Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(15)
Dostępność
tylko na miejscu
(14)
dostępne
(13)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Autor
Śliwerski Bogusław (1954- )
(2)
Apanel Danuta
(1)
Christison Mary Ann
(1)
Ecler-Nocoń Beata
(1)
Galarowicz Jan (1949- )
(1)
Gardner Howard
(1)
Grabowska Olga
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Kiereś Barbara
(1)
Mazur Radosław (ksiądz)
(1)
Mikulska Patrycja
(1)
Pawłowska Monika (socjolog)
(1)
Przybylski Andrzej
(1)
Schoenebeck Hubertus von
(1)
Suwiński Eugeniusz
(1)
Szkudlarek Tomasz
(1)
Szudra Anna
(1)
Szymańska Natasza
(1)
Uzar Katarzyna
(1)
Walczak Paweł
(1)
Wojciechowski Andrzej (1941- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania)
ISBN: : 978-83-7363-870-9

1.Filozofia wychowania i pedagogiki; Giovanni Reale: Metafizyka osoby jako podstawa wychowania; Alfred Marek Wierzbicki: Pedagogiczna moc filozofii; Kazimierz Krajewski: Personalizm etyczny jako filozofia pierwsza; Carlo Nanni: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania; Maria Nowak: Modele uprawiania filozofii i wychowania. Filozofia stosowana a filozofia wychowania; Stanisław Palka: Filozofia wychowania i filozofia w wychowaniu -szkic metodologiczny; Lucyna Górska: Filozofia jako źródło inspiracji w badaniach pedagogicznych; Witold Starnawski: Moc prawdy czynnikiem wychowania; Jarosław Gara: Wolność i odpowiedzialność- egzystencjalne przesłanki dialogicznej filozofii człowieka i filozofii wychowania; Andrej Rajsky: Dialogiczna struktura związku wychowawczego w personalistycznej filozofii Luigi Stefaniniego; Wiesław Sajdek: Koncepcja osoby w filozofii Augusta Cieszkowskiego; 2. Aksjologiczne problemy wychowania i edukacji; Anna Lendzion: Kształtowanie sumienia w świetle personalizmu etycznego; Barbara Kiereś: Współczesna pedagogika a problem godności człowieka; Dorota Luber: Aksjologia wychowania w kontekście ewolucji myśli filozoficznej. Wybrane aspekty; Ewa Łatacz: Obiektywizm antropologiczny fundamentem wychowania miłości- refleksje w oparciu o pogląd Karola Wojtyły; Aleksandra Mordzińska: Autonomia i wolność jednostki w pedagogicznej koncepcji Immanuela Kanta; Paweł Walczak: Pedagogika agatologiczna jako jednostka Tischnerowskiej Paidei; Michał Styczyński: Wspólnota edukacyjna przestrzenią wychowania wartości; Aldona Molesztak: Współczesny świat wartości a wychowanie; 3. Wybrane problemy wychowania zorientowanego na osobę; Stanisław Chrobak: Tożsamość człowieka w pryzmacie nadziei; Ewa Domagała-Zyśk: Elementy "Filozofii niepełnosprawności" Jeana Vaniera, a współczesne tendencje rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych; Agnieszka Wielgus: Personalistyczne aspekty pedagogii ignacjańskiej; Iwona Jazukiewicz: Autorytet mistrza; Cezary Hendryk: O istocie taktu pedagogicznego; Andrzej Kołakowski: Podmiotowość osoby w świetle wybranych koncepcji wychowania państwowego; Blanka Kudláčá: Antropologiczna perspektywa edukacji w społeczeństwie postmodernistycznym; Krzysztof Łuszczek: Antropologiczne aspekty współczesnej konsumpcji w perspektywie pedagogicznej; Elżbieta Olek: Rola muzyki w rozwoju człowieka w ujęciu filozofii starożytnej. Wybrane aspekty; Tomasz Jaszczewski: Nauczanie etyki Karola Wojtyły jako istotny element kształtowania postawy etycznej wśród słuchaczy szkół medycznych. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35041 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35040/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7587-158-6

Przedmowa- próba oglądu przedpola tematyki; Cz. 1: Pedagogika między tropami kultury (problemy metodologiczne); Rozdział 1: Przesłanki metodologiczne i historyczne rozważań dla postulatu integralności badawczej w pedagogice; Rozdział 2: Zysk symboliczny w pedagogice. O odzyskiwaniu, pozyskiwaniu i wyzyskiwaniu kultury (tropy projektujące); Rozdział 3: Pedagogika wobec kultury (tropy ramowe); Rozdział 4: Postkonwecjonalna integralność (tropy fragmenty); Rozdział 5: O szczelinach istnienia kultury i poznania humanistycznego (tropy pomocnicze dla pedagogiki); Cz. 2: Próby pedagogicznego myślenia wobec oporu języka. Tekst kulturowy między oporem a twórczością (metoda versus zysk symboliczny); Rozdział 6: Metodyczny eklektyzm - awangarda (innej) integralności czy przestrzeń poznawcza pedagogiki?; Rozdział 7: Eseistyczność jako tryb próbowania poznawczego w pedagogice; Rozdział 8: Kolaż kulturowy. Opór twórczo przemieszany i przemieszczany w języku pedagogiki (i) kultury; Rozdział 9: Literatura, tekst i pedagogiczna wiaro wiedza. Dyskurs(y) kultury a pedagogika czytania. Rozdział 10: Rozumienie wobec interpretacji. Metodologia czytania między hermeneutyką a pedagogiczną heurystyką; Rozdział 11: Osobliwości pedagogicznego czytania kultury. Warianty (akty) dyskursywne i zdarzenia metodologiczne; Rozdział 12: Światłocienie na wyspach oporu, czyli kreatywny potencjał buntu w przestrzeni edukacji (z ilustracjami literackimi w tle).[k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35291 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35290/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48776, 48775 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43275, 42565, 42564 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42563/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48689, 48688 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48687X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49221 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49220/V czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Antypedagogika / von Schoenebeck Hubertus ; Tłumaczenie Natasza Szymańska. - Wydanie 2 poprawione i zaktualizowane. - Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2007. - 286, [1] strona ; 17 cm.
(Książki, Które Pomagają Żyć)
ISBN: : 978-83-60207-96-3

1; 2. Moje osobiste doświadczenia; 3. Zniewolenie i wyzwolenie; 4. Nowa relacja; 5. Jak realizować nową relację; 6. Prekursorzy; 7. Początek i wsparcie; 8. Dziesięć lat później.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30020 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30019/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7308-960-0

Rozdział 1: Filozofia a pedagogika - związki i zależności; 1. Pojęcie paidei; 2. Antropologia filozoficzna a pedagogika; 3. Etyka a pedagogika; 4. Perspektywy współczesnej filozofii edukacji; Rozdział 2: Źródła i inspiracje filozofii Józefa Tischnera; 1. Rola fenomenologii w filozofii Józefa Tischnera; 2. Spotkanie z filozofią dialogu; 3. Od fenomenologii do hermeneutyki; 4. Biblia w filozofii Józefa Tischnera; Rozdział 3: Józefa Tischnera koncepcja człowieka agatologicznego; 1. Człowiek wobec wartości - koncepcja Ja aksjologicznego; 2. Koncepcja osoby - personalistyczny fundament filozofii Józefa Tischnera; 3. Józefa Tischnera apologia nadziei; Rozdział 4: Pedagogika agatologiczna jako model współczesnej paidei; 1. Pedagogika agatologiczna : próba ujęcia; 2. Założenia pedagogiki agatologicznej. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35335 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35334/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Multiple intelligences : new horizons / Howard Gardner. - New York : Basic Books, 2006. - IX, [3], 300 stron ; 24 cm.
ISBN: : 978-0-465-04768-0
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67986 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 55883/X/A czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 55884/XI/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67198, 67197 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67196/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
([Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach] ; 3979)
ISBN: : 978-83-226-4006-7
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67989, 67988 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67987/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66777 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66776/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-933240-5-7

Część 1 : Zrównoważony rozwój człowieka w ujęciu psychologicznym, filozoficznym i pedagogicznym; Część 2 : Szkoła jako obszar zrównoważonego rozwoju człowieka –egzemplifikacje pedagogiczne; Część 3 : Zdrowie jako czynnik zrównoważonego rozwoju człowieka –egzemplifikacje w kontekście niepełnosprawności i choroby. [K]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 54344/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7318-896-9

Cz. 1. Życie i działalność edukacyjna Św. Edyty Stein; Rozdział 1. Historyczno-społeczny i pedagogiczny kontekst życia i działalność Św. Edyty Stein; Rozdział 2. Osoba i życie Św. Edyty Stein; Rozdział 3. Zainteresowania pedagogiczne i praca nauczycielska Św. Edyty Stein; Cz. 2. Myśl pedagogiczna Św. Edyty Stein; Rozdział 1. Teoretyczne podstawy dla nauki o wychowaniu człowieka; Rozdział 2. Wychowanie według Św. Edyty Stein; Rozdział 3. Natura i kształcenie kobiet; Rozdział 4. Oryginalność i aktualność myśli pedagogicznej Św. Edyty Stein. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34156 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34155/X czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej