Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
unavailable
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Rosińczuk-Tonderys Joanna
(2)
Uchmanowicz Izabella
(2)
Borek Anna
(1)
Czajka Dorota
(1)
Czekała Beata
(1)
Fijałkowska-Salawa Danuta
(1)
Jankowska-Polańska Beata
(1)
Lorek Grażyna
(1)
Marcysiak Małgorzata
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Ostrowska Bożena
(1)
Skotnicka-Klonowicz Grażyna
(1)
Stychlerz Anna
(1)
Urbanek Bożena
(1)
Wiśniewska Ewa
(1)
Zagroba Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
Subject
Opieka pielęgniarska
(8)
Położne
(3)
Badania naukowe pielęgniarskie
(2)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Rola pielęgniarki
(2)
Chorzy przewlekle
(1)
Historia pielęgniarstwa
(1)
Hospitalizacja domowa
(1)
Opieka domowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pielęgniarki
(1)
Pielęgniarstwo geriatryczne
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Szkolnictwo pielęgniarskie wyższe
(1)
Ustawodawstwo pielęgniarskie
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Prace zebrane
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(2)
Nauka i badania
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1 : Etyczne aspekty zawodu pielęgniarki; Mariola Bartusek, Beata Podsiadło, Bogusław Serzysko : Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położonych w świetle zapisów Kodeksu Etyki; Bogusław Serzysko, Elżbieta Piekuś, Beata Podsiadło, Mariola Bartusek, Adam Klar : Znajomość praw pacjenta w opinii pacjentów małoletnich i ich opiekunów; Teresa Danuta Dworecka: Środki wychowawcze i poprawcze stosowane w sprawach nieletnich przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w latach 2003-2014; Rozdział 3 : Człowiek od poczęcia do starości-wyzwania dla pielęgniarstwa; Beata Podsiadło, Sylwia Chudzik-Ociepka, Mariola Czajkowska, Iwona Gałązka, Celina Gogola, Bogusław Serzysko, Mariola Bartusek, Violetta Skrzypulec-Plinta : Zespół przetoczenia krwi pomiędzy płodami (TTTS) a jakość życia noworodków; Jolanta Borgosz, Bogusława Kupczak-Wiśniowska, Beata Podsiadło, Bogusława Serzysko, Magdalena Knapczak : Ocena wpływu objawów przerostu trzeciego migdałka na jakość życia dziecka; Katarzyna Tymińska, Bożena Pająk, Izabela Dytko-Lesisz, Zofia Nowak-Kapusta : Opieka nad dzieckiem z zastosowaniem metody ECMO; Katarzyna Ciechanowska, Magdela Sowa, Jacek J. Fisz : Alkoholowy zespół płodowy- FAS; Magdalena Sowa, Katarzyna Ciechanowska, Łukasz Saletnik, Jacek J. Fisz : Mam na imię Aspi- zespół Aspergera; Barbara Lelonek, Aleksandra Cieślik, Anna Borcuch : Proces pielęgnowania dziecka z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych; Małgorzata Wojciechowska, Beata Socha, Elżbieta Antos, Grażyna Kozak : Edukacyjna rola pielęgniarki w zapobieganiu i pielęgnowaniu dzieci z atopowym zapaleniem skóry; Izabela Dytko-Lesisz, Zofia Nowak-Kapusta, Bożena Pająk, Katarzyna Tymińska : Rodzina w sytuacji choroby nowotworowej dziecka; Elżbieta Kamusińska, Aleksandera Słopiecka, Beata Bober, Dorota Irena Karwat : Problemy pielęgnacyjne dziecka z wrodzoną niepełnosprawnością z powodu mózgowego porażenia dziecięcego (część 1); Elżbieta Kamusińska, Aleksandra Słopiecka, Beata Bober, Dorota Irena Karwat : Model pielęgnowania dziecka z wrodzoną niepełnosprawnością z powodu mózgowego porażenia dziecięcego (część 2); Joanna Majchrzyk Mikuła, Agnieszka Kozdroń : Wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka w placówce edukacyjnej i terapeutycznej; Aleksandra Słopiecka, Elżbieta Kamusińska, Małgorzata Banaś, Irena Dorota Karwat : Wybrane cechy epidemiologiczne oparzeń u dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Włądysłąwa Buszkowskiego w Kielcach; Aleksandra Cieślak, Barbara Lelonek : Rola pielęgniarki w realizacji Programu Szczepień Ochronnych; Karolina Jasik, Urszula Jaślikowska, Anna Bednarek, Anna Małocha : Subiektywna ocena skuteczności szczepień p/grypie sezonowej w wybranej grupie rodziców; Urszula Jaślikowska, Karolina Jasik, Anna Bednarek, Agnieszka szewczak : Wiedza matek na temat profilaktyki biegunek u niemowląt; Tomasz Skrzypek, Dorota Rębak, Jolanta Karyś : Poziom wiedzy rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym; Grażyna Kozak, Małgorzata Wojciechowska, Aleksandra Miedzińska : Stan wiedzy młodzieży na temat zdrowego stylu życia; Barbara Lelonek, Aleksandra Cieślik : Poziom wiedzy dzieci i młodzieży na temat cukrzycy typu I wyznacznikiem przygotowania teoretycznego do prowadzenia samokontroli; Bożena pająk, Katarzyna Tymińska, Izabela Dytko-Lesisz, Zofia Nowak-Kapusta; Wiedza i opinie studentów na temat substancji psychoaktywnych; Agnieszka Kuskowska : Profilaktyka logopedyczna nadal aktualna; Ewa Wodzikowska : Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych z wagą poniżej 3000 gramów a umiejscowienie kontroli zdrowia u matek; Monika Przestrzelska, Zdzisłąwa Knihinicka-Mercik, Janusz Bartnicki : Prawne aspekty utraty dziecka w okresie prenatalnym; Halina Doroszkiewicz, Alicja Ciełuszecka, Julia Sawicka, Katarzyna Snarska : wydolność samoobsługowa pacjentów po przebytym udarze mózgu a zapotrzebowanie na opiekę; Marzena Agnieszka Humańska, Marcin Andrzej Popiński, Martyna Anna Piasecka, Mirosław Felsmann : Zespół stopy cukrzycowej. Pielęgnacja pacjenta geriatrycznego; Marzena Agnieszka Humańska, Marcin Andrzej Popiński, Martyna Anna Piasecka, Mirosław Felsmann : Choroba Alzheimera-przyczyny, objawy i leczenie ( w nowym ujęciu); Katarzyna Krystyna Snarska, Halina Doroszkiewicz, Julia Sawicka, Hanna Bachórzewska-Gajewska : Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską wśród pacjentów objętych opieką długoterminową; Lucyna Graf, Miaria Śleziona : Problemy osób cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne; Mariola Śleziona : Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby jako wyzwanie pielęgnacyjno-lecznicze; Grażyna Franek, Justyna Moskwa, Katarzyna Leszczyńska, Zofia Nowak-Kapusta, Izabela Maciejewska-Paszek, Tomasz Irzyniec : Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy; Julia Sawicka, Katarzyna Krystyna Snarska, Grażyna Kobus, Halina Doroszkiewicz, Hanna Bachórzewska-Gajewska : Ocena stopnia akceptacji choroby przez chorych z zaburzeniami psychicznymi; Jolanta Karyś, Dorota Rębak, Tomasz Karyś : Relacje rodzinne w procesie trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu; Ewa Wiśniewska, Dorota Ochocka, Małgorzata Zagroba, Bożena Ostrowska, Małgorzata Marcysiak, Krzysztof Malinowski : Przemoc domowa w świetle obowiązków pracowników systemu ochrony zdrowia; Katarzyna Krystyna Snarska, Julia Sawicka, Halina Doroszewska \, Hanna Bachórzewska-Stempkowska, Anna Cisińska : Zrozumienie w kontekście narastającego procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa; Część 3 : inne; Anna Cisińska : Opieka stomatologiczna w szkołach łódzkich w okresie międzywojennym; Jolanta Łodzińska : system motywacyjny jako czynnik zarządzania w firmie. Kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych na podstawie wybranych teorii motywacji. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49827/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49252 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49251/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku)
1. Wstęp; 2. Pielęgniarki w polskim Sejmie i Senacie; 3. Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do 1963 roku); 4. Opieka nad chorym na ziemiach polskich pod ruskim zaborem na przełomie XIX i XX w., na przykładzie rejencji bydgoskiej; 5. Kształtowanie się specjalności pielęgniarki pediatrycznej; 6. Przytulisko franciszkanek warszawskich; 7. Rola ewangelickich diakonis na ziemiach polskich od połowy XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem Diakonatu Eben Ezer na Śląsku Cieszyńskim; 8. Udział Polaków w misyjnej opiece pielęgniarskiej do 1939 roku; 9. Opieka medyczna robotników Zakładów Żyrardowskich w latach 1884-1914; 10. Zgromadzenie ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo a krakowskie pielęgniarstwo (do I poł. XX w.); 11. Przemiana duchowa Hanny Chrzanowskiej; 12. Działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w latach 1918-1969; 13. Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych - powstanie i działalność w latach 1925-1939; 14. Prawne regulacje w pielęgniarstwie w II Rzeczpospolitej; 15. Szkoła pielęgniarek na Czystem w Warszawie; 16. Polskie podręczniki do nauki pielęgniarstwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego; 17. Przygotowanie zawodowe pielęgniarek społecznych w okresie międzywojennym; 18. Higienistki szkolne w profilaktyce opieki zdrowotnej w latach 1918-1939; 19. Wkład czasopisma Polski Czerwony Krzyż w rozwój zawodowy pielęgniarstwa w okresie II Rzeczpospolitej; 20. Pielęgniarstwo psychiatryczne na łamach Przewodnika Pielęgniarskiego(1929-1933); 21. Sanitarno-medyczne zaopatrzenie wielkiej migracji ludności w Polsce w latach 1944-1948; 22. Średnie szkolnictwo pielęgniarskie w latach 1949-1963 w świetle artykułów prasowych na łamach Służby Zdrowia; 23. Wkład Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w kształcenie zawodowe pielęgniarek; 24. Pierwsze polskie podręczniki i obcojęzyczne przedruki dla średniego personelu medycznego w latach 1948-1960; 25. Kształtowanie się wyższego szkolnictwa pielęgniarskiego; 26. Władza PRL a środowisko zawodowe w świetle dokumentów Archiwum Akt Nowych; 27. Wizerunek pielęgniarki w plakacie propagandowym po II wojnie światowej. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42387/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Anna Bilińska, Janina Zajchowska, Stanisława Sopel : Poziom optymizmu i pesymizmu wśród studentów kierunków pielęgniarstwo i bezpieczeństwo wewnętrzne; Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska : Ankieta FINDRISK jako narzędzie w ocenie ryzyka rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy; Beata Boratyn, Edyta Guty : Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentki chorej na stwardnienie rozsiane, przebywającej w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym; Krzysztof Chmielowiec, Joanna Chmielowiec, Piotr Chmielowiec, Stanisław Manulik : Zdolność do samoopieki i lokomocji w zależności od występowania schorzeń u osób w wieku starszym; Krzysztof Chmielowiec, Joanna Chmielowiec, Alicja Kołodziej, Beata Dudek, Klaudia Kogut, Hanna Belica, Emilia Pawłowska, Karol Belica, Stanisław Manulik : Częstość spożywania alkoholu przez studentów kierunku pielęgniarstwo; Krzysztof Chmielowiec, Joanna Chmielowiec, Patrycja Walkowiak, Marta Sieniawska, Malwina Ziober, Stanisław Manulik :Uzależnienia behawioralne wśród studentów kierunku pedagogika i informatyka; Agata Grzyb, Martyna Gruszka, Jolanta Dąbrowska, Piotr Federowicz, Aleksandra Czaplińska- Federowicz : Zaburzenia nastroju u kobiet w okresie okołomenopauzalnym; Edyta Guty, Aleksandra Bonarek, Magdalena Kozimala, Janina Zajchowska, Iwona Markiewicz : Udział personelu pielęgniarskiego w poprawie jakości życia pacjentki z chorobą Hashimoto; Edyta Guty, Bernadeta Suska, Beata Boratyn, Iwona Markiewicz, Irena Puszkarz : Opieka pielęgniarska nad pacjentem z astmą oskrzelową powikłaną zaćmą polekową; Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Bonikowska : Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego oraz skuteczna edukacja szansą na prewencję cukrzycy lub jej powikłań; Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Dominika Bożiłow, Robert Włodarski, Bogusaw Serzysko : Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w stanie hipotermii głębokiejleczonymz wykorzystaniem metody pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) w Oddziale Intensywnej Terapii; Magdalena Kazimierska-Zając, Aleksandra Kołtuniuk, Monika Michalak, Joanna Rosińczuk :, Komunikowanie się z chorym z afazją – rola i znaczenie współpracy neurologopedy i pielęgniarki neurologicznej; Jolanta Kolasińska, Teresa Brodziak, Krystyna Kuriata – Kowalska, Agnieszka Zborowska-Dulat, Izabela Uchmanowicz : Przemoc wobec osób w wieku podeszłym; Izabela Kuberka, Joanna Głowacz, aleksandra Pytel :Profilaktyka i leczenie odleżyn u pacjentki oddziału opieki paliatywnej; Katarzyna Kuczera, Aleksandra Bernart, Katarzyna Malec, Marzena Terpiłowska, Teresa Małgorzata Trebenda : Zaburzenia adaptacyjne u noworodka donoszonego w zależności od sposobu rozwiązania ciąży; Marta Lorek, Paulina Łudczak, Magda Maślany, Paulina Michalska, Anna Michałek, Sandra Poller, Angelika Rymarczyk : Czynniki wpływające na syndrom wypalenia zawodowego oraz jakość życia wśród pielęgniarek z województwa dolnośląskiego; Agnieszka Maj, Barbara Dobrowolska-Czopor : Wiedza na temat cukrzycy wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych; Agnieszka Maj,Natalia Świątoniowska, Paulina Kornecka, Barbara Dobrowolska-Czopor : Opieka nad dzieckiem z zespołem serca jednokomorowego (HLHS); Monika Michalak, Magdalena Kazimierska-Zając, Dorota Diakowska, Izabela Kuberka, Aleksandra Pytel : Problemy pielęgnacyjne w chorobie Alzheimera; Monika Michalak, Magdalena Kazimierska-Zając, Dorota Regner, dorota Diakowska, Izabela Kuberka : Rola pielęgniarki w opiece nad chorym na POChP; Monika Michalak, Aleksandra Olejnik, Patrycja Miniecka, Klaudia Idziaszek, Klaudia Łoboda, Katarzyna Perlińska, Jagoda Misiewicz, Magdalena Kazimierska-Zając, Joanna Rosińczuk : Jakość opieki geriatrycznej w Niemczech; Paulina Piprek, Paulina Orczyk, Patrycja Janik : Zaburzenia snu wśród studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Anna Rozensztrauch, Aleksandra Kołtuniuk, Marta Kowalska, Joanna Rosińczuk : Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z wodogłowiem – opis przypadku; Kathy Sarzyńska, Natalia Świątanowska, Beata Jankowska-Polańska;Zakażenie Clostridium difficile; Bogusława Serzysko, Anna Ciołkiewicz, Aleksandra Jaworska : Oddziaływanie rehabilitacji, na jakość życia pacjentów z chorobami przewlekłymi; Karolina Sot, Krzysztof Chmielowiec, Katarzyna Wtorkowska, Joanna Chmielowiec : Wiedza kobiet na temat raka szyjki macicy na terenie gminy Świebodzin; Iwona Stefaniak, Edyta Guty, Irena Puszkarz : Znaczenie badań profilaktycznych wykonywanych w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego; Aleksandra Szczerba, Magdalena Kazimierska –Zając, Agata Trafalska, Joanna Trosińczuk : Wczesna opieka fizjoterapeutyczna neurologopedyczna u dziecka przedwcześnie narodzonego (w jęz. ang.) ; Danuta Witko , Wiesława Bogdan, Elżbieta Pieta, Agnieszka Zborowska-Dulat, Marek Mikula, Karolina Bogdan : Opieka pielęgniarska z wczesną rehabilitacją kardiologiczną nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego – studium przypadku; Marta wojciechowska, Aleksandra Kołtuniuk, Izabela Uchmanowicz :Czynniki wpływające na poziom wypalenia zawodowego pielęgniarek; Izabela Wróblewska, Zuzanna Wróblewska, Elzbieta Bujak- Rogala, Aleksandra Solarz, Dorota Talarska : Pielęgnowanie starszego pacjenta ze stomią jelitową; Izabela Wróblewska, Zuzanna Wróblewska, Elzbieta Bujak- Rogala, Aleksandra Solarz, Dorota Talarska : Wielkie problemy geriatryczne – powszechne zaburzenia dotyczące seniorów XXI wieku; Katarzyna Wtorkowska, Krzysztof Chmielowiec, Karolina Sot, Joanna Chmieowiec : Jakość życia w chorych po wszczepieniu układu stymulującego serca; Janina Zajchowska, Katarzyna Gronowska, Anna Bilińska, Anna Dominik : Ostry zespół wieńcowy. Opieka i pielęgnacja pacjenta leczonego metodami inwazyjnymi; Agnieszka Zborowska –Dulat, Joanna Kolasińska, Teresa Brodziak, Krystyna Kuriata-Kowalska, Danuta Witko, Elżbieta Pięta, Wiesława Bogdan Izabela Uchmanowicz: Czynniki wpływające na satysfakcję zawodową wśród pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56277 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56276/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Procedury higieniczno-pielęgnacyjne; 1. Mycie rąk przez pielęgniarkę w warunkach domowych; 2. Zakładanie rękawiczek ochronnych jednorazowego użytku (niejałowych, jałowych) przez pielęgniarkę w warunkach domowych; 3. Prześcielenie łóżka / zmiana bielizny pościelowej (całkowita, częściowa) obłożnie choremu w warunkach domowych; 4. Kąpiel/mycie podopiecznego w łóżku w warunkach domowych; 5. Kąpiel w wannie/ pod prysznicem podopiecznego w warunkach domowych; 6. Mycie głowy podopiecznemu w łóżku w warunkach domowych; 7. Zmiana bielizny osobistej podopiecznemu w łóżku w warunkach domowych; 8. Mycie zębów/toaleta jamy ustnej w warunkach domowych; 9. Golenie zarostu w warunkach domowych podopiecznemu leżącemu; 10. Wymiana worka do moczu w warunkach domowych; 11. Podanie basenu/kaczki, założenie pieluchomajtek w warunkach domowych; 12. Toaleta pośmiertna w warunkach domowych; Rozdział 2: Procedury pielęgnacyjno-lecznicze; 1. Karmienie i pojenie podopiecznego leżącego w warunkach domowych; 2. Założenie, pielęgnacja i usunięcie zgłębnika żołądkowego w warunkach domowych; 3. Karmienie podopiecznego przez zgłębnik żołądkowy (założony przez nos i usta), przetokę odżywcza w warunkach domowych; 4. Pielęgnowanie skóry wokół przetoki i wymiana worka stomijnego podopiecznemu w warunkach domowych; 5. Wykonanie wlewki doodbytniczej przeczyszczającej/leczniczej, wlewu doodbytniczego, lewatywy w warunkach domowych; 6. Założenie suchej rurki do odbytu podopiecznemu leżącemu w warunkach domowych; 7. Ręczne wydobycie kału w warunkach domowych; 8. Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i jałowe podmycie krocza w warunkach domowych; 9. Płukanie pęcherza moczowego u podopiecznego w warunkach domowych; 10. Oklepywanie klatki piersiowej podopiecznemu w warunkach domowych; 11. Nacieranie skóry podopiecznemu w warunkach domowych; 12. Pielęgnowanie tracheostomii w warunkach domowych; 13. Toaleta drzewa oskrzelowego -odsysanie przez nos/ usta, tchawice w warunkach domowych; 14. Okład zimny w warunkach domowych; 15. Okład ciepły wykonany w warunkach domowych; 16. Założenie i zmiana opatrunku w warunkach domowych; 17. Podawanie leków doustnych w warunkach domowych; 18. Założenie czopka w warunkach domowych; 19. Podawanie leków przezskórnie/na skórę w warunkach domowych; 20. Wykonanie inhalacji w warunkach domowych; 21. Zakraplanie/zakładanie leku do oka w warunkach domowych; 22. Zakraplanie/zakładanie leku do nosa w warunkach domowych; 23. Zakraplanie/zakładanie leku do ucha w warunkach domowych; 24. Wstrzyknięcie podskórne w warunkach domowych; 25. Wstrzyknięcia domięśniowe w warunkach domowych; 26. Wstrzyknięcia dożylne metoda igłową /motylkową w warunkach domowych; 27. Kroplowy wlew dożylny w warunkach domowych; 28. Założenie i pielęgnowanie obwodowego kontaktu żylnego w warunkach domowych; 29. Zdjęcie szwów chirurgicznych w warunkach domowych; 30. Podawanie tlenu w warunkach domowych; 31. Założenie/przystawianie baniek lekarskich (bezogniowe) w warunkach domowych; Rozdział 3: Procedury diagnostyczne; 1. Ocena stanu ogólnego podopiecznego przez pielęgniarkę w warunkach domowych; 2. Pomiar temperatury ciała w warunkach domowych; 3. Pomiar i obserwacja oddechu w warunkach domowych ; 4. Pomiar glikemii w krwi włośniczkowej glukometrem w warunkach domowych; 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi w warunkach domowych; 6. Pomiar tętna w warunkach domowych; 7. Pomiar obrzęków w warunkach domowych; 8. Bilans płynów w warunkach domowych; 9. Pobieranie krwi do badań w warunkach domowych; 10. Pobieranie moczu do badania ogólnego w warunkach domowych; 11. Pobieranie moczu na posiew w warunkach domowych; 12. Pobieranie kału do badania w warunkach domowych; 13. Pobieranie plwociny do badania w warunkach domowych; 14. Pobieranie wymazu z nosa w warunkach domowych; 15. Pobieranie wymazu z gardła w warunkach domowych; 16. Pobieranie wymazu z rany w warunkach domowych; Rozdział 4: Procedury usprawniające; 1. Ćwiczenia bierne w warunkach domowych; 2. Ćwiczenia czynne/ogólnousprawniające prowadzone w warunkach domowych; 3. Pomoc przy siadaniu w łóżku w warunkach domowych; 4. Pomoc przy wstawaniu z łóżka w warunkach domowych; 5. Gimnastyka oddechowa w warunkach domowych; 6. Drenaż ułożeniowy w warunkach domowych; 7. Zmiana pozycji ułożeniowej w łóżku w warunkach domowych; 8. Hartowanie kikuta amputowanej kończyny w warunkach domowych; 9. Kształtowanie kikuta amputowanej kończyny w warunkach domowych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45398 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45397/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-856/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Uzależnienie od środków masowego przekazu wśród młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej; 2.Stan wiedzy kobiet mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego dotyczącej nowotworu gruczołu piersiowego; 3. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu ciąży – przegląd piśmiennictwa (w jęz. ang.); 4.Czynniki warunkujące poziom aktywności fizycznej i umysłowej w cukrzycy; 5.Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2; 6.Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet w przedziale wieku 70–80 lat do oceny poziomu wydolności fizycznej; 7.Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat; 8.Ocena ryzyka powstawania odleżyn u pacjenta z niewydolnością krążenia przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku; 9. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach; naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej; 10. Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie cukrzycy wśród określonej populacji; 11.Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń odcewnikowych (w jęz. ang.); 12. Rola lecznictwa uzdrowiskowego w schorzeniach ginekologicznych; 13. Wpływ hospitalizacji na stan psychofizyczny ciężarnych z oddziałów patologii ciąży; 14. Wybrane aspekty transplantacji serca w praktyce klinicznej; 15. Wpływ ostrych zespołów wieńcowych na postrzeganie zależnej od zdrowia jakości życia przez chorych w podeszłym wieku; 15. Ocena jakości życia oraz poziomu depresji u chorych z rakiem płuca; 16. Postawa personelu sali porodowej wobec młodocianych matek; 17. Ocena pracy zespołu terapeutycznego w oczach rodziców dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka; 18. Zaburzenia depresyjne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca; 19. Wpływ cukrzycy ciężarnych na stan zdrowia noworodka w pierwszych dobach życia; 20. Uwarunkowania stanów emocjonalnych kobiet ciężarnych (w jęz. ang.); 21. Wieloaspektowy wymiar wsparcia społecznego ciężarnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej; 22. Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® do określenia diagnoz i planowania działań pielęgniarskich wobec chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów. Studium indywidualnego przypadku; 23. Poziom wiedzy kadry pielęgniarskiej dotyczący zakażenia HIV i choroby AIDS; 24. Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu; 25. Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek; 26. Opieka pielęgniarska noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową wymagających wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami na przykładzie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia (w jęz. ang.); 27. Problemy pielęgnacyjne dzieci z choroba nowotworową; 28. Znaczenie edukacji zdrowotnej w ocenie satysfakcji z leczenia oraz występowania lęku i depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2; 29. Praca zmianowa a patologie przewodu pokarmowego u pielęgniarek; 30. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez mieszkańców Podkarpacia. 31. Znaczenie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci, w aspekcie zdrowia publicznego (w jęz. ang.); 32. Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie postępowania przeciwbólowego na oddziałach torakochirurgicznych – badania wstępne; 33. Jakość życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem–defibrylatorem serca (ICD); 34. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u chorego z niedoborem inhibitora C1 dopełniacza. Opis przypadku (w jęz. ang).[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56269 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56268/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki / Anna Stychlerz. - Stan prawny 1 kwietnia 2009 r. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. - 68 (1) s. ; 21 cm.
1. Wykaz aktów prawnych; 2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; 3. Tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i grupowych praktyk pielęgniarek; 4. Dopuszczalne formy prowadzenia praktyk zawodowych przez pielęgniarki; 5. Wymagania dla pomieszczeń praktyk zawodowych pielęgniarek; 6. Czynności wykonywane przez pielęgniarek bez zlecenia lekarskiego; 7. Leki podawane przez pielęgniarki bez zlecenia; 8. Kształcenie podyplomowe; 9. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek; 10. Postępowanie odwoławcze; 11. Orzekanie o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki; 12. Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Unii Europejskiej; 13. Wybrane orzecznictwo sądowe. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1077/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1077/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again