Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Banaszewska Beata
(2)
Bręborowicz Grzegorz H
(2)
Michałkiewicz Witold
(2)
Troszyński Michał
(2)
Łepecka-Klusek Celina
(2)
Banaszewska Beata (et al.)
(1)
Bręborowicz Grzegorz H. (1948- )
(1)
Chazan Bogdan
(1)
Leibschang Jerzy
(1)
Norwitz Errol
(1)
Piotrowski Józef
(1)
Szukiewicz Dariusz
(1)
Świątek Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Subject
Położnictwo
(12)
Ginekologia
(8)
Medycyna
(3)
Pielęgniarstwo
(3)
Choroby narządów płciowych żeńskich
(1)
Fizykoterapia
(1)
Powikłania ciąży
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Położnictwo : ćwiczenia / Michał Troszyński. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. - 303, [1] s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-3830-9
Rozdział 1. Miednica kobieca; 1. Budowa miednicy; 2. Zewnętrzne narządy płciowe kobiety; 3. Srom i krocze; 4. Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy; 5. Zewnętrzne wymiary miednicy; 6. Wymiary kanału rodnego miednicy mniejszej; 7. Typy miednic; 8. Fizjologiczne odmiany miednicy kobiecej (wg Caldwella i Moloya); 9. Typy miednic nieprawidłowe; 10. Kliniczna ocena budowy miednicy kobiecej; 11. Ocena kształtu i wielkości główki płodu- cefalometria rtg; 12. Ocena niewspółmierności porodowej; 13. Położnicza diagnostyka rentgenowska; 14. Ocena przestrzenna miednicy na podstawie zdjęć rtg; Rozdział 2. Kardiotokografia w czasie ciąży i porodu; 1. Monitorowanie częstości uderzeń serca płodu (USP); 2. Podstawowa częstość uderzeń serca płodu; 3. Okresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu; 4. Kliniczne znaczenie zmian częstości uderzeń serca płodu; 5. Elektrokardiografia płodowa; Rozdział 3. Ultrasonografia położnicza (USG); 1. Metoda impulsów i echa; 2. Metoda Dopplera; 3. Metoda ciągłej wiązki ultradźwięków; 4. Działanie ultradźwięków na żywy organizm; Rozdział 4. Płód i noworodek; 1. Rozwój, budowa i wymiary płodu; 2. Zagrożenia płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w czasie porodu; 3. Niedotlenienie i zamartwica wewnątrzmaciczna płodu; 4. Uraz mechaniczny; 5. Umieralność okołoporodowa; 6. Martwe urodzenia i zgony noworodków; Rozdział 5. Opieka położnicza w czasie ciąży; 1. Porady dla młodych małżeństw; 2. Poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna; 3. Poradnictwo rodzinne; 4. Przebieg wizyty przedciążowej; 5. Przyrost masy ciała w czasie ciąży; 6. Badania kobiety w czasie ciąży; 7. Wywiad z kobietą ciężarną; 8. Badania ogólne kobiety ciężarnej; 9. Badanie ginekologiczne; 10. Następne badania kontrolne; 11. Ciąża ryzyka- ciąża specjalnej troski; Rozdział 6. Prowadzenie porodu; 1. Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala- wywiad i badanie; 2. Oznaki życia lub śmierci płodu; 3. Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu; 4. Karta obserwacji porodu (partogram); 5. Okresy porodu; 6. Usytuowanie płodu w macicy; 6. Badanie zewnętrzne kobiety rodzącej; 7. Badanie wewnętrzne kobiety rodzącej; 8. Pozycja kobiety rodzącej w czasie porodu; 9. Szkoła rodzenia; 10. Poród rodzinny; Rozdział 7. Poród w położeniu podłużnym główkowym; 1. Ułożenia przygięciowe; 2. Ułożenia potylicowe przednie; 3. Mechanizm porodu główki; 4. Mechanizm rodzenia się barków; 5. Badanie położnicze w przebiegu porodu; 6. Pomoc położnicza w okresie rodzenia się płodu; 7. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym przednim; 8. Ułożenia potylicowe tylne; 9. Przebieg porodu; 10. Rozpoznanie w badaniu położniczym główki ustalonej w próżni lub w cieśni; 11. Prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym tylnym; 12. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym; Rozdział 8. Poród w ułożeniach odgięciowych główki płodu; 1. Ułożenie wierzchołkowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 2. Ułożenie ciemieniowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 3. Ułożenie czołowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 4. Ułożenie twarzowe : Przebieg porodu : Rozpoznanie w badaniu położniczym; 5. Prowadzenie porodu w ułożeniach odgięciowych; Rozdział 9. Poród w innych nieprawidłowych ułożeniach główki płodu; 1. Nieosiowe wstawianie się główki (asynklityzm) : Asynklityzm przedni : Asynklityzm tylny; 2. Wysokie proste ustawienie główki : Mechanizm porodu : Badanie położnicze główki ustalonej we wschodzie : Postępowanie położnicze; 3. Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) : Badanie położnicze wewnętrzne : Postępowanie położnicze; 4. Nadmierne zwroty główki : Nadmierny zwrot wewnętrzny : Nadmierny zwrot zewnętrzny; Rozdział 10. Poród w położeniach miednicowych płodu; 1. Mechanizm porodu miednicowego : Położenie miednicowe zupełne i pośladkowe : Przodowanie nóżek lub kolanek płodu; 2. Rozpoznanie w badaniu położniczym; Rozdział 11. Poród w położeniu poprzecznym płodu; 1. Przebieg porodu w położeniu poprzecznym; 2. Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym płodu; 3. Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym zaniedbanym; 4. Poród przez samoistne zwinięcie się płodu w położeniu poprzecznym; Rozdział 12. Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy; 1. Poród w przypadku miednicy płaskiej : Mechanizm porodu w położeniu główkowym : Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej; Rozdział 13. Poród bliźniaczy; 1. Badanie położnicze zewnętrzne; 2. Prowadzenie porodu bliźniaczego; 3. Poród pierwszego bliźnięta; 4. Poród drugiego bliźnięta; 5. Operacje położnicze; Rozdział 14. Poród z użyciem kleszczy; 1. Budowa kleszczy; 2. Warunki do nałożenia kleszczy; 3. Wskazania do zabiegu kleszczowego; 4. Technika wykonania zabiegu kleszczowego : Technika nałożenia kleszczy : Trakcja próbna : Trakcja właściwa; 5. Zabiegi kleszczowe w różnych ułożeniach główki : Ułożenia potylicowe przednie : Ułożenie potylicowe tylne (zwrot nieprawidłowy) : Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) : Ułożenia odgięciowe; Rozdział 15. Poród z użyciem próżniociągu położniczego; 1. Budowa próżniociągu położniczego; 2. Ogólne zasady użycia próżnociągu; 3. Wskazania do założenia próżniociągu; 4. Warunki do założenia próżniociągu; 5. Technika wykonania zabiegu; Rozdział 16. Poród w położeniach miednicowych płodu; 1. Pomoc ręczna : Pomoc ręczna według Brachta : Wytoczenie barków sposobem Lövseta : Sposób urodzenia barków i rączek wahaniami Müllera : Uwolnienie rączek sposobem klasycznym : Uwolnienie zarzuconych rączek; 2. Sposoby rodzenia główki płodu przy położeniu miednicowym : Rodzenie główki sposobem Veita- Smelliego : Rodzenie główki sposobem Wieganda- Martina- Winckela; 3. Ręczne wydobycie płodu : Wykonanie ręcznego wydobycia płodu; Rozdział 17. Obroty położnicze; 1. Obrót zewnętrzny : Wykonanie zabiegu; 2. Obrót wewnętrzny (na nóżkę) przy pełnym rozwarciu : Wykonanie obrotu; 3. Obrót wewnętrzny na nóżkę przy niepełnym rozwarciu- Braxtona Hicksa : Wykonanie obrotu; Rozdział 18. Inne zabiegi położnicze; 1. Poród z użyciem wziernika; 2. Uwolnienie barku przy niewspółmierności barkowej; 3. Amnioskopia; 4. Wzniecanie czynności porodowej- indukcja porodu i stymulacja czynności porodowej; 5. Przebicie pęcherza płodowego (amniocenteza, amniotomia); Rozdział 19. Operacje pomniejszające objętość płodu; 20. Zszycie naciętego krocza oraz innych obrażeń porodowych; 1. Nacięcie krocza; 2. Zszycie naciętego krocza; 3. Zszycie pęknięcia części pochwowej; 4. Zszycie pęknięcia pochwy; 5. Zszycie pęknięcia krocza; Rozdział 21. Postępowanie w krwotokach; 1. Krwotok w trzecim okresie porodu; 2. Postępowanie przy krwawieniu powyżej 500 ml w atonii macicy : Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów : Wyciśnięcie łożyska sposobem Credégo : Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska : Krwotok w okresie poporodowym : Kontrola jamy macicy tępą łyżką : Tamponowanie macicy : Założenie tępych zacisków na okolice przymacicz; Rozdział 22. Cięcie cesarskie; 1. Wskazania do cięcia cesarskiego; 2. Warunki; 3. Opis operacji; Rozdział 23. Aneks; 1. Opieka przedkoncepcyjna; 2. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie : Stanowisko PTG : Wskazania do cięcia cesarskiego : Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej : Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu : Rodzaje cięć cesarskich : Znieczulenie do cięcia cesarskiego : Kierunki postępowania u ciężarnych i rodzących po przebytym cięciu cesarskim : Cięcie cesarskie na życzenie : Formularz świadomej zgody pacjentki na cięcie cesarskie; 3. Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu : Poradnictwo przedkoncepcyjne : Żywienie ciężarnej i suplementacja witaminowa. Dokumentacja prowadzenia przebiegu ciąży : Aktywność fizyczna : Praca zawodowa : Podróże : Pożycie seksualne : Postępowanie przy objawach towarzyszących ciąży : Szkoła rodzenia. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-367/3, P-367/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-367/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10650/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10651/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10635/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ćwiczenia położnicze : podręcznik dla studentów medycyny / Michał Troszyński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996. - 239 s., [1] k. tabl. złoż. : fot.rys., wykr. ; 24 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-2014-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10618/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Położnictwo i ginekologia. T. 1. Położnictwo / red. Grzegorz H. Bręborowicz ; aut. Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - XVIII, [2], 547, [1], XX, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : fot., rys., wykr. ; 25 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3081-1 ; 83-200-3082-X
Cz.1: Ciąża o przebiegu prawidłowym; Rozdział 1: Zapłodnienie; Rozdział 2: Płód i popłód; Rozdział 3: Immunologiczne aspekty ciąży; Rozdział 4: Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży; Rozdział 5:Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu; Rozdział 6: Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży; Rozdział 7: Żywienie kobiet w ciąży; Cz.2: Ciąża o przebiegu nieprawidłowym; Rozdział 8: Nieprawidłowy czas trwania ciąży; Rozdział 9: Ciąża etopowa; Rozdział 10: Niepowściągliwe wymioty ciężarnych; Rozdział 11: Konflikt serologiczny; Rozdział 12: Poronienie; Rozdział 13: Krwawienie w II i III trymestrze ciąży; Rozdział 14: Wielowodzie i małowodzie; Rozdział 15: Ciąża wielopłodowa; Rozdział 16: Ciąża obumarła; Rozdział 17: Koagulopatie położnicze; Rozdział 18: Nieprawidłowe wzrastanie płodu ( hipotrofia i hipertrofia ); Rozdział 19: Ciążowa choroba trofoblastyczna; Rozdział 20: Niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa; Rozdział 21: Przedwczesne pęknięcie wód płodowych; Cz.3: Choroby współistniejące z ciążą; Rozdział 22: Farmakoterapia w okresie ciąży; Rozdział 23: Nadciśnienie tętnicze; Rozdział 24: Choroby wątroby; Rozdział 25: Choroby układu moczowego; Rozdział 26: Choroby układu sercowo-naczyniowego; Rozdział 27: Choroby układu krwiotwórczego; Rozdział 28: Cukrzyca; Rozdział 29: Choroby gruczołów dokrewnych; Rozdział 30: Choroby immunologiczne; Rozdział31: Nowotwory; Rozdział 32: Choroby układu oddechowego; Rozdział 33: Zakażenia i zarażenia; Cz.4: Poród; Rozdział 34: Anatomia położnicza; Rozdział 35: Poród prawidłowy; Rozdział 36: Poród nieprawidłowy; Rozdział 37: Poród patologiczny; Rozdział 38: Operacje położnicze; Cz.5: Połóg; Rozdział 39: Fizjologia połogu; Rozdział 40: Powikłania połogowe; Cz.6: Diagnostyka rozwoju i stanu płodu; Rozdział 41: Badanie równowagi kwasowo-zasadowej; Rozdział 42: Ocena aktywności ruchowej płodu; Rozdział 43: Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu; Rozdział 44: Badanie ultrasonograficzne w czasie ciąży; Rozdział 45: Zastosowanie badań dopplerowskich w położnictwie; Rozdział 46: Pulsoksymetria płodowa; Rozdział 47: Obrazowanie NMR w położnictwie; Rozdział 48: Biochemiczna ocena rozwoju ciąży; Cz.7: Noworodek; Rozdział 49: Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego; Rozdział 50: Podstawy patologii noworodka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18177, 18175, 18173, 18171 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18169/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Położnictwo i ginekologia. T. 2. Ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz ; aut. Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - S. XIX, [1], 549-1010, [2], XX, [1], [8] s. tabl. kolor. : fot., rys., wykr. ; 24cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3080-3 ; 83-200-3082-X
Cz.8: Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych; Rozdział 51: Jajnik; Rozdział 52: Jajowód; Rozdział 53: Macica; Rozdział 54: Pochwa; Rozdział 55: Srom; Rozdział 56: Krocze; Rozdział 57: Dno miednicy; Rozdział 58: Miednica kostna; Rozdział 59: Unaczynienie narządów płciowych; Rozdział 60: Unerwienie narządów płciowych; Cz.9: Cykl miesiączkowy; Rozdział 61: Układ podwzgórzowo-przysadkowy; Rozdział 62: Hormony steroidowe jajnika; Rozdział 63: Cykl jajnikowy; Rozdział 64: Cykl endometrialny; Rozdział 65: Cykl szyjkowy; Cz.10: Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych; Rozdział 66: Podział wad pochwy i macicy; Rozdział 67: Wady macicy; Rozdział 68: Wady pochwy; Cz.11: Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych; Rozdział 69: Fizjologia; Rozdział 70: Nieprawidłowości statyki narządów płciowych; Cz.12: Zakażenia żeńskich narządów płciowych; Rozdział 71: Zapalenia; Rozdział 72: Choroby przenoszone drogą płciową; Cz.13: Urologia ginekologiczna; Rozdział 73: Nietrzymanie moczu u kobiet; Rozdział 74: Uszkodzenie układu moczowego(przetoki moczowo-płciowe); Cz.14: Endokrynologia ginekologiczna; Rozdział 75: Układ podwzgórzowo-przysadkowy; Rozdział 76: Zaburzenia cyklu miesiączkowego; Rozdział 77: Pierwotna niewydolność jajników; Rozdział 78: Zaburzenia różnicowania płci; Rozdział 79: Zespoły hiperandrogenizacjii u kobiet; Rozdział 80: Przekwitanie; Rozdział 81: Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej; Cz.15: Niepłodność; Rozdział 82: Diagnostyka niepłodności; Rozdział 83: Metody leczenia niepłodności; Rozdział 84: Niepłodność idiopatyczna; Rozdział 85: Zaburzenia fazy lutealnej; Rozdział 86: Oligoowulacja; Rozdział 87: Anowulacja; Rozdział 88: Czynnik jajowodowy niepłodności; Rozdział 89: Czynnik maciczny niepłodności; Rozdział 90: Czynnik szyjkowy niepłodności; Rozdział 91: Endometrioza; Rozdział 92: Czynnik męski niepłodności; Rozdział 93: Skuteczność postępowania terapeutycznego w leczeniu niepłodności; Rozdział 94: Techniki rozrodu wspomaganego medycznie; Rozdział 95: Diagnostyka przedimplantacyjna; Rozdział 96: Klonowanie; Rozdział 97: Niemożność donoszenia ciąży; Rozdział 98: Psychospołeczne aspekty niepłodności; Cz.16: Ginekologia dziecięca i dziewczęca; Rozdział 99: Dojrzewanie płciowe; Rozdział 100: Zaburzenia rozwoju płciowego; Rozdział 101: Guzy jajnika w wieku rozwojowym; Rozdział 102: Prawidłowy i powikłany rozwój sutków; Rozdział 103: Grupy i czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy; Rozdział 104: Zapalenie narządów płciowych; Cz.17: Onkologia ginekologiczna; Rozdział 105: Podział nowotworów; Rozdział 106: Epidemiologia; Rozdział 107: Nowotwory sromu; Rozdział 108: Nowotwory pochwy; Rozdział 109: Nowotwory szyjki macicy; Rozdział 110: Nowotworu trzonu macicy;Rozdział 111: Nowotwory jajowodu; Rozdział 112: Nowotwory jajnika; Rozdział 113: Nowotwory gonadalne jajnika; Rozdział 114: Nowotwory gonadalne mieszane; Rozdział 115: Nowotwory gonadalne niesklasyfikowane; Rozdział 116: Nowotwory mieszane germinalno- gonadalne; Rozdział 117: Pierwotne nowotwory jajnika nieswoiste dla gonady; Rozdział 118: Nowotwory przerzutowe jajnika; Rozdział 119: Radioterapia i chemioterapia nowotworów narządów płciowych kobiety; Rozdział 120: Nowotwory sutka; Cz.18: Endometrioza; Rozdział 121: Etiopatogeneza endometriozy; Rozdział 122: Kliniczne postacie endometriozy; Rozdział 123: Rozpoznanie; Rozdział 124: Badanie kliniczne; Rozdział 125: Metody inwazyjne diagnozowania endometriozy; Rozdział 126: Leczenie endometriozy; Rozdział 127: Zapobieganie endometriozie;; Cz.19: Osteoperoza; Rozdział 128: Etiologia i patogeneza osteoporozy; Rozdział 129: Podział osteoporozy; Rozdział 130: Diagnostyka w osteoporozie; Rozdział 131: Badanie densytometryczne; Rozdział 132: Profilaktyka osteoporozy; Rozdział 133: Leczenie osteoporozy; Cz.20: Seksuologia; Rozdział 134: Zarys historii seksuologii; Rozdział 135: Rozwój psychoseksualny; Rozdział 136: Pojęcie normy seksualnej; Rozdział 137: Patologia seksualna; Rozdział 138: Diagnostyka i terapia seksuologiczna; Cz.21: Ginekologia operacyjna; Rozdział 139: Operacyjne leczenie w ginekologii; Rozdział 140: Laparoskopia w ginekologii; Rozdział 141: Histeroskopia; Cz.22: Regulacja urodzeń; Rozdział 142: Definicja; Rozdział 143: Podział metod antykoncepcji; Cz.23: Diagnostyka ginekologiczna; Rozdział 144: Badanie ginekologiczne; Rozdział 145: Badanie histopatologiczne; Rozdział 146: Diagnostyka cytologiczna; Rozdział 147: Badanie andrologiczne; Rozdział 148: Kolposkopia; Rozdział 149: Pytania kontrolne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18178, 18176, 18174, 18172 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18170/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ginekologia; Rozdział 1: Anatomia żeńskich narządów płciowych; Rozdział 2: Cykl miesiączkowy; Rozdział 3: Nieprawidłowe krwawienia z pochwy; Rozdział 4: Ciąża ektopowa; Rozdział 5: Ból w ginekologii; Rozdział 6: Zakażenia zewnętrznych narządów płciowych ; Rozdział 7: Zapalenie narządów miednicy mniejszej; Rozdział 8: Ginekologia operacyjna; Rozdział 9: Łagodne schorzenia dolnej części narządów płciowych; Rozdział 10: Łagodne schorzenia górnej części narządów płciowych; Rozdział 11: Endometrioza; Rozdział 12: Antykoncepcja; Rozdział 13: Ubezpłodnienie; Rozdział 14: Nietrzymanie moczu i wypadanie narządów płciowych u kobiet; Cz.2: Endokrynologia i niepłodność; Rozdział 15: Dojrzewanie płciowe i przedwczesne dojrzewanie płciowe; Rozdział 16: Brak miesiączki; Rozdział 17: Zespół policystycznych jajników; Rozdział 18: Hirsutyzm i wirylizacja; Rozdział 19: Poronienie; Rozdział 20:Powtarzające się straty ciąż; Rozdział 21: Zespół antyfosfolipidowy; Rozdział 22: Niewydolność szyjki macicy i szew szyjkowy; Rozdział 23: Niepłodność małżeńska; Rozdział 24: Indukcja owulacji; Rozdział 25: Techniki wspomaganej prokreacji; Rozdział 26: Menopauza i hormonalna terapia zastępcza; Cz. 3: Onkologia ginekologiczna; Rozdział 27: Nowotwory złośliwe jajnika; Rozdział 28:Nowotwory złośliwe trzonu macicy; Rozdział 29: Rak szyjki macicy; Rozdział 30: Rak pochwy i sromu; Rozdział 31: Inne nowotwory złośliwe narządów płciowych u kobiet; Rozdział 32: Ciążowa choroba trofoblastyczna; Rozdział 33: Chemioterapia i radioterapia; Cz. 4: Położnictwo; Rozdział 34: Embriologia i wczesny rozwój płodu; Rozdział 35: Fizjologia płodu; Rozdział 36: Endokrynologia ciąży i porodu; Rozdział 37: Przystosowanie organizmu matki do ciąży; Rozdział 38:Diagnostyka prenatalna; Rozdział 39:Ultrasonografia położnicza; Rozdział 40:Zakażenia w ciąży: bakterie i pierwotniaki; Rozdział 41: Zakażenia w ciąży: wirusy i krętki; Rozdział 42: Choroby związane z nadciśnieniem w ciąży; Rozdział 43:Cukrzyca podczas ciąży; Rozdział 44: Choroby układu krążenia w ciąży; Rozdział 45: Choroby tarczycy w ciąży; Rozdział 46: Inne choroby w ciąży; Rozdział 47: Leki i leczenie podczas ciąży; Rozdział 48: Zaburzenia objętości płynu owodniowego; Rozdział 49: Zaburzenia wzrostu płodu; Rozdział 50: Przedporodowy nadzór nad stanem płodu; Rozdział 51: Obrzęk płodu; Rozdział 52: Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu; Rozdział 53: Ciąża wielopłodowa; Rozdział 54: Krwawienia w okresie przedporodowym; Rozdział 55: Poród przedwczesny; Rozdział 56: Przedwczesne pęknięcie błon płodowych; Rozdział 57: Indukcja i stymulacja porodu Rozdział 58: Poród fizjologiczny; Rozdział 59: Poród nieprawidłowy; Rozdział 60: Łagodzenie bólu w czasie porodu; Rozdział 61: Śródporodowe monitorowanie płodu; Rozdział 63: Poród operacyjny drogą pochwową; Rozdział 64: Cięcie cesarskie; Rozdział 65: III okres porodu i krwotok poporodowy; Rozdział 66: Połóg; Rozdział 67: Obrzezanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21988, 21987 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21986/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41463 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41462/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 8)
Rozdział 1: Zdrowie i płodność kobiety; Rozdział 2: Ciąża; Rozdział 3: Poród; Rozdział 4:Połóg; Rozdział 5: Noworodek; Rozdział 6: Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; Rozdział 7: Wybrane zagadnienia z ginekologii;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13545, 13544, 13543, 13542, 13541, 10051, 10050, 10049, 10048 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10047/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 8)
1. Zdrowie i płodność kobiety; 1.1. Okresy życia kobiety - Celina Łepecka-Klusek; 1.2. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia - Celina Łepecka-Klusek; 1.3. Planowanie rodziny - Celina Łepecka-Klusek; 1.4. Ćwiczenia sprawdzające - Celina Łepecka-Klusek; 2. Ciąża; 2.1. Fizjologia ciąży - Longin Marianowski, Piotr Marianowski; 2.2. Opieka przedporodowa - Celina Łepecka-Klusek; 3. Poród; 3.1. Poród fizjologiczny - Wiesław Szymański, Waldemar Dobrzyński; 3.2. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego - Barbara Prażmowska; 3.3. Poród przedwczesny - Wiesław Szymański, Stanisław Skublicki; 3.4. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym - Marzena Bucholc; 3.5. Poród operacyjny - Marek Szymański, Wiesław Szymański; 4. Połóg; 4.1. Przebieg połogu fizjologicznego - Longin Marianowski, Piotr Marianowski; 4.2. Laktacja i karmienie piersią - Celina Łepecka-Klusek, Marzena Bucholc; 4.3. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym - Jolanta Konieczna; 4.4. Opieka nad kobietą w pologu po cięciu cesarskim; 4.5. Zakażenia pologowe - Longin Marianowski, Piotr Marianowski; 4.6. Pielęgnowanie z zakażeniach połogowych - Katarzyna Kanadys; 4.7. Profilaktyka zakażeń połogowych - Celina Łeopecka-Klusek; 5. Noworodek; 5.1. Klasyfikacja noworodków - Henryka Sawulicka-Oleszczuk; 5.2. Noworodek donoszony - Henryka Sawulicka-Oleszczuk; 5.3. Pielęgnowanie noworodka donoszonego - Anna Pilewska-Kozak; 5.4. Noworodek niedojrzały - wcześniak - Henryka Sawulicka-Oleszczuk; 5.5. Obserwacja i pielęgnowanie noworodka niedojrzałego - Anna Pilewska-Kozak; 6. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; 6.1. Krwawienie podczas ciąży - Jan Olszewski, Marzena Lasowska; 6.2. Pielęgnowanie ciężarnej z poronieniem zagrażającym - Marzena Bucholc; 6.3. Postępowanie pielęgniarki w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży - Marzena Bucholc; 6.4. Nadciśnienie w ciąży - Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska; 6.5. Pielęgnowanie ciężarnych z objawami stanu przedrzucawkowego - Marzena Bucholc; 6.6. Opieka nad kobietą, u której wystąpił atak rzucawki - Marzena Bucholc; 6.7. Konflikt serologiczny w układzie Rh - Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska; 6.8. Konflikt serologiczny w układzie grupowym ABO - Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska; 7. Wybrane zagadnienia z ginekologii; 7.1. Zakażenia i stany zapalne w ginekologii - Tomasz Paszkowski, Radzisław Sikorski, Małgorzata H.J. Sikorska-Jaroszyńska; 7.2. Zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności AIDS - Tomasz Paszkowski, Radzisław Sikorski, Małgorzata H.J. Sikorska-Jaroszyńska; 7.3. Udział pielęgniarki/położnej w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych oraz zakażeń narządu rodnego kobiety - Celina Łepecka-Klusek; 7.4. Badania diagnostyczne w ginekologii - Grzegorz Jakiel; 7.5. Operacje ginekologiczne - Grzegorz Jakiel; 7.6. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej - Elżbieta Redźko; 7.7. Pielęgnowanie kobiety po operacji ginekologicznej - Elżbieta Redźko. [JR]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1065/3, P-1065/2, P-1065/1 (3 egz.)
Book
In basket
Położnictwo i ginekologia : repetytorium / red. Grzegorz H. Bręborowicz ; Beata Banaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. - XXIII, [1], 516, [1] s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
1. Ciąża o przebiegu prawidłowym; 1.1. Zapłodnienie - Leszek Pawelczyk, Monika Serdyńska-Szuster; 1.2. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu - Mateusz Madejczyk; 1.3. Popłód - Piotr Oszukowski; 1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży - Joanna Kempiak; 1.5. Odżywianie kobiety ciężarnej - Mariola Ropacka-Lesiak; 1.6. Organizacja opieki nad kobietą w ciąży - Grzegorz H. Bręborowicz; 1.7. Badania położnicze - Mariola Ropacka-Lesiak; 2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym; 2.1. Poronienie - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.2. Ciąża ekotopowa - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych - Beata Kubiaczyk-Paluch; 2.4. Konflikt serologiczny - Mirosław Wielgoś; 2.5. Krwotoki w II i III trymestrze ciąży - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.6. Ciąża wielopłodowa - Witold Malinowski; 2.7. Ciąża obumarła - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.8. Koagulopatie położnicze - Sławomir Sobieszczyk; 2.9. Zaburzenia wzrastania płodu - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.10. Ciążowa choroba trofoblastyczna - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.11. Niewdolność ciśnieniowo-szyjkowa - Grzegorz H. Bręborowicz; 2.12. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych - Grzegorz H. Bręborowicz; 3. Choroby współistniejące z ciążą; 3.1. Nadciśnienie tętnicze - Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska-Gorzelak; Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska; 3.2. Choroby wątroby - Krzysztof Czajkowski; 3.3. Choroby układu moczowego - Mateusz Madejczyk; 3.4. Choroby układu sercowo-naczyniowego - Sławomir Sobieszczyk; 3.5. Choroby układu krwionośnego - Sławomir Sobieszczyk; 3.6. Cukrzyca - Jan Wilczyński, Katarzyna Cypryk; 3.7. Choroby gruczołów dokrewnych - Krzysztof Drews; 3.8. Choroby immunologiczne - Krzysztof Drews; 3.9. Nowotwory w czasie ciąży - Grzegorz H. Bręborowicz; 3.10. Choroby układu oddechowego - Mariola Ropacka-Lesiak; 3.11. Zakażenia i zarażenia w ciąży - Dorota Nowakowska; 4. Poród; 4.1. Anatomia położnicza - Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak; 4.2. Porod prawidłowy - Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak; 4.3. Poród nieprawidłowy - Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak; 4.4. Zaburzeia czynności skurczowej mięśnia macicy - Krzysztof Czajkowski; 4.5. Znieczulenie w czasie porodu - Sławomir Sobieszczyk; 4.6. Operacje położnicze - Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz; 5. Połóg - Elżbieta Ronin-Walknowska; 5.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe; 5.2. Laktacja; 5.3. Zmiany połogowe w macicy; 5.4. Postępowanie w połogu; 5.5. Powikłania połogowe; 6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu; 6.1. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej; 6.2. Ocena aktywności ruchowej płodu - Grzegorz H. Bręborowicz; 6.3. Badanie płynu owodniowego - Grzegorz H. Bręborowicz; 6.4. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu - Jerzy Sikora; 6.5. Badanie ultrasonograficzne w położnictwie - Mariusz Dubiel, Grzegorz H. Bręborowicz; 6.6. Badanie dopplerowskie w położnictwie; 6.7. Biochemiczna ocena rozwoju ciąży - Joanna Kempiak, Katarzyna Cypryk; 7. Noworodek - Marta Szymankiewicz; 7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego; 7.2. Podstawy patologii noworodka; 8. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych; 8.1. Rozwój żeńskich narządów płciowych - Helena Kędzia; 8.2. Anatomia miednicy mniejszej - wybrane zagadnienia - Andrzej K. Bręborowicz, Witold Woźniak; 9. Cykl miesiączkowy - Leszek Pawelczyk, Beata Banuszewska; 9.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy; 9.2. Hormony steroidowe jajnika; 9.3. Cykl jajnikowy; 9.4. Cykl endometria lny; 9.5. Cykl szyjkowy; 10. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych - Zbigniew Friebe; 10.1. Rozwój narządów płciowych; 10.2. Wady macicy; 10.3. Wady pochwy; 10.4. Wady sromu; 11. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych; 12. Zakażenia żeńskich narządów płciowych; 12.1. Zapalenie - Romuald Dębski; 12.2. Zakażenia przenoszone drogą płciową - Tomasz Niemiec; 13. Urologia ginekologiczna - Norbert Stachowicz, Jan Kotarski; 13.1. Zaburzenia statyki narządu płciowego; 13.2. Nietrzymanie moczu; 14. Endokrynologia ginekologiczna - Błażej Męczekalski; 14.1. Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej; 14.2. Układ podwzgórzowo-przysadkowy; 14.3. Zaburzenia cyklu miesiączkowego; 14.4. Pierwotna niewydolność jajników; 14.5. Zaburzenia hiperandrogenizacji u kobiet; 14.6. Zespoły hiperandrogenizacji u kobiet; 14.7. Menopauza; 15. Niepłodność - Tomasz Żak; 15.1. Diagnostyka niepłodności; 15.2. Techniki wspomagania rozrodu; 16. Ginekologia dziecięca i dziewczęca - Izabella Rzepka-górska; 16.1. Dojrzewanie płciowe; 16.2. Zaburzenia rozwoju płciowego; 16.3. Choroby jajnika; 16.4. Endometrioza u młodocianych; 16.5. Zmiany w sutkach; 16.6. Czynniki ryzyka w karcynogeniezie raka szyjki macicy; 16.7. Zapalenie narządów płciowych; 17. Onkologia ginekologiczna - Ewa Nowak-Markiwtz, Witold Kędzia, Marek Spaczyński; 17.1. Podział nowotworów narządów płciowych; 17.2. Rak szyjki macicy; 17.3. Nowotwory trzonu macicy; 17.4. Nowotwory sromu; 17.5. Nowotwory pochwy; 17.6. Nowotwory trofoblastu; 17.7. Nowotwory jajnika; 18. Nowotwory sutka - Bogusław Dębniak; 18.1. Nowotwory niezłośliwe; 18.2. Nowotwory złośliwe; 18.3. Diagnostyka zmian gruczołów piersiowych; 18.4. Leczenie; 18.5. Rokowanie; 19. Endometrioza - Grzegorz H. Bręborowicz; 20. Osteoporoza - Tomasz Opala, Dorota Rabiega-Gmyrek; 21. Operacyjne leczenie w ginekologii - Zbigniew Friebe; 21.1. Przygotowanie pacjentki do operacji ginekologicznej, ocena ryzyka operacyjnego, wybór metody leczenia oraz sposobu znieczulenia do operacji; 21.2. Metody operacji; 21.3. Najczęściej wykonywane operacje w ginekologii; 22. Regulacja uroczeń - Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska; 22.1. Metody naturalne; 22.2. Antykoncepcja hormonalna; 22.3. Kształtka wewnątrzmaciczna; 22.4. Metody mechaniczne; 22.5. Środki plemnikobójcze; 22.6. Sterylizacja chirurgiczna; 23. Diagnostyka ginekologiczna; 23.1. Badanie ginekologiczne - Eugeniusz Grys; 23.2. Badanie histopatologiczne - Helena Kędzia; 23.3. Diagnostyka cytologiczna - Eugeniusz Grys; 23.4. Badanie andrologiczne - Tomasz Żak; 23.5. Kolposkopia - Antoni Basta, Andrzej Szczudrawa. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1070/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1070/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again