Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Auleytner Julian
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Fimińska-Banaszyk Romualda
(1)
Hatch Mary Jo
(1)
Kotlicki Rafał
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Mikołajczyk Zofia
(1)
Noga Adam
(1)
Penc Józef
(1)
Roberts John
(1)
Romanowska Maria
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Stańda Andrzej
(1)
Supernat Jerzy
(1)
Łuków Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Organizacja
(8)
Zarządzanie
(7)
Przedsiębiorstwo
(3)
Decyzje
(1)
Kierowanie
(1)
Organizacja i zarządzanie
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Organizacje
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja; Rozdział 2: Zarządzanie; Rozdział 3: Cele i strategie; Rozdział 4: Zarządzanie strategiczne; Rozdział 5: Informacje w procesie zarządzania; Rozdział 6: Podejmowanie decyzji; Rozdział 7: Planowanie w zarządzaniu; Rozdział 8: Organizowanie instytucji; Rozdział 9: Kierowanie podwładnymi; Rozdział 10: Motywowanie w zarządzaniu; Rozdział 11: Komtrolowanie w procesie zarządzania; Rozdział 12: Zarządzanie marketingowe; Rozdział 13: Zarządzanie potencjałem wytwórczym; Rozdział 14: Zarządzanie kadrami; Rozdział 15: Zarządzanie finansami; Rozdział 16: Zarządzanie innowacjami; Rozdział 17: Formalizacja organizcji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9414, 9413 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9412/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Ogólna metodyka rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania; Rozdział 1: Zmiany warunkiem funkcjonowania i rozwoju organizacji; Rozdział 2: Ogólna metodyka i podstawowe zagadnienia procesu rozwiązywania problemów zarządzania; Rozdział 3: Analzia i diagnoza organizacyjna; Rozdział 4: Twórcze poszukiwanie rozwiązań problemu; Rozdział 5: Projektowanie i wdrażanie zmian- rozwiązań problemu; Cz. 2: Techniki organizowania pracy i koordynowania jej przebiegu; Rozdział 6: Badanie metod i organizowanie pracy produkcyjnej; Rozdział 7: Nowoczesne koncepcje w organizowaniu pracy i techniki ich wprowadzania; Rozdział 8: Badanie organizacji systemu zarządzania i pracy biurowej; Rozdział 9: Mierzenie i normowanie czasu pracy; Rozdział 10: Kwalifikowanie- wartościowanie pracy; Rozdział 11: Organizowanie przebiegu procesów pracy w czasie i przestrzeni; Rozdział 12: Analiza wartości; Rozdział 13: Zarządzanie zmianami w organizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6815, 6814, 6813, 6812 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6811/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. P. Banaszak, K. Krzakiewicz, Charakterystyka teorii organizacji i zarządzania; Rozdział 2. A. Szpaderski, Zarys rozwoju myśli organizacyjnej XX wieku; Rozdział 3. P. Banaszak, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania; Rozdział 4. K. Krzakiewicz, Zarządzanie i jego funkcji; Rozdział 5. R. Fimińska- Banaszyk, Struktura organizacyjna instytucji; Rozdział 6. P. Banaszyk, Podstawy projektowania struktur organizacyjnych; Rozdział 7. A. Stada, Formalizacja organizacji; Rozdział 8. P. Banaszyk, Wdrażanie zmian organizacyjnych; Rozdział 9. K. Krzakiewicz, Decyzje kierownicze w zarządzaniu; Rozdział 10. K. Krzakiewicz, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie; Rozdział 11. A. Stańda, Style kierowania i kultura organizacyjna; Rozdział 12. J. Boroń, Organizacja pracy kierowniczej.[M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3614/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoria i praktyka zarządzania; 2. Kierowanie ludźmi; 3. Konflikty w organizacji; 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 5. Kultura organizacji; 6. Podejmowanie decyzji w organizacji; 7. Struktury działalności gospodarczej; 8. Zarządzanie projektami; 9. Techniki organizatorskie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6188, 6186, 6185 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6184/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja i zarządzanie jako nauka. Rozwój organizacji i zarządzania; Rozdział 2: Organizacja. Podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Struktura organizacyjna; Rozdział 4: Zarządzanie; Rozdział 5: Kierowanie ludźmi w organizacjach; Rozdział 6: Zarządzanie zmianami w organizacjach; Rozdział 7: Kultura organizacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16258 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16257/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13541-7
Cz. 1: Co to jest teoria organizacji; Rozdział 1: Czy warto studiować teorię organizacji; Rozdział 2: Historie, metafory i perspektywy w teorii organizacji; Cz. 2: Główne pojecia i teorie; Rozdział 3: Otoczenie organziacji; Rozdział 4: Strategia i cele; Rozdział 5: Technologia; Rozdział 6: Struktura społeczna organizacji; Rozdział 7: Kultura organizacji; Rozdział 8: Fizyczna struktura organizacji; Cz. 3: Główne problemy i tematy teorii organizacji; Rozdział 9: Podejmowanie decyzji, włądza polityka w organizacji; Rozdział 10: Konflikt i sprzeczność w organizacji; Rozdział 11: Kontrola i ideologia w organizacjach; Rozdział 12: Zmiany w organizacji i uczenie się;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7962 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7961/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pracownicy jako zasób organizacji; 2. Procesy kierowania w organizacji; 3. Koncepcje doskonalenia kierowania; 4. Funkcje procesu kierowania; 5. Style i techniki kierowania; 6. Menedżer jako podmiot kierowania; 7. Trudne sytuacje w kierowaniu; 8. Doskonalenie w sztuce kierownia; 9. Nowa organizacja przyszłości; 10. Menedżer w organizacji przyszłości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22213, 22212, 22211, 22210, 22209, 20169, 20168, 20167, 20166, 17647, 17646 (11 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17645/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o organizacji / Barbara Kożuch. - Wyd. 2. zm. dodr. - Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2013. - 289 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa; Rozdział 2: Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji; Rozdział 3: Organizacja jako przedmiot badań; Rozdział 4: Typologia organizacji; Rozdział 5: Zarządzanie jako podsystem organizacji; Rozdział 6: Tworzenie i przekształcanie organizacji; Rozdział 7: Zmiana a rozwój organizacji; Rozdział 8: Współdziałanie organizacyjne; Rozdział 9: Organizacje w przyszłości. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45373 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45372/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-669/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-669/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Techniki decyzyjne i organizatorskie / Jerzy Supernat. - Wyd. 2 popr. i uzup. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2003. - 273 s. : il. ; 25 cm.
Cz. 1: Organizacyjne aspekty decydowania; Rozdział 1: Pojecia podstawowe; Rozdział 3: Delegowanie uprawnień decyzyjnych; Rozdział 3: Udział konsultantów w procesie decydowania; Rozdział 4: Udział podwładnych w procesie decydowania; Rozdział 5: Grupowe podejmowanie decyzji; Rozdział 6: Decydowanie a systemy normatywne; Cz. 2: Techniki decydowania w warunkach niepewności; Rozdział 7: Struktura problemu decyzyjnego; Rozdział 8: Mierzenie niepewności; Rozdział 9: Kryteria decydowania w warunkach niepewności; Cz. 3: Techniki organizatorskie w procesie decycyjnym; Rozdział 10: Struktura procesu decyzyjnego; Rozdział 11: Analiza sytuacji decyzyjnej; Rozdział 13: Wypracowanie kierunków działania; Rozdział 13: Ocena kierunków działania; Rozdział 14: Wybór kierunku działania; Rozdział 15: Realizacja wybranego kierunku działania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16016 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16015/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Teorie przedsiębiorstw / Adam Noga. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 359 s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przedsiębiorstwa i ich zdolność przeżycia oraz rozwoju w gospodarce; Rozdział 2: Teorie naukowe i metoda przedsiębiorcza; Rozdział 3: Cele przedsiębiorstw: autonomiczne i powszechne; Rozdział 4: Identyfikacja ogólnych teorii przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Teoria konfirmy: nowoczesne przedsiębiorstwo i powrót do korzeni przedsiębiorczości. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-76/3, P-76/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-76/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1. Teoretyczne podstawy nauki o polityce społecznej; 1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; 2. Kwestia socjalna jako przedmiot nauki o polityce społecznej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Doktryny polityki społecznej; 5. Liberalizm i jego niektóre szkoły społeczne; 6. Myśl narodowa, agraryzm i konserwatyzm a polityka społeczna; 7. Socjalizm i jego niektóre szkoły społeczne; 8. Doktryna socjalna Kościoła katolickiego i prawosławnego; 9. katolicyzm społeczny w Polsce; 10. Ekorozwój; Część 2: Podmioty polityki społecznej i ich aktywność; 11. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako podmiot globalnej polityki społecznej; 12. Instytucje europejskiej polityki społecznej; 13. Państwowe podmioty polskiej polityki społecznej; 14. Fundusze celowe i składkowe w polityce społecznej; 15. Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki społecznej; 16. Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej; 17. Zakończenie - prognoza polskiej polityki społecznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30580, 30579 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30578/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again