Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Dereń Aldona M
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Ordynacja podatkowa
(3)
Opłata skarbowa
(1)
Podatek
(1)
Podatek akcyzowy
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek od towarów i usług (VAT)
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Prawo
(1)
Spadki i darowizny
(1)
Ustawa o rachunkowości
(1)
Zryczałtowany podatek dochodowy
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7291-058-8
Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Organy podatkowe i ich właściwości; Rozdział 1: Organy podatkowe; Rozdział 2: Właściwości organów podatkowych; Dział 3: Zobowiązania podatkowe; Rozdział 1: Powstawanie zobowiązania podatkowego; Rozdział 2: Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta; Rozdział 3: Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; Rozdział 4: Terminy płatności; Rozdział 5: Zaległość podatkowa; Rozdział 6: Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna; Rozdział 7: Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych; Rozdział 8: Przedawnienie; Rozdział 9: Nadpłata; Rozdział 10: Korekta deklaracji; Rozdział 11: Informacje podatkowe; Rozdział 12: Rachunki; Rozdział 13: Odpowiedzialność solidarna; Rozdział 14: Prawa i obowiązki nastepców prawnych oraz podmiotów przekształconych; Rozdział 15: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Dział 4: Postępowanie podatkowe; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego; Rozdział 3: Strona; Rozdział 4: Załatwienie spraw; Rozdział 5: Doręczenia; Rozdział 6: Wezwania; Rozdział 7: Przywrócenie terminu; Rozdział 8: Wszczęcie postępowania; Rozdział 9: Protokoły i adnotacje; Rozdział 10: Udostępnienie akt; Rozdział 11: Dowody; Rozdział 12: Zawieszenie postepowania; Rozdział 13: Decyzje; Rozdział 14: Postanowienia; Rozdział 15: Odwołania; Rozdział 16: Zażalenia; Rozdział 17: Wznowienie postępowania; Rozdział 18: Stwierdzenie nieważności decyzji; Rozdział 19: Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej; Rozdział 20: Wygaśnięcie decyzji; Rozdział 21: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Rozdział 22: Kary porzadkowe; Rozdział 23: Koszty postępowania;Dział 5: Czynności sprawdzające; Dział 6: Kontrola podatkowa; Dział 7: Tajemnica skarbowa; Dział 8: Zaświadczenia; Dział 9: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe; Rozdział 1: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 2: Przepisy przejściowe; Rozdział 3: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8910 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8909/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43075 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43074/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ordynacja podatkowa; 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 3. Zryczałtowany podatek dochodowy; 4. Podatek dochodowy od osób prawnych; 5. Podatek od towarów i usług; 6. Podatek akcyzowy; 7. Podatki i opłaty lokalne; 8. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych; 9. Spadki i darowizny; 10. Rachunkowość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28719, 28718 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28717XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again