choroby związane z nadciśnieniem w ciąży; Rozdział 43:Cukrzyca podczas ciąży; Rozdział 44: Choroby układu krążenia w ciąży; Rozdział 45: Choroby tarczycy w ciąży; Rozdział 46: Inne choroby w ciąży; Rozdział 47: Leki i leczenie podczas ciąży; Rozdział 48: Zaburzenia objętości płynu owodniowego; Rozdział 49: Zaburzenia wzrostu płodu; Rozdział 50: Przedporodowy nadzór nad stanem płodu; Rozdział 51: Obrzęk płodu; Rozdział 52: Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu; Rozdział 53: Ciąża wielopłodowa; Rozdział 54: Krwawienia w okresie przedporodowym; Rozdział 55: Poród przedwczesny; Rozdział 56: Przedwczesne pęknięcie błon płodowych; Rozdział 57: Indukcja i stymulacja porodu Rozdział 58: Poród fizjologiczny; Rozdział 59: Poród nieprawidłowy; Rozdział 60: Łagodzenie bólu w czasie porodu; Rozdział 61: Śródporodowe monitorowanie płodu; Rozdział 63: Poród operacyjny drogą pochwową; Rozdział 64: Cięcie cesarskie; Rozdział 65: III okres porodu i krwotok poporodowy; Rozdział 66: Połóg; Rozdział 67: Obrzezanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21988, 21987 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21986/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41463 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41462/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 8)
Rozdział 1: Zdrowie i płodność kobiety; Rozdział 2: Ciąża; Rozdział 3: Poród; Rozdział 4:Połóg; Rozdział 5: Noworodek; Rozdział 6: Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; Rozdział 7: Wybrane zagadnienia z ginekologii;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13545, 13544, 13543, 13542, 13541, 10051, 10050, 10049, 10048 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10047/XXV/P czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 8)
1. Zdrowie i płodność kobiety; 1.1. Okresy życia kobiety - Celina Łepecka-Klusek; 1.2. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia - Celina Łepecka-Klusek; 1.3. Planowanie rodziny - Celina Łepecka-Klusek; 1.4. Ćwiczenia sprawdzające - Celina Łepecka-Klusek; 2. Ciąża; 2.1. Fizjologia ciąży - Longin Marianowski, Piotr Marianowski; 2.2. Opieka przedporodowa - Celina Łepecka-Klusek; 3. Poród; 3.1. Poród fizjologiczny - Wiesław Szymański, Waldemar Dobrzyński; 3.2. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego - Barbara Prażmowska; 3.3. Poród przedwczesny - Wiesław Szymański, Stanisław Skublicki; 3.4. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym - Marzena Bucholc; 3.5. Poród operacyjny - Marek Szymański, Wiesław Szymański; 4. Połóg; 4.1. Przebieg połogu fizjologicznego - Longin Marianowski, Piotr Marianowski; 4.2. Laktacja i karmienie piersią - Celina Łepecka-Klusek, Marzena Bucholc; 4.3. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym - Jolanta Konieczna; 4.4. Opieka nad kobietą w pologu po cięciu cesarskim; 4.5. Zakażenia pologowe - Longin Marianowski, Piotr Marianowski; 4.6. Pielęgnowanie z zakażeniach połogowych - Katarzyna Kanadys; 4.7. Profilaktyka zakażeń połogowych - Celina Łeopecka-Klusek; 5. Noworodek; 5.1. Klasyfikacja noworodków - Henryka Sawulicka-Oleszczuk; 5.2. Noworodek donoszony - Henryka Sawulicka-Oleszczuk; 5.3. Pielęgnowanie noworodka donoszonego - Anna Pilewska-Kozak; 5.4. Noworodek niedojrzały - wcześniak - Henryka Sawulicka-Oleszczuk; 5.5. Obserwacja i pielęgnowanie noworodka niedojrzałego - Anna Pilewska-Kozak; 6. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; 6.1. Krwawienie podczas ciąży - Jan Olszewski, Marzena Lasowska; 6.2. Pielęgnowanie ciężarnej z poronieniem zagrażającym - Marzena Bucholc; 6.3. Postępowanie pielęgniarki w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży - Marzena Bucholc; 6.4. Nadciśnienie w ciąży - Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska; 6.5. Pielęgnowanie ciężarnych z objawami stanu przedrzucawkowego - Marzena Bucholc; 6.6. Opieka nad kobietą, u której wystąpił atak rzucawki - Marzena Bucholc; 6.7. Konflikt serologiczny w układzie Rh - Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska; 6.8. Konflikt serologiczny w układzie grupowym ABO - Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska; 7. Wybrane zagadnienia z ginekologii; 7.1. Zakażenia i stany zapalne w ginekologii - Tomasz Paszkowski, Radzisław Sikorski, Małgorzata H.J. Sikorska-Jaroszyńska; 7.2. Zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności AIDS - Tomasz Paszkowski, Radzisław Sikorski, Małgorzata H.J. Sikorska-Jaroszyńska; 7.3. Udział pielęgniarki/położnej w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych oraz zakażeń narządu rodnego kobiety - Celina Łepecka-Klusek; 7.4. Badania diagnostyczne w ginekologii - Grzegorz Jakiel; 7.5. Operacje ginekologiczne - Grzegorz Jakiel; 7.6. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej - Elżbieta Redźko; 7.7. Pielęgnowanie kobiety po operacji ginekologicznej - Elżbieta Redźko. [JR]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1065/3, P-1065/2, P-1065/1 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Położnictwo i ginekologia : repetytorium / red. Grzegorz H. Bręborowicz ; Beata Banaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. - XXIII, [1], 516, [1] s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
1. Ciąża o przebiegu prawidłowym; 1.1. Zapłodnienie - Leszek Pawelczyk, Monika Serdyńska-Szuster; 1.2. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu - Mateusz Madejczyk; 1.3. Popłód - Piotr Oszukowski; 1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży - Joanna Kempiak; 1.5. Odżywianie kobiety ciężarnej - Mariola Ropacka-Lesiak; 1.6. Organizacja opieki nad kobietą w ciąży - Grzegorz H. Bręborowicz; 1.7. Badania położnicze - Mariola Ropacka-Lesiak; 2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym; 2.1. Poronienie - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.2. Ciąża ekotopowa - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych - Beata Kubiaczyk-Paluch; 2.4. Konflikt serologiczny - Mirosław Wielgoś; 2.5. Krwotoki w II i III trymestrze ciąży - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.6. Ciąża wielopłodowa - Witold Malinowski; 2.7. Ciąża obumarła - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.8. Koagulopatie położnicze - Sławomir Sobieszczyk; 2.9. Zaburzenia wzrastania płodu - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.10. Ciążowa choroba trofoblastyczna - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.11. Niewdolność ciśnieniowo-szyjkowa - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.12. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych - Grzegorz H. Bręborowicz; 3. Choroby współistniejące z ciążą; 3.1. Nadciśnienie tętnicze - Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska-Gorzelak; Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska; 3.2. Choroby wątroby - Krzysztof Czajkowski; 3.3. Choroby układu moczowego - Mateusz Madejczyk; 3.4. Choroby układu sercowo-naczyniowego - Sławomir Sobieszczyk; 3.5. Choroby układu krwionośnego - Sławomir Sobieszczyk; 3.6. Cukrzyca - Jan Wilczyński, Katarzyna Cypryk; 3.7. Choroby gruczołów dokrewnych - Krzysztof Drews; 3.8. Choroby immunologiczne - Krzysztof Drews; 3.9. Nowotwory w czasie ciąży - Grzegorz H. Bręborowicz; 3.10. Choroby układu oddechowego - Mariola Ropacka-Lesiak; 3.11. Zakażenia i zarażenia w ciąży - Dorota Nowakowska; 4. Poród; 4.1. Anatomia położnicza - Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak; 4.2. Porod prawidłowy - Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak; 4.3. Poród nieprawidłowy - Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak; 4.4. Zaburzeia czynności skurczowej mięśnia macicy - Krzysztof Czajkowski; 4.5. Znieczulenie w czasie porodu - Sławomir Sobieszczyk; 4.6. Operacje położnicze - Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz; 5. Połóg - Elżbieta Ronin-Walknowska; 5.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe; 5.2. Laktacja; 5.3. Zmiany połogowe w macicy; 5.4. Postępowanie w połogu; 5.5. Powikłania połogowe; 6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu; 6.1. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej; 6.2. Ocena aktywności ruchowej płodu - Grzegorz H. Bręborowicz; 6.3. Badanie płynu owodniowego - Grzegorz H. Bręborowicz; 6.4. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu - Jerzy Sikora; 6.5. Badanie ultrasonograficzne w położnictwie - Mariusz Dubiel, Grzegorz H. Bręborowicz; 6.6. Badanie dopplerowskie w położnictwie; 6.7. Biochemiczna ocena rozwoju ciąży - Joanna Kempiak, Katarzyna Cypryk; 7. Noworodek - Marta Szymankiewicz; 7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego; 7.2. Podstawy patologii noworodka; 8. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych; 8.1. Rozwój żeńskich narządów płciowych - Helena Kędzia; 8.2. Anatomia miednicy mniejszej - wybrane zagadnienia - Andrzej K. Bręborowicz, Witold Woźniak; 9. Cykl miesiączkowy - Leszek Pawelczyk, Beata Banuszewska; 9.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy; 9.2. Hormony steroidowe jajnika; 9.3. Cykl jajnikowy; 9.4. Cykl endometria lny; 9.5. Cykl szyjkowy; 10. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych - Zbigniew Friebe; 10.1. Rozwój narządów płciowych; 10.2. Wady macicy; 10.3. Wady pochwy; 10.4. Wady sromu; 11. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych; 12. Zakażenia żeńskich narządów płciowych; 12.1. Zapalenie - Romuald Dębski; 12.2. Zakażenia przenoszone drogą płciową - Tomasz Niemiec; 13. Urologia ginekologiczna - Norbert Stachowicz, Jan Kotarski; 13.1. Zaburzenia statyki narządu płciowego; 13.2. Nietrzymanie moczu; 14. Endokrynologia ginekologiczna - Błażej Męczekalski; 14.1. Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej; 14.2. Układ podwzgórzowo-przysadkowy; 14.3. Zaburzenia cyklu miesiączkowego; 14.4. Pierwotna niewydolność jajników; 14.5. Zaburzenia hiperandrogenizacji u kobiet; 14.6. Zespoły hiperandrogenizacji u kobiet; 14.7. Menopauza; 15. Niepłodność - Tomasz Żak; 15.1. Diagnostyka niepłodności; 15.2. Techniki wspomagania rozrodu; 16. Ginekologia dziecięca i dziewczęca - Izabella Rzepka-górska; 16.1. Dojrzewanie płciowe; 16.2. Zaburzenia rozwoju płciowego; 16.3. Choroby jajnika; 16.4. Endometrioza u młodocianych; 16.5. Zmiany w sutkach; 16.6. Czynniki ryzyka w karcynogeniezie raka szyjki macicy; 16.7. Zapalenie narządów płciowych; 17. Onkologia ginekologiczna - Ewa Nowak-Markiwtz, Witold Kędzia, Marek Spaczyński; 17.1. Podział nowotworów narządów płciowych; 17.2. Rak szyjki macicy; 17.3. Nowotwory trzonu macicy; 17.4. Nowotwory sromu; 17.5. Nowotwory pochwy; 17.6. Nowotwory trofoblastu; 17.7. Nowotwory jajnika; 18. Nowotwory sutka - Bogusław Dębniak; 18.1. Nowotwory niezłośliwe; 18.2. Nowotwory złośliwe; 18.3. Diagnostyka zmian gruczołów piersiowych; 18.4. Leczenie; 18.5. Rokowanie; 19. Endometrioza - Grzegorz H. Bręborowicz; 20. Osteoporoza - Tomasz Opala, Dorota Rabiega-Gmyrek; 21. Operacyjne leczenie w ginekologii - Zbigniew Friebe; 21.1. Przygotowanie pacjentki do operacji ginekologicznej, ocena ryzyka operacyjnego, wybór metody leczenia oraz sposobu znieczulenia do operacji; 21.2. Metody operacji; 21.3. Najczęściej wykonywane operacje w ginekologii; 22. Regulacja uroczeń - Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska; 22.1. Metody naturalne; 22.2. Antykoncepcja hormonalna; 22.3. Kształtka wewnątrzmaciczna; 22.4. Metody mechaniczne; 22.5. Środki plemnikobójcze; 22.6. Sterylizacja chirurgiczna; 23. Diagnostyka ginekologiczna; 23.1. Badanie ginekologiczne - Eugeniusz Grys; 23.2. Badanie histopatologiczne - Helena Kędzia; 23.3. Diagnostyka cytologiczna - Eugeniusz Grys; 23.4. Badanie andrologiczne - Tomasz Żak; 23.5. Kolposkopia - Antoni Basta, Andrzej Szczudrawa. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1070/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1070/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej