Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Budzich-Szukała Urszula
(1)
Bukowski Sławomir
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Friedman Benjamin L
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Jurek Michał
(1)
Karwowski Jacek
(1)
Kaźmierczak Andrzej
(1)
Knakiewicz Zenobia
(1)
Marszałek Paweł
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Skopowski Michał
(1)
Solow Robert M
(1)
Szpunar Piotr
(1)
Taylor John B
(1)
Wallusch Jacek
(1)
Wiśniewski Marcin
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Pieniądz
(18)
Euro (pieniądz)
(4)
Finanse
(4)
Bank centralny
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Inflacja
(2)
Kurs walutowy
(2)
Makroekonomia
(2)
Polityka pieniężna
(2)
Argentyna
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dochód
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Komar, Andrzej (1933-)
(1)
Kursy walutowe
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podaż pieniądza
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Strefa euro
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
20 results Filter
Book
In basket
Polityka pieniężna / Zdzisław Fedorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2000. - 90 [6] s. ; 21 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-85366-14-8
1. Funkcje i formy pieniądza; 2. Podaż pieniądza; 3. Popyt na pieniądz; 4. Polityka pieniężna banku centralnego; 5. Polityka pieniężna w warunkach inflacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9317, 9316 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9315/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Geneza i logika rozwoju strefy euro; 2. Proces doganiania: podstawowe fakty empiryczne; 3. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: przegląd badań teoretycznych; 4. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: analiza empiryczna w nowym ujęciu; 5. Różnice inflacyjne i ekspansja kredytowa: propozycja nowej interpretacji modelu Nowej Syntezy Neoklasycznej.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31195, 31194 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31193/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-13116-0
1. Zarys ewolucji pieniądza; 2. Rynek pieniężny; 3. Stopa procentowa; 4. Kreacja pieniądza bankowego; 5. Bezpieczeństwo banków; 6. Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej; 7. Teorie popytu na pieniądz; 8. Cele polityki pieniężnej; 9. Aktualne wyzwania polityki pieniężnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4544, 4543, 4542, 4541, 4540, 4378, 4377, 4376, 4375 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4374/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 258, [1] s. : il. ; 24 cm.
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: : 978-83-01-15496-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-267/3, P-267/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-267/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7412 ; 240.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-832/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-832/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7417-271-4
1. Współczesne tendencje w realizacji polityki pieniężnej; 2. Polityka pieniężna w świetle zmian w popycie na pieniądz i zmian form pieniądza; 3. Fiskalna teoria poziomu cen - implikacje dla skuteczności politycznej; 4. Cechy, przesłanki i warunki stosowania systemów kursowych; 5. Przemiany międzynarodowych stosunków walutowych i ich wpływ na systemy kursowe krajów członkowskich MFW; 6. Polityka kursowa w warunkach współpracy międzynarodowej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34518 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34517/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
ISBN: : 978-83-7526-177-6
Cz. 1: Charakterystyka instytucjonalnych i ekonomicznych warunków gospodarowania nowych państw członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 1: Przemiany systemów finansowych nowychpaństw członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 2: Instytucjonalne podstawy bankowości centralnej nowych państw członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 3: Sytuacja gospodarcza w państwach UE-8 w latach 1990-2005; Cz. 3: strategie i instrumenty polityki pieniężnej nowych państw członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 4: Cele i strategie polityki pieniężnej państw członkowskich z Europy Środkowej Rozdział 5: Instrumenty polityki pieniężnej stosowane w państwach Europy Środkowej w latach 1990-2005;Rozdział 6: Strategia kontroli kursu walutowego państw nadbałtyckich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28892 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28891/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki wyboru celów finalnych polityki pieniężnej; Rozdział 2: Instrumenty polityki pieniężnej; Rozdział 3: Strategia polityki pieniężnej; Rozdział 4: Cele, doświadczenia i perspektywy polityki pieniężnej w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5881 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5880/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34510 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34509/XVIII/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Finanse, sektor finansowy i pośrednicy finansowi; Rozdział 2: Cechy rynków finansowych-potrzeba zaufania, asymetria informacji i ryzyko; Rozdział 3: Pieniądz-powstanie, ewolucja, funkcje; Rozdział 4: Teoria pieniądza i stopy procentowej; Rozdział 5: Cele i narzędzia polityki pieniężnej; Rozdział 6: Inflacja i deflacja; Rozdział 7: Historia międzynarodowych systemów walutowych; Rozdział 8: Wymienialność pieniądza i systemy kursów walutowych; Rozdział 9: Unia Gospodarcza i Walutowa; Rozdział 10: Banki centralne; Rozdział 11: Europejski Bank Centralny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14982, 14981, 14156 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14155/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys teoretyczny podtsaw unii monetarnej; Rozdział 2: Proces budowy i funkcjonowanie unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; Rozdział 3: Założenie i perspektywy funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich w świetle teorii unii monetarnej i badań empirycznych; Rozdział 4: Perspektywy przystąpienia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 5: Dostosowanie polskiej gospodarki do warunków unii monetarnej krajów członkowskih Wspólnot Europejskich: szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28815 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28814/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 744)
1. Ceny aktywów finansowych a cel inflacyjny polityki monetarnej; 2. Z badań nad skutecznością polityki pieniężnej; 3. Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej; 4. Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju; 5. Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy; 6. Zróżnicowanie dochodów w Polsce; 7. Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych. Wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych; 8. Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych; 9. Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pierwsze plany i doświadczenia w dziedzinie integracji walutowej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej; Rozdział 2: Europejski System Walutowy - regionalna strefa stabilności walutowej (1979-1998); Rozdział 3: Wprowadzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (1990-2002); Rozdział 4: Polityka pieniężna Eurosystemu; Rozdział 5: Polityka budżetowa w strefie euro; Rozdział 6: Gospodarka strefy euro; Rozdział 7: Międzynarodowa rola euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28733, 28732 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28731/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawowe problemy współczesnego pieniądza; Rozdział 1: Zenobia Knakiewicz: Teoretyczne podłoże tworzenia euro i kształtowania jego zasobów; Rozdział 2: Zenobia Knakiewicz, Grzegorz Paluszak: Mechanizm regulacji płynności w eurosystemie; Rozdział 3: Paweł Marszałek: Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej; Rozdział 4: Paweł Marszałek: Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz jej znaczenie; Rozdział 5: Agnieszka Bartel, Hanna Pieśniewska-Kazimierczyk: Mechanizm i technika emisji pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego; Rozdział 6: Michał Jurek, Paweł Marszałek: Kształtowanie się zasobów pieniądza i dochodowej szybkości obiegu pieniężnego w Polsce w latach 1996-2007; Część 2: Funkcjonowanie wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 7: Michał Jurek: Pojęcie i właściwości wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 8: Michał Jurek: System waluty złotej jako klasyczny system pieniądza towarowego; Rozdział 9: Michał Jurek: System z Bretton Woods jako hybryda międzynarodowego systemu walutowego; Rozdział 10: Michał Jurek: Kierunki zmian zmodyfikowanego systemu z Bretton Woods; Rozdział 11: Michał Jurek: Europejski System Walutowy jako przedpole systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 12: Michał Jurek: Zasady i właściwości wielonarodowego systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 13: Michał Jurek: Próba oceny gotowości Polski do uczestnictwa w systemie walutowym obszaru euro. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34544 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34543/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej; Rozdział 2: Koszty dezinflacji; Rozdział 3: Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej; Rozdział 4: Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacji. Problem zerowej granicy nominalnych stóp procentowych; Rozdział 5: Dylematy strategii bezpośredniego celu inflacyjnego; Rozdział 6: O niektórych związkach między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną; Rozdział 7: Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego-kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski; Rozdział 8: W poszukiwaniu optymalnej reguły polityki pieniężnej; Rozdział 9: Polityka antyinflacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13920 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13919/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Międzynarodowe instytucje finansowe po układach z Bretton Woods; Rozdział 2: Stosumki monetarne i bankowe Unii Europejskiej; Rozdział 3: Międzynarodowe stosunki walutowe, bankowe i finansowe; Rozdział 4: Zadłużenie międzynarodowe; Rozdział 5: Międzynarodowe stosunki podatkowe; Rozdział 6: Międzynarodowa pomoc finansowa i inwestycje zagraniczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5847 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5846/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Miejsce Banku Centralnego w gospodarce; Rozdział 2: Rodzaje i charakterystyka operacji zagranicznych Banków Centralnych; Rozdział 3: Znaczenie aktywności Banków Centralnych w sferze obrotu z zagranicą;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14321, 14320 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14319/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 758)
1. Zarys ewolucji koncepcji kursu walutowego równowagi; 2. Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej; 3. Stabilność finansowa a polityka pieniężna; 4. Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej; 5. Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem; 6. Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002; 7. Teoretyczne uzasadnienia niezależności regulatorów usług użyteczności publicznej; 8. Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych- aspekty teoretyczne; 9. Nowe modele wzrostu gospodarczego; 10. Czynniki okreslające rozmiary firm; 11. Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce; 12. Metody krótkookresowej analizy i prognozowania spożycia indywidualnego gospodarstw domowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4691, 4690, 4689, 4688, 4687, 4686, 4685, 4684, 4683 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4682/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Jak ostrożny powinien być bank centralny?; Rozdział 2: Wytyczne dla polityki monetarnej w celu ustabilizowania poziomu zatrudnienia i inflacji; Rozdział 3: Komentarze; Rozdział 4: Odpowiedzi autorów; Rozdział Uzupełnienie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15033 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15032/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again