Source
Katalog księgozbioru
(22)
Status
only on-site
(21)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Błażejewski Wojciech
(2)
Rejman Beata
(2)
Rejman Krzysztof
(2)
Bobrowicz Wojciech
(1)
Borza Peter
(1)
Chełkowska-Zacharewicz Maria
(1)
Chmaj Ludwik
(1)
Collins Anita
(1)
Cziomer Marcin (1969- )
(1)
Duff Alan
(1)
Ecler-Nocoń Beata
(1)
Gajda Janusz
(1)
Horbowski Adam
(1)
Jankowski Dzierżymir
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Karkut Dorota (1968- )
(1)
Kopeć Urszula (filolog)
(1)
Maley Alan
(1)
McDowall David
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
(1)
Rzymełka-Frąckiewicz Agata (1978- )
(1)
Sibiga Zygmunt
(1)
Szmidt Krzysztof J
(1)
Słodczyk Rozalia (1983- )
(1)
Tokarz Tomasz (1976- )
(1)
Torowska Joanna
(1)
Wilk Teresa (pedagog)
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(8)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(20)
Kiribati
(1)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(21)
English
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-158-6

Przedmowa- próba oglądu przedpola tematyki; Cz. 1: Pedagogika między tropami kultury (problemy metodologiczne); Rozdział 1: Przesłanki metodologiczne i historyczne rozważań dla postulatu integralności badawczej w pedagogice; Rozdział 2: Zysk symboliczny w pedagogice. O odzyskiwaniu, pozyskiwaniu i wyzyskiwaniu kultury (tropy projektujące); Rozdział 3: Pedagogika wobec kultury (tropy ramowe); Rozdział 4: Postkonwecjonalna integralność (tropy fragmenty); Rozdział 5: O szczelinach istnienia kultury i poznania humanistycznego (tropy pomocnicze dla pedagogiki); Cz. 2: Próby pedagogicznego myślenia wobec oporu języka. Tekst kulturowy między oporem a twórczością (metoda versus zysk symboliczny); Rozdział 6: Metodyczny eklektyzm - awangarda (innej) integralności czy przestrzeń poznawcza pedagogiki?; Rozdział 7: Eseistyczność jako tryb próbowania poznawczego w pedagogice; Rozdział 8: Kolaż kulturowy. Opór twórczo przemieszany i przemieszczany w języku pedagogiki (i) kultury; Rozdział 9: Literatura, tekst i pedagogiczna wiaro wiedza. Dyskurs(y) kultury a pedagogika czytania. Rozdział 10: Rozumienie wobec interpretacji. Metodologia czytania między hermeneutyką a pedagogiczną heurystyką; Rozdział 11: Osobliwości pedagogicznego czytania kultury. Warianty (akty) dyskursywne i zdarzenia metodologiczne; Rozdział 12: Światłocienie na wyspach oporu, czyli kreatywny potencjał buntu w przestrzeni edukacji (z ilustracjami literackimi w tle).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35291 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35290/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11518/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-186-9

Cz. 1: Pedagogika kultury- pytania o jej współczesną tożsamość; Tadeusz Lewowicki: O powinnościach pedagogiki kultury; Bogusław Milerski: Pedagogika kultury: zagadnienie teoretycznej tożsamości; Andrzej Ciążela: Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury a pedagogika kultury. Perspektywa integracji czy konieczność wyboru?; Józef Kargul: Pedagogika kultury; Krystyna Pankowska: Rajd Pekin- Paryż, czyli nowe oblicze pedagogiki kultury; Krzysztof Maliszewski: Alfabet kultury. Pedagogika kultury wobec lekcji wielkich mistrzów; Agnieszka Piejka: Ryszard Kapuściński o tożsamości jako podstawie uczestnictwa w wielokulturowym świecie; Cz. 2: charakter współczesnej kultury i relacje człowieka- kultura; Dzierżymir Jankowski: Świat kultury jednostki- kultury czyjejś. Wioski dla współczesnej pedagogiki kultury; Jerzy Nikitorowicz: Dylematy praw człowieka i jego kultury w społeczeństwie pluralistycznym; Ks. Marian Nowak: Koncepcje człowieka we współczesnych wybranych nurtach kultury; Bogdan Idzikowski: Kultura elitarna i popularna przestrzenią dychotomiczną czy krzyżujących się wartości?; Krystyna M. Błeszyńska: Społeczeństwo wielokulturowe jako supermarket wartości i idei; Barbara Jedlewska: Supermarketyzacja tradycyjnych form życia kulturalnego i aktywności wolnoczasowej- zarys obszaru zjawiska oraz kluczowe problemy pedagogiczne; Mariusz Samoraj: Pedagogika kultury a nowa tradycja; Julita Błasik: Człowiek wobec kultury masowej; Bartłomiej Szpunar: Czego poszukują i co znajdują polscy chrześcijanie we wspólnotach buddyjskich?; Cz. 3: Kształcenie- edukacja. Od teorii do praktyki; Krystyna Chałas: Metody i formy rozbudzania zainteresowań różnymi dziedzinami kultury i stymulowania aktywności kulturalnej młodzieży; Dorota Misiejuk: Dialog i doświadczenie dialogu a edukacja międzykulturowa; Iwona H. Pugacewicz: Edukacja kulturowa w polskiej szkole w Paryżu. Generowanie zmiany; Janusz Morbitzer: Pedagogiczne refleksje na temat aksjologii Internetu; Marta Kochanek: Nowe media- droga do sztuki uniwersalnej?; Elżbieta Kukuła: Doświadczenia seminarium pedagogicznego "człowiek w zwierciadle sztuki". Współczesne reinterpretacje dzieł wielkich mistrzów; Marek Świeca: Rola teatru w rozwijaniu refleksyjności ; Alina Wróblewska: Edukacja taneczna w szkole podstawowej - między teorią a praktyką; Danuta Sadownik: Potrzeby kulturalne młodzieży; Katarzyna Ziołowicz: Regionalne projekty edukacyjne jako forma stymulowania aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży; Teresa Tarczewska: Święta i uroczystości organizowane w przedszkolu a zasób wiedzy dzieci o tradycjach regionalnych i narodowych; Violetta Wacławek: Formy stymulowania aktywności kulturalnej młodzieży w Domu Kultury "Włochy" w Warszawie; Anna Misiec-Dydycz: Turystyka jako forma edukacji; Grażyna Lebiedziewicz-Kachel: Wartości dydaktyczno-ludyczne współczesnych turniejów rycerskich. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35283 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35282/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-233-2506-2

Rozdział 1: Wkład pedagogiki kultury w myślenie o dziedzictwie (wybrane problemy); Rozdział 2: Dziedzictwo kulturowe jako wartość; Rozdział 3: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego - zagadnienia wstępne; Rozdział 4: Próba definicji edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego, stanu i potrzeb (na przykładzie Małopolski); Rozdział 5: Podstawowe pojęcia edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego; Rozdział 6: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego i jej miejsce we współczesnej pedagogice; Rozdział 7: Rola edukacji na rzecz dziedzictwa światowego w tworzeniu edukacyjnej wspólnoty; Rozdział 8: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego wobec wielokulturowości i globalizmu; Rozdział 9: Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO; Rozdział 10: Dziedzictwo kulturowe w programach szkolnych; Rozdział 11: Możliwości realizacji edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego w praktyce. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-121/3, P-121/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-121/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu)

Aneta Lica : Nieautentyczne leksykalnie antroponimy w Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego; Katarzyna Laskowska : Ciemne akwatyki Krystyny Lars; Marek Sokołowski : Polish experience in film education (1898-1988); Piotr Kallas : Miasto i jego pisarz: Peter Ackroyd, biograf Londynu; Lucyna Hurło, Jan Papież : Profesor Stanisław Kawula – wielki człowiek, mistrz, humanista, naukowiec, pedagog, przyjaciel ludzi, społecznik. Wspomnienie; Iwona Maria Kijowska : Stres oraz strategie radzenia sobie ze stresem a zachowania żywieniowe młodzieży studiującej; Magdalena Pinkowicka : Neurofeedback w terapii dzieci z ADHD. Wątpliwości 1 kontrowersje.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 016/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
ISBN: : 978-83-7489-072-4

1. Cele i dziedziny pedagogiki twórczości; 1.1. Pedagogika twórczości czy pedagogika twórcza?; 1.2. Pedagogika twórczości i jej przedmiot w ujęciu różnych autorów; 1.3. Twórcze nauczanie a nauczanie twórczości; 1.4. Cele, przedmiot badań i dziedziny pedagogiki twórczości - ujęcie własne; 1.5. Zarys rozwoju pedagogiki twórczości w Polsce; 2. Pojęcie twórczości; 2.1. Twórczość, kreatywność, innowacyjność; 2.2. Trzy znaczenia pojęcia twórczości; 2.3. Cztery aspekty twórczości; 2.4. Dwa bieguny twórczośc: podejście elitarne i egalitarne; 2.5. Poziomy twórczości; 3. Teorie twórczości; 3.1. Główne perspektywy teoretyczne; 3.2. Teorie klasyczne; 3.3. Teorie poznawcze; 3.4. Teorie systemowe; 3.5. Teorie humanistyczne; 3.6. Teorie postaw twórczych; 3.7. Teorie twórczości codziennej (napisała Monika Mpdrzejewska-Śmigulska); 4. Twórczość dzieci i młodzieży; 4.1. Spór o twórczość dzieci; 4.2. Podejście elitarno-przedmiotowe - dzieci nie są twórcze; 4.3. Podejście podmiotowo-humanistyczne - dzieci są twórcze, czasem bardziej twórcze niż dorośli; 4.4. Podejście realistyczne - dzieci są twórcze w pewnych dziedzinach; 4.5. Cechy twórczości dzieci; 4.6. Charakterystyka uczniów twórczych; 5. Wychowanie do twórczości; 5.1. Pojęcie i rodzaje inhibitorów twórczości; 5.2. Rodzaje szkolnych inhibitorów twórczości; 5.3. Wyzwania współczesności a cele wychowania do twórczości; 5.4. Cechy szkoły wspierającej twórczość uczniów; 6. Zasady i metody dydaktyki twórczości; 6.1. Pomoc w tworzeniu jako główna zasada wychowania do twórczości; 6.2. Modele nauczania twórczości; 6.3. Podstawowe zasady dydaktyki twórczości; 6.4. Metody dydaktyki twórczości; 6.5. Drama kreatywna jako swoista metoda dydaktyki twórczości (napisała Kamila Witerska); 6.6. Trening twórczości; 7. Wybrane programy wychowania do twórczości; 7.1. Czym jest program wychowania do twórczości?; 7.2. CoRT; 7.3. Future Problem Solving; 7.4. Tworcze Rozwiązywanie Problemów - CPS; 7.5. SCAMPER; 7.6. Twórcza Inteligencja w Szkole - CIFS; 7.7. Fast food creativity - programy oraz poradniki komercyjne i ich krytyka; 8. Metody badań pedagogiki twórczości; 8.1. Klasyfikacja podejść w badaniach twórczości; 8.2. Podejście psychometryczne; 8.3. Podejście biograficzne; 8.4. Studium przypadku (napisała Marta Galewska-Kustra); 8.5. Podejście eksperymentalne; 8.6. Podejście zintegrowane - badanie w działaniu (action research). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1200/3, P-1200/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1200/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kultura w edukacji / Adam Horbowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 239, [1] strona : tablice, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 83-7338-128-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66504 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66503 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7308-643-2

Rozdział 1. Edukacja kulturalna wyzwaniem czasu wielkich przyspieszeń i zmian; Rozdział 2. Aktywność kulturalna jako składnik stylu życia; Rozdział 3. Działalność kulturalna w trudnym dziele klaryfikacji systemu wartości; Rozdział 4. Rozumienie i funkcje upowszechniania kultury; Rozdział 5. Animacja kulturalna i animator kultury w dziele aktywizacji jednostki i środowiska; Rozdział 6. Psychologiczne i pedagogiczne implikacje paradygmatu edukacji kulturalnej; Rozdział 7. Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania dla edukacji kulturalnej; Rozdział 8. Zaniedbywane obszary permanentnej edukacji; Rozdział 9. Autoedukacja warunkiem pełni indywidualnego rozwoju człowieka; Rozdział 10. Człowiek dorosły współkreatorem swojego środowiska edukacyjnego i kulturalnego; Rozdział 11. Dom kultury. Ewolucja instytucji i jej współczesna przydatność. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34009 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34008/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89468-82-6

Rozdział 1. Janusz Plisiecki, Sztuka wpisana we współczesne nauczanie i wychowanie; Rozdział 1. Barbara Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno- kulturalnej; Rozdział 3. Katarzyna Siądecka, Marketing na rynku kultury i edukacji; Rozdział 4. Wojciech Bobrowicz, Współczesny świat mediów- szanse i zagrożenia; Rozdział 5. Wiesław Żardecki, Wprowadzenie do wiedzy o teatrze dla pedagogów; Rozdział 6. Zbigniew Pakuła, Teoria i praktyka tańca- wybrane zagadnienia; Rozdział 7. Waldemar Frąckiewicz, Świadome widzenie w fotografii. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34193 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34192/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65948, 65947, 65946, 65945 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65944 inf. (1 egz.)
Book
In basket
([Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach] ; 3979)
ISBN: : 978-83-226-4006-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67989, 67988 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67987/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Impuls, 2019. - 298 stron : ilustracje ; 21 cm.
(PNiP)
ISBN: : 978-83-8095-661-2 ; 978-83-7587-905-6

Rozdział 1: Kultura szkoły i jej znaczenie w badaniach efektywności szkoły;
Rozdział 2: W labiryncie niejednoznaczności kultury szkoły; Rozdział 3: Rekrutacja: kształtowanie kultury szkoły. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62053 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62052/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-8189-732-7

1. Wprowadzenie; 2. Szkoła dla ucznia; 3. Szkoła pod presją wyników; 4. Skąd się wzięła współczesna szkoła; 5. Szkoła jako przestrzeń władzy?; 6. Szkoła przygotowująca do życia; 7. Przymus szkolny; 8. Bezsensowny, acz widoczny zapiernicz; 9. Wątła wartość wkuwania; 10. Uczeń wobec szkoły; 11. Kult cargo, czyli o ocenach; 12. Co jest, bo jest, ale nie działa; 13. Zasadniczy problem ze szkołą; 14. A co z wiedzą?; 15. Metody aktywizujące; 16. Motywowanie w szkole; 17. Pochwała różnorodności; 18. Gdzie szukać inspiracji?; 19. Turkusowa szkoła; 20. Kompetencje przyszłości; 21. Szkoła jako miejsce poszukiwań; 22. Siła zespołu; 23. Eksperyment uczniowski; 24. Peer Learning; 25. Edukacja to relacja; 26. Jak zdobyć szacunek uczniów; 27. Blokady w pracy nauczyciela; 28. W poszukiwaniu nowego modelu nauczyciela; 29. Bunt; 30. Co robić?; 31. Manifest nowej szkoły. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63701, 63700 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63699/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 68066 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Drama Techniques : a resource book of communication activities for language teachers / Alan Maley, Alan Duff. - Third edition, 8th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - X, 246 pages : illustrations ; 23 cm.
(Cambridge Handbooks for Language Teachers)
ISBN: : 978-0-521-60119-1

The fully revised edition of this 'classic' helps teachers give their learners the tools they need to express themselves through a range of stimulating drama contexts. This completely revised edition of the classic title "Drama Techniques" provides: *150 ideas for interesting and productive fluency practice *a large selection of drama-based techniques which focus learners' attention on communicative tasks or activities *techniques suitable for all levels *clear instructions for the teacher *advice on how to use the techniques in the classroom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56089/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54697, 54695, 54694 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54693 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66738 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66737/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55533, 55532, 55531, 55530 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55529 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65156 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65155/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66510, 66509, 66508 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66507/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again