Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Cymerman Ryszard (1947- )
(2)
Korzeniewski Władysław
(2)
Niewiadomski Zygmunt
(2)
Bojar Zygmunt
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Hopfer Andrzej (1933- )
(1)
Jaroszyński Krzysztof
(1)
Jaroszyński Krzysztof (1977- )
(1)
Kozłowski Sławomir
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
Subject
Planowanie przestrzenne
(11)
Budownictwo
(3)
Zagospodarowanie terenu
(3)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Koncesja
(1)
Nieruchomości
(1)
Usługi budowlane
(1)
Świadectwo energetyczne
(1)
Genre/Form
Poradniki
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: : 978-83-255-4806-3 ; 978-83-255-4807-0 (e-book)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44749/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Becka)
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Planowanie przestrzenne w gminie; Rozdział 3: Planowanie przestrzenne w województwie; Rozdział 4: Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym; Rozdział 5: Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji; Rozdział 6: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 7: Przepisy przejściowe i końcowe; Rozdział 7: Społeczeństwo wiedzy (SW) - perspektywy ewolucji czy strategii i działań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23959 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23958/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-7334-269-9
Rozdział 1: Geneza i istota planowania przestrzennego; Rozdział 2: Podmioty planowania przestrzennego i akty przez nie stanowione; Rozdział 3: Gmina jako podstawa systemu planowania przestrzennego; Rozdział 4: Planowanie przestrzenne regionalne; Rozdział 5: Polityka przestrzenna państwa; Rozdział 6: Polskie rozwiązania na tle rozwiązań europejskich; Rozdział 7: Planowanie przestrznne - tendencje rozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13671 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13670/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - Stan prawny kwiecień 2004 r. z uwzględnieniem aktów powiązanych przystosowujących prawo do wymogów Unii Europejskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 2004. - 77, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Zbiory Przepisów Prawa)
Rozdział 1: Przepisy ogolne; Rozdział 2: Planowanie przestrzenne w gminie; Rozdział 3: Planowanie przestrzenne w województwie; Rozdział 4: Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym; Rozdział 5: Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji; Rozdział 6: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 7: Przepisy przejściowe i końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23213, 23212 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23211/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41268, 41267 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41266/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum gospodarki przestrzennej / Sławomir Kozłowski [et al.]. - 2 ed., stan prawny ważny na dzień 30 września 2005 r. - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. - 463, [1] s. : err. ; 24 cm.
Część 1: Planowanie przestrzenne; 1. Zasady ogólne; 2. Planowanie na poziomie kraju; 3. Planowanie na poziomie województwa; 4. Planowanie na poziomie gminy; Część 2: Ochrona przestrzeni; 3. Uregulowania szczególne w stosunku do autostrad płatnych; Część 3: Publiczna gospodarka gruntami; Część 4: Realizacja zagospodarowania przestrzennego; 1; 2. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego; 3. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 4. Pozwolenie na budowę; 5. Podział nieruchomości; 6. Przepisy dotyczące inwestycji publicznych; Część 5: Prawno - finansowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej; 1. Charakterystyka finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zasady gospodarki finansami publicznymi; 3. Planowanie w administracji publicznej zapewniające spójność pomiędzy planami finansowymi i gospodarką przestrzenną; Część 6: Nadzór i kontrola w gospodarce publicznej; 1; 2. Kontrola nad procesem planowania przestrzennego; 3. Elementy kontroli nad procesem przygotowania inwestycji; 4. Nadzór nad procesem realizacji inwestycji; 5. Kontrola i nadzór nad stanem i użytkowaniem obiektów budowlanych; 6. Działania organów nadzoru budowlanego w przypadku nastąpienia katastrofy budowlanej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29344, 29343, 29342, 29341 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29340XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przestrzeń, jej cechy i struktura; 2. Pojęcia i definicje dotyczące gospodarki przestrzennej; 3. Uwarunkowania prawne planowania przestrzennego i klasyfikacja opracowań planistycznych; 4. Opracowania planistyczne o charakterze ponadlokalnym (kraj, województwo, powiat; 5. Opracowania planistyczne występujące na terenie gminy; 6. Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 7. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 8. Wartość nieruchomości a planowanie przestrzenne; 9. Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych; 10. Wykorzystanie opracowań planistycznych do wyceny nieruchomości; 11. Określanie wartości do celów wynikających z przepisów dotyczących planowania przestrzennego; 12. Problematyka planowania zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa i w doktrynie prawnej; 13. Pytania i zadania do rozwiązania. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37519 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37518/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagospodarowanie przestrzenne w ujęciu historycznym; Rozdział 2: System polskich aktów planistycznych; Rozdział 3: Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 4: Kształtowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 5: Treść planu miejscowego oraz jego forma; Rozdział 6: Ochrona interesów prawnych uczestników procesu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 7: Kontrola przekształcania przestrzeni oraz nadzór nad planowaniem przestrzennym gminy. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30491, 30490, 30489, 30488, 30487, 30486, 30485, 30484, 30483 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30482/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu / Władysław Korzeniewski. - Wyd. 4 zm., zaktual., stan prawny na dzień 15 czerwca 2002. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 2002. - 169, [1] s. : il. ; 21 cm.
Rozdział 1: Ochrona dróg, kolei i lotnisk; Rozdział 2: Ochrona pasów nadbrzeżnych, wód powierzchniowych i ujęć wody; Rozdział 3: Ochrona powietrza i ochrona sanitarna; Rozdział 4: Ochrona przed promieniowaniem i oddziaływaniem pola elektromagnetycznego; Rozdział 5: Ochrona przed hałasem i drganiami; Rozdział 6: Zapewnienie dopływu światła i nasłonecznienia; Rozdział 7: Usytuowanie budynków w stosunku do granic dzialki; Rozdział 8: Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa; Rozdział 9: Odległości między sieciami i liniami uzbrojenia terenu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23218, 23217 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23216/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu / Władysław Korzeniewski. - stan prawny na dzień 1marca 1996 r. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 1996. - 144 s. : il. ; 21 cm.
Rozdział 1: Ochrona dróg, kolei i lotnisk; Rozdział 2: Ochrona pasów nadbrzeżnych, wód powierzchniowych i ujęć wody; Rozdział 3: Ochrona powietrza i ochrona sanitarna; Rozdział 4: Ochrona przed promieniowaniem i oddziaływaniem pola elektromagnetycznego; Rozdział 5: Ochrona przed hałasem i drganiami; Rozdział 6: Zapewnienie dopływu światła i nasłonecznienia; Rozdział 7: Usytuowanie budynków w stosunku do granic dzialki; Rozdział 8: Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa; Rozdział 9: Odległości między sieciami i liniami uzbrojenia terenu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36232 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36541 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36540/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again