Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(23)
available
(15)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(18)
Author
Kantowicz Ewa
(2)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Szarota Zofia
(2)
Badora Sylwia
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Chrzanowska Aleksandra
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Frenkel Izasław
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Gracz Katarzyna
(1)
Gutkowska Agnieszka
(1)
Januszek Henryk
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Krajewska Beata
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Leś Ewa
(1)
Leśniak Małgorzata
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pięcek Beata
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Topińska Irena
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zrałek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(21)
Subject
Opieka społeczna
(13)
Ludzie starzy
(4)
Pedagogika opiekuńcza
(4)
Domy pomocy społecznej
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Rodzina
(3)
Dziecko
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Polityka społeczna
(2)
Pomoc społeczna
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Chłopi
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Opieka społeczna nad rodziną
(1)
Opinia publiczna
(1)
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polska
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Starzenie się
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Uchodźcy
(1)
Wieś
(1)
Wskaźniki społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36651 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36650/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Instytucje oświatowo-wychowawcze; 2. Placówki kształcenia specjalnego; 3. Podmioty resocjalizacyjne; 4. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze; 5. Instytucje pomocy społecznej; 6. Podmioty wielofunkcyjne; 7. Organizacje pozarządowe. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1059/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1059/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-568/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-568/1/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Opieka nad dzieckiem osieroconym w literaturze; 1. Rys historyczny opieki nad dzieckiem; 2. Rodzina współczesna i jej problemy; 3. Sieroctwo społeczne; 4. Potrzeby psychiczne sierot społecznych i możliwości ich zaspokajania; Rozdział 2: Formy kompensacji sieroctwa; 1. Rodzinne formy opieki całkowitej; 2. Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym; Rozdział 3: Wychowawca - opiekun; 1. W poszukiwaniu wzorca wychowawcy - opiekuna; 2. Wzór osobowy pedagoga w opinii klasyków teorii i praktyki wychowawczej; Rozdział 4: Analiza wyników badań; 1. Podstawowe założenia metodologiczne badań własnych; 2. Przyczyny sieroctwa społecznego; 3. Rozmiary sieroctwa społecznego; 4. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem osieroconym oraz motywy podjęcia obowiązków rodzicielskich; 5. Stopień zaspokojenia potrzeb dzieci osieroconych; 6. Czynniki ułatwiające i utrudniające oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35412 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35411/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp: Pedagogika społeczna w dobie transformacji ustrojowych i wizji naukowych; 1. Tło i zarys pedagogiki systemowej; 2. Od dezintegracji przez dezintegrację pozytywną do integracji pedagogiki; 3. Integrowanie pedagogiki społecznej: humanistyczne potrzeby a szanse; 4. Profilaktyka trudności wychowawczo-opiekuńczych i pomocowych - dezintegracja pozytywna (?); 5. Zadania społeczne, wychowawcze i opiekuńcze pedagogów; Uogólnienia : wyzwania a perspektywy modernizowania integracji pedagogiki społecznej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35115 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35114/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Teoretyczne i praktyczne konteksty związków pracy socjalnej i polityki społecznej- poszukiwanie znaczeń; Cz. 2. Bilans reform społecznych- ograniczenie pomocy i świadczeń, czy aktywna polityka społeczna; Cz. 3. Diagnozy i strategie społeczne na rzecz osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; Cz. 4. Społeczne konsekwencje wykluczenia. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34173 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34172/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37271 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37270 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Cz. 1. Przemiany społeczne- polityka spójności- ekonomia społeczna. Wyzwania i szanse dla pracy socjalnej; Cz. 2. Wybrane modele pracy socjalnej- próba oceny przydatności praktycznej; Cz. 3. Nowe zagrożenia- zaniedbane obszary praktyki; Cz. 4. Varia. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 34183 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34182/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49182/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49252 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49251/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49234 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49233/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49154 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49153/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Cz. 1. Wielokulturowość sektora pozarządowego; Cz. 2. Wielość problemów pomocy społecznej dnia powszedniego.[M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34185 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34184/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49297 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49296/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Aldona Frączkiewicz- Wronka, Tomasz Holecki - Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Florian Juźnik - Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Katarzyna Głąbicka _ Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego - od diagnozy ku strategii; 4. Artur Walasik - Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Adam Drobniak - Programowanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Uwarunkowania dla samorządowej polityki społecznej; 6. Joanna Żyra - Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 7. Tomasz Holecki - Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 8. Maria Zrałek - Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 9. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Hanna Saryusz-Wolska - Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 10. Wiesław Koczur - Pomoc społeczna jako zadania samorządu terytorialnego; 11. Katarzyna Burda-Świerz, Aldona Frączkiewicz-Wronaka, Maria Zrałek - Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 12. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Monika Smoleń - Polityka kulturalna samorządów; 13. Sławomir Kantyka - Organizacje pozarządowe - partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 14. Agata Austen, Marcin Tynda - Elektroniczny wymiar usług publicznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30586, 30585 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30584/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zmiany systemu ochrony socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej; Cz. 2: Monitorowanie i ewaluacja wybranych obszarów ochrony socjalnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13345 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13344/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34650, 34649, 19669, 19668 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19667/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Starzenie sie i starość w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 2: Problemy ludzi starszych oraz ich źródła; Rozdział 3: Wspomaganie osób starszych - terminologia i rozwiązania organizacyjne; Rozdział 4: Instytucje i organizacje wspierające ludzi starszych w Polsce i za granicą;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21077, 21076, 21075, 21074 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21073/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Od wartości i norm społecznych do kontrkultury; Rozdział 2: Społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych; Rozdział 3: Jednostka- dewiacja- społeczeństwo; Rozdział 4: Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości; Rozdział 5: Zmiana społeczna a problemy społeczne; Rozdział 6: Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie; Rozdział 7: Zagrożenia środowiska naturalnego i społecznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 7023 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7022/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again