Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Bukowski Sławomir
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Janc Alfred
(1)
Kaźmierczak Andrzej
(1)
Kotliński Grzegorz
(1)
Kozak Agnieszka
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Skopowski Michał
(1)
Wiśniewski Marcin
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Pieniądz
(9)
Euro (pieniądz)
(3)
Banki
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Bankomaty
(1)
Bankowość elektroniczna
(1)
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
(1)
Finanse
(1)
Home banking
(1)
Marketing bankowy
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Polska
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Unia Europejska
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Znaczenie pieniądza / Agnieszka Kozak. - Lublin : Norbertinum, 2004. - 167 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7222-193-6
Rozdział 1 : Czym jest pieniądz; Rozdział 2: Psychologiczny problem obrotu pieniądzem w gospodarstwie domowym; Rozdział 3: Metodologia badań nad znaczeniem pieniądza; Rozdział 4: Wyniki badań nad znaczeniem pieniądza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 16272 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16063/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-13116-0
1. Zarys ewolucji pieniądza; 2. Rynek pieniężny; 3. Stopa procentowa; 4. Kreacja pieniądza bankowego; 5. Bezpieczeństwo banków; 6. Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej; 7. Teorie popytu na pieniądz; 8. Cele polityki pieniężnej; 9. Aktualne wyzwania polityki pieniężnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4544, 4543, 4542, 4541, 4540, 4378, 4377, 4376, 4375 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4374/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 258, [1] s. : il. ; 24 cm.
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: : 978-83-01-15496-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-267/3, P-267/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-267/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys teoretyczny podtsaw unii monetarnej; Rozdział 2: Proces budowy i funkcjonowanie unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; Rozdział 3: Założenie i perspektywy funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich w świetle teorii unii monetarnej i badań empirycznych; Rozdział 4: Perspektywy przystąpienia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 5: Dostosowanie polskiej gospodarki do warunków unii monetarnej krajów członkowskih Wspólnot Europejskich: szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28815 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28814/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Finanse, sektor finansowy i pośrednicy finansowi; Rozdział 2: Cechy rynków finansowych-potrzeba zaufania, asymetria informacji i ryzyko; Rozdział 3: Pieniądz-powstanie, ewolucja, funkcje; Rozdział 4: Teoria pieniądza i stopy procentowej; Rozdział 5: Cele i narzędzia polityki pieniężnej; Rozdział 6: Inflacja i deflacja; Rozdział 7: Historia międzynarodowych systemów walutowych; Rozdział 8: Wymienialność pieniądza i systemy kursów walutowych; Rozdział 9: Unia Gospodarcza i Walutowa; Rozdział 10: Banki centralne; Rozdział 11: Europejski Bank Centralny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14982, 14981, 14156 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14155/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7412 ; 240.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-832/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-832/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pierwsze plany i doświadczenia w dziedzinie integracji walutowej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej; Rozdział 2: Europejski System Walutowy - regionalna strefa stabilności walutowej (1979-1998); Rozdział 3: Wprowadzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (1990-2002); Rozdział 4: Polityka pieniężna Eurosystemu; Rozdział 5: Polityka budżetowa w strefie euro; Rozdział 6: Gospodarka strefy euro; Rozdział 7: Międzynarodowa rola euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28733, 28732 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28731/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wprowadzenie; 1. Czemu służy analiza pieniądza, bankowości i rynków finansowych? ; 2. Rzut oka na system finansowy; 3. Czym jest pieniądz?; Cz.2: Rynki finansowe; 4. Stopy procentowe; 5. Wybór portfolio; 6. Kształtowanie się stóp procentowych; 7. Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; 8. Rynek walutowy; Cz.3: Instytucje finansowe; 9. Analiza ekonomiczna struktury finansowej; 10. Bank i inne instytucje finansowe; 11. Banki: ich struktura i konkurencyjność; 12. Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działania banków; 13. Niebankowe instytucje finansowe; 14. Derywaty finansowe; Cz.4: Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej; 15. Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; 16. Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; 17. Czynniki wpływające na podaż pieniądza; 18. Instrumenty polityki pieniężnej; 19. Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; 20. Międzynarodowy system finansowy; Cz.5: Teoria pieniądza; 21. Popyt na pieniądz; 22. Uproszczony model Keynesa i ISLM; 23. Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; 24. Analiza zagregowanego popytu i podaży; 25. Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; 26. Pieniądz i inflacja; 27. Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; 28. Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32147, 32146, 32145, 7914 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7913/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Międzynarodowe instytucje finansowe po układach z Bretton Woods; Rozdział 2: Stosumki monetarne i bankowe Unii Europejskiej; Rozdział 3: Międzynarodowe stosunki walutowe, bankowe i finansowe; Rozdział 4: Zadłużenie międzynarodowe; Rozdział 5: Międzynarodowe stosunki podatkowe; Rozdział 6: Międzynarodowa pomoc finansowa i inwestycje zagraniczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5847 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5846/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Współczesny bank i jego otoczenia w dobie rewolucji informatycznej; Rozdział 2: Charakterystyka bankowych systemów informatycznych; Rozdział 3: Kierunki rozwoju bankowych systemów informatycznych banku; Rozdział 4: Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa informatycznego banku; Rozdział 5: Charakterystyka zagrożeń i dóbr form zabezpieczeń bankowych systemów informatycznych; Rozdział 6: Metody szyfrowania informacji wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem informatycznym a banku; Rozdział 7: Zastosowanie informatyki w rachunkowości bankowej; Rozdział 8: Wybrane systemy informatyczne służące analizie i ocenie kredytobiorców w zarządzaniu ryzykiem kredytowym; Rozdział 9: Wykorzystanie Internetu w świadczeniu usług na rynku papierów wartościowych w Polsce; Rozdział 10: Rozwiązania informatyczne w ustanawianiu wybranych, prawnych form zabezpieczeń spłaty kredytu; Rozdział 11: Informatyzacja rozliczeń międzybankowych i międzyoddziałowych; Rozdział 12: Charakterystyka usług bankowości elektronicznej; Rozdział 13: Kanały dystrybucji usług abnkowości elektronicznej; Rozdział 14: Usługi telefonii komórkowej i ich wykorzystywanie w kontaktach z bankiem; Rozdział 15: Usługi bankowości elektronicznej przeznaczone dla przedsiębiorstw; Rozdział 16: Funkcjonowanie banku wirtualnego; Rozdział 17: Świadczenie usług elektronicznych w dużym banku uniwersalnym - przykład Banku Zachodniego WKB SA; Rozdział 18: Funkcjonowanie wybranego bankowego systemu informatycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20298 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20297/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Strefa euro- założenia i rzeczywistość. Konwergencja realna i konwergencja nominalna. Doświadczenie wybranych krajów należących do Eurolandu; 2. Scenariusz przystąpienia Polski do strefy euro. Perspektywy rozszerzenia strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32793, 32792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32791/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again