Form of Work
Książki
(23)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Status
only on-site
(21)
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(18)
Author
Śliwerski Bogusław
(3)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(3)
Hessen Sergiusz
(2)
Zieleńczyk Adam
(2)
Baścik Stefan
(1)
Brumfit Christopher
(1)
Brühlmeier Arthur (1934- )
(1)
Burden Robert
(1)
Bygate Martin
(1)
Cameron Lynne
(1)
Candlin C.N
(1)
Famuła-Jurczak Anita
(1)
Grzesiak Jan (1946- )
(1)
Gutek Gerald L
(1)
Kacmajor Anna
(1)
Kowalski Mirosław
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Madsen Harold S
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Moon Jayne
(1)
Możdżeń Stefan Ignacy
(1)
Muszyński Heliodor (1931- )
(1)
Mysłakowski Zygmunt (1890-1971)
(1)
Ozimek Ewa (1952-2006)
(1)
Pawlak Agnieszka
(1)
Pańczakiewicz Iwona
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Sulak Agata
(1)
Szkudlarek Tomasz
(1)
Tongue Ray
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Widdowson H.G
(1)
Williams Marion
(1)
Wróbel Alina
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(4)
1945-1989
(3)
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
United Kingdom
(5)
Language
Polish
(16)
English
(5)
Audience Group
Nauczyciele
(5)
Subject
Pedagogika
(16)
Wychowanie
(10)
Język angielski
(5)
Teoria nauczania
(5)
Nauczanie
(4)
Kształcenie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie
(2)
Antypedagogika
(1)
Dziecko
(1)
Manipulacja
(1)
Mówienie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pestalozzi, Johann Heinrich
(1)
Postmodernizm
(1)
Psychologia
(1)
Teoria
(1)
Światopogląd
(1)
Subject: time
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Językoznawstwo
(5)
23 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49025/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-305-4
Wstęp; Rozdział 1: Terminologia w badaniach współczesnej myśli pedagogicznej; Paradygmat; Szkoła naukowa - pedagogiczna; Podejście retoryczne i socjologiczne w pedagogice; Kierunek naukowy - pedagogiczny; Ruch, prąd naukowy - pedagogiczny; Doktryna naukowa - pedagogiczna; Podejście teoretyczne - pedagogiczne; Dyskurs pedagogiczny; Ideologie polityczne - pedagogiczne; Moda umysłowa - pedagogiczna; Myśl pedagogiczna; Rozdział 2:. Myśl pedagogiczna w ponowoczesnym świecie - między fundamentalizmem a pluralizmem; Metafora pedagogiki jako hipermarketu i labiryntu myśli; Rozdział 3:. Klasyfikacje, typologie, mapy myśli pedagogicznej; Klasyfikacje polskich pedagogów; Klasyfikacje kierunków myśli pedagogicznej w innych krajach; Rozdział 4:. Studia porównawcze myśli pedagogicznej; Badania historyczne myśli pedagogicznej; Badania ahistoryczne, problemowe; Kryteria porównywalności kierunków myśli pedagogicznej; Analiza dyskursów; Badania hermeneutyczne; Kartografia kierunków pedagogicznych1; Fenomenografia; Badania biograficzne - biografistyka pedagogiczna; Podejście antagonistyczne; Recepcja potoczna; Warunki prowadzenia badań porównawczych myśli pedagogicznej; Rozdział 5:. Egzemplifikacje badań nad recepcją i krytyką prądów pedagogicznych; Komparatystyka z wnętrza filozofii i kultury; Wspólnota badań porównawczych w naukach o wychowaniu Polski i Niemiec po II wojnie światowej; Założenia kierunków współczesnej psychologii w badaniach pedentologicznych; Analiza dyskursu pedagogicznego i jej znaczenie w badaniach pedagogicznych; Filozoficzna rekonstrukcja myśli klasyków pedagogiki; Rekonstrukcja metodą historyczną ewolucji edukacji estetycznej; Analiza słabo obecnego w polskiej praktyce edukacyjnej prądu pedagogicznego; Dekonstruowanie mitów pedagogicznych; Przykład badań nad recepcją antypedagogiki w Polsce. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35325 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35324/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-327-8 ; 83-7308-582-3
1. Badania porównawcze współczesnych teorii wychowania; 2. Pedagogika filozoficzna - normatywna; 3. Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna; 4. Pedagogika serca; 5. Duchowa pedagogika miłości; 6. Pedagogika niedyrektywna; 7. Pedagogika nieautorytarna; 8. Pedagogika Gestalt; 9. Pedagogika wychowania integralnego; 10. Pedagogika antyautorytarna; 11. Pedagogika radykalnego humanizmu; 12. Krytyczna nuaka o wychowaniu; 13. Pedagogika emancypacyjna; 14. Pedagogika międzykulturowa; 15. Dekonstrukcja a pedagogika przezwyciężania obcości; 16. Pedagogika analityczno-krytyczna; 17. Antypedagogika - postpedagogika; 18. Pedagogika [w] ponowoczesności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15990, 15989 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15988/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-327-8 ; 83-7308-582-3
1. Badania porównawcze współczesnych teorii wychowania; 2. Pedagogika filozoficzna - normatywna; 3. Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna; 4. Pedagogika serca; 5. Duchowa pedagogika miłości; 6. Pedagogika niedyrektywna; 7. Pedagogika nieautorytarna; 8. Pedagogika Gestalt; 9. Pedagogika wychowania integralnego; 10. Pedagogika antyautorytarna; 11. Pedagogika radykalnego humanizmu; 12. Krytyczna nuaka o wychowaniu; 13. Pedagogika emancypacyjna; 14. Pedagogika międzykulturowa; 15. Dekonstrukcja a pedagogika przezwyciężania obcości; 16. Pedagogika analityczno-krytyczna; 17. Antypedagogika - postpedagogika; 18. Pedagogika [w] ponowoczesności;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43269, 21325, 21324, 21323, 21322, 21321, 20874, 20873, 20872, 20871 (10 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7308-956-3
Krystyna Ferenz: Słowo wstępne; Cz. 1: Przestrzeń edukacyjna - nadzieja i niepokoje społeczne; Bogusław Śliwerski: Komu służą rankingi oświatowe? Współczesny dyskurs o rywalizacji w szkolnej edukacji; Dariusz Stępkowski: Ukształcalność jako zasada działania edukacyjnego. W sprawie zapomnianej kategorii J. F. Herberta i jej współczesnej reinterpretacji; Mirosław Kowalski, Daniel Felcman: Świadomość społeczna jako przestrzeń niewspółmierności Logosów: racjonalności mineralnej. Logiki dwuwartościowej i triady aksjologicznej a wymiary świata ponowoczesnego (konsekwencje dla pedagogiki i socjologii wiedzy); Agnieszka Pawlak: Indywidualizm i podmiotowość w szkole w kontekście teorii "społeczeństwa ryzyka"; Barbara Wolny: Edukacja dla zdrowia (o zdrowiu) ucznia (aksjologiczne podstawy edukacji zdrowotnej - analiza założeń Podstawy programowej); Ryszard Małachowski: Biografia w metodologii badań historyczno-pedagogicznych; Beata A. Orłowska: Edukacja wielokulturowa- konieczność czy chwilowa moda?; Cz. 2: Uczeń w przestrzeni edukacyjnej- oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Ewa Muszyńska: Ekstremalne zachowania uczniów; Monika Szpringer: Szkoła jako środowisko profilaktyczne zachowań problemowych w opinii uczniów szkół gimnazjalnych; Lidia Wawryk: Obraz zachowań agresywnych gimnazjalistów (komunikat z badań); Anita Famuła-Jurczak: Uczniowie o sobie- budowanie obrazu samego siebie w codzienności szkolnej; Bożena Dusza: Portret ucznia w świetle wypracowań licealistów (doniesienia z badań); Agnieszka Olczak : Obraz ucznia w wypowiedziach przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; Jolanta Lipińska-Lokś: " Dobry dorosły" w rzeczywistości szkolnej ucznia z niepełnosprawnością ; Krzysztof Wąż: Wybrane tendencje w przemianach obyczajowości seksualnej młodzieży; Mirosława Furmakowska: Edukacja seksualna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie; Helena Ochonczenko: Problemy rzecznictwa uczniów niepełnosprawnych.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35132 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35131/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-86770-46-5
Rozdział 1: Istota i znaczenie poglądu na świat; Rozdział 2: Światopogląd i pedagogika; Rozdział 3: Zagadnienia autonomii wychowania; Rozdział 4: Problemy pedagogiki jako nauki autonomicznej; Rozdział 6: Zagadnienia autonomii szkolnictwa; Rozdział 6: Idea ogólnego wykształcenia w pedagogice nowoczesnej; Rozdział 7: O pojeciu i celu wychowania moralnego; Rozdział 8: Dwa typy wychowania państwowego; Rozdział 9: Problemy wychowania gospodarczego; Rozdział 10: Czy oświata może i powinna być klasowa; Rozdział 11: Pedagogika specjalna i pedagogika ogólna; Rozdział 12: O zasadzie struktury w pedagogice;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8712/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Co to jest szkoła jednolita; Rozdział 2: Nauczanie poczatkowe jako nauczanie globalne; Rozdział 3: Istota i granica nauczania łączonego; Rozdział 4: Zasada całości nauczania na drugim; Rozdział 5: Szkoła dokształcająca zawodowa jako powszechna; Rozdział 6: Uwagi końcowe;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8713/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wychowanie a manipulacja / Alina Wróbel. - Kraków : Impuls, 2006. - 186, [2] s. ; 23 cm.
ISBN: : 83-7308-600-5 ; 978-83-7308-600-5
Rozdział 1: Istota manipulacji; Manipulacja - dzieje pojęcia a jego znaczenie; Istota manipulacji jako działania zorientowanego na cel; Uprzedmiotowienie a instrumentalizacja; Teorie manipulacji jako przedmiot badań; Rozdział 2: Mechanizmy manipulacji; Psychologiczne klasyfikacje mechanizmów manipulacyjnych; Socjologiczne klasyfikacje manipulacji jako metody sterowania społecznego; Klasyfikacja procedur manipulacyjnych w naukach o wychowaniu; Rozdział 3: Procesy manipulacji. Przegląd wybranych zagadnień; Manipulacja jako forma nacisku. Przymus czy przemoc - analiza w perspektywie uprzedmiotowienia; Ukryty program jako forma manipulacji; Manipulacja a propaganda. Koegzystencja zjawisk.; Manipulacja w perspektywie teorii systemów; Rozdział 4: Manipulacja w rzeczywistości wychowawczej; Totalitarny model wychowania jako forma manipulacji w perspektywie analiz politycznego nurtu pedagogiki antyautorytarnej; Edukacja jako narzędzie wyzwolenia spod wpływów manipulacyjnych- perspektywa pedagogiki emancypacyjnej; Emancypacyjny wymiar pedagogiki wyzwolenia; Teoria krytyczna jako horyzont emancypacyjnego myślenia o wychowaniu; Nurt indywidualistyczno-anarchistyczny pedagogiki wyzwolenia; Nurt polityczny pedagogiki emancypacyjnej; Wszelkie wychowania jako nielegalna przemoc - perspektywa pedagogiki negatywnej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35331 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35330/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46810 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalne Praktyki, Profesjonalni Nauczyciele)
ISBN: : 978-83-65038-09-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47426/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48776, 48775 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Cz. 1. Przegląd stanowisk w niemieckiej i szwajcarskiej pedagogice społecznej i pracy socjalnej; Rozdział 1. Franz Hamburger, Aktualna dyskusja w niemieckiej pedagogice społecznej; Rozdział 2. Michael Winkler, Pedagogika społeczna- perspektywy badawcze; Rozdział 3. Heinz Sünker, Teoretyczne stanowiska, społeczno- polityczny kontekst i profesjonalne perspektywy pracy socjalnej- dyskusja o pracy socjalnej; Rozdział 4. Thomas Rauschenbach, Awans w cieniu państwa opiekuńczego. O rozwoju zawodowej pracy socjalnej w Niemczech; Rozdział 5. Bernd Dewe, Wiedza i umiejętności w pracy socjalnej; Rozdział 6. Marc Henry Soulet, Działanie społeczne i jego wymiar pedagogiczny na przykładzie pracy socjalnej z rodziną; Cz. 2. Pedagogika społeczna i praca socjalna- komentarze; Rozdział 1. Ewa Marynowicz- Hetka, Koncepcja pracy społecznej w polskiej tradycji pedagogiki społecznej; Rozdział 2. Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak- Zając, Wybrane stanowiska pedagogiki społecznej; Rozdział 3. Ewa Marynowicz- Hetka, Praca socjalna i jej aktualne wymiary; Rozdział 4. Jacek Piekarski, Zamiast zakończenia: uwagi o relacji pedagogika społeczna- praca socjalna. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57951 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34194/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 51330 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43275, 42565, 42564 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42563/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Filozofia a edukacja; Idealizm a edukacja; Realizm w edukacji; Realizm teistyczny a edukacja; Naturalizm a edukacja; Pragmatyzm a edukacja; Egzystencjalizm a edukacja; Filozofia analityczna a edukacja; Ideologia a edukacja; Nacjonalizm, etnonacjonalizm a edukacja; Liberalizm a edukacja; Konserwatyzm a edukacja; Utopizm a edukacja; Marksizm a edukacja; Totalitaryzm a edukacja; Teoria a edukacja; Esencjalizm a edukacja; Perenializm a edukacja; Progresywizm a edukacja; Społeczny rekonstrukcjonizm a edukacja; Teoria krytyczna a edukacja [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36386 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36385/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59689 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59688/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Teaching Languages to Young Learners / Lynne Cameron. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - 258, [6] stron : ilustracje ; 23 cm.
(Cambridge Language Teaching Library)
ISBN: : 9780521774345
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55886/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Teaching Techniques in English as a Second Language)
ISBN: : 9780194341325
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59636 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59635/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Speaking / Martin Bygate ; Editors C.N. Candlin and H.G. Widdowson. - Fourth Impression. - Oxford : Oxford University Press, 1993. - 121, [5] stron ; 25 cm.
(Language Teaching: A Scheme for Teacher Education)
ISBN: : 9780194371346
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 59185 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59184/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychology for Language Teachers / Marion Williams and Robert L. Burden. - 15th printing 2010. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - 240, [6] stron : ilustracje ; 23 cm.
(Cambridge Language Teaching Library)
ISBN: : 9780521498807
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59621 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59616/XI/A czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again