Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(9)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Autor
Kowalczewska Joanna
(2)
Ashcraft Donna
(1)
Gałdowa Anna
(1)
Hall Calvin S
(1)
Harwas-Napierała Barbara
(1)
Jakubik Andrzej
(1)
Lindzey Gardner
(1)
Milian Lech
(1)
Oleś Piotr (1955- )
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Radzicki Józef
(1)
Socha Paweł
(1)
Stepulak Marian Zdzisław
(1)
Tyszkiewicz Anna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Osobowość
(10)
Psychologia
(2)
Duchowość religijna
(1)
Kierowanie
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Praca
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Religijność
(1)
Rodzina
(1)
Teoria systemów
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1. Przyswajanie i stosowanie teorii; 2. Porównanie teorii. Różne wyjaśnienia tych samych zachowań;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21286, 21285, 20942 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20941/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-233-1165-X
1.; 2. Pomiędzy przymusem a przypadkiem. Freuda teoria osobowości; 3. Psychologia analityczna C.G. Junga; 4. W stronę psychologii subiektywnej - Alfreda Adlera koncepcja człowieka; 5. Istota i rozwój tożsamości w koncepcji E. H. Eriksona; 6; Moratorium psychospołeczne-szansa czy zagrożenie dla rozwoju; 7. Psychologia jednostki Gordona W. Allporta; 8. "Organizmiczna" koncepcja Abrahama H. Maslowa; 9. "Metakliniczna" koncepcja osoby V.E. Frankla; 10. Geneza, struktura i mechanizm motywacyjne osobowości w ujęciu Alberta Bandury; 11. Społeczno -uczeniowa teoria osobowości Juliana B. Rottera; 12. Waltera Mischela interakcyjna teoria osobowości; 13. Czynnikowe ujęcie osobowości; 14. Kategoria osobowości w psychologii transpersonalnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35477, 9659 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9658/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zaburzenia osobowości / Andrzej Jakubik. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. - 310, (1) s. ; 21 cm.
Cz.1: Kliniczne koncepcje zaburzeń osobowych; Rozdział 1: Paradygmaty psychiatrii; Rozdział 2: Teorie typologiczne; Rozdział 3: Teorie dynamiczne; Rozdział 4: Teorie opisowe; Cz.2: Zaburzenia osobowości w ujęciu systemowym; Rozdział 5: Założenia teoretyczno- metodologiczne; Rozdział 6: Zaburzenia rozwoju osobowości; Rozdział 7: Funkcjonowanie osobowości w psychozach;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18574, 18573 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18572/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie do psychologii osobowości / Piotr K. Oleś. - Wyd. 3., nowe. dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. - 478, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Wykłady z Psychologii ; t. 11)
ISBN: : 978-83-7383-383-8
1.Na czym polega specyfika nauki o osobowości?; Cz.I. Motywacja świadoma czy nieświadoma; 2.Co steruje osobowością? Nieświadomość indywidualna i zbiorowa; 3.Co warunkuje odniesienie do świata? Odzwierciedlone relacje i struktura Ja; 4.Co wpływa na aktywność człowieka? Lęk i autonomia ego; 5. W kierunku świadomej motywacji: potrzeby i cele; Cz.II. Co decyduje o zachowaniu: osoba czy sytuacja; 6.Struktura osobowości: cechy indywidualne czy wspólne?; 7.Ile jest wymiarów osobowości: trzy czy pięć? 8. Jak kształtuje się osobowość: od uczenia się do poznania ; 9.Co decyduje o regulacji zachowania: przekonanie o własnej skuteczności czy złożony system Ja? ; 10. Podsumowanie kontrowersji „osoba-sytuacja”; Cz.III. Jaki program realizuje człowiek w czasie: biologiczny czy intencjonalny? 11. Program gatunkowy czy indywidualny? Socjobiologia i psychologia humanistyczna; 12.Co decyduje o ukierunkowaniu dążeń: sens życia czy treść opowieści? 13. Perspektywa integracji nauki o osobowości [BM]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 42746 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42745/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Praca; Cz.2: Osobowość; Cz.3: Kierowanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15434 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15433/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Istotne własności teorii osobowości; 2. Klasyczna teoria psychoanalityczna Freuda; 3. Współczesna teoria psychoanalityczna; 4. Analityczna teoria Junga; 5. Teorie psychospołeczne: Adler, Fromm, Horney i Sullivan; 6. Personologia Murraya; 7. Teoria organicystyczna; 8. Teoria Rogersa; 9. Psychologia egzystencjonalna; 10. Psychologia wschodu; 11.Lewinowska teoria pola; 12. Allportowska psychologia jednostki; 13. Psychologia konstytucjonalna Sheldona; 14. Teoria czynnikowa Cattella; 15. Teoria bodźca - reakcji; 16. Skinerowska teoria wzmacniania sprawczego; 17. Teoria osobowości w perspektywie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13137 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13136/VIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Psychologia rozwoju duchowego - zarys zagadnień; Rozdział 2: Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona; Rozdział 3: Stadialny model rozwoju perspektywy społecznej w ujęciu Robeta L. Selmana; Rozdział 4: Rozwój self w koncepcjach psychoanalitycznych, poznawczych, life-span oraz postpiagetowskich; Rozdział 5: Koncepcja rozwoju ja w ujęciu Giseli Labouvie-Vief; Rozdział 6: Koncepcja rozwoju ego Jane Loevinger; Rozdział 7: Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona; Rozdział 8: stadialny rozwój sądów moralnych w koncepcji Lawrence`a Kohlberga. Przegląd i ocena głównych tez; Rozdział 9: Teolog jako psycholog: koncepcja wiary Jamesa W. Fowlera; Rozdział 10: Duchowy rozwój człowieka jako rozwój rozumienia języka religijnego. Badania Ronalda Golgmana; Rozdział 11: Rozwój sadów religijnych w koncepcji Fritza Osera; Rozdział 12: Rozwój religijności w kategoriach orientacji religijnych w koncepcji Richarda D. Kahoe i Mary Jo Meadow;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9672 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9671/VIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w funkcjonowaniu rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju rodziców; 3. Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich jako źródło rozwoju młodych dorosłych; 4. rodzicielstwo a rozwój dorosłych w wieku średnim; 5. Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój indywidualny; 6. Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych; 7. rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo a możliwości rozwoju indywidualnego rodziców; 8. Rodzina dysfunkcjonalna a zdrowie psychiczne i somatyczne jednostki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14282, 14281 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14280/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Geneza i rozwój zaburzeń osobowości; Rozdział 2: Czynniki determinujące rozwój zachowania antyspołecznego; Rozdział 3: Postacie zaburzeń antyspołecznych w cyklu życiowym; Rozdział 4: Metodologiczne problemy badań własnych; Rozdział 5: Analiza porównawcza wyników badań. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1006/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1006/1/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22834 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej