Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Rejman Beata
(2)
Rejman Krzysztof
(2)
Bobrowicz Wojciech
(1)
Borza Peter
(1)
Błażejewski Wojciech
(1)
Chmaj Ludwik
(1)
Cziomer Marcin (1969- )
(1)
Duff Alan
(1)
Gajda Janusz
(1)
Jankowski Dzierżymir
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Maley Alan
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
(1)
Szmidt Krzysztof J
(1)
Tokarz Tomasz (1976- )
(1)
Torowska Joanna
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(13)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Pedagogika kultury
(7)
Edukacja międzykulturowa
(3)
Kultura
(3)
Pedagogika
(3)
Szkolnictwo
(3)
Klimat szkoły
(2)
Kultura szkoły
(2)
Animacja społeczno
(1)
Antropologia i edukacja
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Artyści polscy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dudek-Dürer, Andrzej
(1)
Edukacja artystyczna
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura człowieka
(1)
Literatura
(1)
Mass media w edukacji
(1)
Metody nauczania
(1)
Migracje
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Pedagogika materializmu historycznego
(1)
Pedagogika naturalistyczno
(1)
Pedagogika religijna
(1)
Pedagogika socjologiczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Performance
(1)
Podmiotowość
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca kulturalno
(1)
Problemy społeczne
(1)
Przywództwo edukacyjne
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój poznawczy
(1)
Samokształcenie
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Stereotyp obcego
(1)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(1)
Taniec
(1)
Teatr
(1)
Uczniowie
(1)
Wiedza o kulturze
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wpływ i recepcja
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Esej
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Kultura i sztuka
(2)
Historia
(1)
Językoznawstwo
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu)
Aneta Lica : Nieautentyczne leksykalnie antroponimy w Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego; Katarzyna Laskowska : Ciemne akwatyki Krystyny Lars; Marek Sokołowski : Polish experience in film education (1898-1988); Piotr Kallas : Miasto i jego pisarz: Peter Ackroyd, biograf Londynu; Lucyna Hurło, Jan Papież : Profesor Stanisław Kawula – wielki człowiek, mistrz, humanista, naukowiec, pedagog, przyjaciel ludzi, społecznik. Wspomnienie; Iwona Maria Kijowska : Stres oraz strategie radzenia sobie ze stresem a zachowania żywieniowe młodzieży studiującej; Magdalena Pinkowicka : Neurofeedback w terapii dzieci z ADHD. Wątpliwości 1 kontrowersje.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 016/c (1 egz.)
Book
In basket
Przedmowa- próba oglądu przedpola tematyki; Cz. 1: Pedagogika między tropami kultury (problemy metodologiczne); Rozdział 1: Przesłanki metodologiczne i historyczne rozważań dla postulatu integralności badawczej w pedagogice; Rozdział 2: Zysk symboliczny w pedagogice. O odzyskiwaniu, pozyskiwaniu i wyzyskiwaniu kultury (tropy projektujące); Rozdział 3: Pedagogika wobec kultury (tropy ramowe); Rozdział 4: Postkonwecjonalna integralność (tropy fragmenty); Rozdział 5: O szczelinach istnienia kultury i poznania humanistycznego (tropy pomocnicze dla pedagogiki); Cz. 2: Próby pedagogicznego myślenia wobec oporu języka. Tekst kulturowy między oporem a twórczością (metoda versus zysk symboliczny); Rozdział 6: Metodyczny eklektyzm - awangarda (innej) integralności czy przestrzeń poznawcza pedagogiki?; Rozdział 7: Eseistyczność jako tryb próbowania poznawczego w pedagogice; Rozdział 8: Kolaż kulturowy. Opór twórczo przemieszany i przemieszczany w języku pedagogiki (i) kultury; Rozdział 9: Literatura, tekst i pedagogiczna wiaro wiedza. Dyskurs(y) kultury a pedagogika czytania. Rozdział 10: Rozumienie wobec interpretacji. Metodologia czytania między hermeneutyką a pedagogiczną heurystyką; Rozdział 11: Osobliwości pedagogicznego czytania kultury. Warianty (akty) dyskursywne i zdarzenia metodologiczne; Rozdział 12: Światłocienie na wyspach oporu, czyli kreatywny potencjał buntu w przestrzeni edukacji (z ilustracjami literackimi w tle).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35291 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35290/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11518/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Pedagogika kultury- pytania o jej współczesną tożsamość; Tadeusz Lewowicki: O powinnościach pedagogiki kultury; Bogusław Milerski: Pedagogika kultury: zagadnienie teoretycznej tożsamości; Andrzej Ciążela: Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury a pedagogika kultury. Perspektywa integracji czy konieczność wyboru?; Józef Kargul: Pedagogika kultury; Krystyna Pankowska: Rajd Pekin- Paryż, czyli nowe oblicze pedagogiki kultury; Krzysztof Maliszewski: Alfabet kultury. Pedagogika kultury wobec lekcji wielkich mistrzów; Agnieszka Piejka: Ryszard Kapuściński o tożsamości jako podstawie uczestnictwa w wielokulturowym świecie; Cz. 2: charakter współczesnej kultury i relacje człowieka- kultura; Dzierżymir Jankowski: Świat kultury jednostki- kultury czyjejś. Wioski dla współczesnej pedagogiki kultury; Jerzy Nikitorowicz: Dylematy praw człowieka i jego kultury w społeczeństwie pluralistycznym; Ks. Marian Nowak: Koncepcje człowieka we współczesnych wybranych nurtach kultury; Bogdan Idzikowski: Kultura elitarna i popularna przestrzenią dychotomiczną czy krzyżujących się wartości?; Krystyna M. Błeszyńska: Społeczeństwo wielokulturowe jako supermarket wartości i idei; Barbara Jedlewska: Supermarketyzacja tradycyjnych form życia kulturalnego i aktywności wolnoczasowej- zarys obszaru zjawiska oraz kluczowe problemy pedagogiczne; Mariusz Samoraj: Pedagogika kultury a nowa tradycja; Julita Błasik: Człowiek wobec kultury masowej; Bartłomiej Szpunar: Czego poszukują i co znajdują polscy chrześcijanie we wspólnotach buddyjskich?; Cz. 3: Kształcenie- edukacja. Od teorii do praktyki; Krystyna Chałas: Metody i formy rozbudzania zainteresowań różnymi dziedzinami kultury i stymulowania aktywności kulturalnej młodzieży; Dorota Misiejuk: Dialog i doświadczenie dialogu a edukacja międzykulturowa; Iwona H. Pugacewicz: Edukacja kulturowa w polskiej szkole w Paryżu. Generowanie zmiany; Janusz Morbitzer: Pedagogiczne refleksje na temat aksjologii Internetu; Marta Kochanek: Nowe media- droga do sztuki uniwersalnej?; Elżbieta Kukuła: Doświadczenia seminarium pedagogicznego "człowiek w zwierciadle sztuki". Współczesne reinterpretacje dzieł wielkich mistrzów; Marek Świeca: Rola teatru w rozwijaniu refleksyjności ; Alina Wróblewska: Edukacja taneczna w szkole podstawowej - między teorią a praktyką; Danuta Sadownik: Potrzeby kulturalne młodzieży; Katarzyna Ziołowicz: Regionalne projekty edukacyjne jako forma stymulowania aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży; Teresa Tarczewska: Święta i uroczystości organizowane w przedszkolu a zasób wiedzy dzieci o tradycjach regionalnych i narodowych; Violetta Wacławek: Formy stymulowania aktywności kulturalnej młodzieży w Domu Kultury "Włochy" w Warszawie; Anna Misiec-Dydycz: Turystyka jako forma edukacji; Grażyna Lebiedziewicz-Kachel: Wartości dydaktyczno-ludyczne współczesnych turniejów rycerskich. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35283 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35282/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wkład pedagogiki kultury w myślenie o dziedzictwie (wybrane problemy); Rozdział 2: Dziedzictwo kulturowe jako wartość; Rozdział 3: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego - zagadnienia wstępne; Rozdział 4: Próba definicji edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego, stanu i potrzeb (na przykładzie Małopolski); Rozdział 5: Podstawowe pojęcia edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego; Rozdział 6: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego i jej miejsce we współczesnej pedagogice; Rozdział 7: Rola edukacji na rzecz dziedzictwa światowego w tworzeniu edukacyjnej wspólnoty; Rozdział 8: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego wobec wielokulturowości i globalizmu; Rozdział 9: Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO; Rozdział 10: Dziedzictwo kulturowe w programach szkolnych; Rozdział 11: Możliwości realizacji edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego w praktyce. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-121/3, P-121/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-121/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
1. Cele i dziedziny pedagogiki twórczości; 1.1. Pedagogika twórczości czy pedagogika twórcza?; 1.2. Pedagogika twórczości i jej przedmiot w ujęciu różnych autorów; 1.3. Twórcze nauczanie a nauczanie twórczości; 1.4. Cele, przedmiot badań i dziedziny pedagogiki twórczości - ujęcie własne; 1.5. Zarys rozwoju pedagogiki twórczości w Polsce; 2. Pojęcie twórczości; 2.1. Twórczość, kreatywność, innowacyjność; 2.2. Trzy znaczenia pojęcia twórczości; 2.3. Cztery aspekty twórczości; 2.4. Dwa bieguny twórczośc: podejście elitarne i egalitarne; 2.5. Poziomy twórczości; 3. Teorie twórczości; 3.1. Główne perspektywy teoretyczne; 3.2. Teorie klasyczne; 3.3. Teorie poznawcze; 3.4. Teorie systemowe; 3.5. Teorie humanistyczne; 3.6. Teorie postaw twórczych; 3.7. Teorie twórczości codziennej (napisała Monika Mpdrzejewska-Śmigulska); 4. Twórczość dzieci i młodzieży; 4.1. Spór o twórczość dzieci; 4.2. Podejście elitarno-przedmiotowe - dzieci nie są twórcze; 4.3. Podejście podmiotowo-humanistyczne - dzieci są twórcze, czasem bardziej twórcze niż dorośli; 4.4. Podejście realistyczne - dzieci są twórcze w pewnych dziedzinach; 4.5. Cechy twórczości dzieci; 4.6. Charakterystyka uczniów twórczych; 5. Wychowanie do twórczości; 5.1. Pojęcie i rodzaje inhibitorów twórczości; 5.2. Rodzaje szkolnych inhibitorów twórczości; 5.3. Wyzwania współczesności a cele wychowania do twórczości; 5.4. Cechy szkoły wspierającej twórczość uczniów; 6. Zasady i metody dydaktyki twórczości; 6.1. Pomoc w tworzeniu jako główna zasada wychowania do twórczości; 6.2. Modele nauczania twórczości; 6.3. Podstawowe zasady dydaktyki twórczości; 6.4. Metody dydaktyki twórczości; 6.5. Drama kreatywna jako swoista metoda dydaktyki twórczości (napisała Kamila Witerska); 6.6. Trening twórczości; 7. Wybrane programy wychowania do twórczości; 7.1. Czym jest program wychowania do twórczości?; 7.2. CoRT; 7.3. Future Problem Solving; 7.4. Tworcze Rozwiązywanie Problemów - CPS; 7.5. SCAMPER; 7.6. Twórcza Inteligencja w Szkole - CIFS; 7.7. Fast food creativity - programy oraz poradniki komercyjne i ich krytyka; 8. Metody badań pedagogiki twórczości; 8.1. Klasyfikacja podejść w badaniach twórczości; 8.2. Podejście psychometryczne; 8.3. Podejście biograficzne; 8.4. Studium przypadku (napisała Marta Galewska-Kustra); 8.5. Podejście eksperymentalne; 8.6. Podejście zintegrowane - badanie w działaniu (action research). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1200/3, P-1200/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1200/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Edukacja kulturalna wyzwaniem czasu wielkich przyspieszeń i zmian; Rozdział 2. Aktywność kulturalna jako składnik stylu życia; Rozdział 3. Działalność kulturalna w trudnym dziele klaryfikacji systemu wartości; Rozdział 4. Rozumienie i funkcje upowszechniania kultury; Rozdział 5. Animacja kulturalna i animator kultury w dziele aktywizacji jednostki i środowiska; Rozdział 6. Psychologiczne i pedagogiczne implikacje paradygmatu edukacji kulturalnej; Rozdział 7. Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania dla edukacji kulturalnej; Rozdział 8. Zaniedbywane obszary permanentnej edukacji; Rozdział 9. Autoedukacja warunkiem pełni indywidualnego rozwoju człowieka; Rozdział 10. Człowiek dorosły współkreatorem swojego środowiska edukacyjnego i kulturalnego; Rozdział 11. Dom kultury. Ewolucja instytucji i jej współczesna przydatność. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34009 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34008/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Impuls, 2019. - 298 stron : ilustracje ; 21 cm.
(PNiP)
ISBN: : 978-83-8095-661-2 ; 978-83-7587-905-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62053 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62052/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63701 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63699/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Drama Techniques : a resource book of communication activities for language teachers / Alan Maley, Alan Duff. - Third edition, 8th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - X, 246 pages : illustrations ; 23 cm.
(Cambridge Handbooks for Language Teachers)
ISBN: : 978-0-521-60119-1
The fully revised edition of this 'classic' helps teachers give their learners the tools they need to express themselves through a range of stimulating drama contexts. This completely revised edition of the classic title "Drama Techniques" provides: *150 ideas for interesting and productive fluency practice *a large selection of drama-based techniques which focus learners' attention on communicative tasks or activities *techniques suitable for all levels *clear instructions for the teacher *advice on how to use the techniques in the classroom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56089/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54697, 54696, 54695, 54694 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54693 inf. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Janusz Plisiecki, Sztuka wpisana we współczesne nauczanie i wychowanie; Rozdział 1. Barbara Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno- kulturalnej; Rozdział 3. Katarzyna Siądecka, Marketing na rynku kultury i edukacji; Rozdział 4. Wojciech Bobrowicz, Współczesny świat mediów- szanse i zagrożenia; Rozdział 5. Wiesław Żardecki, Wprowadzenie do wiedzy o teatrze dla pedagogów; Rozdział 6. Zbigniew Pakuła, Teoria i praktyka tańca- wybrane zagadnienia; Rozdział 7. Waldemar Frąckiewicz, Świadome widzenie w fotografii. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34193 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34192/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55533, 55532, 55531, 55530 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55529 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62908 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again