Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(5)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Cebulak Marta
(2)
Dziechciaż Małgorzata
(2)
Kłos Alicja
(2)
Marcysiak Małgorzata
(2)
Noworól Jarosław
(2)
Ostrowska Bożena
(2)
Rejman Krzysztof
(2)
Skotnicka-Klonowicz Grażyna
(2)
Stawarz Barbara (nauki o zdrowiu)
(2)
Zagroba Małgorzata
(2)
Antczak-Komoterska Anna
(1)
Chętnik Teresa
(1)
Clark Mary jo
(1)
Głowacka Mariola
(1)
Haor Beata
(1)
Janes Sharyn
(1)
Kilańska Dorota
(1)
Krukowski Jerzy (pielęgniarstwo)
(1)
Ksykiewicz-Dorota Anna
(1)
Lundy Karen Saucier
(1)
Nies Mary A
(1)
Rodowicz Władysław
(1)
Rybka Mariola
(1)
Trzcińska Aneta
(1)
Wiśniewska Ewa
(1)
Wiśniewska Ewa (neurolog)
(1)
Zoll Fryderyk
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Pielęgniarstwo
(11)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(4)
Praca
(2)
Profilaktyka zdrowotna
(2)
BHP w pielęgniarstwie
(1)
Choroby ludzi
(1)
Kierownictwo
(1)
Kosmetologia
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pielegniarstwo
(1)
Ryzyko zawodowe w pielęgniarstwie
(1)
Szkolnictwo pielęgniarskie wyższe
(1)
Środowisko pracy w ochronie zdrowia
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Domain
Medycyna i zdrowie
(6)
12 results Filter
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 12)
Rozdział 1: Organizacja i organizowanie; Rozdział 2: Podstawy sprawnego działania; Rozdział 3: Kierowanie w pielęgniarstwie; Rozdział 4: Zasady organizowania pielęgniarskich stanowisk pracy; Rozdział 5: Organizacja pracy własnej; Rozdział 6: Doskonalenie jakości opieki pielęgniarskiej; Rozdział 7: Standarty praktyki w zawodach pielęgniarki i położnej; Rozdział 8: Kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich; Rozdział 9: Negocjacje; Rozdział 10: Rozwiązywanie konfliktów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15423, 15422, 15421, 15420, 15419, 15418, 15417, 15416 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15414/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47504/XXV/P/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jakość; Rozdział 2: Jakość w ochronie zdrowia; Rozdział 3: Jakość opieki pielęgniarskiej; Rozdział 4: Arkusz oceny jakości pracy pielęgniarskiej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 44715 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44714/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rozwuj nauki, organizacji i kierownictwa; 2. Praca; 3. Cechy pracy i czynniki wpływające na jej wyniki; 4. Zasady organizacji pracy; 5. Organizatoryka; 6. Człowiek w procesie pracy; 7. Konflikty; 8. Problemy organizacyjne związane ze stanowiskami; 9. Kierowanie załogą pielęgniarską; 10. Czynności kierownicze na poszczególnych szczeblach hierarchii organizacyjnej; 11. Proces informacyjno-decyzyjny; 12. Obowiązki kierownika wobec załogi; 13. Źródła autorytetu kierownika; 14. Organizacja własnej pracy przełożonej 15. Organizacja współpracy z podwładnymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10986, 10985 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10984/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47506/XXV/P/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47505/XXV/P/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie PWSZ)
ISBN: : 978-83-60607-84-8
1. Opieka długoterminowa a systemy ochrony zdrowia i współczesne przemiany cywilizacyjne; 2. Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia; 3. Wyzwania opieki długoterminowej wobec pacjentów z zaburzeniami funkcji układu nerwowego; 4. Senior – podmiot długoterminowej opieki pielęgniarskiej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57017 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Środowisko pracy i jego wpływ na bezpieczeństwo pracy i opieki - wybrane zagadnienia ( Dorota Kiliańska); 1. Działalność Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz bezpiecznego środowiska prac;, 2. Wkład UE w kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy; 3. Szpitale-Magnesy przykładem dobrych praktyk i kształtowania środowiska pracy przyjaznego pracownikowi; 4. Środowisko pracy a przyjazne środowisko pracy (Positive Practice Envionment, PPE) i jego znaczenie dla pracowników ochrony zdrowia; Rozdział 2: Zapobieganie zranieniom w świetle uregulowań międzynarodowych i krajowych (Katarzyna Babska); 1. Ewaluacja prawa międzynarodowego w zakresie zapobiegania zranieniom; 2. Implementacja do uregulowań prawnych w Polsce; 3. Przewodnik implementacji Dyrektywy 2010/32/UE do warunków prawa krajowego; Rozdział 3 : Problem ekspozycji zawodowej a badania naukowe; 1. Ekspozycja zawodowa w literaturze krajowej (Iwona Szymańska); 2. Ekspozycja zawodowa w literaturze międzynarodowej (Aneta Trzcińska); Rozdział 4: Postępowanie poekspozycyjne w praktyce; 1. Różne mechanizmy ekspozycji zawodowej (o czym często zapominamy) (Agnieszka Pluta); 2. Krytyczne punkty kontroli w procedurach obarczonych dużym ryzykiem i sposób ich nadzorowania jako metoda ograniczania przypadków ekspozycji zawodowej u pracowników ochrony zdrowia (Maria Budnik-Szymoniuk); 3. Cechy bezpieczeństwa sprzętu medycznego zmniejszające ryzyko ekspozycji zawodowej (Maria Budnik-Szymoniuk); 4. Ekspozycja zawodowa na czynnik biologiczny w innych poza medycznych grupach zawodowych (Agnieszka Pluta); Rozdział 5 : Zarządzanie zmianą w środowisku pracy (Katarzyna Babska); 1. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu zmianą; 2. Liderzy zmian; 3. Kształcenie ustawiczne i jego znaczenie w zarządzaniu zmianą; 4. Rola systematycznych szkoleń personelu; 5. Propozycja programu szkolenia personelu w zakresie ekspozycji zawodowej; 6. Przykład programu zarządzania bezpiecznym środowiskiem pracy na podstawie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE; Rozdział 6: Formy zatrudnienia a skutki postępowania poekspozycyjnego (Maria Budnik-Szymoniuk); 1. Rola i zadania pracodawców w zakresie zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zapobieganiu ekspozycji zawodowej oraz jej skutkom; 2. Rola pielęgniarki służby medycyny w postępowaniu poekspozycyjnym; 3. Postępowanie poekspozycyjne a forma zatrudnienia pracownika w kontekście ubezpieczenia zdrowotnego; 4. Odpowiedzialność pracowników w procesie postępowania poekspozycyjnego- skutki ekonomiczne; 5. Wybór wykonawcy sprzętu a realny bilans zysków i strat dla pracodawcy; Rozdział 7: Problemy zdrowotne wynikające z kontaktu z materiałem biologicznym (Hanna Necel); 1. Zakażenie- choroba zakaźna będąca wynikiem ekspozycji zawodowej na czynnik biologiczny; 2. Etiologia chorób zakaźnych będących skutkiem zakażenia HBV, HCV i HIV; 3. Skutki zdrowotne ekspozycji na HBV, HCV i HIV; 4. Skutki ekonomiczne ekspozycji na HBV, HCV i HIV; Rozdział 8: Rola medycyny pracy w profilaktyce zakażeń krwiopochodnych (Marcin Rybacki); 1. Wprowadzenie; 2. Badania profilaktyczne pracowników narażonych na ryzyko zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwiopochodną; 3. Udział lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami w postępowaniu poekspozycyjnym; 4. Orzecznictwo dotyczące świadczenia pracy przez osoby zakażone HBV, HCV i HIV. [JK]
Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem. Zakażenia mogą być przyczyną wielu poważnych chorób, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C. Odpowiednie szkolenia, bezpieczne metody pracy oraz stosowanie wyrobów medycznych zawierających mechanizmy bezpieczeństwa mogą sprawić, że praca będzie bardziej bezpieczna, a ryzyko zakażenia mniejsze. W książce omówiono: środowisko pracy i jego wpływ na bezpieczeństwo pracy i opieki, zapobieganie zranieniom w świetle uregulowań międzynarodowych i krajowych z uwzględnieniem Dyrektywy 32/2010/UE, postępowanie poekspozycyjne w praktyce, problem ekspozycji zawodowej a badania naukowe, cechy bezpieczeństwa sprzętu medycznego będącego "przyczyną" ekspozycji, zarządzanie zmianą w środowisku pracy, formy zatrudnienia a skutki postępowania poekspozycyjnego, problemy zdrowotne wynikające z kontaktu z materiałem biologicznym, profilaktykę zakażeń krwiopochodnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56298/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55876 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55875/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Etyczne aspekty zawodu pielęgniarki; Mariola Bartusek, Beata Podsiadło, Bogusław Serzysko : Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położonych w świetle zapisów Kodeksu Etyki; Bogusław Serzysko, Elżbieta Piekuś, Beata Podsiadło, Mariola Bartusek, Adam Klar : Znajomość praw pacjenta w opinii pacjentów małoletnich i ich opiekunów; Teresa Danuta Dworecka: Środki wychowawcze i poprawcze stosowane w sprawach nieletnich przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w latach 2003-2014; Rozdział 3 : Człowiek od poczęcia do starości-wyzwania dla pielęgniarstwa; Beata Podsiadło, Sylwia Chudzik-Ociepka, Mariola Czajkowska, Iwona Gałązka, Celina Gogola, Bogusław Serzysko, Mariola Bartusek, Violetta Skrzypulec-Plinta : Zespół przetoczenia krwi pomiędzy płodami (TTTS) a jakość życia noworodków; Jolanta Borgosz, Bogusława Kupczak-Wiśniowska, Beata Podsiadło, Bogusława Serzysko, Magdalena Knapczak : Ocena wpływu objawów przerostu trzeciego migdałka na jakość życia dziecka; Katarzyna Tymińska, Bożena Pająk, Izabela Dytko-Lesisz, Zofia Nowak-Kapusta : Opieka nad dzieckiem z zastosowaniem metody ECMO; Katarzyna Ciechanowska, Magdela Sowa, Jacek J. Fisz : Alkoholowy zespół płodowy- FAS; Magdalena Sowa, Katarzyna Ciechanowska, Łukasz Saletnik, Jacek J. Fisz : Mam na imię Aspi- zespół Aspergera; Barbara Lelonek, Aleksandra Cieślik, Anna Borcuch : Proces pielęgnowania dziecka z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych; Małgorzata Wojciechowska, Beata Socha, Elżbieta Antos, Grażyna Kozak : Edukacyjna rola pielęgniarki w zapobieganiu i pielęgnowaniu dzieci z atopowym zapaleniem skóry; Izabela Dytko-Lesisz, Zofia Nowak-Kapusta, Bożena Pająk, Katarzyna Tymińska : Rodzina w sytuacji choroby nowotworowej dziecka; Elżbieta Kamusińska, Aleksandera Słopiecka, Beata Bober, Dorota Irena Karwat : Problemy pielęgnacyjne dziecka z wrodzoną niepełnosprawnością z powodu mózgowego porażenia dziecięcego (część 1); Elżbieta Kamusińska, Aleksandra Słopiecka, Beata Bober, Dorota Irena Karwat : Model pielęgnowania dziecka z wrodzoną niepełnosprawnością z powodu mózgowego porażenia dziecięcego (część 2); Joanna Majchrzyk Mikuła, Agnieszka Kozdroń : Wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka w placówce edukacyjnej i terapeutycznej; Aleksandra Słopiecka, Elżbieta Kamusińska, Małgorzata Banaś, Irena Dorota Karwat : Wybrane cechy epidemiologiczne oparzeń u dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Włądysłąwa Buszkowskiego w Kielcach; Aleksandra Cieślak, Barbara Lelonek : Rola pielęgniarki w realizacji Programu Szczepień Ochronnych; Karolina Jasik, Urszula Jaślikowska, Anna Bednarek, Anna Małocha : Subiektywna ocena skuteczności szczepień p/grypie sezonowej w wybranej grupie rodziców; Urszula Jaślikowska, Karolina Jasik, Anna Bednarek, Agnieszka szewczak : Wiedza matek na temat profilaktyki biegunek u niemowląt; Tomasz Skrzypek, Dorota Rębak, Jolanta Karyś : Poziom wiedzy rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym; Grażyna Kozak, Małgorzata Wojciechowska, Aleksandra Miedzińska : Stan wiedzy młodzieży na temat zdrowego stylu życia; Barbara Lelonek, Aleksandra Cieślik : Poziom wiedzy dzieci i młodzieży na temat cukrzycy typu I wyznacznikiem przygotowania teoretycznego do prowadzenia samokontroli; Bożena pająk, Katarzyna Tymińska, Izabela Dytko-Lesisz, Zofia Nowak-Kapusta; Wiedza i opinie studentów na temat substancji psychoaktywnych; Agnieszka Kuskowska : Profilaktyka logopedyczna nadal aktualna; Ewa Wodzikowska : Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych z wagą poniżej 3000 gramów a umiejscowienie kontroli zdrowia u matek; Monika Przestrzelska, Zdzisłąwa Knihinicka-Mercik, Janusz Bartnicki : Prawne aspekty utraty dziecka w okresie prenatalnym; Halina Doroszkiewicz, Alicja Ciełuszecka, Julia Sawicka, Katarzyna Snarska : wydolność samoobsługowa pacjentów po przebytym udarze mózgu a zapotrzebowanie na opiekę; Marzena Agnieszka Humańska, Marcin Andrzej Popiński, Martyna Anna Piasecka, Mirosław Felsmann : Zespół stopy cukrzycowej. Pielęgnacja pacjenta geriatrycznego; Marzena Agnieszka Humańska, Marcin Andrzej Popiński, Martyna Anna Piasecka, Mirosław Felsmann : Choroba Alzheimera-przyczyny, objawy i leczenie ( w nowym ujęciu); Katarzyna Krystyna Snarska, Halina Doroszkiewicz, Julia Sawicka, Hanna Bachórzewska-Gajewska : Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską wśród pacjentów objętych opieką długoterminową; Lucyna Graf, Miaria Śleziona : Problemy osób cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne; Mariola Śleziona : Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby jako wyzwanie pielęgnacyjno-lecznicze; Grażyna Franek, Justyna Moskwa, Katarzyna Leszczyńska, Zofia Nowak-Kapusta, Izabela Maciejewska-Paszek, Tomasz Irzyniec : Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy; Julia Sawicka, Katarzyna Krystyna Snarska, Grażyna Kobus, Halina Doroszkiewicz, Hanna Bachórzewska-Gajewska : Ocena stopnia akceptacji choroby przez chorych z zaburzeniami psychicznymi; Jolanta Karyś, Dorota Rębak, Tomasz Karyś : Relacje rodzinne w procesie trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu; Ewa Wiśniewska, Dorota Ochocka, Małgorzata Zagroba, Bożena Ostrowska, Małgorzata Marcysiak, Krzysztof Malinowski : Przemoc domowa w świetle obowiązków pracowników systemu ochrony zdrowia; Katarzyna Krystyna Snarska, Julia Sawicka, Halina Doroszewska \, Hanna Bachórzewska-Stempkowska, Anna Cisińska : Zrozumienie w kontekście narastającego procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa; Część 3 : inne; Anna Cisińska : Opieka stomatologiczna w szkołach łódzkich w okresie międzywojennym; Jolanta Łodzińska : system motywacyjny jako czynnik zarządzania w firmie. Kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych na podstawie wybranych teorii motywacji. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49827/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64190, 64189, 64188, 64187 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64186 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64185, 64184, 64183, 64182 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64181 inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again