Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Bański Jerzy
(1)
Budner Waldemar
(1)
Böhm Aleksander
(1)
Cieślak Iwona
(1)
Czarnecki Bartosz (1968- )
(1)
Domański Ryszard
(1)
Drozdowski Tomasz
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Parysek Jerzy Jan
(1)
Rutkowski Stanisław
(1)
Senetra Adam
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Wieloński Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Planowanie przestrzenne
(8)
Zagospodarowanie terenu
(3)
Geografia gospodarcza
(2)
Kartografia
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Turystyka
(2)
Architektura krajobrazu
(1)
Geografia wsi
(1)
Krajobraz
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polska
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rysunek architektoniczny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Tereny rekreacyjne
(1)
Urbanistyka
(1)
Wieś
(1)
Zarządzanie
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Rysunek techniczny
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-232-1808-1
Rozdział 1: Przestrzenny wymiar działalności społeczno-gospodarczej; Rozdział 2: Pojmowanie gospodarki przestrzennej; Rozdział 3: Rola i znaczenie gospodarki przestrzennej; Rozdział 4: Polityka przestrzenna; Rozdział 5: Przedmiot gospodarki przestrzennej; Rozdział 6: Podmioty gospodarki przestrzennej; Rozdział 7: Polski system planowania przestrzennego i jego poziomy terytorialne; Rozdział 8: Cele gospodarki przestrzennej; Rozdział 9: Pryncypia zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 10: Gospodarka przestrzenna -planowanie przestrzenne-zagospodarowanie przestrzenne; Rozdział 11: Plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawowe narzędzie realizcaji polityki gospodarki przestrzennej w gminie; Rozdział 12: Zasady planowania przestrzennego; Rozdział 13: Wybrane klasyczne teorie dotyczące gospodarki przestrzennej; Rozdział 14: Klasyczne modele procesu planowania; Rozdział 15: Prognozy oraz ich rola w planowaniu i gospodarce przestrzennej; Rozdział 16: Wiedza oraz jej znaczenie w planowaniu i gospodarce przestrzennej; Rozdział 17: Uspołęcznienie procesu planowania; Rozdział 18: Potrzeba nowej generacji planistycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28817 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28816/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-01-14800-4 ; 978-83-01-14800-3
Rozdział 1: Tradycje gospodarki przestrzennej. Ku nowemu paradygmatowi; Rozdział 2: Przedmiot badań gospodarki przestrzennej; Rozdział 3: Zarys problematyki gospodarki przestrzennej. Część statyczna; Rozdział 4: Przestrzenna równowaga gospodarki; Rozdział 5: Zjawiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej; Rozdział 6: Prawidłowości i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej; Rozdział 7: Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej; Rozdział 8: Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej; Rozdział 9: Modelowanie gospodarki przestrzennej; Rozdział 10: Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej. Zastosowanie. Testowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25118, 25117, 25116, 25115, 25114, 25113, 25112, 25111, 25110, 25109, 23389, 23388, 23387, 23386 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23385/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni / Adam Senetra, Iwona Cieślak. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 117, [2] s., [8] s. tabl. : mapy kolor., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
1. Pojęcia podstawowe; 2. Podstawy metody bonitacyjnej; 3. Teoria pól podstaowych oceny; 4. Metody oceny i waloryzacji przestrzeni wiejskich na cele rekreacji; 5. Ocena i waloryzacja krajobrazu; 6. Zastosowanie map wartości; 7. Jakościowo-ilośiowa metoda waloryzacji przestrzeni na cele rekreacyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26938, 26937 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26936/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Początki planowania w przestrzeni; Rozdział 2: Doświadczenia planistyczne w nowożytnej Europie; Rozdział 3: Amerykańskie osiągnięcia i niepowodzenia;; Rozdział 4: Początki i rozwój planowania na ziemiach polskich; Rozdział 5: Ewolucja planowania przestrzennego w Polsce przedwojennej i powojennej; Rozdział 6: Pozycja planowania przestrzennego w III Rzeczpospolitej; Rozdział 7: Kształtowanie piękna przestrzeni rozległej; Rozdział 8: Wybrane dokumenty planistyczne i zawarte w nich zagadnienia krajobrazowe; Rozdział 9: Przykłady prokrajobrazowych opracowań planistycznych; Rozdział 10: Wybrane problemy warsztatu i idei planowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-380/2, P-380/1, 32775, 32774, 32773, 28184 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28183/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Likalizacja działalności gospodarczej-zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Wyjaśnianie procesów zmian w przestrzeni gospodarczej; Rozdział 3: Ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalizacji; Rozdział 4: Globalne, regionalne i lokalne aspekty lokalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17344, 17343, 17342, 17341 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17340/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36246/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne; Rozdział 1: Gospodarka przestrzenna - pojęcie podstawowe; Rozdział 2: Kierunki rozwoju przestrzennego w świetle wybranych ujęć teoretycznych; Rozdział 3: System planowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 4: Teoria polaryzacji rozwoju przestrzennego i jej ewolucja; Rozdział 5: Tworzenie się nowego wymiaru gospodarki przestrzennej; Rozdział 6: Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego jako podstawa polityki rozowju przestrzennego Unii Europejskiej; Cz.2: Miasto jako element organizujący współczesna przestrzeń; Rozdział 7: Miasto jako element przestrzeni; Rozdział 8: Struktura użytkowania terenów miejskich; Rozdział 9: Tereny zabudowy mieszkaniowej; Rozdział 10: Rozmieszczenie usług w przestrzeni miasta; Rozdział 11: Tereny przemysłowe w mieście; Rozdział 12: Analiza progowa; Rozdział 13: Karta ateńska; Cz.3: Problemy gospodarki przestrzennej w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 13: Metropolizacja w świetle procesów globalizacji i regionalizacji; Rozdział 14: Podstawy teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej; Rozdział 15: Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgenicznej; Rozdział 16: Przestrzeń regionu a jego konkurencyjność; Rozdział 17: Inwestycje zagraniczne w gospodarce przestrzennej; Rozdział 18: Metodologia wizualizacji inwestycji rzeczowych a plany zagospodarowania przestrzennego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19564, 19563 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19562/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-279/3, P-279/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-279/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej / Wanda Gaczek. - Bydgoszcz-Poznań : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 238 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
1. Dylematy zarządzania w gospodarce przestrzennej; 2. Specyfika gospodarowania w przestrzeni; 3. Planowanie przestrzenne jako podstawowa faza zarządzania w gospodarce przestrzennej; 4. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju; 5. Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa; 6. Gospodarka przestrzenna w gminie; 7. Kształtowanie ładu przestrzennego wielkich miast; 8. Gospodarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej gmin.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12142, 9783, 9782 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9781/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44853/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczno - metodyczne podstawy gospodarki przestrzennej; Rozdział 1: Zakres badawczy gospodarki przestrzennej; Rozdział 2: Teorie lokalizacji działalności gospodarczej; Rozdział 3: (NEO) Marshallowskie okręgi przemysłowe i teoria polaryzacji; Rozdział 4: Teoria ośrodków centralnych; Rozdział 5: Teoria bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast; Rozdział 6: Teoria regionu ekonomicznego; Rozdział 7: Metody analizy regionalnej; Cz.2: Teoria systemów złożonych - jako model "Lidera"; Rozdział 1: Teoria systemów złożonych a koncepcja gospodarki przestrzennej; Rozdział 2: Stany systemów złożonych; Rozdział 3: Teoria gospodarki przestrzennej a możliwości badawcze wynikające z modelu "Lidera".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29292, 17952 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17951/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagospodarowanie przestrzenne w ujęciu historycznym; Rozdział 2: System polskich aktów planistycznych; Rozdział 3: Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 4: Kształtowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 5: Treść planu miejscowego oraz jego forma; Rozdział 6: Ochrona interesów prawnych uczestników procesu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 7: Kontrola przekształcania przestrzeni oraz nadzór nad planowaniem przestrzennym gminy. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30491, 30490, 30489, 30488, 30487, 30486, 30485, 30484, 30483 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30482/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wyodrębnienie przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym; Rozdział 2: Metody określenia rozmiaru i opłacalności inwestycji turystycznych w regionie; Rozdział 3; Miejsce i rola samorządu terytorialnego w fazie budowy i realizacji projektów inwestycyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19506, 19505, 19504, 19503, 19502, 16388 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16387/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geografia polskiej wsi / Jerzy Bański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 218 s. : il. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia teoretyczne; Rozdział 1: Geografia wsi w systemie nauk geograficznych; Rozdział 2: Rozwój geografii wsi w Polsce; Rozdział 3: Obszar wiejski jako przedmiot badań; Rozdział 4: Relacje przestrzenne miasto -wieś; Część 2: Struktura społeczno - ekonomiczna obszarów wiejskich; Rozdział 5: Organizacja przestrzenna wsi; Rozdział 6: Ludność wiejska; Rozdział 7: Użytkowanie ziemi; Rozdział 8: Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa; Rozdział 9: Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich; Rozdział 10: Mieszkalnictwo i wyposażenie wsi w infrastrukturę; Rozdział 11: Struktura funkcjonalna obszarów wiejskich; Rozdział 12: Obszary problemowe na wsi; Część 3: Współczesne mechanizmy i problemy transformacji obszarów wiejskich; Rozdział 13: Planowanie i zarządzanie obszarami wiejskimi; Rozdział 14: Środki pomocowe Unii Europejskiej dla wsi; Rozdział 15: Współczesne procesy i zjawiska na obszarach wiejskich; Rozdział 16: Możliwości rozwoju tradycyjnej gospodarki rolnej; Rozdział 17: Kierunki aktywizacji obszarów wiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20044, 20043, 20042, 17372, 17371 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17370/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again