Form of Work
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Cepuch Grażyna
(2)
Grajcarek Anna
(2)
Karkowska Dorota
(2)
Kózka Maria
(2)
Płaszewska-Żywko Lucyna
(2)
Bajer Małgorzata
(1)
Borek Anna
(1)
Ciemierz Renata
(1)
Dobrowolska Beata
(1)
Fijałkowska-Salawa Danuta
(1)
Gibiński Maciej
(1)
Karkowski Tomasz
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Lis Wojciech (prawo)
(1)
Lorek Grażyna
(1)
Sadowska Monika (nauki o zdrowiu)
(1)
Stychlerz Anna
(1)
Wrońska Irena
(1)
Włodarczyk Cezary (1946- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Adwokaci
(2)
Menedżerowie
(2)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(2)
Położne
(2)
Radcy prawni
(2)
Sędziowie
(2)
Prokuratorzy
(1)
Specjaliści ds. kadr
(1)
Subject
Pielęgniarki i pielęgniarze
(10)
Położne
(6)
Diagnostyka
(2)
Opieka pielęgniarska
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Dokumentacja medyczna
(1)
Pielęgniarki
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo pracy
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ustawodawstwo pielęgniarskie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Prawo medyczne dla pielęgniarek / Dorota Karkowska ; z wprow. Włodzimierza Cezarego Włodarczyka. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 490, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
Cz. 1: Wprowadzenie-pielęgniarstwo jako profesja; 1. Profesjonalizm lekarski; 2. Profesjonalizm pielęgniarek; 3. Szanse na przyszłość; Cz. 2: Wykonywanie zawodu pielęgniarki; Rozdział 1: Definicja oraz status prawny zawodu pielęgniarki; 1. Uwagi ogólne; 2. Zakres pojęcia wykonywania zawodu pielęgniarki; 3. Zawód pielęgniarki jako zawód regulowany; 4. Zawód pielęgniarki jako wolny zawód; 5. Zawód pielęgniarki jako zawód zaufania publicznego; 6. Zawód pielęgniarki jako zawód samodzielny; 7. Podsumowanie; Rozdział 2: Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki; 1. Zasady w prawie medycznym; 2. Postępowanie zgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej; 3. Postępowanie zgodne z posiadaczami kwalifikacyjnymi; 4. Postępowanie z dochowaniem należytej staranności i reguł ostrożności; 5. Postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej; 6. Zasięganie opinii innej pielęgniarki; 7. Obowiązek udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 8. Zlecenie lekarskie; 9. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego; 10. Informowanie pacjenta; 11. Wyrażanie zgody na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych; 12. Tajemnica pielęgniarska; 13. Pielęgniarska dokumentacja medyczna; 14. Udział pielęgniarki w eksperymencie medycznym; 15. Poszanowanie godności i intymności pacjenta; 16. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna; 17. Podsumowanie; Rozdział 3: Prawne przesłanki wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencje ich niespełnienia; 1. Warunki wykonywania zawodu pielęgniarki; 2. Prawo wykonywania zawodu; 3. Tytuł zawodowy; 4. Przerwa w wykonywaniu zawodu; 5. Obowiązek i prawo doskonalenia zawodowego; 6. Podsumowanie; Cz. 3: Prawne formy wykonywania zawodu pielęgniarki; Rozdział 1: Pielęgniarska praktyka zawodowa; 1. Istota praktyk zawodowych; 2. Indywidualna praktyka pielęgniarki; 3. Grupowa praktyka pielęgniarek; 4. Zatrudnianie innych osób w praktyce pielęgniarskiej; 5. Grupowe praktyki lekarsko-pielęgniarskie (uwagi de lege feranda); 6. Podsumowanie; Rozdział 2: Charakterystyka zatrudnienia pracowniczego; 1. Cechy zatrudnienia pracowniczego; 2. Podporządkowanie pracownicze; 3. Ryzyko pracodawcy; 4. Świadczenie pracy określonej w umowie; 5. Wyznaczenie miejsca i czasu pracy; 6. Wynagrodzenie za pracę; 7. Podsumowanie; Rozdział 3: Charakterystyka zatrudnienia cywilnoprawnego na tzw. kontrakcie; 1. Uwagi ogólne; 2. Charakter prawny umowy o świadczenie usług pielęgniarskich; 3. Cechy zatrudnienia cywilnoprawnego; 4. Klasyfikowanie zatrudnienia cywilnoprawnego jako zatrudnienia pracowniczego; 5. Podsumowanie; Rozdział 4: Forma wykonywania zawodu a odpowiedzialność prawna; 1. Odpowiedzialność cywilna; 2. Odpowiedzialność karna; 3. Odpowiedzialność zawodowa; 4. Odpowiedzialność pracownicza; 5. Podsumowanie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47954 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47953/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-856/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych / Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski. - Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 709, [1] strona ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Pracy)
ISBN: : 978-83-8160-171-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59991/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; P)
Rozdział 1: Unia Europejska-cele i etapy integracji oraz zasady funkcjonowania; Rozdział 2: Polityka europejska w zakresie ochrony zdrowia; Rozdział 3: Struktura i zasoby pielęgniarstwa europejskiego; Rozdział 4: Rola pielęgniarki w systemie opieki długoterminowej; Rozdział 5: Międzynarodowe standardy kształcenia i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej; Rozdział 6: Europejskie kształcenie pielęgniarek; Rozdział 7: E-learning w kształceniu akademickim pielęgniarek; Rozdział 8: Europejski organizacje pielęgniarskie; Rozdział 9: Europejskie badania naukowe w pielęgniarstwie; Rozdział 10: Zawodowe zagrożenia zdrowia pielęgniarek we Wspólnocie Europejskiej; Rozdział 11: Dowody naukowe w opiece zdrowotnej. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-27/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-27/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki / Anna Stychlerz. - Stan prawny 1 kwietnia 2009 r. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. - 68 (1) s. ; 21 cm.
1. Wykaz aktów prawnych; 2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; 3. Tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i grupowych praktyk pielęgniarek; 4. Dopuszczalne formy prowadzenia praktyk zawodowych przez pielęgniarki; 5. Wymagania dla pomieszczeń praktyk zawodowych pielęgniarek; 6. Czynności wykonywane przez pielęgniarek bez zlecenia lekarskiego; 7. Leki podawane przez pielęgniarki bez zlecenia; 8. Kształcenie podyplomowe; 9. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek; 10. Postępowanie odwoławcze; 11. Orzekanie o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki; 12. Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Unii Europejskiej; 13. Wybrane orzecznictwo sądowe. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1077/3, P-1077/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1077/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej : komentarz / Monika Sadowska, Wojciech Lis. - Stan prawny na 28 kwietnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 424 strony ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60000/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Praktyka zawodowa; 1. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki; 2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki; Część 2: Koncepcja procesu pielęgnowania; 3. Założenia procesu pielęgnowania; 4. Diagnoza pielęgniarska wyznacznikiem interwencji; 5. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich; Część 3: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie; 6. Odżywianie; 7. Wydalanie stolca; 8. Wydalanie moczu; 9. Gospodarka wodna; 10. Termoregulacja; 11. Oddychanie; 12. Krążenie; 13. Samopielęgnacja; 14. Skóra i błony śluzowe; 15. Ból; 16. Procesy poznawcze; 17. Komunikowanie się; 18. Stres i lęk; 19. Obraz siebie; 20. Rodzina; 21. Seksualność; 22. Sen; 23. Rozwój; 24. Urazy i wypadki; 25. Zachowania związane ze zdrowiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30551, 30550, 30549, 30022 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30021/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Praktyka zawodowa; 1. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki; 2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki; Część 2: Koncepcja procesu pielęgnowania; 3. Założenia procesu pielęgnowania; 4. Diagnoza pielęgniarska wyznacznikiem interwencji; 5. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich; Część 3: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie; 6. Odżywianie; 7. Wydalanie stolca; 8. Wydalanie moczu; 9. Gospodarka wodna; 10. Termoregulacja; 11. Oddychanie; 12. Krążenie; 13. Samopielęgnacja; 14. Skóra i błony śluzowe; 15. Ból; 16. Procesy poznawcze; 17. Komunikowanie się; 18. Stres i lęk; 19. Obraz siebie; 20. Rodzina; 21. Seksualność; 22. Sen; 23. Rozwój; 24. Urazy i wypadki; 25. Zachowania związane ze zdrowiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-735/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pielęgniarka/ Położna w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; Rozdział 2: Pielęgniarka/Położna jako świadczeniodawcy usług medycznych; Rozdział 3: Jak rozliczać się z urzędem skarbowym; Rozdział 4: Zalety, zagrożenia kontrraktów pielęgniarskich; Rozdział 5: Umowa o pracę; Rozdział 6: Jak utworzyć zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Rozdział 7: Jak utworzyć oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy; Rozdział 8: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej; Rozdział 9: Działania promocyjne- źródłem pozyskiwania dodatkowych funduszy; Rozdział 10: Prawa pacjenta;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8235/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej / Maciej Gibiński, Renata Ciemierz. - Wydanie 1 - 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - 201, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
1. Dokumentacja medyczna w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych; 2. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego; 3. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej; 4. Dokumentacja medyczna jako zbiór danych zawierający twz. wrażliwe dane osobowe; 5. Elektroniczna dokumentacja medyczna; 6. Znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym; 7. Odpowiedzialność prawna związana z prowadzeniem dokumentacji medycznej; 8. Recepty wystawiane przez pielęgniarkę jako dokumentacja medyczna. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57444, 57443, 57442 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52144/XXV/P czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again