Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Autor
Brown Keith C
(2)
Nowak Alojzy Z
(2)
Ostrowska Elżbieta
(2)
Reilly Frank K
(2)
Dubisz Jacek
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Papiery wartościowe
(6)
Inwestycje
(3)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko
(2)
Banki inwestycyjne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Inwestycje; Rozdział 1: Określenie inwestycji; Rozdział 2: Alokacja zasobów; Rozdział 3: Wybór inwestycji na rynku globalnym; Rozdział 4: Organizacja i funkcjonowanie rynków papierów wartościowych; Rozdział 5: Indeksy rynku papierów wartościowych; Rozdział 6: Źródła informacji w procesie globalnego inwestowania; Cz.2: Rozwój teorii inwestowania; Rozdział 7: Efektywny rynek kapitałowy; Rozdział 8: Wprowadzenie do zarządzania portfelem inwestycji; Rozdział 9: Modele wyceny kapitału; Rozdział 10: Rozwój i testowanie użyteczności modeli wyceny kapitału; Rozdział 11: Rynek instrumentów pochodnych; Cz. 3: Zasady i praktyka wyceny papierów wartościowych; Rozdział 12: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 13: Wprowadzenie do wyceny papierów wartościowych; Rozdział 14: Gospodarki innych krajów a rynki papierów wartościowych. Decyzje o alokacji zasobów w skali globalnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5891 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5889/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.4: Analiza i zarządzanie obligacjami; Rozdział 15: Podstawowe informacje o obligacjach; Rozdział 16: Analiza i wycena obligacji; Rozdział 17: Strategie zarządzania portfelem obligacji; Cz.5: Zastosowanie modelu wyceny; Rozdział 18: Analiza rynku akcji; Rozdział19: Analiza branży; Rozdział 20: Analiza spółek oraz wybór odpowiednich akcji; Rozdział 21: Analiza techniczna; Rozdział 22: Strategie zarządzania portfelem akcji; Cz. 6: Analiza instrumentów pochodnych; Rozdział 23: Kontrakty forward i futures; Rozdział 24: Kontrakty opcyjne; Rozdział 25: Kontrakty swapowe, zamienne papiery wartościowe oraz inne derywaty finansowe; Cz.7: Fundusze powiernicze i ocena rentowności portfela inwestycji; Rozdział 26: Fundusze powiernicze; Rozdział 27: Ocena rentowności portfela inwestycji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5892 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5890/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Instrumenty rynku kapitałowego; Rozdział 2: Funkcjonowanie rynku kapitałowego; Rozdział 3: Uczestnicy rynku inwestycji finansowych; Rozdział 4: Ryzyko w zarządzaniu inwestycjami finansowymi; Rozdział 5: Stopa zwrotu i tyzyko jako kryteria oceny inwestycji finansowych; Rozdział 6: Analiza fundamentalna spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartosciowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 7: Analiza techniczna papierów wartościowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 8: Strategie w inwestycjach finansowych oraz indeksy giełdowe; Rozdział 9: Analiza portfelowa papierów wartościowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14629, 14628 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14627/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16816, 16815, 16814, 16243, 16242 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16241/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej; Rozdział 2: Rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 3: Klasyfikowanie i grupowanie spółek; Rozdział 4: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównanwczej w procesie inwestowania w akcje;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23461, 23460 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23459/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej