Forma i typ
Książki
(23)
Dostępność
tylko na miejscu
(23)
dostępne
(15)
wypożyczone
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(18)
Autor
Kantowicz Ewa
(2)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Szarota Zofia
(2)
Badora Sylwia
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Chrzanowska Aleksandra
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Frenkel Izasław
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Gracz Katarzyna
(1)
Gutkowska Agnieszka
(1)
Januszek Henryk
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Krajewska Beata
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Leś Ewa
(1)
Leśniak Małgorzata
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pięcek Beata
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Topińska Irena
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zrałek Maria
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(23)
Język
polski
(21)
Temat
Opieka społeczna
(13)
Ludzie starzy
(4)
Pedagogika opiekuńcza
(4)
Domy pomocy społecznej
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Rodzina
(3)
Dziecko
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Polityka społeczna
(2)
Pomoc społeczna
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Chłopi
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Opieka społeczna nad rodziną
(1)
Opinia publiczna
(1)
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polska
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Starzenie się
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Uchodźcy
(1)
Wieś
(1)
Wskaźniki społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Temat: czas
1989-
(5)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
23 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36651 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36650/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Instytucje oświatowo-wychowawcze; 2. Placówki kształcenia specjalnego; 3. Podmioty resocjalizacyjne; 4. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze; 5. Instytucje pomocy społecznej; 6. Podmioty wielofunkcyjne; 7. Organizacje pozarządowe. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1059/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1059/1/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. P-568/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-568/1/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Opieka nad dzieckiem osieroconym w literaturze; 1. Rys historyczny opieki nad dzieckiem; 2. Rodzina współczesna i jej problemy; 3. Sieroctwo społeczne; 4. Potrzeby psychiczne sierot społecznych i możliwości ich zaspokajania; Rozdział 2: Formy kompensacji sieroctwa; 1. Rodzinne formy opieki całkowitej; 2. Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym; Rozdział 3: Wychowawca - opiekun; 1. W poszukiwaniu wzorca wychowawcy - opiekuna; 2. Wzór osobowy pedagoga w opinii klasyków teorii i praktyki wychowawczej; Rozdział 4: Analiza wyników badań; 1. Podstawowe założenia metodologiczne badań własnych; 2. Przyczyny sieroctwa społecznego; 3. Rozmiary sieroctwa społecznego; 4. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem osieroconym oraz motywy podjęcia obowiązków rodzicielskich; 5. Stopień zaspokojenia potrzeb dzieci osieroconych; 6. Czynniki ułatwiające i utrudniające oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 35412 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35411/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp: Pedagogika społeczna w dobie transformacji ustrojowych i wizji naukowych; 1. Tło i zarys pedagogiki systemowej; 2. Od dezintegracji przez dezintegrację pozytywną do integracji pedagogiki; 3. Integrowanie pedagogiki społecznej: humanistyczne potrzeby a szanse; 4. Profilaktyka trudności wychowawczo-opiekuńczych i pomocowych - dezintegracja pozytywna (?); 5. Zadania społeczne, wychowawcze i opiekuńcze pedagogów; Uogólnienia : wyzwania a perspektywy modernizowania integracji pedagogiki społecznej. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35115 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35114/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1. Teoretyczne i praktyczne konteksty związków pracy socjalnej i polityki społecznej- poszukiwanie znaczeń; Cz. 2. Bilans reform społecznych- ograniczenie pomocy i świadczeń, czy aktywna polityka społeczna; Cz. 3. Diagnozy i strategie społeczne na rzecz osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; Cz. 4. Społeczne konsekwencje wykluczenia. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 34173 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34172/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37271 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37270 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Problemy Pracy Socjalnej)
Cz. 1. Przemiany społeczne- polityka spójności- ekonomia społeczna. Wyzwania i szanse dla pracy socjalnej; Cz. 2. Wybrane modele pracy socjalnej- próba oceny przydatności praktycznej; Cz. 3. Nowe zagrożenia- zaniedbane obszary praktyki; Cz. 4. Varia. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 34183 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34182/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49182/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49252 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49251/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49234 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49233/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49154 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49153/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Problemy Pracy Socjalnej)
Cz. 1. Wielokulturowość sektora pozarządowego; Cz. 2. Wielość problemów pomocy społecznej dnia powszedniego.[M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34185 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34184/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49297 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49296/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Zmiany systemu ochrony socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej; Cz. 2: Monitorowanie i ewaluacja wybranych obszarów ochrony socjalnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13345 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13344/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Aldona Frączkiewicz- Wronka, Tomasz Holecki - Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Florian Juźnik - Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Katarzyna Głąbicka _ Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego - od diagnozy ku strategii; 4. Artur Walasik - Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Adam Drobniak - Programowanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Uwarunkowania dla samorządowej polityki społecznej; 6. Joanna Żyra - Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 7. Tomasz Holecki - Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 8. Maria Zrałek - Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 9. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Hanna Saryusz-Wolska - Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 10. Wiesław Koczur - Pomoc społeczna jako zadania samorządu terytorialnego; 11. Katarzyna Burda-Świerz, Aldona Frączkiewicz-Wronaka, Maria Zrałek - Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 12. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Monika Smoleń - Polityka kulturalna samorządów; 13. Sławomir Kantyka - Organizacje pozarządowe - partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 14. Agata Austen, Marcin Tynda - Elektroniczny wymiar usług publicznych. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30586, 30585 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30584/XII/PS czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34650, 34649, 19669, 19668 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19667/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Starzenie sie i starość w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 2: Problemy ludzi starszych oraz ich źródła; Rozdział 3: Wspomaganie osób starszych - terminologia i rozwiązania organizacyjne; Rozdział 4: Instytucje i organizacje wspierające ludzi starszych w Polsce i za granicą;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21077, 21075, 21074 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21073/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Od wartości i norm społecznych do kontrkultury; Rozdział 2: Społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych; Rozdział 3: Jednostka- dewiacja- społeczeństwo; Rozdział 4: Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości; Rozdział 5: Zmiana społeczna a problemy społeczne; Rozdział 6: Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie; Rozdział 7: Zagrożenia środowiska naturalnego i społecznego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 7023 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7022/XII/PS czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej