Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(16)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Stabryła Adam
(2)
Bonifazi Carlo
(1)
Cook Mary F
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Desouza Kevin C
(1)
Dominguez Linda R
(1)
Doyle David P
(1)
Dziedzic Zbigniew
(1)
Essinger James
(1)
Gay Charles L
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Justyna Marlena
(1)
Kania Ewa
(1)
Kopczyński Tomasz
(1)
Kowalik Małgorzata (ekonomia)
(1)
Kłos Monika
(1)
Olszak Marcin
(1)
Power Mark John
(1)
Rzychoń Tomasz
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Surówka-Marszałek Danuta
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Świetla Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Outsourcing
(15)
Przedsiębiorstwo
(3)
Kontraktowanie
(2)
Rachunkowość
(2)
Audyt w firmie
(1)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Controlling strategiczny
(1)
Czas wolny
(1)
Factoring
(1)
Flowcharting
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Komputerowe wspomaganie zarządzania
(1)
Komunikacja w organizacjach
(1)
Koncesje
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola ksiąg rachunkowych
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Leasing
(1)
Menedżerowie
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Outsourcing logistyczny
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Sponsoring
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Strategia konkurowania
(1)
System zarządzania BHP
(1)
Turystyka biznesowa
(1)
Zarządzanie procesowe
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Temat: Outsourcing
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88597-64-7
Cz. 1: Czym jest outsourcing ?; Rozdział 1: Koncepcja outsourcingu; Rozdział 2: Rozwój outsourcingu strategicznego; Rozdział 3: Modele outsourcingu; Cz. 2: Outsourcing w praktyce; Rozdział 4: Jaki model wybrać?; Rozdział 5: Określenie kontekstu; Rozdział 6: Planowanie; Rozdział 7: Wybór dostawcy usługi; Rozdział 8: Prawne aspekty outsourcingu; Rozdział 9: Problemy związane z zasobami ludzkimi; Rozdział 10: Wdrażanie i monitorowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13219 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13218/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 231)
ISBN: : 978-83-7252-658-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46500 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88597-92-2
Cz.1: Outsourcing - podejmowanie decyzji, opracowywanie planu; Rozdział 1: Istota outsourcingu funkcji personalnej; Rozdział 2: Etapy outsourcingu; Cz.2: Przeprowadzanie outsourcingu, komunikacja z personelem; Rozdział 3: Przygotowanie zapytania ofertowego i analiza odpowiedzi firm outsourcingowych; Rozdział 4: Informowanie personelu przedsiębiorstwa o outsourcingu; Cz. 3: Outsourcng poszczególnych elementów funkcji personalnej; Rozdział 5: Rekrutacja pracowników; Rozdział 6: Leasing pracowników; Rozdział 7: Przemieszczenia pracowników; Rozdział 8: Szkolenia pracowników; Rozdział 9: Planowanie następstw i rozwój organizacji; Rozdział 10: Wynagrodzenie pracowników; Rozdział 11: Świadczenia pracownicze; Rozdział 12: Programy pomocy pracownikom; Rozdział 13: Delegowanie personelu do pracy za granicą; Część 4:Zarządzanie outsourcingiem funkcji personalnej; Rozdział 14: Zarządzanie relacjami z firmą outsourcingową; Rozdział 15: Wyzwania, zmiany i przyszłe trendy związane z outsourcingiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15288 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15287/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biznes - Wolters Kluwer Polska)
ISBN: : 978-83-7601-573-6 (Wolters Kluwer Polska)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1007/3, P-1007/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1007/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1010/3, P-1010/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1010/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 816)
1. Bronisław Micherda, Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC; 2. Krzysztof Jonas, Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym; 3. Mariusz Andrzejewski, Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect; 4. Joanna Krasodomska, Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki; 5. Katarzyna Świetla, Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM; 6. Filip Grzegorczyk, Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa; 7. Łukasz Górka, Małgorzata Szulc, Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych; 8. Konrad Grabiński, Wycena we współczesnej sprawozdawczości finansowej; 9. Katarzyna Łuksik, Wpływ polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji na sytuację finansową przedsiębiorstwa; 10. Konrad Stępień, Alicja Kasperowicz-Stępień, Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005; 11. Konrad Stępień, Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości; 12. Marta Stępień, Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50253/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1009/3, P-1009/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1009/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 788)
1. Turystyka biznesowa a rozwój hotelarstwa w Polsce; 2. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji oraz jego determinanty w latach 2003- 2004; 3. Zagospodarowanie czasu wolnego przez uczestnictwo w turystyce (na przykładzie Polski); 4. Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie; 5. Pasażerskie usługi lotnicze jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego w Małopolsce; 6. Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais; 7. Atrakcyjność turystyczna Krakowa a rozwój bazy noclegowej w latach 2000-2005; 8. Efektywność outsourcingu w hotelarstwie.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1008/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1008/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7334-553-1
Rozdział 1: Geneza przepisów prawa bankowego określających zasady powierzania przez bank podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności związanych z działalnością bankową; Rozdział 2: Ogólne zasady powierzania przez bank podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności związanych z działalnością bankową; Rozdział 3: Szczególne zasady powierzania przez bank podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności związanych z działalnoscią bankową;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 23957 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23956/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w krakowie w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 775)
1. Metodyczne aspekty audytu systemu komunikacji w organizacji; 2. Instrumenty pomocnicze we wdrażaniu zarządzania procesowego; 3. Zrównoważona karta wyników jako instrument monitorowania procesów biznesowych; 4. System oceny efektywności procesów biznesowych; 5. Analiza porównawcza organizacji procesów wytwarzania wyrobów i obsługi klientów; 6. Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się; 7. Ewolucja koncepcji outsourcingu; 8. Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 811)
1. J. Czekaj, Metoda dekompozycji funduszu premiowego w przedsiębiorstwie; 2. A. Wodecka- Hyjek, Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej; 3. B. Ziębicki, Zastosowanie techniki flowchartingu w analizie procesów organizacyjnych; 4. H. Obora, Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych; 5. M. Jabłoński, Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Auditing; 2. Benchmarking; 3. Controlling; 4. Faktoring a Forfaiting; 5. Franchising; 6. Leasing; 7. Outsourcing; 8. Sponsoring;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26544, 26543 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26542/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Jak dostosować sie do ciągłych zmian; 2. Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową; 3. Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową; 4. Ustalanie realnych kosztów działalności organizacyjnych - rachunek kosztów działań; 6. Analiza kosztów ogólnych; 7. Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów; 8. Koszty a wartość technologii informacyjnej; 9. Ocena strategiczna - końcowe zadania kontroli kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24612, 24611, 22208, 22207, 22206, 22205 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22204/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 782)
1. Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy; 2. Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych; 3. Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii; 4. Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej; 5. Struktura sieciowa jako instrument realizacji strategii; 6. Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie; 7. System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa; 8. System controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie; 9. Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego; 10. Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego; 11. Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy; 12. Strategie personalne urzędów administracji samorządowej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again