Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Becker-Pestka Daria
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Marczak Monika
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Nawój-Śleszyński Aldona Dominika
(1)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Pedagogika penitencjarna
(6)
Więźniowie
(6)
Więziennictwo
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Aktywizacja zawodowa
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Człowieczeństwo
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Opieka nad więźniami
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Recydywa
(1)
Reintegracja społeczna
(1)
Resocjalizacja
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Służba Więzienna (Ministerstwo Sprawiedliwości ; Polska)
(1)
Służba więzienna
(1)
Wartość
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(4)
Europa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Historia
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Engram)
Część 1 : . Zagadnienia ogólne. resocjalizacja aktualna w teorii, legislacji i praktyce. spojrzenie rewizjonisty; Rozdział 1: O teleologii pobożnych życzeń, ułudzie pięknych idei i słabości polskiej myśli resocjalizacyjnej; Rozdział 2: Resocjalizacja w niewesołych doświadczeniach historycznych, czyli ideologia i kuglarstwo; Rozdział 3: Kłopoty z uprawomocnieniem resocjalizacyjnej funkcji zakładów karnych. Niedobra tradycja kulturowa i złe doświadczenia z przeszłości; Rozdział 4: Resocjalizacyjny galimatias w ustawodawstwie penitencjarnym; 1. Resocjalizacja, a raczej jej brak, w terminologii prawnej okresu międzywojennego; 2. Lata 1945–1969. Wprowadzenie resocjalizacji do języka prawnego na zamówienie polityczne; 3. Lata 1969–1989. Ukrycie problematyki resocjalizacyjnej w przepisach wykonawczych niskiego rzędu; 4. Okres lat 1989–1997. Legislacyjny awans resocjalizacyjnych eufemizmów; 5. Okres po 1997 roku. Wycofywanie się ustawodawcy z zapisów o resocjalizacyjnej funkcji zakładu karnego; 6. Kilka wniosków końcowych. Za retoryką resocjalizacyjną czy jednak przeciw niej?; Rozdział 5. Antynomie resocjalizacji penitencjarnej i kilka niestandardowych pytań o wolną progresję oraz systemy wykonania kary; 1. Uwagi ogólne. Wybrane przykłady; 2. Resocjalizacyjny nothingwork w więzieniach zagranicznych w ujęciu anegdotycznym i wynikające z tego wnioski; 3. Pytania o filozofię oddziaływań penitencjarnych. Dobry osadzony czy raczej dobry zwalniany; 4. Szczytny cel: resocjalizacja czy tylko skromniejsze urządzenie warunków życia w więzieniu? Pomiędzy nothingwork a whatwork; 5. O logice indywidualizacji poprzez włączenie do systemu; 6. O systemie wolnej progresji kilka uwag mało pokornych; Rozdział 6. Kilka uwag i przemyśleń o zasadach wykonywania kary pozbawienia wolności; 1. Propozycje do katalogu zasad; 2. Zasady wykonawcze a resocjalizacja; Rozdział 7. Zamiast podsumowania. Resocjalizacja w badaniach empirycznych. Mało optymistyczne wnioski a trwanie w mirażu resocjalizacyjnym; 6. Podsumowanie i najważniejsze wnioski z ustaleń badawczych. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50384/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej- Kajetan Dubiel; Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze; Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych; Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych- Małgorzata Rapacz; Pokochaj siebie, ulecz swoje życie- Iwona Stańczyk; Wypełnianie i wzmacnianie ról rodzicielskich; Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość?-Robert Poklek; Ojciec przyjacielem dziecka- Andrzej Ekiel; Moj Tata i ja -Roman Fons; Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracęz osobami niepełnosprawnymi „Duet” -Marta Rozwadowska-Suruło, Tadeusz Szarek; „Cztery Pory Roku” - Marcin Wójcik, Sławomir Meler; „Bona” -Lidia Olejnik; Więźniowie w hospicjum; Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznychpoprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin; Ogrody za murem - Andrzej Doszyń, Krzysztof Kozłowski; Programy aktywizacji zawodowej; Program readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową skazanych- Katarzyna Roesler-Walerczak, Jarosław Bukowski; Program aktywizacji zawodowej osadzonychrealizowany w systemie pomocy postpenitencjarnej- Jacek Księżyk, Grzegorz Figura; Lex Media -Sławomir Kot; Klub Pracy – kurs aktywnego poszukiwania pracy- Agnieszka Kozłowska; Programy przygotowujące do życia na wolności; Nadzieja – program wychodzenia z bezdomności- Małgorzata Stróżyk; Adwokat w swojej sprawie - Małgorzata Łajdus-Ciborowska; Uniwersytet Więzienny – droga do wolności- Lidia Moroz; Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficytywychowawcze u osób naruszających normy prawne mają sens?- Beata Pastwa-Wojciechowska; Oddziaływania psychokorekcyjne; Programy z zakresu profilaktyki agresji; Naprawdę silni - Katarzyna Jarosz; „Herkules” – program psychokorekcyjny - Agata Głogowska, Katarzyna Haponiuk; Przeciwdziałanie agresji i przemocy w zakładach zamkniętych- Barbara Jurkonis; Prison Smart – ocena programu - Anetta Jaworska; Programy profilaktyki zachowań autoagresywnychw zakładzie karnym; Program oddziaływań zapobiegających autoagresywnymi suicydalnym tendencjom osadzonych- Joanna Kobis; Program przeciwdziałania aktom autoagresji u osadzonych- Cecylia Hajduk, Dawid Katol; Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnychw zakładzie karnym (Małgorzata Rapacz, Marta Briske ; „Feniks” – program readaptacji osób zagrożonych zachowaniami suicydalnymi - Andrzej Samek; Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Beata Kalinowska-Prokopowicz; Bo zupa była za słona – program przeznaczony dla sprawców przestępstw przeciwko rodzinie; Magdalena Chojnacka, Danuta Jodłowska; Program edukacyjny dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie- Marek Siwy; Programy z zakresu profilaktyki uzależnień; „Atlantis” – program edukacyjno-terapeutyczny- Iwona Zalikowska; Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych-Wojciech Kurowski; Program terapeutyczny dla skazanych z problemem dotyczącymuzależnienia od alkoholu lub środków odurzających- Wojciech Kowalczyk; Program z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych- Jacek Gołdyn; Program terapii uzależnień -Andrzej Kędzierski, Agata Skorupska; Program dla osób popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości -Piotr Kowalewski; Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu- Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski; Program profilaktyki sprawców przestępstw drogowych odbywających karę z art. 178a lub 244 k.k.; Marta Chmielewska; „Krokus” – program psychokorekcyjny dla skazanychza przestępstwo z art. 178a § 1 i 2 k.k.- Joanna Strońsk, Tomasz Brańka; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych- Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka; Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia; Program kursów pierwszej pomocy przedmedycznej; Zbigniew Sołtys; Propozycje programów psychokorekcyjnych; Program dla osób z rozpoznaniem podwójnej diagnozy– specyficzne postępowanie terapeutyczne dla osób uzależnionychod alkoholu z współwystępującym zaburzeniem osobowości dyssocjalnej - Jolanta Ferszka; Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzeganiawłasnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej- Justyna Siemionów; Program pracy penitencjarnej z osadzonymi „niebezpiecznymi” – na przykładzie programu realizowanego w Zakładzie Karnymw Barczewie-Sławomir Przybyliński; Podsumowanie;Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności- Radosław Breska, Robert Opora; Oddziaływania edukacyjne przez kulturę; Programy edukacji kulturalno-oświatowej; Dyskusyjny Klub Filmowy- Jana Chojecka, Kamil Stachowiak; Nauka języka angielskiego -Sławomir Kot; Programy aktywizacji kulturowej Krajobrazy wschodniego pogranicza- Iwona Matczuk, Dariusz Kossyk, Jarosław Wolczyński; „Klimek” ,Małgorzata Gajdus-Ciborowska; Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwójzrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności - Marek Kwiecień; Skazani na Wisłę - Jakub Wiśniewski, Sławomir Janka; Programy rozwijania twórczości własnej skazanych; „Plastuś 2007” – „Galeria u rzeźnika” - Marek Nowak; Dobro ukryte w sztuce- Jerzy Michalczyk, Andrzej Markowski; Siłą wyobraźni otwieramy serca – program aktywności twórczej- Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Maroszek; Dekoratorka - Ewa Gworowska; Sztuka dla Pokoju – „Po drodze...” teatr jako katalizator-Krzysztof Papis; Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu; Przez sport do wolności- Mariusz Budny; Streaching – program rehabilitacji psychoruchowej- Roman Smok; Program aktywności sportowo-rekreacyjnej- Marek Walkowski; Program z zakresu kultury fizycznej i sportu- Marek Kwiecień; Podsumowanie. Kształtowanie podstawowychkomponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności- Mieczysław Ciosek; Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji:kilka słów o skuteczności programów realizowanychwobec osób pozbawionych wolności; Monika Marczak, Katarzyna Pawełek. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54397 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54396/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy teoretyczne. Osadzenie w teoriach naukowych; 1.1. Poradnictwo zawodowe – wyjaśnienie terminologiczne; 1.2. struktura poradnictwa zawodowego w Polsce; 1.3. Współczesny rynek pracy: problemy, wyzwania, perspektywy; 1.4. Aktywizacja zawodowa dla osób osadzonych w polskim systemie penitencjarnym; Rozdział 2: wybrane aspekty teorii i praktyki resocjalizacji; 2.1. Wyjaśnienie podstawowych terminów teorii i praktyki resocjalizacji; 2.2. Praca i edukacja w resocjalizacji skazanych; 2.3. wykonanie kary pozbawienia wolności w Polsce; 2.4. Przegląd wybranych programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez służbę więzienną w Polsce; 2.5. Miejsce personelu instytucji resocjalizacji – kompetencje i zakres działań; rozdział 3: Założenia empiryczne i prezentacja zgromadzonego materiału; Rozdział 4: Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych – analiza i prezentacja wyników badań. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60793 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60792/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65236 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65235/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65385 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65384/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 65232 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again