Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(31)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(28)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Konopczyński Marek
(3)
Kozaczuk Franciszek
(3)
Bębas Sylwester (1981- )
(2)
Nowak Beata Maria
(2)
Rejzner Andrzej
(2)
Szczepaniak Paweł (1957- )
(2)
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Frąckowiak Przemysław
(1)
Hillenbrand Clemens
(1)
Jagielska Katarzyna
(1)
Jasiński Zenon
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kacprzak Andrzej
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kozioł Ryszard
(1)
Kozłowski Paweł (psycholog)
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Kudlińska Iwona
(1)
Kuskowski Mariusz
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Mańka Aleksander
(1)
Mudrecka Irena
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Nowak Marian
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Stanik Jan Maria
(1)
Stasiak Krzysztof (prawo)
(1)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Urban Bronisław
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Wołosiuk Beata
(1)
Zinkiewicz Beata
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(25)
Czech
(1)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(31)
Więźniowie
(7)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Nieletni przestępcy
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Przestępczość
(3)
Rodzina
(3)
Więziennictwo
(3)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież trudna
(2)
Opieka społeczna
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Psychoterapia
(2)
Reintegracja społeczna
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Człowieczeństwo
(1)
Dewiacje społeczne
(1)
Duszpasterstwo więzienne
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kuratela
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Niedostosowani społecznie
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Praca
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Problemy społeczne
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Recydywa
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Religia
(1)
Resocjalizacja
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia miasta
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Wartość
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowanie
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Europa
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Raport z badań
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Edukacja i pedagogika
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Historia
(1)
31 results Filter
Book
In basket
(Resocjalizacja)
ISBN: : 83-01-14852-7 (PWN) ; 978-83-01-14852-2
Cz.1: Między Heurystyką a pedagogiką resocjalizacyjną; Rozdział 1: Tożsamościowe konteksty twórczej resocjalizacji; Rozdział 2: Metodyczne konteksty twórczej resocjalizacji; Rozdział 3: Metody twórczej resocjalizacji; Cz.2: Między teorią a praktyką twórczej resocjalizacji; Rozdział 4: Uwarunkowania efektywności form wychowawczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; Rozdział 5: Wybrane formy działań socjalizacyjno-kulturowych w placówkach penitencjalnych; Rozdział 6: Zakończenie - od resocjalizacji naprawczej do kreująco-rozwojowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26048 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26047/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-7395-063-X
Rozdział 1: Refleksja humanistyczna jako teoretyczna podstawa pedagogiki resocjalizacyjnej; Rozdział 2: Zaburzenia w procesie przystosowania społecznego dzieci i młodzieży; Rozdział 3: Wybrane mechanizmy i czynniki patologizujące zachowanie człowieka; Rozdział 4: Struktura oddziaływań resocjalizujących. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17010/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42624, 42623 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42622/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 11)
ISBN: : 978-83-7951-312-3
1. Resocjalizacja, readaptacja Społeczna, reintegracja społeczna, Praca socjalna; 2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób opuszczających placówki resocjalizacyjne i ich rodzin w kontekście wykluczenia społecznego; 3. Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i ich rodziny jako podmioty pracy socjalnej; 4. Podstawy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami; 5. Wybrane teorie pracy socjalnej i wynikające z nich wskazówki praktyczne dla pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami; 6. Metody pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne; 7. Etapy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne; 8. Rekomendacja dla praktyków pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, zamiast zakończenia. Aneks: Przegląd „Dobrych praktyk”. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57974/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Problemy polskiej resocjalizacji – między represją a budową potencjałów; 2.Psychospołeczne uwarunkowania skutecznej readaptacji społecznej; 3.Resocjalizacja w środowisku otwartym – przesłanki teoretyczne i doświadczenia praktyczne [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42621, 42620 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42619/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62015-01-6
Lesław Pytka : Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej; Jarosław Utrat-Miłecki : Badania integralnokulturowe w resocjalizacji i terapii; Mariusz Jędrzejko : Resocjalizacja i terapia resocjalizacyjna w zderzeniu nowymi tendencjami przestępczymi i typami zachowań destrukcyjnych; Marek Konopczyński : Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju; Paweł Szczepaniak : Znaczenie pojęcia terapii w pedagogice specjalnej; Beata Boćwińska-Kiluk : Konsultacja terapeutyczna – nowa perspektywa w resocjalizacji; Robert Opora : Terapia poznawczo-behawioralna w resocjalizacji; Robert Opora : Terapia poznawczo-behawioralna w resocjalizacji; Łukasz Kołomański : Aggression Replacement Training (AKl) jako przykład zastosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjalizacji nieletnich; Tomasz Rudowski : Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii (teoretyczne podstawy leczenia sztuką); Jadwiga Królikowska : Drama stosowana jako interwencja społeczna; Krzysztof Stachyra : Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich; Bernadeta Szczupał : Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji profilaktyce społecznej; Andrzej Bałandynowicz : Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i kształtowanie się metod resocjalizacyjnych; Teodor Bulenda : Prawne problemy dotyczące działań terapeutycznych w postępowaniu ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności; Katarzyna Potaczała : Diagnozowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między nieletnim sprawcą przestępstwa a ofiarą przez postępowanie mediacyjne. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48739 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48738/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62015-02-3
Kazimierz Pospiszyl : Resocjalizacja a terapia; Adam Szecówka : Milieu therapy w resocjalizacji nieletnich; Leszek Płoch : Dążenie do modelu terapii sztuką artystyczną uczniów niedostosowanych społecznie; Elżbieta Bielecka : Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy; Jacek Szczepkowski : Praca na wyjątkach na podstawie modelu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach; Adam Nyckowski : Socjoterapia w pracy w środowiskach marginalizowanych; Anna Glińska-Lachowicz : Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń); Bliskość emocjonalna w terapii i resocjalizacji na przykładzie zbadanej grupy osób kolczykujących swoje ciało – propozycja modelu; Aldona Zejmo-Kudelska : Naarracja w dramie; Edyta Marchel-Kosiorek : Terapia w więzieniu? Refleksja pedagogiczna; Eliza Mazur : Resocjalizacja skazanych w warunkach terapeutycznego systemu odbywania kary pozbawienia wolności; Dariusz Sarzała : Znaczenie podmiotów wsparcia społecznego w procesie resocjalizacji penitencjarnej; Andrzej Majcherczyk : Funkcjonowanie więziennego systemu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych; Krzysztof Czekaj : System pomocy skazanym uzależnionym od środków psychoaktywnych odbywającym karę pozbawienia wolności; Robert Poklek : Specyficzne i niespecyficzne funkcje wychowania fizycznego resocjalizującego; Ewa Saganowska, Paweł Szczepaniak : Biblioterapia w resocjalizacji więźniów – wybrane problemy. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48737 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48736/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42432, 42431 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42430 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Uwagi metodologiczne  ; 1.1. W sprawie przedmiotu poznania; 1.2. Przyjęte cele i problemy badawcze. Pytania o i do zakładowej rzeczywistości; 1.3.Między mirażem a codziennością zakładowej resocjalizacji nieletnich, czyli o przyjętych hipotezach badawczych; 1.4.O strategiach badania rzeczywistości resocjalizacyjnej zakładu poprawczego; 1.5.Prakseologiczne konteksty poznawania kapitału resocjalizacyjnego zakładu poprawczego, czyli o metodach, technikach i narzędziach badawczych; 1.6. Uwagi końcowe; Rozdział 2 : Zastosowania teorii kapitału społecznego w wychowaniu resocjalizacyjnym. Wybrane kwestie teoretyczne; 2.1. Cywilizacja kapitałów i głód wartości; 2.2. Geneza i wybrane koncepcje kapitału społecznego; 2.3.O różnorodności odczytywania teorii kapitału społecznego; 2.4. Relacje między koncepcją kapitału społecznego a teoriami działań resocjalizacyjnych; 2.5. Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego i jego komponenty; 2.6.Uwagi o negatywnym wymiarze kapitału społecznego; 2.7. W sprawie możliwości konwersji kapitału społecznego na resocjalizacyjny ; Rozdział 3 : Resocjalizacyjna funkcja zakładu poprawczego w świetle wybranych koncepcji teoretycznych oraz praktyki pedagogicznej; 3.1. Niesentymentalna refleksja o resocjalizacji nieletnich w warunkach zakładu poprawczego; 3.4. Niedobór wychowawczy instytucji totalnej; 3.5. Zagadnienie koncepcji, kierunków i nurtów w pedagogice resocjalizacyjnej; 3.6.Resocjalizacja młodzieży w kontekście wybranych koncepcji teoretycznych; 3.7. Próba krytycznej refleksji; Rozdział 4 : Zakład poprawczy jako system i element systemu resocjalizacji nieletnich; 4.1.Polskie instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie historyczno-pedagogicznym; 4.2. Prawno-organizacyjne przemiany zakładu poprawczego; 4.3.Lokalność, glokalność i makroskala funkcji społecznej zakładu poprawczego; 4.4. Zakład poprawczy w systemie makropowiązań resocjalizacji instytucjonalnej; 4.5. Mikrosystemowe uwarunkowania resocjalizacji w zakładzie poprawczym  poprawczym ; Rozdział 5 : Prakseologiczne aspekty funkcjonowania zakładu poprawczego; 5.1. Wychowawcza i organizacyjna przestrzeń społeczna zakładu poprawczego; 5.2. Mikrostrukturalne konteksty organizacji pracy w zakładzie poprawczym w dobie koncepcyjnego rozchwiania; 5.3. O re-definicji re-socjalizacyjnych komunikatów; 5.4. Kwestia kapitału społecznego i niedoboru wychowawczego instytucji totalnej; 5.5. Ukryty program działań naprawczych zakładu poprawczego; 5.6.Subsydiarność jako istotowy paradygmat wychowania resocjalizacyjnego i opieki postresocjalizacyjnej; Rozdział 6 : Zaufanie w kontekście kapitału resocjalizacyjnego zakładów poprawczych; 6.1. Uwagi wprowadzające; 6.2. Zaufanie w przestrzeni relacji międzypracowniczych; 6.4. Uwagi podsumowujące; Rozdział 7 : W stronę usprawnienia polskich rozwiązań procesu resocjalizacji nieletnich; 7.1. Zaufanie jako element warunkujący sprawność przebiegu procesu resocjalizacji w zakładzie poprawczym; 7.2.Propozycja organizacji procesu resocjalizacji w zakładzie poprawczym; 7.3. Propozycje usprawnienia systemu instytucjonalnej resocjalizacji młodzieży; 7.4. Opieka następcza i przezwyciężanie zjawiska ekskluzji społecznej absolwentów zakładu poprawczego; 7.5.Skuteczność wychowania resocjalizacyjnego w warunkach zmodyfikowanego zakładu poprawczego; 7.6. Kwestia wartości dodanej w procesie resocjalizacji nieletnich; 7.7. Kapitał versus deficyt zakładowej resocjalizacji nieletnich O możliwościach rozwijania kapitału resocjalizacyjnego zakładów poprawczych. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54379/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Znaczenie religii i kultury duchowej w procesie resocjalizacji; 1.1. Wybrane konteksty pedagogiki resocjalizacyjnej; 1.2. Duchowość i rozwój duchowy w procesie resocjalizacji osóbuzależnionych od substancji psychoaktywnych; 1.3. Kościół katolicki w służbie osobom uwięzionym; Rozdział 2: Postawy moralne i religijne w resocjalizacji; 2.1. Pojęcie religijności i postaw religijno-moralnych; 2.2. Typologie i fazy rozwoju religijnego; 2.3. Kształtowanie i wpływ religijności na funkcjonowanie osobowościuwięzionych; Rozdział 3 : Religia w resocjalizacji osób pozbawionych wolności; 3.1. Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej; 3.2. Stosunek do religii i religijność osób pozbawionych wolności; 3.3. Opieką religijna nad więźniami w świetle przepisów prawa; Rozdział 4 : Metodyczne konteksty oddziaływań religijnych w resocjalizacji; 4.1. Zasady resocjalizacji w aspekcie religijnym; 4.2. Metody resocjalizacji w aspekcie religijnym 4.3. Programy profilaktyczne i resocjalizacyjne odwołujące się do religii; Rozdział 5 : Religijność i praktyki religijne wychowanków zakładów resocjalizacyjnychdla nieletnich; 5.1. Założenia metodologiczne oraz charakterystyka badanej zbiorowości; 5.2. Uwarunkowania rodzinne wychowanków schronisk dla nieletnichi zakładów poprawczych; 5.3. Charakterystyka poziomu religijności wychowanków placówekresocjalizacyjnych dla nieletnich i ich rodzin; 5.4. Postawa badanych wobec podstawowych zasad moralnych,prawd religijnych i nauczania Jana Pawła II; 5.5. Religijność i praktyki religijne badanych w trudnej rzeczywistości placówki resocjalizacyjnej.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54400 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54399/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Wstęp; 1.Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji)-Krystyna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski; 2.Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce-Paweł Kobes, Uniwersytet Warszawski; 3.Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych -Marek Łukasiewicz, Schronisko Dla Nieletnich W Gackach; 4.Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych- Aksandra Szymanowska, Szkoła Finansów I Zarządzania W Warszawie; 5. Oddziaływania resocjalizujące na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej- Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski; 6. Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich- Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, INP PAN, Katarzyna Drapała, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 7. Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu Nurse-Family Partnership- Dagmara WoźniakowsKa-Fajst, Uniwersytet Warszawski; 8. Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży- Wojciech Wypler, Uniwersytet Warszawski; 9. Kontekst rodzinny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży- Ewa Kiliszek, Uniwersytet Warszawski; 10. Kompetencje społeczne nieletnich przestępców- Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58573 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58572/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Engram)
Część 1 : . Zagadnienia ogólne. resocjalizacja aktualna w teorii, legislacji i praktyce. spojrzenie rewizjonisty; Rozdział 1: O teleologii pobożnych życzeń, ułudzie pięknych idei i słabości polskiej myśli resocjalizacyjnej; Rozdział 2: Resocjalizacja w niewesołych doświadczeniach historycznych, czyli ideologia i kuglarstwo; Rozdział 3: Kłopoty z uprawomocnieniem resocjalizacyjnej funkcji zakładów karnych. Niedobra tradycja kulturowa i złe doświadczenia z przeszłości; Rozdział 4: Resocjalizacyjny galimatias w ustawodawstwie penitencjarnym; 1. Resocjalizacja, a raczej jej brak, w terminologii prawnej okresu międzywojennego; 2. Lata 1945–1969. Wprowadzenie resocjalizacji do języka prawnego na zamówienie polityczne; 3. Lata 1969–1989. Ukrycie problematyki resocjalizacyjnej w przepisach wykonawczych niskiego rzędu; 4. Okres lat 1989–1997. Legislacyjny awans resocjalizacyjnych eufemizmów; 5. Okres po 1997 roku. Wycofywanie się ustawodawcy z zapisów o resocjalizacyjnej funkcji zakładu karnego; 6. Kilka wniosków końcowych. Za retoryką resocjalizacyjną czy jednak przeciw niej?; Rozdział 5. Antynomie resocjalizacji penitencjarnej i kilka niestandardowych pytań o wolną progresję oraz systemy wykonania kary; 1. Uwagi ogólne. Wybrane przykłady; 2. Resocjalizacyjny nothingwork w więzieniach zagranicznych w ujęciu anegdotycznym i wynikające z tego wnioski; 3. Pytania o filozofię oddziaływań penitencjarnych. Dobry osadzony czy raczej dobry zwalniany; 4. Szczytny cel: resocjalizacja czy tylko skromniejsze urządzenie warunków życia w więzieniu? Pomiędzy nothingwork a whatwork; 5. O logice indywidualizacji poprzez włączenie do systemu; 6. O systemie wolnej progresji kilka uwag mało pokornych; Rozdział 6. Kilka uwag i przemyśleń o zasadach wykonywania kary pozbawienia wolności; 1. Propozycje do katalogu zasad; 2. Zasady wykonawcze a resocjalizacja; Rozdział 7. Zamiast podsumowania. Resocjalizacja w badaniach empirycznych. Mało optymistyczne wnioski a trwanie w mirażu resocjalizacyjnym; 6. Podsumowanie i najważniejsze wnioski z ustaleń badawczych. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50384/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52932/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej ; t. 2)
Teoretyczne problemy resocjalizacji w środowisku zamkniętym; Wiesław Ambrozik : Stan kryzysu czy nieuspołecznienie systemu penitencjarnego?; Andrzej Balandynowicz : System probacji rewolucyjna zmiana polityki karno-penitencjarnej w Polsce; Marek Konopczynski -Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji; Tadeusz Cielecki : Efektywność czy efektowność polityki karnej?; Rolf Prim : Theoretische Ansatze zur Erklarung kriminellen Verhaltens von Jugendlichen aus padagogischer Sicht; Dariusz Schmidt :Proksemiczny wymiar instytucji więziennej; Paweł Szczepaniak- Terapia pedagogiczna a oddzialywania penitencjarne - wybrane problemy; Z praktyki penitencjarnej; Andrzej Majewski- Problemy kadrowe i organizacyjne więziennictwa w województwie opolskim; Andrzej Kurek-Zakłady penitencjarne Opolszczyzny; Marta Klimas-Niektóre zmienne osobowości nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście stawianych przed nimi zadań służbowych; Anna Majchrowska, Więźniowie uchylający się od obowiązku alimentacyjnego w polskich zakładach karnych; Anna Glinska-Lachowicz- Sztuka resocjalizacji - resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej; Tadeusz Slocki- Miejsce duszpasterza w zakładzie karnym; Dariusz Widelak- Edukacja w przestrzeni oddziaływań resocjalizacyjnych w czeskich zakładach karnych; Tadas Cijunatis- O problemach litewskiego więziennictwa; W kręgu obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa; Krzysztof Kwiatkowski- Wystąpienie okolicznościowe podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na uroczystości 90-lecia polskiej Służby Więziennej w Krakowie 7 lutego 2009 roku; Paweł Nasilowski- Wystąpienie okolicznościowe dyrektora Centralnego Zarządu Służby Więziennej wygłoszone w Krakowie 7 lutego 2009 roku z okazji 90. rocznicy ogłoszenia Dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego o zasadach organizacji i działania polskich więzień; Marian Cichosz- Perspektywy rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce; Jacek Pomiankiewicz- Więziennictwo a państwo i społeczeństwo - 90 lat polskich doświadczeń (1919-2009); Czesław TULA- Stan aktualny i perspektywy związku zawodowego w polskim więziennictwie. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44177/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42627, 42626 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42625/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-109/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-109/1/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych; Rozdział 2: Źródła intelektualne współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacji; Rozdział 3: Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych; Rozdział 4: Przykłady zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji; Rozdział 5: Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10087, 10086 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8739/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Rodzaje i objawy przestępczości ; 1. Jan Świtka - Psychologiczna analiza procesów i aktów woli a zagadnienie niektórych aspektów czynu przestępnego; 2. Andrzej Bałandynowicz - System kontroli przestępczości gospodarczej; 3. Rafał Skowron - Przyczyny i koncepcje zapobiegania przestępczości gospodarczej; 4. Zdzisław Majchrzyk - Cyberbullying - jawna i ukryta agresja; 5. Grzegorz Kudlak, Zdzisław Majchrzyk - Nieletni zabójcy - indywidualne i społeczne skutki agresji; 6. Dorota Pstrąg - Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości; 7. Katarzyna Pawełek - Rola czynników sytuacyjnych w genezie przestępczości; 8. Paweł Tyrała - Sekuritologiczne analizowanie związków przyczynowo-skutkowych niebezpiecznego zjawiska zachowań agresywnych; 9. Konrad Kołek - Ściganie przestępstw pospolitych popełnionych przez żołnierzy w służbie czynnej przez Żandarmerię Wojskową i Policję. Argumenty przeciwko zmianom w kompetencjach ustawowych wskazanych służb porządku publicznego; 10. Mariusz Zelek - Społeczne uwarunkowania piractwa jako przejawu naruszenia autorskich praw majątkowych; 11. Anna Wilińska - Materiał redakcyjny jako nośnik materiału przestępczego; 12. Monika Marczak - Poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia przestępczością w opiniach studentów; 13. Miroslav Kelemen, Stanislav Kri§ovskě, Pavel Neźas - Organized crime and pathological phenomena in society - experience of the armed forces members serving abroad; Część 2: Etiologia zachowań przestępczych; 1. Iwona Niewiadomska - Instytucjonalne determinanty powrotności do przestępstwa; 2. Franciszek Kozaczuk - Postawy skazanych wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz sytuacje sprzyjające przestępczości ; 3. Monika Badowska-Hodyr, Anna Maria Świerad - Motywacja sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; 4. Urszula Sobczyszyn - Nadużywanie alkoholu czynnikiem etiologicznym w dokonywaniu przestępstw; 5. Krzysztof Wójcik - Możliwości występowania zjawisk przestępczych w warunkach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; 6. Joanna Jezierska, Robert Opora - Przestępcze myślenie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za rozbój (art. 280 k.k.); 7. Eliza Mazur - Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach; 8. Sylwia Niedzielska-Popek - Zabójcy w świetle analizy akt sądowych; Część 3: Oddziaływania profilaktyczne i resocjalizacyjne wobec skazanych - próba ich ewaluacji; 1. Jan Szałański - Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej przemiany więźniów; 2. Dariusz Schmidt - Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej; 3. Natasza Kohel, Robert Opora - Postawy wobec resocjalizacji osób skazanych za czyn pedofilny ; 4. Krzysztof Linowski - Ocena środków oddziaływania resocjalizacyjnego przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego; 5. Małgorzata Paszkowska - Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym; 6. Edyta Laurman-Jarząbek - Profilaktyka HIV/AIDS w warunkach izolacji więziennej - z doświadczeń punktu informacyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Kielcach; 7. Joanna Sztuka - Profilaktyka i leczenie zakażonych wirusem HIV oraz żyjących z AIDS w warunkach izolacji penitencjarnej; 8. Witold Kędzierski - Oddział Wewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie - sukces czy porażka koncepcji? ; 9. Janusz Stanek, Dorota Lizoń-Szłapowska - Istota i procedura postępowania mediacyjnego po wyroku w opinii skazanych; 10. Maria Gordon - Spostrzeganie rodziny przez młodych mężczyzn, sprawców czynów zabronionych; 11. Katarzyna Porębska - Pozytywne i negatywne czynniki determinujące proces readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne; Część 4: Środowisko rodzinne młodzieży - profilaktyczne i resocjalizacyjne konteksty funkcjonowania społecznego; 1. Krzysztof Miłek - Kara kryminalna - środkiem odwetu czy wychowania?; 2. Beata Zięba - Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka - problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego; 3. Joanna Moleda - Środowisko rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; 4. Dariusz Pojnar - Rola kuratora rodzinnego w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich; 5. Maria Łukaszek - Społeczne determinanty stosowania przemocy seksualnej przez młodzież; 6. Ryszard Neć - Eurosieroctwo a przemoc wobec dzieci w rodzinie; 7. Sylwester Bębas - Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43255/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66249 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66248/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Duchowy i psychospołeczny wymiar człowieka w resocjalizacji penitencjarnej; Żaneta tępczak-Nagórska : Ewangeliczne podstawy wychowania resocjalizacyjnego - od t–orii do praktyki; Katarzyna Czubak : Wieloaspektowość zaburzeń osobowości u osób inkarcerowanych; Barbara Gawda : Lęk- jego doswiadczenie i reprezentacja u osób z antyspołecznym zaberzeniem osobowości; Mariusz Kuskowski : Oddziaływania wychowawcze w warunkach penitencjarnych; Elzbieta wulbach : Resocjalizacja skazanych w zakładach karnych; Część 2 : Resocjalizacja nieletnich dawniej i dziś; Jacek Kulbaka : Z dziejów resocjalizacji nieletnich na ziemiach polskich (XVIII-XIXw. ); Irena Lewicka : Rola kuratora rodzinnego w procesie resocjalizacji nieletnich; Barbara Grzyb, Barbara Kowalska : Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych; Ryszarda Ewa Bernacka : Nonkonformiści konstruktywni i pozorni- nadzieje i problemy w kontekście psychologicznym; Część 2 : Resocjalizacja – wychowanie, edukacja, interwencja, terapia może przyjąć współczesne zagrożenia jednostki i rodziny; Ryszard Gołębiowski : Migracje zagrożeniem bytu rodziny oraz socjalizacji młodego pokolenia; Urszula Dzido : Zagrożenia niedostosowaniem społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w środowisku społecznym; Małgorzata Starzomska : Więzienie w więzieniu –próba charakterystyki kryzysu egzystencjalnego pacjentów hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego; Część 4 : Zadania profilaktyki wobec zróżnicowanych zagrożeń życia społecznego; Katarzyna Bocheńska-Błostowska : Praca i rola pedagoga ulicy streetworkera z odwołaniem do komunikacji społecznej i mediów; Ewa Kopeć : Zadania profilaktyki wobec problemu cyberprzemocy. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54410/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again