Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Penc Józef
(2)
Auleytner Julian
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Fimińska-Banaszyk Romualda
(1)
Hatch Mary Jo
(1)
Kotlicki Rafał
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Mikołajczyk Zofia
(1)
Noga Adam
(1)
Roberts John
(1)
Romanowska Maria
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Stańda Andrzej
(1)
Supernat Jerzy
(1)
Łuków Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Organizacja
(9)
Zarządzanie
(8)
Przedsiębiorstwo
(3)
Decyzje
(2)
Kierowanie
(1)
Organizacja i zarządzanie
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Organizacje
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Decyzje w zarządzaniu / Józef Penc. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. - 238 [2] 32 s. ; 20 cm.
Cz.1: Zarządzanie i menedżerowie; Rozdział 1: Nowa filozofia zarządzania; Rozdział 2: Nowe umiejętności i role menedżerskie; Cz.2: Problemy w organizacji i sposoby ich rozwiązywania; Rozdział 3: Istota i rodzaje problemów w firmie; Rozdział 4: Rozwiązywanie problemów i tworzenie koncepcji rozwiązania; Cz.3: Procesy decydowania w zarządzaniu; Rozdział 5: Decyzje i procesy racjonalnego decydowania; Rozdział 6: Ograniczenia racjonalności decydowania; Cz.4: Systemy wspomagania decyzji; Rozdział 7: System informacyjny przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Systemy pozyskiwania informacji; Rozdział 9: Systemy przetwarzania informacji; Rozdział 10: Systemy eksperckie; Cz.5: Partnerstwo w procesach decydowania; Rozdział 11: Korzyści i niebezpieczeństwa partycypacji; Rozdział 12: Przyszłość rozwoju partnerstwa; Rozdział 13: Warunki rozwoju partnerstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7127, 7126, 7125, 7124 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7123/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13541-7
Cz. 1: Co to jest teoria organizacji; Rozdział 1: Czy warto studiować teorię organizacji; Rozdział 2: Historie, metafory i perspektywy w teorii organizacji; Cz. 2: Główne pojecia i teorie; Rozdział 3: Otoczenie organziacji; Rozdział 4: Strategia i cele; Rozdział 5: Technologia; Rozdział 6: Struktura społeczna organizacji; Rozdział 7: Kultura organizacji; Rozdział 8: Fizyczna struktura organizacji; Cz. 3: Główne problemy i tematy teorii organizacji; Rozdział 9: Podejmowanie decyzji, włądza polityka w organizacji; Rozdział 10: Konflikt i sprzeczność w organizacji; Rozdział 11: Kontrola i ideologia w organizacjach; Rozdział 12: Zmiany w organizacji i uczenie się;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7962 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7961/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja; Rozdział 2: Zarządzanie; Rozdział 3: Cele i strategie; Rozdział 4: Zarządzanie strategiczne; Rozdział 5: Informacje w procesie zarządzania; Rozdział 6: Podejmowanie decyzji; Rozdział 7: Planowanie w zarządzaniu; Rozdział 8: Organizowanie instytucji; Rozdział 9: Kierowanie podwładnymi; Rozdział 10: Motywowanie w zarządzaniu; Rozdział 11: Komtrolowanie w procesie zarządzania; Rozdział 12: Zarządzanie marketingowe; Rozdział 13: Zarządzanie potencjałem wytwórczym; Rozdział 14: Zarządzanie kadrami; Rozdział 15: Zarządzanie finansami; Rozdział 16: Zarządzanie innowacjami; Rozdział 17: Formalizacja organizcji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9414, 9413 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9412/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Ogólna metodyka rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania; Rozdział 1: Zmiany warunkiem funkcjonowania i rozwoju organizacji; Rozdział 2: Ogólna metodyka i podstawowe zagadnienia procesu rozwiązywania problemów zarządzania; Rozdział 3: Analzia i diagnoza organizacyjna; Rozdział 4: Twórcze poszukiwanie rozwiązań problemu; Rozdział 5: Projektowanie i wdrażanie zmian- rozwiązań problemu; Cz. 2: Techniki organizowania pracy i koordynowania jej przebiegu; Rozdział 6: Badanie metod i organizowanie pracy produkcyjnej; Rozdział 7: Nowoczesne koncepcje w organizowaniu pracy i techniki ich wprowadzania; Rozdział 8: Badanie organizacji systemu zarządzania i pracy biurowej; Rozdział 9: Mierzenie i normowanie czasu pracy; Rozdział 10: Kwalifikowanie- wartościowanie pracy; Rozdział 11: Organizowanie przebiegu procesów pracy w czasie i przestrzeni; Rozdział 12: Analiza wartości; Rozdział 13: Zarządzanie zmianami w organizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6815, 6814, 6813, 6812 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6811/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. P. Banaszak, K. Krzakiewicz, Charakterystyka teorii organizacji i zarządzania; Rozdział 2. A. Szpaderski, Zarys rozwoju myśli organizacyjnej XX wieku; Rozdział 3. P. Banaszak, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania; Rozdział 4. K. Krzakiewicz, Zarządzanie i jego funkcji; Rozdział 5. R. Fimińska- Banaszyk, Struktura organizacyjna instytucji; Rozdział 6. P. Banaszyk, Podstawy projektowania struktur organizacyjnych; Rozdział 7. A. Stada, Formalizacja organizacji; Rozdział 8. P. Banaszyk, Wdrażanie zmian organizacyjnych; Rozdział 9. K. Krzakiewicz, Decyzje kierownicze w zarządzaniu; Rozdział 10. K. Krzakiewicz, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie; Rozdział 11. A. Stańda, Style kierowania i kultura organizacyjna; Rozdział 12. J. Boroń, Organizacja pracy kierowniczej.[M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3614/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoria i praktyka zarządzania; 2. Kierowanie ludźmi; 3. Konflikty w organizacji; 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 5. Kultura organizacji; 6. Podejmowanie decyzji w organizacji; 7. Struktury działalności gospodarczej; 8. Zarządzanie projektami; 9. Techniki organizatorskie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6188, 6186, 6185 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6184/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja i zarządzanie jako nauka. Rozwój organizacji i zarządzania; Rozdział 2: Organizacja. Podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Struktura organizacyjna; Rozdział 4: Zarządzanie; Rozdział 5: Kierowanie ludźmi w organizacjach; Rozdział 6: Zarządzanie zmianami w organizacjach; Rozdział 7: Kultura organizacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16258 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16257/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o organizacji / Barbara Kożuch. - Wyd. 2. zm. dodr. - Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2013. - 289 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa; Rozdział 2: Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji; Rozdział 3: Organizacja jako przedmiot badań; Rozdział 4: Typologia organizacji; Rozdział 5: Zarządzanie jako podsystem organizacji; Rozdział 6: Tworzenie i przekształcanie organizacji; Rozdział 7: Zmiana a rozwój organizacji; Rozdział 8: Współdziałanie organizacyjne; Rozdział 9: Organizacje w przyszłości. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45373 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45372/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pracownicy jako zasób organizacji; 2. Procesy kierowania w organizacji; 3. Koncepcje doskonalenia kierowania; 4. Funkcje procesu kierowania; 5. Style i techniki kierowania; 6. Menedżer jako podmiot kierowania; 7. Trudne sytuacje w kierowaniu; 8. Doskonalenie w sztuce kierownia; 9. Nowa organizacja przyszłości; 10. Menedżer w organizacji przyszłości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22213, 22212, 22211, 22210, 22209, 20169, 20168, 20167, 20166, 17647, 17646 (11 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17645/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-669/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-669/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Techniki decyzyjne i organizatorskie / Jerzy Supernat. - Wyd. 2 popr. i uzup. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2003. - 273 s. : il. ; 25 cm.
Cz. 1: Organizacyjne aspekty decydowania; Rozdział 1: Pojecia podstawowe; Rozdział 3: Delegowanie uprawnień decyzyjnych; Rozdział 3: Udział konsultantów w procesie decydowania; Rozdział 4: Udział podwładnych w procesie decydowania; Rozdział 5: Grupowe podejmowanie decyzji; Rozdział 6: Decydowanie a systemy normatywne; Cz. 2: Techniki decydowania w warunkach niepewności; Rozdział 7: Struktura problemu decyzyjnego; Rozdział 8: Mierzenie niepewności; Rozdział 9: Kryteria decydowania w warunkach niepewności; Cz. 3: Techniki organizatorskie w procesie decycyjnym; Rozdział 10: Struktura procesu decyzyjnego; Rozdział 11: Analiza sytuacji decyzyjnej; Rozdział 13: Wypracowanie kierunków działania; Rozdział 13: Ocena kierunków działania; Rozdział 14: Wybór kierunku działania; Rozdział 15: Realizacja wybranego kierunku działania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16016 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16015/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Teorie przedsiębiorstw / Adam Noga. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 359 s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przedsiębiorstwa i ich zdolność przeżycia oraz rozwoju w gospodarce; Rozdział 2: Teorie naukowe i metoda przedsiębiorcza; Rozdział 3: Cele przedsiębiorstw: autonomiczne i powszechne; Rozdział 4: Identyfikacja ogólnych teorii przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Teoria konfirmy: nowoczesne przedsiębiorstwo i powrót do korzeni przedsiębiorczości. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-76/3, P-76/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-76/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1. Teoretyczne podstawy nauki o polityce społecznej; 1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; 2. Kwestia socjalna jako przedmiot nauki o polityce społecznej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Doktryny polityki społecznej; 5. Liberalizm i jego niektóre szkoły społeczne; 6. Myśl narodowa, agraryzm i konserwatyzm a polityka społeczna; 7. Socjalizm i jego niektóre szkoły społeczne; 8. Doktryna socjalna Kościoła katolickiego i prawosławnego; 9. katolicyzm społeczny w Polsce; 10. Ekorozwój; Część 2: Podmioty polityki społecznej i ich aktywność; 11. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako podmiot globalnej polityki społecznej; 12. Instytucje europejskiej polityki społecznej; 13. Państwowe podmioty polskiej polityki społecznej; 14. Fundusze celowe i składkowe w polityce społecznej; 15. Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki społecznej; 16. Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej; 17. Zakończenie - prognoza polskiej polityki społecznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30580, 30579 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30578/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again