Forma i typ
Książki
(32)
Dostępność
dostępne
(30)
tylko na miejscu
(28)
Placówka
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(21)
Autor
Antoszewski Andrzej
(4)
Herbut Ryszard
(4)
Żmigrodzki Marek
(3)
Dubel Lech
(2)
Heywood Andrew
(2)
Maliszewska Barbara
(2)
Sarnecki Paweł
(2)
Sylwestrzak Andrzej
(2)
Baszkiewicz Jan
(1)
Blacksell Mark
(1)
Bębenek Marian
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chojnicka Krystyna
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Dziemidok-Olszewska Bożena
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Gdulewicz Ewa (1944- )
(1)
Groszyk Henryk
(1)
Halbersztat Jan
(1)
Klementowski Marian Lech
(1)
Kozub-Ciembroniewicz Wiesław
(1)
Krukowski Józef (1936- )
(1)
Kustra Ewa
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Nowacka Eliza
(1)
Pieniążek Antoni
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Ryszka Franciszek
(1)
Seidler Grzegorz Leopold
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Zieliński Eugeniusz (1932- )
(1)
Zmierczak Maria
(1)
Łopatka Adam
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(32)
Język
polski
(31)
Temat
Państwo
(31)
Prawo
(11)
Partie polityczne
(7)
Polityka
(7)
Ideologia
(4)
Nauki polityczne
(3)
Ustroje polityczne
(3)
Demokracja
(2)
Doktryna prawna
(2)
Europa
(2)
Europa Zachodnia
(2)
Idee polityczne
(2)
Państwo i prawo
(2)
Geografia
(1)
Geografia polityczna
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Teoria prawa
(1)
Unia Europejska
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Temat: miejsce
Stany Zjednoczone
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(3)
32 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Cz.1: Elementy metodologii prawoznawstwa; Rozdział 1: Wprowadzenie do metodologii prawoznawstwa; Rozdział 2: Wielopłaszczyznowe badanie prawa; Cz.2: Zarys nauki o państwie; Rozdział 3: Teorie o pochodzeniu państwa; Rozdział 4: Podstawowe znaczenia terminu państwo; Rozdział 5: Cechy państwa; Rozdział 6: Partie i grupy nacisku w mechanizmie funkcjonowania państwa; Rozdział 7: Funkcje państwa; Rozdział 8: Dwa sposoby ujmowania roli państwa w życiu społecznym; Rozdział 9: Typ i forma państwa; Rozdział 10: Formy państwa; Rozdział 11: Charakterystyka aparatu państwowego; Rozdział 12: Klasyfikacja organów państwowych; Rozdział 13: Samorząd terytorialny; Rozdział 14: Koncepcja demokratycznego państwa prawnego; Cz.3: Zarys nauki o prawie; Rozdział 15: Prawo stanowione a inne systemy norm społczenych; Rozdział 16: Norma prawna, jej właściwości i budowa; Rozdział 17: Przepisy prawne i ich podziały; Rozdział 18: Budowa aktu normatywnego; Rozdział 19: Stosunek prawny; Rozdział 20: Źródła parwa; Rozdział 21: System źródeł prawa RP; Rozdział 22: System prawa; Rozdział 23: Wykładnia prawa; Rozdział 24: Stosowanie i obowiązywanie prawa; Rozdział 25: Praworządność; Rozdział 26: Różne sposoby pojmowania prawa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12806 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12805/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa; Rozdział 2: Geneza państwa; Rozdział 3: Typ i forma państwa; Rozdział 4: Funkcje państwa; Rozdział 6; Autorytaryzm i totalitaryzm; Rozdział 7: Jednostka, naród i państwo; Rozdział 8; Wprowadzenie do normatywnej teorii politycznej; Rozdział 9: Legitymizacja polityczna; Rozdział 10: Polityka i proces polityczny; Rozdział 11; Zachowanie i działanie polityczne; Rozdział 12: Decyzje polityczne i proces decyzyjny; Rozdział 13: Determinanty polityki; Rozdział 14: Kultura polityczna; Rozdział 15: Systemy polityczne; Rozdział 16: Interes polityczny - proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele; Rozdział 17: Konflikt polityczny; Rozdział 18: Aksjologiczne elemnty polityki; Rozdział 19: Elity polityczne; Rozdział 20: Opinia publiczna; Rozdział 21: Przywództwo polityczne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30737, 30736, 30735, 27595, 27594, 27593, 27592 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27591/XVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Politologia / Andrew Heywood ; Tł. Barbara Maliszewska. - Wyd. 1 dodru. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - XIV, 554, [2] s. : il. ; 24 cm.
1. Teorie polityczne; 2. Narody a globalizacja; 3. Interakcje w polityce; 4. Machina państwa; 5. Realizacja polityki państwowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28028, 28027, 28026, 28025 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28024/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Politologia / Andrew Heywood ; Tł. Barbara Maliszewska. - Wyd. 1 dodru. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - XIV, 554, [2] s. : il. ; 24 cm.
1. Teorie polityczne; 2. Narody a globalizacja; 3. Interakcje w polityce; 4. Machina państwa; 5. Realizacja polityki państwowej;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29554, 29553, 29552, 29551, 29550 (5 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Przedmiot, metoda oraz klasyfikacja nauk o państwie i prawie; Rozdział 1: Nauka o państwie i prawie; Rozdział 2: Klasyfikacja naik zaliczanych do prawoznastwa; Cz. 2: Podstawowe problemy nauki o prawie; Rozdział 3: Charakterystyka norm w płaszczyźnie językowej; Rozdział 4: Przepis prawny. Norma prawna. Akt normatywny; Rozdział 5: Charakterystyka norm w płaszczyźnie realnej; Rozdział 6: Aksjologia prawa; Rozdział 7: Obowiązywanie prawa; Rozdział 8: System prawa; Rozdział 9: Stosunek prawny; Rozdział 10: Wykłądnia prawa; Rozdział 11: Tworzenie prawa; Rozdział 12: Stosowanie prawa; Rozdział 13: Funkcje prawa; Rozdział 14: Państwo prawa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10494, 6234 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6233/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawoznawstwo / Adam Łopatka. - Wyd. 3 popr. i uzupeł. - Warszawa-Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2000. - 244 [2] s. ; 21 cm.
1. Prawoznawstwo; 2. Pojęcie państwa; 3. Rewolucja i ewolucja w dziejach państwa; 4. Formy państwa; 5. Demokracja; 6. Suwerennośc państwa; 7. Funkcje państwa; 8. Aparat państwowy; 9. Aparat państwowy a samorządy; 10. Państwa a partie polityczne i inne organizacje społeczne; 11. Suwerenna równość państw a ich równość rzeczywista; 12. Pojęcie prawa; 13. Rodziny prawa; 14. Prawo a inne normy społeczne; 15. Prawo polskie a prawo kanoniczne; 16. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe; 17. Prawo a świadomośc prawna; 18. Prawo a prawa człowieka i podstawowe wolności; 19. Źródła prawa; 20. Stosowanie prawa; 21. Wykładnia prawa; 22. Stosunek prawny; 23. System prawa; 24. Charakterystyka gałęzi prawa Rzeczypospolitej Polskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3810 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3809/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Nauka o państwie; Rozdział 1: Państwo - kontrowersje i dylematy; Rozdział 2: Filozoficzne podstawy wiedzy o państwie; Rozdział 3: Teorie państwa; Rozdział 4: Narody i nacjonalizm; Rozdział 5: Systemy polityczne; Rozdział 6: Partie polityczne w sytemie politycznym współczesnego państwa; Cz.2: Nauka o polityce; Rozdział 7: Polityka w życiu społecznym; Rozdział 8: Kultura polityczna; Rozdział 9: Polityka globalna; Rozdział 10: W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych czy w kierunku rządu światowego?
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26333, 26332, 26331, 26330 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26329/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Pojęcie polityki, podstawowe kategorie i instytucje; Rozdział 2: Stosunki polityczne społeczeństwa; Rozdział 3: System polityczny społeczeństwa - instytucje polityczne; Rozdział 4: Decyzje polityczne; Rozdział 5: Polityka w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych; Rozdział 6: Pojęcie państwa - definicje i geneza; Rozdział 7: Typy i formy państwa; Rozdział 8: Funkcje państwa i aparat władzy; Rozdział 9: Państwo a inne ogniwa systemu politycznego; Rozdział 10: Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje parwa; Rozdział 11: Źródła prawa; Rozdział 12: Stosowanie prawa; Rozdział 13: Wykładnia prawa, luki w prawie i analogia w prawie; Rozdział 14: Stosunki prawne; Rozdział 15: System parwa; Rozdział 16: Odpowiedzialność prawna; Rozdział 17: Prawo konstytucyjne; Rozdział 18: Podstawy parwa europejskiego; Aneks;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27436, 27435, 27434, 27433 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27432/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nauka o państwie i polityce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd. 4. - Warszawa : Elipsa, 2006. - 260 s. ; 24 cm.
Rozdział 1. Określenie państwa; Rozdział 2. Pochodzenie państwa; Rozdział 3. Istota państwa; Rozdział 4. Państwo, naród i jednostka; Rozdział 5. Państwo i prawo; Rozdział 6. Przemiany w dziejach państwa; Rozdział 7. Typy państw współczesnych; Rozdział 8. Forma państwa; Rozdział 9. Funkcja państwa; Rozdział 10. Władza polityczna; Rozdział 11. Organizacja władzy państwowej; Rozdział 12. System polityczny społeczeństwa; Rozdział 13. Polityka; Rozdział 14. Ideologia, doktryny i programy polityczne; Rozdział 15. Kultura polityczna. [I]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30658, 30657 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30656/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp do nauki o państwie i prawie / Józef Krukowski. - Wyd. 2. - Lublin : TNKUL, cop. 2004. - 171, [6] s. ; 21 cm.
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 24.)
ISBN: : 83-7306-202-5
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49312 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49311/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Starożytność; 2. Myśl polityczno-prawna Średniowiecza; 3. Renesans; 4. Myśl polityczna i prawna wieku XVII Oświecenia; 5. Doktryna polityczno-prawne XIX wieku; 6. Dylematy wieku XX;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19364, 19363 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19362/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przedmiot historii doktryn politycznych i prawnych; Rozdział 2: Myśl polityczna starożytnej Grecji okresu klasycznego; Rozdział 3: Idealizm Platona; Rozdział 4: Realizm Arystotelesa; Rozdział 5: Myśl polityczna czasów Helleńskich; Rozdział 6: Doktryny polityczno-prawne starożytnego Rzymu; Rozdział 7: Myśl polityczno-prawna wczesnego chrześcijaństwa; Rozdział 8: Myśl polityczna Świętego Augustyna; Rozdział 9: Święty Tomasz z Akwinu i rozwój myśli średniowiecznej; Rozdział 10: Koniec średniowiecza; Rozdział 11: Renesans w myśli politycznej; Rozdział 12: Doktryny polityczno-prawne XVII wieku; Rozdział 13: Doktryny polityczno-prawne wieku oświecenia; Rozdział 14: Szkoła historyczna; Rozdział 15: Idealizm Niemiecki; Rozdział 16: Liberalizm; Rozdział 17: Socjalizm utopijny; Rozdział 18: Doktryna anarchizmu; Rozdział 19: Rozwój polskiej myśli politycznej w XIX wieku; Rozdział 20: Pozytywizm prawniczy; Rozdział 21: Darwinizm społeczno-polityczny; Rozdział 22: Szkoła rasowo-antropologiczna; Rozdział 23: Doktryna marksizmu-leninizmu; Rozdział 24: Reformizm i rewizjonizm; Rozdział 25: Liberalizm polityczny końca XIX wieku; Rozdział 26: Katolicka doktryna społeczna przełomu XIX i XX wieku; Rozdział 27: Doktryna socjaldemokracji na początku XX wieku; Rozdział 28: Syndykalizm i kooperatywizm; Rozdział 29: Szkoła psychologiczna w prawie; Rozdział 30: Doktryna solidaryzmu; Rozdział 31: Doktryna funkcjonalizmu; Rozdział 32: Normatywizm; Rozdział 33: Socjologia polityki Maxa Webera; Rozdział 34: Doktryna państwa faszystowskiego; Rozdział 35: Społeczno-polityczna myśl kościoła w drugiej połowie XX wieku; Rozdział 36: Doktryna ,,Państwa dobrobytu''; Rozdział 37: Doktryna neoliberalizmu; Rozdział 38: Nowe społeczeństwo przemysłowe; Rozdział 39: Demokratyczne państwo prawne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13675 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13674/XVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przedmiot historii doktryn politycznych i prawnych; Rozdział 2: Myśl polityczna starożytnej Grecji okresu klasycznego; Rozdział 3: Idealizm Platona; Rozdział 4: Realizm Arystotelesa; Rozdział 5: Myśl polityczna czasów Helleńskich; Rozdział 6: Doktryny polityczno-prawne starożytnego Rzymu; Rozdział 7: Myśl polityczno-prawna wczesnego chrześcijaństwa; Rozdział 8: Myśl polityczna Świętego Augustyna; Rozdział 9: Święty Tomasz z Akwinu i rozwój myśli średniowiecznej; Rozdział 10: Koniec średniowiecza; Rozdział 11: Renesans w myśli politycznej; Rozdział 12: Doktryny polityczno-prawne XVII wieku; Rozdział 13: Doktryny polityczno-prawne wieku oświecenia; Rozdział 14: Szkoła historyczna; Rozdział 15: Idealizm Niemiecki; Rozdział 16: Liberalizm; Rozdział 17: Socjalizm utopijny; Rozdział 18: Doktryna anarchizmu; Rozdział 19: Rozwój polskiej myśli politycznej w XIX wieku; Rozdział 20: Pozytywizm prawniczy; Rozdział 21: Darwinizm społeczno-polityczny; Rozdział 22: Szkoła rasowo-antropologiczna; Rozdział 23: Doktryna marksizmu-leninizmu; Rozdział 24: Reformizm i rewizjonizm; Rozdział 25: Liberalizm polityczny końca XIX wieku; Rozdział 26: Katolicka doktryna społeczna przełomu XIX i XX wieku; Rozdział 27: Doktryna socjaldemokracji na początku XX wieku; Rozdział 28: Syndykalizm i kooperatywizm; Rozdział 29: Szkoła psychologiczna w prawie; Rozdział 30: Doktryna solidaryzmu; Rozdział 31: Doktryna funkcjonalizmu; Rozdział 32: Normatywizm; Rozdział 33: Socjologia polityki Maxa Webera; Rozdział 34: Doktryna państwa faszystowskiego; Rozdział 35: Społeczno-polityczna myśl kościoła w drugiej połowie XX wieku; Rozdział 36: Doktryna ,,Państwa dobrobytu''; Rozdział 37: Doktryna neoliberalizmu; Rozdział 38: Nowe społeczeństwo przemysłowe; Rozdział 39: Demokratyczne państwo prawne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30614 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30613/XVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1284 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii; Rozdział 2: Stany Zjednoczone Ameryki; Rozdział 3: Republika Włoska; Rozdział 4: Republika Federalna Niemiec; Rozdział 5: Republika Francuska; Rozdział 6: Konfederacja Szwajcarska;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13660 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13659/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Powszechna historia ustroju / Marian Klementowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 734, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44754/XIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: Unia Europejska; Rozdział 2: Republika Austrii; Rozdział 3: Królestwo Belgii; Rozdział 4: Republika Bułgarii; Rozdział 5: Republika Cypryjska; Rozdział 6: Republika Czeska; Rozdział 7: Królestwo Danii; Rozdział 8: Republika Estońska; Rozdział 9: Republika Finlandii; Rozdział 10: Republika Francuska; Rozdział 11: Republika Grecka; Rozdział 12: Królestwo Hiszpanii; Rozdział 13: Holandia; Rozdział 14: Republika Irlandii; Rozdział 15: Republika Litewska; Rozdział 16: Wielkie Księstwo Luksemburga; Rozdział 17: Republika Łotewska;Rozdział 18: Republika Malty; Rozdział 19: Republika Federalna Niemiec; Rozdział 20: Rzeczpospolita Polska; Rozdział 21: Republika Portugalska; Rozdział 22: Rumunia; Rozdział 23: Republika Słowacka; Rozdział 24: Republika Słowenii; Rozdział 25: Królestwo Szwecji; Rozdział 26: Republika Węgierska; Rozdział 27: Republika Włoska; Rozdział 28: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28873 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28872/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Geografia polityczna i jej miejsce wśród innych dziedzin nauki; Cz. A : Procesy i systemy; 2. Ludzka terytorialność i podział przestrzeni; 3. Idea państwa; 4. Jak działa państwo: różnice między systemami państwowymi ; 5. Polityka różnic; 6. Społeczeństwo obywatelskie, grupy nacisku, partie polityczne; 7. Geografia wyborcza; Cz. B: Ideologia i wizje geopolityczne; 8. Procesy podziału władzy na świecie; 9. Od wizji do działania: Prowadzenie polityki zagranicznej państwa; 10. Aneksja oceanów; Cz. C: Ponad państwami; 11. Globalizacja i teoria systemu światowego; 12. Rząd światowy a współczesne państwo; 13. Podsumowanie: kształt rzeczy przyszłych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32191, 32190 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32189/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48790 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-725/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-725/1/XVI czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej